Op het gala van de Zorgwerkgever van het Jaar 2018 nam AZ Monica de prijs van Intern Project van het Jaar mee naar huis, een project rond de opvang van kwetsbare zwangere vrouwen. Een breed team van verschillende stakeholders (Kind & Gezin, De Kraamvogel vzw, OCMW Antwerpen en AZ Monica) engageerde zich om deze doelgroep beter te begeleiden.
 

Het komt regelmatig voor dat mama’s op de materniteit van AZ Monica bevallen terwijl ze met heel wat zaken niet in orde zijn: geen papieren, geen mutualiteit, geen verzekering… Het gaat om kwetsbare zwangere vrouwen die naast financiële problemen ook weleens een drank- of drugsproblematiek meedragen. De toegang tot de reguliere gezondheidszorg wordt voor deze vaak buitenlandse vrouwen bovendien sterk bemoeilijkt door de taalbarrière.
 

Er werd daarom een stappenplan uitgewerkt waarin de verantwoordelijkheden van verschillende stakeholders werden vastgelegd. Allereerst zijn er de gynaecologen, pediaters en de afdeling materniteit van AZ Monica die zich geëngageerd hebben om deze specifieke groep vrouwen te begeleiden: gerichte informatie verschaffen, het aanbieden van gratis of betaalbare echo’s, aangepaste zorg op maat, enzovoort. De sociale dienst bekijkt dan weer met de betrokkenen hun persoonlijke situatie, op zoek naar opties om hun factuur te verlichten.
 

Hoofdverpleegkundige van de materniteit van AZ Monica, Karima Soussi, benadrukt graag de menselijke kant van de zaak. ‘Mensen die zich geweigerd of opgejaagd voelen, gaan hun zwangerschap niet laten opvolgen. Iedere zwangere vrouw hoort nochtans een kwaliteitsvolle hulpverlening te krijgen, dus is het onze maatschappelijke plicht de deur open te houden voor mensen die ergens anders niet terecht kunnen. Dat zijn mensen die anders verloren lopen. Als je hen goed kan opvangen en een goede prenatale opvolging kan geven, is de kans veel groter dat het kind in goede omstandigheden geboren kan worden. Een goede start van een kind begint in de wieg.’
 

Het project van AZ Monica werd dan ook terecht beloond met de prijs Intern Project van het Jaar!