De laatste technische dienst die we in 2017 een bezoek brengen is die van het OCMW van Waregem. In de West-Vlaamse stad spreken ze weliswaar van het Welzijnshuis. Jo Carron is er technisch directeur. We spraken met hem af in woonzorgcentrum De Meers, een van de grootste woonzorgcentra van de provincie.

 

Jo Carron
Jo Carron

Voor hij in oktober 2010 zijn intrede maakte in het zorglandschap, was Jo Carron actief in de kunststofindustrie en in de voedingsindustrie. Nu stuurt de industrieel ingenieur scheikunde in Waregem een technische dienst aan van 11 personen. Met serviceflats De Varent, assistentiewoningen Coorenblomme, woonzorgcentrum De Meers (met daarin de dagverzorgingscentra De Meers en De Manège) en nog eens 11 seniorenwoningen staan ze in voor een omvangrijke infrastructuur.

 

 

Het epicentrum van de infrastructuur bevindt zich op wandelafstand van het centrum, waar woonzorgcentrum De Meers, residentie De Varent en de welzijnswinkel terug te vinden zijn. De 63 serviceflats van De Varent werden ingehuldigd in 2000, het jaar waarin Waregem officieel een stad werd, terwijl de eerste fase van het woonzorgcentrum De Meers op dezelfde site geopend werd in 2004.  In 2007 werd dan fase twee gerealiseerd. Hierbij werd een bestaand gebouw volledig gestript tot op het beton en dan nadien terug opgebouwd. In 2011 werd dan ten slotte fase drie in gebruik genomen.  In deze vleugel werden de administratieve diensten gehuisvest alsook de uitbreiding van de Meers met 24 kamers en 14 zorgflats.

 

 

In 2007 werd het hele OCMW al ISO-gecertificeerd, maar sinds dit jaar zijn ze ook in compliance met de nieuwe ISO9001/2015. “Met vlag en wimpel geslaagd”, glimlacht Jo Carron. “Alle processen werden doorgelicht. Niet alleen die van de technische dienst, maar ook de keuken, de intake, verpleging, administratie, sociale dienst, personeelsdienst… We kregen geen enkele opmerking. Wij hadden al een ISO, maar volgend op de nieuwe versie hebben we niet lang gewacht om een audit aan te vragen volgens deze nieuwe normen. Het is geen verplichting, maar toch wel een waardevol kwaliteitslabel.”

 

 

Naast de bovenstaande zorgdiensten beschikt het Welzijnshuis ook over crisisopvang, een lokaal opvanginitiatief en doorgangswoningen. Dat zijn initiatieven en huisvesting voor asielzoekers maar ook voor mensen die ten gevolge van een brand bijvoorbeeld zonder woonst vallen. In totaal gaat het om 16 woningen waar de technici ook instaan voor de technische opvolging.

 

 

Hoe ziet het technische team eruit?

“Het team bestaat, mezelf inbegrepen, op dit moment uit 12 personen. We staan in voor de technische zaken, maar er komen ook heel wat facilitaire taken bij kijken”, verduidelijkt Jo.

 

 

“Drie logistieke medewerkers, waarvan 1 halftijds, staan in voor de drankenronde, de afvalophaling, het klaarzetten van de vergaderzalen, het poetsen van ventilatieopeningen… Daarnaast hebben we zes allround technici met elk hun eigen specialiteit. De focus van die technici ligt op bouw, sanitair en HVAC, elektriciteit, schrijnwerk, telecom en het algemene onderhoud van de verschillende woningen die we aanbieden. Twee van deze zes technici werken op 4/5e basis. Het team wordt vervolledigd door een halftijdse administratieve kracht en nog een technicus die instaat voor het magazijn, de dispatching, de werkverdeling…”

 

 

De technici hebben elk hun specialiteit, al is het een vereiste dat ze van alle markten thuis zijn. “De technici zijn beurtelings van permanentie en moeten dus op alle vlakken kunnen ingrijpen bij mogelijke problemen”, licht Jo toe. “Het werk gaat ook veel verder dan alleen maar herstellingen. Alle toestellen en installaties onderhouden, keuringen opvolgen, de nodige metingen uitvoeren… We hebben onze handen meer dan vol.”

 

 

Zonnepanelen Waregem
“De zonnepanelen die we hebben, werden in 2012 geplaatst en leveren ons een mooi rendement.”

 

 

Op zich wordt er weinig uitbesteed. De groendienst die de tuinen onderhoudt is hierbij een van de uitzonderingen. Dat wordt gedaan door een sociale werkplaats die gelinkt is aan het Welzijnshuis. “We doen inderdaad zoveel mogelijk zelf, al moeten bepaalde zaken verplicht uitbesteed worden. Hierbij denk ik aan het onderhoud van de liften, zoals wettelijk bepaald. Maar op zich besteden we geen enkel proces volledig uit. Al hebben we wel onderhoudscontracten lopen, voor de tilliften bijvoorbeeld. Ook om helemaal in orde te zijn met de attesten en keuringen.”

 

 

Jo zelf houdt zich vooral bezig met sturing en coördinatie van het geheel en specifieke renovatieprojecten. Als de keuken rijp is voor een grote vernieuwing of als het terras of de binnentuin een opfrisbeurt kunnen gebruiken, dan neemt Jo het voortouw. Zo staat op korte termijn de bouw van 5 studio’s op het menu. Ook de contacten met externe firma’s worden onderhouden door de technisch directeur. “Opvolgen van dossiers en grotere werken, leveringen of diensten, overheidsopdrachten, milieuzaken… Allemaal zaken die op mijn bord komen. Het zijn drukke dagen. Ik ben in zekere zin ook de alarmbel van de technische dienst. Problemen die niet opgelost raken, daarmee komen ze naar mij. Dan is het zoeken naar een oplossing, met de budgetten in het achterhoofd natuurlijk. Al moet ik zeker zeggen dat mijn team heel vaak zelf al een oplossing in gedachten heeft. En dat vind ik geweldig. Het zijn mensen die goed zijn in hun vak en initiatief nemen, maar vooral: het is een team dat goed aan elkaar hangt.”

 

 

Hoe zien de technische installaties eruit?

“De infrastructuur wordt verwarmd dankzij 4 grote verwarmingsketels. Het blok dat er in 2011 bijkwam wordt weliswaar verwarmd via een warmtepomp gekoppeld aan een BEO-veld van 48 putten van 75 meter diep dat geïntegreerd werd in de binnentuin. De elektriciteit wordt voorzien door een hoogspanningscabine met hierop aansluitend enkele verdeelborden. De zonnepanelen die we hebben, werden in 2012 geplaatst en leveren ons een mooi rendement. De warmwaterproductie wordt voorzien door in totaal drie afzonderlijke onderstations (één per bouwfase).”

 

 

 

Foto 1: Vier ketels van elk 200 kW staan in voor de verwarming van de eerste twee fases van De Meers

Foto 2 en 3:  De productie van sanitair warm water gebeurt via verschillende onderstations. Duidelijk zichtbaar is de evolutie in technieken tussen de oudste en de nieuwste installatie.

Foto 4 en 5: Een warmtepomp (113 kW) in combinatie met het BEO-veld staat in voor de verwarming via  vloerverwarming in de winter en topkoeling via ventilatie in de zomer.

Foto 6: Het ventilatiesysteem in de derde fase kan de verse lucht zowel opwarmen als afkoelen (topkoeling) naargelang het seizoen en de buitentemperaturen.

 

 

Dit artikel verscheen in editie 017 van het magazine Zorg&Techniek (zorg.tech)