Consulting

Brandveiligheid: nieuwe procedures en normen

Al geruime tijd sleutelt de Vlaamse overheid aan nieuwe specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen. Naast centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra, woonzorgcentra vallen de in het Woonzorgdecreet voorziene assistentiewoningen en centra voor herstelverblijf onder de nieuwe regelgeving.

Thuiszorg prioritair voor Vlaanderen

De Vlaamse Gemeenschap trekt resoluut de kaart van de thuiszorg. Vlaams minister Vandeurzen wil “in eerste instantie het zelfzorgvermogen van de gebruikers stimuleren, ondersteunen en herstellen.” De middelen daartoe worden gevonden in het “versterken van de draagkracht van mantelzorgers en vrijwilligers”. Mantelzorgers worden gewaardeerd en ondersteund. Zij worden actief betrokken bij de uitbouw van het zorgproces. In de toekomst wordt geïnvesteerd in een aangepaste professionele omkadering van de vrijwilligersorganisaties in de thuiszorg.