“Optimus Hospital Procurement Platform” is de naam van een aankoopinitiatief van vijf Vlaamse ziekenhuizen: Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Gasthuiszusters Antwerpen, az Monica, az Nikolaas en az Sint-Blasius. Zij beslisten om een deel van hun aankopen vanaf heden gezamenlijk te realiseren.Met meer dan 3.300 erkende bedden vertegenwoordigen de vijf ziekenhuizen samen circa 11% van de activiteit bij algemene en universitaire ziekenhuizen in Vlaanderen. In totaal kopen deze ziekenhuizen jaarlijks voor meer dan 600 miljoen euro aan. Het strategisch belang van het aankoopbeleid is de laatste jaren zeer sterk toegenomen in de ziekenhuissector. Door de gezamenlijke aankopen kunnen hefboomeffecten gerealiseerd worden die toelaten de operationele en financiële doelstellingen te blijven realiseren met steeds minder middelen.

 

Lasten verdelen over verschillende schouders

De wetgeving overheidsopdrachten verzwaart de administratieve last en bijhorende kost aanzienlijk voor zorginstellingen. De samenaankopen laten toe deze lasten over verschillende schouders te verdelen. Ook het accrediteringsproces dat bij de meeste ziekenhuizen werd opgestart, is een drijfveer om het aankoopbeleid bij ziekenhuizen verder te professionaliseren. Daarbij zal Optimus ernaar streven de leveranciers op een zo professioneel mogelijke manier te benaderen. Momenteel stelt een team van 17 strategische en tactische aankopers hiervoor binnen het Optimus platform hun expertise ter beschikking.

 

Meer informatie over Optimus is terug te vinden op www.optimushospitals.be.