Logistiek

Rik Persyn Bjorn Windels

Helpdesks bij de technische dienst – Rondetafelgesprek

Welke ervaring hebben ziekenhuizen met hun helpdesk? Wat zijn belangrijke parameters bij het digitaliseren? Hoe kiezen voor een Facility Management Information System (FMIS)? Welke hindernissen kan je verwachten? Hoe diep zijn de digitale systemen al doorgedrongen? Wat kan nog beter?

Nieuw concept goederenlogistiek levert significante voordelen op voor ziekenhuizen en leveranciers

Onlangs rondden 5 ziekenhuizen, 7 leveranciers en logistiek dienstverlener CB succesvol een pilot af op het gebied van goederenlogistiek. Door een betere samenwerking in de keten en een slimmere logistieke aanpak worden significante kostenreductie en belangrijke efficiency gerealiseerd. De deelnemers hebben dan ook unaniem besloten om de pilot door te zetten als reguliere dienstverlening en een bijdrage te leveren aan de uitbreiding van het concept.