In minimalistische ingerichte ruimten kunnen geluidreflecties tegen wanden, vloer en plafond ervoor zorgen dat spraak moeilijker verstaanbaar wordt en als storend ervaren wordt. De geluidsisolatie tussen aangrenzende ruimtes verdient de aandacht om privacy te waarborgen. Het is ook gewenst om geluid afkomstig uit de omgeving – bijvoorbeeld uit aangrenzende verkeersruimtes – in acht te houden. Door hoogwaardige akoestische panelen met absorptieklasse A in de verkeersruimte te installeren wordt ook het geluidsniveau naar de patiëntenkamer verlaagd, in samenwerking met de plaatsing van geluidsisolerende oplossingen in de aangrenzende wanden, plafond, vloer.

 

Een plafond met absorptieklasse A wordt aanbevolen om het akoestisch comfort in de ruimte te optimaliseren. Patiënten kunnen zich beter ontspannen en spraak is beter te verstaan. Reflecties van de wanden kunnen deels voorkomen worden door verstrooiende elementen in de ruimte plaatsen zoals meubilair. Een nog groter effect kan bereikt worden door een aantal absorberende panelen aan te brengen aan de wanden en/of het plafond.

 

Waarden van geluid

  • Het spraakfrequentiebereik varieert tussen 500-4000 Hz.
  • α waarde wordt gebruikt om absorptiewaarden aan te tonen van materialen. Deze verschillen per frequentieband. Bijvoorbeeld: een αw waarde (gemiddelde) van 0.90 wil zeggen dat 90% van het gereflecteerd geluid wordt geabsorbeerd in die frequentie.
  • Rw-waarde = luchtgeluidisolatiewaarde, uitgedrukt in dB. De dB waarde is de eigenlijke eenheid waarmee sterkte van geluid wordt uitgedrukt. Bijvoorbeeld: een geluidisolerende deur met luchtgeluidisolatie waarde van 49dB, reduceert in theorie het brongeluidniveau met +/- 49 dB.

 

Geluid in gemeenschappelijke ruimtes

Kantines en activiteitenruimtes zijn voorbeelden van plekken waar bewoners naar toe kunnen gaan om sociale activiteiten te ondernemen met andere bewoners, vrienden of familie. Dit zijn vaak grote ruimtes met hoge plafonds waardoor extreme geluidfrequenties kunnen optreden. Desoriëntatie kan hiervan het gevolg zijn. Ook is het belangrijk om de geluidsniveaus te beperken zodat er in de andere ruimtes geen last ervaren wordt. Gemeenschappelijke ruimtes zouden uitnodigend en comfortabel moeten zijn, een goede geluidsomgeving zal hier in grote mate in bijdragen. Het belangrijkste is om de geluidsniveaus in de ruimte te beperken zodat men niet de neiging krijgt zijn stem te verheffen. De oplossing hierbij is een zo optimaal mogelijke bedekking van geluidsabsorberende materialen op de plafonds en/of de wanden. Indien nodig kan men een beroep doen op een akoestisch studiebureau om een grondige akoestische studie te laten uitvoeren en zo de nodige oppervlakte van absorberend en/of geluidsisolerend materiaal te bepalen voor elke ruimte. Het is ook aanbevolen om na te denken over de locatie van deze ruimtes ten opzichte van geluidsgevoelige ruimtes.

 

Welke akoestische absorptieoplossing is nodig?

Een aantal belangrijke factoren bepaalt welk type en hoeveelheid akoestische oplossing nodig is. Het betreft de afmeting van de vloer, wand en plafond van de ruimte en de minimum/maximum/gemiddelde bezetting van de ruimte. Daarnaast zijn ook de reeds aanwezige materialen in de ruimte van belang: beton, glas, houten meubilair, textiel, enz. Voorts hebben ook de reeds aangebrachte absorberende materialen hun invloed. Om het beeld compleet te maken: ook de functie van de ruimte, de esthetische eisen, de hygiënische eisen, de brandeisen en het budget zijn van invloed op de keuze voor de akoestische absorptieoplossing.

 

Types absorptieoplossingen

Wat betreft geluidsabsorberende oplossingen is er een ruim aanbod op de markt. Het betreft onder andere wand en/of plafondpanelen al dan niet met textiel bekleed. Ook geprofileerde platen en akoestische wand-/plafondbekleding behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast zijn ook plafondeilanden beschikbaar: dit zijn pendelende akoestische elementen die ook in de diepte werken. Ten slotte behoren ook akoestische inlegtegels, absorberende platen om in de spouw te plaatsen, akoestische lamellen, akoestische vloer-/bureauschermen en akoestische losstaande elementen en akoestisch meubilair tot de mogelijkheden als absorptieoplossingen.

 

Wat betreft geluidsisolatieoplossingen kan geopteerd worden voor ontkoppelingssystemen, zware folies, geluidsisolerende deuren, buisisolatie en spouwisolatieplaten. Aansluitend moet er ook gekeken worden naar de nood aan specifieke “industriële“ geluidsisolerende oplossingen voor onder andere koelgroepunits op daken en luchtventilatiesystemen. Daarbij kan het gaan om omkastingen, geluidsdempers, geluidsisolerende roosters en geluidschermen.

 

Belang van akoestiek wordt onderschat

Bij de bouw/renovatie wordt het belang van akoestiek meestal onderschat. Omwille van budgettaire redenen wordt het luik akoestiek nog wel eens geschrapt tijdens de uitvoering. Vaak wordt men daarna geconfronteerd met een grotere kost omdat men toch nog ad hoc oplossingen moet toepassen. Het is daarom aangewezen – zeker in ruimten waar gezondheid van patiënten en bezoekers nog meer van tel zijn – om de akoestiek van in de beginfase te optimaliseren en te investeren in een geïntegreerde aanpak van zowel geluidsabsorptie als geluidsisolatie.