Al enkele jaren wordt door de VBT gewaarschuwd voor een dreigend tekort. Daar zijn volgens Yann Van Hoecke, voorzitter van de VBT, enkele duidelijke redeneren voor. In de eerste plaats is er het fenomeen van de vergrijzing: de uitstroom ligt al enkele jaren hoger dan instroom. De gemiddelde leeftijd wordt dus steeds hoger. De helft van de nu actieve tandartsen stopt binnen de komende tien jaar zijn activiteit. Daarnaast is er de vervrouwelijking van het vak. Na een inhaalbeweging is vandaag precies de helft van alle tandartsen in ons land vrouw. Zij combineren vaker werk met zorg voor het gezin en zien daardoor gemiddeld minder patiënten. Voorts is er een toenemende vraag: we leven niet alleen langer maar door de betere technieken hebben we steeds langer ons eigen gebit. Een goede zaak uiteraard, maar het verhoogt ook de nood aan tandzorg.

 

Maatregelen

Om de situatie te kunnen aanpakken, wijst de VBT wijst erop dat er in de eerste plaats een nood is van transparant cijfermateriaal. De tandartsen ervaren op het terrein dat de situatie nijpend wordt, maar moeten de oorzaken preciezer kunnen achterhalen om de gepaste actie te kunnen ondernemen. Yann Van Hoecke: “Er is snel nood aan een kadaster dat alle parameters in kaart brengt. Momenteel is dat er niet, omdat de uitstroom niet wordt geregistreerd.” Zo zijn er bijvoorbeeld geen gedetailleerde gegevens over de geografische spreiding, hoeveel tandartsen naar het buitenland trekken en hoeveel buitenlandse tandartsen in België aan de slag zijn. “Ook het stopzetten van een zelfstandige praktijk wordt niet in kaart gebracht en gebeurt vaak ook gradueel. Sommige tandartsen zijn op papier nog actief, terwijl ze in werkelijkheid weinig of geen patiënten zien.”

 

Aandacht voor beroepskeuze

Tot slot wil de VBT de beroepskeuze voor tandartsstudies onder de aandacht brengen. Slechts 10% van de geslaagden aan de ingangsexamens voor (tand)arts, kiest uiteindelijk voor tandarts. “Tandarts is zowel voor vrouwen als mannen een aantrekkelijk zelfstandig beroep, met goede toekomstperspectieven, dat ruimte laat voor familie en een sociaal leven. Het beroep van tandarts verdient meer aandacht bij de studenten in het laatste jaar middelbaar”, vindt Yann Van Hoecke.