Werken de meeste ziekenhuizen/rusthuizen met één vaste hoofdbankier of verkiezen ze in zee te gaan met meerdere banken?

Luc Zuallaert (BNP Paribas Fortis): “We hebben een doorgedreven analyse van onze klantenrelaties uitgevoerd, alsook van de sector. Daarin hebben we vastgesteld dat een aantal ziekenhuizen zich tot heden nog steeds linken aan één hoofdbankier. De sectorevolutie gaat richting funding diversificatie, zowel van bankiers – meerdere banken – als van funding methodes waaronder club deals, consortium, enz… Los van deze studie merken we wel een trend dat middelgrote en grote ziekenhuizen meer en meer multibancair werken zowel voor kredietverlening als betalingsverkeer om de concurrentie optimaal te laten spelen.”

Koen Van Echelpoel (Triodos Bank): “Voor kredieten streven we ernaar om de enige bank te zijn die de aankoop, bouw of verbouwing van gebouwen financiert. Voor de waarborgen is dat voor beide partijen het eenvoudigste. Als het over heel grote leningen gaat, werken we soms met een zogenaamd gesyndiceerd krediet. Daarbij bieden twee of meerdere banken  samen één kredietpakket aan en spreken ze vooraf de onderlinge verhoudingen af.
Bij heel grote instellingen merken we dat die gewoonlijk met meerdere banken werken, voornamelijk met het oog op risicospreiding. Kleinere organisaties houden het meestal bij één vaste hoofdbankier.”

Zijn de eisen van de banken voor de financieringen van diverse (bouw) projecten strenger geworden sinds de bankencrisis?
 
Luc Zuallaert: “Neen, niet noodzakelijk. De basis is en blijft een goede kennis van het ziekenhuis, management en strategie, naast het kwantitatieve luik van de balansanalyse en hospitaalactiviteit. De pricing is natuurlijk wel onderhevig aan marktevoluties en je kunt wel stellen dat de tijden van goedkoop krediet achter ons liggen.”

Koen Van Echelpoel: “Onze eisen zijn dezelfde gebleven, terwijl we de indruk hebben dat de grootbanken door de crisis strenger zijn geworden, zeker voor dossiers zonder overheidswaarborg. Doordat wij van bij het begin het geld van klanten bewust niet in complexe beleggingsproducten hebben geïnvesteerd, maar wel in kredietverlening aan bedrijven en organisaties die we zelf kennen, zijn we niet geraakt door de financiële crisis.”

Aan welke voorwaarden moeten zorginstellingen voldoen voor het verkrijgen van kredieten?

Luc Zuallaert: “Dossier per dossier wordt altijd een algemene afweging gemaakt van de gehele relatie: verkoop van andere producten en diensten dan louter krediet.”

Koen Van Echelpoel: “Uiteraard moet voldaan worden aan al de wettelijke verplichtingen. Verder zullen we aan de hand van de inspectieverslagen en na een bezoek ter plaatse een beoordeling maken van de kwaliteit van de zorgverlening en de huisvesting. Als duurzame bank hebben we speciale aandacht voor sociale criteria zoals een persoonlijke en individuele behandeling van de gebruikers, het respect voor hun privacy, het creëren van een aangename omgeving,…. Daarnaast zijn ook culturele aspecten zoals de mogelijkheden om zich te kunnen ontplooien in een rust-en verzorgingstehuis en ecologische criteria belangrijk. Vanzelfsprekend vallen projecten voor de realisatie van energie-efficiëntie hieronder. Ten slotte analyseren we tal van andere criteria zoals de kwaliteit van het management, het trackrecord van de instelling of de langetermijnvisie van het bestuur. De juridische vorm, de zorgvorm of het type van erkenning is niet bepalend.”

Welke toegevoegde waarde kunnen banken leveren aan zorginstellingen op het
vlak van advies?

Luc Zuallaert: “Onze sectorkennis centraal vanuit één team is hierbij voor ons een belangrijk strategisch voordeel. Dit strategisch voordeel slaat niet alleen op de bilaterale contacten die we sinds jaren met onze relaties onderhouden  en in onze punctuele adviezen die de Relation Manager geeft over hun individuele projecten, en de financiële diensten die daaraan gekoppeld zijn. Het gaat daarnaast ook over de sectorstudies en events waarvoor wij als sponsor optreden, en waarvan we  – op basis van de feedback van de sector – durven stellen dat deze door hen worden gewaardeerd.” 

Koen Van Echelpoel: “Voor de zorgsector is er een gespecialiseerd team binnen de kredietafdeling. Onze experts hebben een ruime ervaring met zorginstellingen, in het bijzonder met rust-en verzorgingstehuizen. We denken dan bijvoorbeeld aan de specifiteiten van VIPA-dossiers of de gangbare financiële ratio’s in de sector. Uiteraard beschikken we over een aanzienlijke ervaring op het gebied van financiering van energiezuinige investeringen. Zo financieren we bijvoorbeeld een woon- en zorgcentrum in Brussel dat volledig ‘passief’ is.”

Is er binnen zorginstellingen voldoende kennis/competentie aanwezig om ingewikkelde kredietdossiers op te volgen?

Luc Zuallaert: “Bij onze relaties kunnen we wel stellen dat er voldoende competenties zijn. Naast een het team van relationship managers specifiek voor de ziekenhuizen, hebben wij ook een team van kredietanalisten die enkel kredietdossiers voor de ziekenhuissector opvolgen zodat de sectorkennis optimaal kan worden aangewend. Dat wil niet zeggen dat er geen grote veranderingen zullen komen, en er dus permanente aandacht moet zijn bij de ziekenhuizen voor aanpassingen aan de nieuwe evoluties in de wetgeving, maar ook voor de wijzigingen in de omgeving.”

Koen Van Echelpoel: “Veel van onze klanten in de rust- en verzorgingssector zitten in een groepsstructuur. Vaak beschikt de groep dan over medewerkers die goed vertrouwd zijn met financiële aspecten. Ook bij alleenstaande projecten is meestal de nodige expertise aanwezig. De hedendaagse zorgsector is immers een complexe wereld van uitgebreide erkenningsreglementen en zeer specifieke juridische voorschriften. De verantwoordelijken die dergelijke dossiers behandelen, zijn doorgaans goed geschoold.”

Bert Verbeke