Het effect van straling op de werkzaamheid/tevredenheid

Om onze ervaring met de AdVance band bij patiënten die last hebben van incontinentie na een prostatectomie te bespreken, vergelijken we de rol die adjuvante bestralingstherapie speelt in de goede werking van de band en de tevredenheid van de patiënt op basis van opvolgingsmomenten op korte en lange termijn.

 

Mannen bij wie een AdVance band werd geplaatst om incontinentie na prostatectomie tegen te gaan tussen 2007 en nu werden geïdentificeerd met behulp van CPT-codes (Current Procedural Terminology). Dossiers werden handmatig nagekeken. Het incontinentieniveau werd bepaald aan de hand van EPIC (Expanded Prostate Cancer Index Composite) en het aantal gebruikte incontinentieverbanden per dag. Om de tevredenheid te beoordelen werd gekeken naar de bereidheid om de procedure aan te bevelen aan een vriend. De resultaten van mannen die bestraling kregen werden vergeleken met de mannen die geen bestraling kregen.

 

Er werd een AdVance band geplaatst bij tweeënvijftig mannen. Achttien daarvan kregen adjuvante bestraling toegediend. Zesendertig mannen waren beschikbaar voor opvolging op korte termijn (19,4 maanden) en 16 mannen op lange termijn (61,5 maanden). Over het algemeen werd er een merkbare verbetering waargenomen in de EPIC-incontinentiescore (39,1, p < ,001) en gebruik van incontinentieverbanden (van 3,2 per dag naar 1,4 per dag, p < ,001).

 

Een grotere verbetering in EPIC-scores en aantal verbanden per dag werd waargenomen bij stralingsvrije mannen. Bestraalde mannen waren minder tevreden over de procedure, zowel op korte als op lange termijn. Verminderde werkzaamheid en tevredenheid trad op bij een verlengde opvolging voor beide groepen maar was meer uitgesproken bij de bestraalde groep.

 

De meerderheid van de patiënten bij wie een Advance band werd geplaatst tegen urine-incontinentie na een prostatectomie gebruikte merkbaar minder incontinentieverbanden en was over het algemeen tevreden. Dit geldt zowel voor de bestraalde en niet-bestraalde groepen op korte en lange termijn. De verbeteringen waren echter groter in de niet-bestraalde groepen en verminderden met de tijd.

 

urobel logo