“UZ Brussel heeft een samenwerkingsproject ‘Harmonia’ voor aankopen met twee andere Brusselse ziekenhuizen. In een eerste fase worden de volumes gebundeld voor 4 productcategorieën: hechtingsdraad, spuiten en naalden, incontinentiemateriaal, katheters. De doelstelling is om 10-15% te besparen op deze productcategorieën. Door per categorie te kiezen voor een leverancier wordt een directe besparing van 10,50% gerealiseerd.”

Aankoopafdelingen werken nog te vaak louter administratief

“Samenaankoop veronderstelt voldoende draagkracht op verschillende niveaus binnen de ziekenhuizen. Zowel aankoopmanagers, aankopers maar ook directieleden dienen doordrongen te zijn van het nut van samenaankoop. Zeker wanneer men overgaat naar standaardisatie van materialen, moet ook een medische directie dit ondersteunen. Enkel door zo’n draagvlak en bewustwording kan men samen met collega’s uit andere zorginstellingen actief informatie en ervaringen uitwisselen. Daarnaast merken we dat de aankoopafdelingen binnen de zorginstellingen nog maar al te vaak werken als louter administratieve afdelingen. Er is weinig ‘buying power’ aanwezig om de switch te maken naar een aankoopafdeling die van strategisch belang kan/moet zijn voor een zorginstelling.”

Standaardiseren blijft grootste hindernis

“De grootste hindernis bij samenaankoop blijft standaardiseren. Het is niet evident om voor meerdere instellingen tot een consensus te komen wat betreft materiaalkeuze. Dit heeft deels te maken met de bedrijfscultuur van elke zorginstelling op zich en met de therapeutische vrijheid van artsen. Dit hoeft niet altijd een valkuil te zijn maar betekent wel een moeilijker proces met langere doorlooptijd tot gevolg. Het gaat ook niet alleen over het standaardiseren van materialen, men moet de aankoopprocessen standaardiseren. De tijd dat men snel via telefoon een bestelling plaatste bij een leverancier ligt intussen achter ons. Alles moet volgens duidelijke procedures verlopen en controleerbaar zijn op elk moment binnen het proces.”

Een ziekenhuis voor de volgende 30 jaren

“Het Masterplan van UZB zorgt voor een aantal opportuniteiten. Zo werd er een nieuwe magazijnruimte ingetekend en zal er een analyse gemaakt worden van de logistieke stromen (goederen & patiënten). Voor wat betreft de interne logistiek van UZB zal er een doorgedreven scanning plaatsvinden op de diensten met de nodige flexibiliteit in functie van de interne klant. Met andere diensten – zoals apotheek, CSA, TD, Labo’s vindt een goede afstemming plaats door middel van een doorgedreven communicatie, SLA’s, enz…”
“Het masterplan voor het UZ Brussel heeft niet als bedoeling om de supply chain te optimaliseren maar het is wel een motor die nu moet gebruikt worden om een aantal zaken in vraag te stellen en daar waar mogelijk te optimaliseren. Een ziekenhuis bouw je voor de volgende 30 jaren. Zoals de technologieën zich vandaag ontwikkelen is het zeer moeilijk om in te schatten hoe de logistiek of de supply chain er gaat uitzien tegen 2040. Dit wil dus zeggen dat je op veel moet voorbereid zijn. Zorginstellingen die vandaag hun logistiek huiswerk nog niet gemaakt hebben zullen hiervoor binnenkort de rekening betalen. Er moet met andere woorden steeds meer kwaliteit geleverd worden met als maar minder mensen. We moeten dus denken aan vergaande automatisatie van de logistieke keten. Daarnaast moeten we als zorginstellingen ook onder ogen zien dat logistiek geen core business is van een zorginstelling maar dat het belang van goede logistiek toch vandaag meestal zwaar onderschat wordt.”

Logistiek is geen gewone bedrijfsondersteunende dienst

“Wij hebben binnen het nieuw masterplan samen met de architecten mee mogen bepalen hoe de logistieke stromen nu zo optimaal mogelijk kunnen verlopen, rekening houdend met een aantal vastliggende beperkingen. Het is belangrijk dat logistiek niet als een gewone bedrijfsondersteunende dienst wordt aanzien. Binnen het UZ Brussel valt onder de noemer Logistiek niet alleen goederenlogistiek maar ook patiëntenlogistiek. De verbetering van de doorstroming van patiënten was voor ons ook zeker van zeer groot belang. Een patiënt moet onder begeleiding of zelfstandig op een zo efficiënt mogelijke manier door het zorgproces kunnen gaan. Ook dat is een logistiek proces dat vandaag nog maar al te vaak onderschat wordt en vaak decentraal aangepakt wordt,” besluit Karl Van den Bosch.

KADER: UZ Brussel in een notendop

Ongeveer 3400 medewerkers, 721 bedden
Jaarlijks 28.000 opnames en 400.000 ambulante patiënten uit binnen- en buitenland
Naast de opdracht van zorg, is er ook een opleidingsopdracht en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek