Consulting

25ste VTDV-congres: een voltreffer over de ganse lijn

Het 25ste congres van de Vereniging voor Technische Diensthoofden van Verzorgingsinstellingen (VTDV) vond op vrijdag 9 mei 2014 plaats in evenementenhal De Soeverein in Lommel. Dit jaar waren Limburg en Lommel aan de beurt om dit voor de zorgsector erg belangrijke congres te huisvesten.

Theo Caerts: het leven als een leerschool

Theo Caerts is één van de ‘anciens’ van de VTDV. In 1976 werd hij bestuurslid en gedurende de laatste 16 jaar was hij penningmeester. Zijn beroepscarrière leest als een scenario vol verrassende wendingen, met leergierigheid als rode draad. “Ik nam telkens de kansen die zich voordeden. Vooruitgaan en permanent blijven bijleren, is altijd mijn motto geweest. De VTDV was daarbij een bijzondere leerschool.”

Daniël Haers

Daniël Haers: bezige bij ook na de pensionering

Grofweg zijn er twee “categorieën” gepensioneerden. Zij die weinig om handen hebben en diegenen voor wie een dag helaas slechts 24 uren telt. Tot die laatste categorie behoort ongetwijfeld Daniël Haers uit Maldegem, oud-bestuurslid van de VTDV, gehuwd met verpleegkundige Ann, vader van 3 kinderen en inmiddels ook de trotse opa van 4 schattige kleinkinderen. Stilzitten voor hem geen optie, liefst van al leeft hij zich uit in fysieke arbeid. Voorheen fietste hij 6000 km per jaar, nu leeft Daniël Haers zich onder meer uit in de bouwperikelen van de kinderen op de skilatten. Een terugblik op een geslaagde carrière met slechts twee werkgevers…

Peter Degadt over Ziekenhuisnetwerken

Ziekenhuisnetwerken: nieuw organisatiemodel voor ziekenhuizen

Bijna één op de twee algemene ziekenhuizen gaat financieel in het rood. Het huidige financieringsmodel is gedateerd, en leidt tot felle concurrentie en on-derbenutte specialisaties in algemene ziekenhuizen. Concentreren én samen-werken is de boodschap: om de kosten onder controle te houden, en artsen en verplegend personeel nieuwe, eigentijdse incentives te bieden. Politiek staan de neuzen alvast in dezelfde richting. Gedelegeerd bestuurder Peter Degadt van Zorgnet Vlaanderen: ‘We willen naar een netwerkstructuur waar iedereen beter van wordt.’

Naar een nieuw Vlaams ouderenzorgbeleid

Pas nu worden er gesprekken opgestart over een nieuw ouderenzorgbeleid. De klus moet worden geklaard binnen de looptijd van de legislatuur. Nog altijd lijkt het uitstippelen van een lange termijnvisie een lastige politieke opdracht.

OCMW’s in het uitstalraam: afstoten of verbinden?

De voorbije jaren zijn lokale besturen voor steeds grotere uitdagingen komen te staan. Gemeente- en OCMW-besturen kregen bijkomende taken, maar moeten het rooien met dezelfde of vaak zelfs minder middelen van de federale overheid. Bovendien gelden vanaf 1 januari 2014 de veel strakkere, onder meer door Europa opgelegde, budgettaire spelregels van de nieuwe beleids- en beheercyclus. Helaas geldt ook voor lokale besturen dat elke euro maar één keer kan worden uitgegeven.