We spraken met Karel Bosmans, directeur personeel & organisatie van het ziekenhuis dat zich sinds donderdag 7 juni 2018 Zorgwerkgever van het Jaar mag noemen.
 

Het hoofd koel, het hart warm: dat is de leuze die het Jessa Ziekenhuis in Hasselt dagelijks omzet in de praktijk, zowel naar het personeel toe als naar de patiënten. Een filosofie waar de zorginstelling begin juni mee in de prijzen viel.
 

“Het is bij ons inderdaad heel belangrijk dat we werken met het hoofd koel en met een warm hart. Met het hoofd, dat betekent dat we excellente zorg willen aanbieden en dat we streven naar methodes en technieken die zo stevig mogelijk onderbouwd zijn door evidence based principes. We werken steeds met de beste machines en hoogopgeleide medewerkers. Met het hart werken vertalen we naar een warme en persoonlijke zorg.”
 

“We zijn een grote organisatie, maar we vinden het heel belangrijk dat er steeds aandacht is voor kleine attenties, moments of truth waarop je warme en persoonlijke zorg aanbiedt. We hechten erg veel belang aan ethiek en moedigen artsen en verpleegkundigen aan om na te denken over grote en kleine ethische vraagstukken. We zijn ook drie keer geaccrediteerd als ziekenhuis: in 2008, in 2012 (2 jaar na de fusie) en in 2016. Verder zijn we ook ISO-gecertificeerd. We spreken elkaar continu aan om verder te groeien in onze kwaliteit van zorg voor patiënt en elkaar. Een consensusmodel staat bij ons centraal: zonder voldoende draagvlak worden geen beslissingen genomen. Bij ons is er overleg tussen de raad van bestuur, de directie en de medische raad enerzijds en tussen het directiecomité en de ondernemingsraad anderzijds”, laat Karel Bosmans optekenen.
 

Gedreven en geëngageerde medewerkers
“Onze medewerkers zijn heel gedreven en geëngageerd. Op vlak van vaardigheidsbenutting scoren ze heel hoog. Daarnaast vinden we het ook erg belangrijk dat onze medewerkers gezond zijn, zodat ze dagelijks goede zorg kunnen geven aan onze patiënten. Daarom werken we continu aan ons gezondheidsbeleid. Denk aan ons fietsbeleid, rookbeleid, bewegingsbeleid, gratis cholesterolmeting, enzovoort. Verder zijn onze artsen top en innovatief, en worden ze ondersteund door Jessa & Wetenschap. Uiteraard staan de patiënten centraal in het ziekenhuis. We peilen dan ook op regelmatige basis naar de patiënttevredenheid en is er een patiëntenparticipatieraad.”
 

“Uiteraard zijn de vrijwilligers en stagiairs ook van groot belang bij ons. We werken met ongeveer 150 vrijwilligers, vooral bij palliatieve zorgen, revalidatie en geriatrie. Sommige van onze vrijwilligers zijn al meer dan 20 jaar actief bij ons. Daarnaast zijn er meer dan 2000 stagiairs per jaar die stage lopen bij ons. Onze stagiairs zijn vaak ambassadeurs van ons ziekenhuis en zorgen voor een instroom van nieuwe medewerkers.”
 

Verbeteringen en toekomstplannen
De titel Zorgwerkgever van het Jaar binnenhalen is voor het ziekenhuis niet het startsein om op de lauweren te gaan rusten. “We willen verder inzetten op duurzaam ondernemen en inzetten op meer inspraak van de patiëntenverenigingen. Samen met Stad Hasselt en PXL Hogeschool hebben we ook het project Hasselt Zorgstad opgezet. Hiermee willen we mensen verbinden met elkaar. Op vlak van HR willen we een betrouwbare en goede werkgever blijven voor onze 3100 medewerkers en 400 artsen. Liefst met een innovatieve insteek. Actief experimenteren, op zoek gaan naar nieuwe methoden van betrokkenheid en engagement, de digitale versnelling omarmen… We zijn klaar voor de toekomst”, besluit Karel Bosmans.
 

In de kijker - Jessa - Karel Bosmans