“Volgens de VLAREA en VLAREMA wordt ziekenhuisafval opgesplitst in twee groepen: Risicohoudend Medisch Afval (RMA) en Niet Risicohoudend Medisch afval (NRMA).

RMA zijn afvalstoffen die een bijzonder risico inhouden doordat zij microbiële en/of een virale besmetting, een vergiftiging of een verwonding kunnen veroorzaken. Deze afvalfractie dient in speciale recipiënten te worden verzameld. Er is momenteel één verbrandingsoven in België die vergund is om deze fractie te verbranden, namelijk Indaver Antwerpen.

NRMA zijn afvalstoffen die geen bijzonder risico inhouden maar door hun aard niet vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen. Bij deze fractie horen alle andere afvalstoffen die selectief verzameld worden voor recyclage zoals onder andere papier, karton en confidentieel papier; plastiek en verpakkingsfolie; organisch keukenafval; frituurolie; Rx-foto’s; spuitbussen en pet-flessen; incontinentiemateriaal; bouwafval en metaal; wit- en bruingoed; huishoudelijk en medisch glas.

Voor verbranding worden volgende fracties verzameld: chemisch afval zoals solventen, labochemicaliën, vervallen medicatie, restafval. Voor onze installatie voor de verzameling van het organisch keukenafval hebben wij in 2005 een investering gedaan van circa 167.400 euro.” Aparte inzameling organisch keukenafval “Een aantal afvalstromen komt in aanmerking om te gebruiken voor biogas. Dat is onder meer het geval met frituurolie die zijn toepassing vindt als grondstof voor de aanmaak van biogas. Daarnaast hebben wij bij de vernieuwing van onze keuken een investering gedaan om ons organisch keukenafval apart in een tank van 12.000 liter te verzamelen. Om de 20 dagen is er een ophaling voorzien om de tank te ledigen. Het verzameld organisch keukenafval ging tot vorig jaar naar een slachthuis in Zedelgem.
Grootkeukenafval vermengd met slachtafval gaf een goede grondstof om biogas te produceren. Het slachthuis heeft geen nieuwe vergunning aangevraagd om biogas te mogen produceren. Daarom wordt ons organisch keukenafval naar Bio Electric te Beernem gebracht voor verwerking tot biogas.”

CO2 neutraal ziekenhuis

“De Vlarema beschrijft dat verbrandingovens mogen verbranden mits ze warmterecuperatie doen. IVBO, de verbrandingsoven van Brugge verbrandt onder andere ongeveer een 800 à 1000 ton restafval van het ziekenhuis en eveneens het restafval van de Brugse bevolking en omstreken. IVBO doet dit ook met warmterecuperatie. Wij, als ziekenhuis kopen voor 30% van deze warmte en gebruiken die om via een absorptiekoeling ons ziekenhuis te koelen en te verwarmen. Dit maakt dat wij zogoed als geen aardgas, stookolie of ander verwarmingsmiddel nodig hebben en ons ziekenhuis eigenlijk CO2-vrij is,” besluit Martine Sijmons.

Kader: Selectieve verzameling van organisch keukenafval in AZ Sint Jan Brugge – Oostende AV.

“Vanaf het jaar 2007 werd gestart met de selectieve verzameling van organisch keukenafval. Volgende tabel geeft aan hoeveel organisch keukenafval werd opgehaald per jaar en welke kostprijs daar tegenover stond.

 

Jaar Organisch afval in ton (kostprijs in €)

 

  • 2007 174,84 ton 12 528 €
  • 2008 169,74 ton 13 690 €
  • 2009 171,29 ton 13 259 €
  • 2010 189,82 ton 7 957 €
  • 2011 174,46 ton 7 952 €

Deze afvalfractie werd voordien afgevoerd als Niet Risicohoudend Medisch Afval ( = NRMA ). In 2007 was de verwerkingskost ( inclusief aankoop afvalzakken, verwerkingskost, transport, … ) 222,7 €. In 2008 was de verwerkingskost 209,7 €, ….enz.”

Hoeveelheid organisch afval 2007-  Verwerkingskost NRMA 2007 –  Kostprijs indien afgevoerd als NRMA – Gemaakte winst bij selectieve ophaling van organisch afval:

174,84 ton 222,7 € 38 936 € 38 936 € – 12 528 € = 26 408
€ 169,74 ton 209,7 € 35 594 € 35 594 € – 13 690 € = 21 904
€ 171,29 ton 212,8 € 36 450 € 36 450 € – 13 259 € = 23 191
€ 189,82 ton 231,8 € 44 000 € 44 000 € – 7 957 € = 36 043
€ 174,46 ton 227,5 € 39 689 € 39 689 € – 7 952 € = 31 737 €

“In 5 jaar tijd heeft dit voor ons ziekenhuis een besparing van 139 283 € opgeleverd. Er mag verondersteld worden dat er jaarlijks zeker een gemiddeld winstbedrag van een 26 000 € mag worden bijgeteld omdat de verwerkingskost voor het NRMA jaarlijks nog zal stijgen. Verbranden van afval is erg belastend voor het milieu: de vraag naar organisch afval – voor aanmaak biogas – zal in de toekomst nog stijgen wat de verwerkingskost ervan eerder nog een dalende trend zal geven,” stelt Martine Sijmons. QUOTE: “Wij hebben zo goed als geen aardgas, stookolie of ander verwarmingsmiddel nodig en daardoor is ons ziekenhuis eigenlijk CO2-vrij.”