De Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs

Met de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs BVZD plaatsen we een vereniging in de kijker met een rijke geschiedenis en ambitieuze toekomstplannen. Ondervoorzitter prof. Pascal Verdonck en lid van de Raad van Bestuur Christophe Mouton ontvangen ons voor een extra woordje uitleg bij het reilen en zeilen van de BVZD.

 

Op 1 juli 2015 nam Christophe Mouton de fakkel over van prof. Pascal Verdonck als algemeen directeur van het Gentse ziekenhuis AZ Maria Middelares. De link tussen de beide ingenieurs gaat echter verder, onder meer dankzij de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs. “Waarbij ik meteen al twee belangrijke nuances wil uitlichten”, opent prof. Pascal Verdonck. “Het gaat enkel om directeurs en actieve bestuurders uit ziekenhuizen, niet uit andere zorginstellingen. De focus ligt hierbij niet op het verdedigen van de belangen van ziekenhuizen, maar volledig op de directeurs zelfs. Bij ons gaat het om de individuen en het kneden van betere leiders met een kwalitatievere zorg als uitgangspunt. Het spreekt echter voor zich dat dit de ziekenhuizen en de patiënten ten goede komt.”

 

“We hebben heel goede leiders in ons zorglandschap maar de uitdaging is om dat zo te houden en om ze nog beter te maken in deze snel evoluerende sector.”

 

De vier gekleurde cirkels in het logo van de vzw staan voor de vier waarden die hoog in het vaandel gedragen worden: uitmuntendheid, onafhankelijkheid (openheid), leiderschap (vooruitziendheid) en vriendschap.
“Met onafhankelijkheid, of openheid, maken we duidelijk dat we er zijn voor alle ziekenhuisdirecteurs. Of die nu uit een algemeen ziekenhuis komen of een universitair, uit Eupen of uit Brugge… Elke directeur is welkom. Ook technische en facilitaire directeurs zijn lid bij ons”, licht Christophe Mouton toe, “al is het natuurlijk wel zo dat wij niet specifiek inzoomen op technische en facilitaire thema’s. Daarvoor heb je verenigingen zoals Zorg.tech en HFDV.”

 

“Als je betere leiders hebt, in alle afdelingen van het ziekenhuis, dan leidt dit onlosmakelijk tot kwalitatievere zorg”, benadrukt prof. Pascal Verdonck. Zo komen we uit bij de waarde uitmuntendheid. “In alles wat we doen. Op elk event willen de best geplaatste sprekers in functie van het thema en we zoeken altijd een mooie en inspirerende locatie uit. We willen dat onze leden zich continu kunnen bijscholen zonder een schools gevoel te hebben. Onze events zijn belangrijk om inzicht te krijgen in het brede vakgebied van een ziekenhuis. Het spectrum is enorm: milieu, energie, financiën, IT, klinische biologie, digitale technologieën… Als algemeen directeur kan je geen expert zijn in elk domein, maar je moet toch enig inzicht hebben om mee te kunnen praten en in overleg te gaan. Vandaag, maar ook morgen. We hebben doorlopend aandacht voor innovatie en vernieuwing. De omstandigheden vereisen nieuwe vaardigheden en daar werken we op. Dat brengt ons bij het verder bekwamen in leiderschap, de derde waarde van belang binnen onze vereniging.”

 

De laatste waarde is vriendschap, en dat is geen loos begrip binnen de BVZD. Christophe Mouton: “Persoonlijk contact is cruciaal en opent deuren. We communiceren digitaal allemaal vlot met elkaar, maar het echte menselijke contact wordt zo weleens naar de achtergrond geduwd en dat is spijtig. Ook op dat vlak willen we als vereniging een rol spelen. Samen iets doen, ondernemen, beleven… brengt mensen dichter bij elkaar. Ook door het niet over de ziekenhuisbelangen te hebben ontstaat meer vertrouwen, wederzijds respect en worden vriendschappen gesmeed. Waarom dit goed is? Omdat het drempels verlaagt. Als je elkaar goed kent, ga je gemakkelijker bij elkaar te rade voor hulp, input, advies…”

 

De ziekenhuisdirecteurs onderling met elkaar verbinden is één iets, maar er wordt ook een brug gelegd met de industrie. “We delen de sector op in een vijfentwintigtal segmenten: bouw, techniek, medische hulpmiddelen, geneesmiddelen, verzekeringen, IT… Voor elk segment selecteert de raad van bestuur een exclusieve partner die binnen een periode van 2 jaar een nieuw innovatief concept, proces, technologie… onder de aandacht mag brengen van de ziekenhuisdirecteurs. Zo laten we de beide werelden in elkaar overlopen en kunnen de directeurs vanop de eerste rij beleven wat de toekomst concreet in petto heeft. Het enige criterium dat we hanteren bij de selectie van deze partners is innovatie. Deze bedrijven mogen ook events mee op poten zetten, het programma helpen uitdenken en deelnemen aan de internationale studiereis”, schetst prof. Pascal Verdonck het concept.

 

Internationale connecties

Elk jaar onderneemt de BVZD een inspirerende studiereis. “Het ene jaar trekken we naar een Europees land waar we deelname aan het congres van de European Association of Hospital Managers (de EAHM verenigt 25 nationale verenigingen van ziekenhuisdirecteurs in Europa) combineren met een eigen programma, het andere jaar verleggen we onze grenzen en doen we iets intercontinentaals”, licht Christophe Mouton toe. “Zo trokken we even terug, in oktober, met een delegatie naar Singapore. Daar zagen we de toekomst van de gezondheidszorg. Niet op slides, maar in de realiteit. Als je ziet hoe zij ziekenhuisnetwerken van 1,5 miljoen patiënten of volledig gerobotiseerde apotheken gerealiseerd hebben… Een indrukwekkende ervaring waar we heel positieve respons op kregen van de deelnemers.”

 

Innovatie’ is een woord dat nooit veraf is bij alles wat de BVZD onderneemt.

 

Dit jaar wordt de Europese studiereis een bezoek aan het EAHM-congres in Portugal. Volgend jaar belooft extra boeiend te worden. Naast een nieuwe intercontinentale reis (China is een optie die bekeken wordt), is België (Gent) gastheer voor het EAHM-congres. “We gaan voor een praktische insteek door ons niet drie dagen op te sluiten in een conferentieruimte. We trekken naar zes Belgische nieuwbouwziekenhuizen waar workshops rond 6 actuele thema’s georganiseerd zullen worden. België mag heel fier zijn op de vernieuwing van zijn ziekenhuisinfrastructuur. We beschikken over enkele prachtige nieuwe ziekenhuizen die kunnen dienen als inspiratie voor Europa”, blikt prof. Pascal Verdonck vooruit.

 

Een ander internationaal congres waar de BVZD jaarlijks met een delegatie naartoe gaat, is dat van de American College of Healthcare Executives (ACHE). “Een topcongres binnen de zorgsector. In Europa vind je dat niveau van congres niet terug. Het vindt elk jaar plaats in Chicago, waar we al een jaar of zeven naartoe gaan met een delegatie van 20 tot 25 personen. Er wordt specifiek gefocust op leiderschap. De carrières van enkele van onze mensen hebben er een enorme boost door gekregen.” In juli 2015 werd de BVZD trouwens bekroond door de ACHE, als eerste buitenlandse vereniging, met het label van officiële geaffilieerde healthcare executive group.

 

 

Uitdagingen op korte termijn

Tot slot spreekt Christophe Mouton nog een wens uit. “We brengen de ziekenhuisdirecteurs onderling dichter bij elkaar en bouwen stevige bruggen met de industrie, maar we missen nog de derde component in het verhaal: de overheid. De relaties met de overheid zijn goed, al is hun participatie, door omstandigheden, soms beperkt. Zo zou het fantastisch geweest zijn mocht iemand van de overheid ons vervoegd hebben op het werkbezoek aan Singapore en samen met ons ook gezien hebben hoe ver die regio al staat. Het is belangrijk, ook voor de overheid, om de toekomst al eens van dichtbij te kunnen zien, voelen en proeven om hierop in te kunnen spelen. We hopen hen dan ook meer te kunnen betrekken in hoe wij de toekomst van de Belgische gezondheidszorg vorm zien krijgen.”

 

 

Dit artikel verscheen in editie 018 van het magazine Zorg&Techniek (zorg.tech)