‘De Regenboog’ en ‘Jeanneke’ omvatten 72 comfortabele serviceflats van 54 tot 115 m², met een parking en berging in het gebouw en een zuidgerichte binnentuin. “Wij hebben zeker niet het warm water uitgevonden want alle diensten die wij aanbieden kan je ook elders in de stad vinden. Wel hebben we al deze diensten gebundeld onder één dak. Het betreft onder meer een brasserie, een gezondheidscentrum, een traditionele kapper, pedicure, manicure, enz. Ook een dienstenchequekantoor heeft haar onderkomen op de site gevonden. De voorzieningen in ‘De Regenboog’ zijn ook toegankelijk voor de inwoners van Roeselare en dat zorgt voor interactie en levendigheid. Wij zijn geopend in september 2012. Het dienstenaanbod wensen we uit te breiden. Concreet zoeken wij momenteel nog naar een dokter (of associatie) die zijn, haar of hun prakrijk hier wil vestigen. Hiertoe houden wij het gelijkvloerse pand van 145m² in afwachting vrij.”

Extra aanbod

“In de dagprijs zijn vaste diensten inbegrepen, vastgelegd bij Vlaams decreet. Het gaat over voltijdse woonassistentie, dag- en nachtzorgpermanentie, het garanderen van maaltijden, de boodschappendienst, de apotheekdienst, hier en daar een kleine klus verhelpen, administratieve hulp… het zijn allemaal zaken die ‘De Regenboog’ er aan toevoegt.”

Vergrijzingsprobleem?

“De financiering van de vergrijzing is wel degelijk een probleem, maar vergrijzen op zich is voor menig senior geen probleem,” stelt Francis Verstraete. “90% van de huidige senioren beschikt immers over een eigen woning. Wel stellen er zich – naarmate we ouder worden – problemen op het vlak van gezondheid, mobiliteit, eenzaamheid, veiligheid,enz. In eerste instantie vormt mantelzorg hierbij een volwaardige oplossing, nadien gevolgd door thuisverpleging. Pas in een latere fase zijn senioren toe aan een verdergaande woonoplossing. In onze optiek lenen assistentiewoningen gekoppeld aan een uitgebreid dienstenpakket en nabije faciliteiten zich hier het beste toe.” Wees eerlijk in je communicatie “Er wordt naar mijn mening teveel mist gespuid bij heel wat immo-initiatieven voor senioren. In veel gevallen dekt de benaming ‘serviceflat’ niet de lading. Vaak verbloemen initiatiefnemers wat hun eigenlijke bedoeling is: vrij gewone appartementen slijten aan zekerheid zoekende medioren en senioren. Appartementen waar de dienstverlening als dusdanig wordt ervaren, worden uitgebaat. Bij een gebouw dat je hiervoor nodig hebt vertrek je vanuit een goed doordacht concept. Daarnaast voeg je er niet teveel maar ook niet te weinig personeelskosten aan toe. Samen met de centrale locatie kom je tot de oplossing waarvoor mensen op leeftijd zich de moeite willen getroosten er naartoe te verhuizen. Bij de opstart van een geheel van assistentiewoningen gaat het, door het aspect van uitbating, om de oprichting van een bedrijf. Dit heeft een fundamenteel andere logica dan deze van het vastgoed. Een serviceflat bewonen doe je immers niet enkel om een dak boven het hoofd te hebben, maar wel voor de nabijheid van de dienst-, en zo nodig, de zorgverlening,” besluit Francis Verstraete.

Kader: hoe werkt een woonrecht-obligatiepakket?

De woonrechtformule wordt al sinds de jaren ’90 gebruikt door de overheid en private partners. Het kopen van een serviceflat impliceert het kopen van het woonrecht op een flat. Dit gebeurt door middel van aanschaf van een obligatie waarvan de coupon het woonrecht vormt. Zolang de koper niet zelf in de flat woont, wordt deze verhuurd en wordt hij bijgevolg vergoed met het rendement van een analoog appartement in de stad. Wanneer een koper wel in zijn flat woont, vervalt het rendement (coupon) en uiteraard ook het aandeel huurkosten in de dagprijs. Bij ‘De Regenboog’ bestaat een obligatiepakket steeds uit drie elementen: een flat en ondergrondse berging en parkeerplaats. Men koopt een woonrecht voor 30 jaar, waarna men zijn inleg terugkrijgt. Op de aankoopsom wordt geen btw, noch registratie betaald. De obligatie wordt gegarandeerd door een hypotheek ten gunste van de obligatiehouder. Zo heeft een obligatiehouder de garantie dat zijn geld veilig en wel is.

Erkenning Vlaamse overheid biedt voordelen

De Regenboog heeft ervoor gekozen om serviceflats aan te bieden die erkend zijn door de Vlaamse overheid. Dit biedt enerzijds een aantal financiële voordelen voor de bewoners zoals de vrijstelling van de onroerende voorheffing. Anderzijds wordt de bewoner, dankzij de erkenning, ook beschermd door de overheid, die zowel eisen oplegt op het vlak van uitbating als op het bouwtechnische vlak.
Info: www.regenboogroeselare.be