Consulting

Jaarverslaggeving in de zorg

Bij het begin van een nieuw jaar, komt het maken van een jaarverslag in vele zorgvoorzieningen, zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorgorganisaties, … op de agenda. Dit artikel gaat dieper in over de inhoud en de vorm van zo een verslag. We geven enkele tips voor wie hierbij betrokken is.

Een uniek samenwerkingsproject tussen de bedrijfswereld en de gezondheidszorg.

Schoonmaak is en blijft een essentieel onderdeel van de dienstverlening binnen de zorgsector. Door de toenemende druk van overheidswege en de zoektocht naar optimalisatie en besparingen, startte Team at Work in 2012 met de ontwikkeling van een software voor efficiënt schoonmaakbeheer. TWIC-it is een modulair opgebouwde web applicatie waarvan de modules Calculatie en DKS (dagelijks controlesysteem) vandaag reeds actief en beschikbaar zijn.

Staatshervorming waarheen ?

Het totale budget 2015 voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bedraagt meer dan 10 miljard euro na de Zesde Staatshervorming. Maar er wordt ook bespaard en de bijdrage aan de zorgverzekering wordt verdubbeld. Toch wordt er geïnvesteerd in welzijn, zorg en gezin. Er wordt 65 miljoen euro extra voorzien in 2015 en ruim 500 miljoen euro voor de hele legislatuur. Werk wordt gemaakt van onder meer de uitvoering van het decreet persoonsvolgende financiering en van de uitbouw van de capaciteit van de ouderenzorg uit.

De maaltijdcheque als extra-legaal voordeel voor ziekenhuismedewerkers

De maaltijdcheques halen de laatste tijd vaak de pers. Niet geheel onterecht want het is één van de meest voorkomende manieren van alternatieve verloning. Met alternatieve verloning bedoelen we eigenlijk een interessante verloning. En dit zowel voor de ziekenhuizen zelf als voor het personeel. Op de juiste manier ingevoerd, zijn maaltijdcheques immers vrij van RSZ en BV. Zeker de moeite dus om eens te bekijken!

Kwaliteitsindicatoren worden herzien.

Na de publicatie in de krant ‘De Standaard’ van de artikelenreeks onder de noemer ‘Hoe goed zijn de rusthuizen in uw buurt?’ zit de herziening van een aantal definities van kwaliteitsindicatoren in een stroomversnelling. Tegen eind december zouden de nieuwe versies klaar zijn.

Buiten de lijntjes kleuren

Op de valreep van de overdracht van bevoegdheden (op 1 juli 2014) vaardigde de federale minister van Volksgezondheid extra regels uit voor de rust- en verzorgingserkenning. Niet dat er zich iemand verzet tegen vernieuwing maar, is de tijd van alsmaar nieuwe normen opleggen niet langzaam voorbij?