Zorg & Techniek

Lave-vaisselle Miele PG 8057: “Le meilleur de deux mondes”

Demandez-le à l’expert : Jurgen Claeys est Chef du service technique depuis 21 ans au PC Sint Jan Baptist, une grande institution psychiatrique à Zelzate. Miele y a installé une trentaine de lave-vaisselles industriels, répartis sur différentes unités de logement. Le fait que Jurgen Claeys reconduit chaque fois le contrat-cadre avec Miele pour l’achat, le renouvellement, l’entretien et la réparation repose sur de bonnes raisons. “Je ne trouve nulle part ailleurs des lave-vaisselles et un service après-vente qui répond aussi bien à nos besoins spécifiques.

Miele PG 8057 vaatwasser: “Het beste uit twee werelden”

Vraag het aan de expert: Jurgen Claeys is al 21 jaar Hoofd Technische Dienst bij PC Sint Jan Baptist , een grote psychiatrische instelling in Zelzate. Miele installeerde er een dertigtal industriële vaatwassers, verdeeld over verschillende woonunits. Dat Jurgen Claeys het raamcontract met Miele voor aankoop, vernieuwing, onderhoud en herstelling telkens weer verlengt, heeft goede redenen. “Ik vind nergens anders vaatwassers én een dienst naverkoop die zo goed aan onze specifieke eisen voldoen.”

Van rekenlineaal tot computerprogramma’s

René Verstraeten werkte als industrieel ingenieur 40 jaar in Sint-Rafaël en UZ Gasthuisberg. Hij leidde grote projecten zoals het verhuizen van ziekenhuizen en de bouw van de helihaven. De technologie verandert snel, hij blijft het met veel interesse volgen.