“De parkeertoren heeft een bakenfunctie. Ons ziekenhuis is momenteel nauwelijks zichtbaar van op de binnenring van Gent, maar daar komt verandering in. De campus krijgt een nieuw en herkenbaar gezicht. Het gebouw heeft een zeer logische basisstructuur in geprefabriceerd beton. De afgeronde hoeken verlenen het gebouw een dynamisch uitzicht. Het geheel roept een beeld op van horizontale linten die rond het gebouw slingeren. De contour van elke bouwlaag wordt ingepakt met banden in wit geperforeerd aluminium. Het lichtspel dat ontstaat in de perforaties zorgt voor een luchtig karakter. Er worden ook plantenbakken en klimplanten voorzien. Door de aanleg van veel groen draagt de parkeertoren bij tot een healing environment.” Mathieu Massart merkt op dat de bouw van een parkeertoren door een ziekenhuis ook heel wat gevolgen heeft voor de mobiliteit in de omgeving. “Omdat er sprake is van een nieuwe toegangsweg van de Stad Gent voeren we een intens overleg met veel diensten waaronder mobiliteit, monumentenzorg, groendienst, stedenbouw, kwaliteitskamer, enz.”

Plan van  eisen

“Voor de parkeertoren diende een aantal eisen te worden opgevolgd. Zo maken we gebruik van natuurlijke ventilatie conform de norm open parkeergarages ( KB 7/7/1994). Voorts volgen we de functionele en prestatie-eisen gesteld door de NEN 2443. Daarnaast nemen wij voldoende maatregelen om lawaaihinder te beperken. Ook over veiligheid, verlichting, kleuren, loopafstand, circulatie en signalisatie werd een grondige studie uitgevoerd. De parkeertoren is onderhoudsarm en uitgevoerd met de nadruk op energiezuinigheid en het duurzaam omspringen met materialen. Andere technische elementen zijn 21 IP-camera’s op het gelijkvloers en voorverwarmde TL-lampen met KNX sturing.”

Inrichting parking

“De breedte en de hoogte van de parkeerplaatsen bedraagt telkens 2,4m. Rekening houdend met armaturen is de maximale voertuighoogte 2,2m. Naast gewone parkeerplaatsen is er ook plaats voor mindervaliden, patiëntenvervoer, fietsers en brommers. Om parkeren en uitstappen gemakkelijk te maken kozen we om kolommen tussen de parkeerplaatsen te vermijden, de overspanningen bedragen 16 meter. Een overdekte ingang met transparante materialen brengt de bezoekers van het ziekenhuis droog naar de hoofdingang. Een bushalte is voorzien, alsook fietspaden en routes voor intern verkeer, taxi’s, kiss & ride en spoed. Het personeel heeft via een badge toegang tot de parking.”

Beperken van de hinder

“Het realiseren van een parkeertoren brengt enig ongemak met zich mee. Toch doen we er alles aan om de hinder voor zowel patiënten als bezoekers maximaal te beperken. Om die reden wordt het gebouw in twee fasen oftewel twee “helften” gerealiseerd zodat we tijdens elke fase toch voor iedereen voldoende parkeergelegenheid kunnen voorzien. Daarnaast verloopt het bouwproces snel omdat we werken met geprefabriceerd materiaal. Concreet: elke 14 dagen wordt een verdiep gebouwd,” besluit Mathieu Massart.