Consulting

Einde van een legislatuur: veel werk aan de winkel voor de volgende minister

In mei zijn er verkiezingen. De voorbije Vlaamse regeerperiode bracht de ouderensector heel wat nieuwigheden.

Lopende zaken voor de woonzorgcentra worden afgehandeld. Zo volgt er binnenkort een ‘campusbesluit’ waarbij meerdere vestingen binnen voorwaarden kunnen worden samengevoegd tot een erkenningsnummer. Vernieuwende projecten kregen een wettelijke basis en worden gerealiseerd. Het flexibel kortverblijf wordt in een aantal woonzorgcentra uitgetest.

Werken aan kwaliteit

Het niet verwonderlijk dat de vraag naar meer kwaliteit in de media sterker aan bod komt. Iedereen verlangt een goede dienstverlening. Merken de medewerkers van wooncentra de inspanningen op van winkeliers die met een glimlach bedienen? Vriendelijk personeel is een belangrijk element van het gevoel van ‘welkom’-zijn. Binnenkort worden de woonzorgcentra over subjectieve kwaliteitsindicatoren bevraagd.

PPS in de zorg: win-win situatie voor alle partijen

“Bouwen in PPS-verband heeft als voornaamste voordeel dat de aannemer of het bouwconsortium met ontwerpers, aannemers, gebouwtechnieken, onderhoudsfirma’s, van private partijen voluit gaan voor een life cycle cost benadering bij het ontwerp, de bouw en de keuze van materialen van het nieuwe gebouw,” opent Erik Van den Broeck, Partner – Special Advisory Services – Corporate Finance bij BDO.

Wensen voor een goede gezondheid van de woonzorgcentra in 2014

Midden 2014 wordt de staatshervorming uitgevoerd. Woonzorgcentra zullen voor de zorgfinanciering afhankelijk worden van de gemeenschappen/gewesten. Ofschoon de situatie qua exacte begroting op dit moment nog niet helemaal uitgeklaard is, kan verondersteld dat naarmate de verkiezingen van 25 mei dichterbij komen, men meer zicht krijgt op de uiteindelijke cijfers. Daarvan hangt immers de gezondheid af van onze woonzorgcentra en direct, de kwaliteit van de dienstverlening.

Les PPP dans le secteur des soins: une situation win-win pour toutes les parties

“Construire dans le cadre d’un PPP a pour principal avantage que l’entrepreneur ou le consortium qui réalise la construction, les concepteurs, les corps de métier, les techniciens de la construction, les firmes d’entretien et tous les partenaires privés impliqués choisissent résolument une approche ‘life cycle cost’ lors de la conception, de la construction et du choix des matériaux du nouveau bâtiment”, entame Erik Van den Broeck, Partner – Special Advisory Services – Corporate Finance chez BDO.

Vlerick Healthcare Conference

Van uitstel komt afstel: nieuwe voorafgaande vergunningen verlengd

De Vlaamse regering keurde eind november een voorontwerp van besluit goed waarbij de tijdelijke opschorting van het verlenen van voorafgaande vergunningen voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra wordt verlengd. Dit is de derde verlenging van de tijdelijke opschorting. Ze zou lopen van 1 januari 2014 tot 2015.

Bevraging in woonzorgcentra

Externe bevraging van bewoners in woonzorgcentra bevestigd.

Na de objectieve kwaliteitsindicatoren worden de subjectieve voorgesteld. Ze zijn gebaseerd op de InterRAI. Hierbij wordt de’ kwaliteit van leven’ gemeten. In de loop van de zomer 2013 liepen er profprojecten in vijf woonzorgcentra. De bevindingen werden gebundeld en zullen de basis vormen van een nieuwe handleiding.