Over de grenzen kijken om te zien hoe de gezondheidszorg elders in de wereld functioneert, is altijd interessant. Nadat we in een eerdere editie van Actual Care al eens gingen kijken in Bangkok, brengen we opnieuw een stukje Azië naar hier. De Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs (BVZD) trok eind 2017 naar Singapore en zag er de gezondheidszorg van de toekomst.

 

De BVZD onderneemt elk jaar een inspirerende studiereis. Het ene jaar trekken ze naar een Europees land, om deel te nemen aan het congres van de European Association of Hospital Managers, het andere jaar verleggen ze hun grenzen nog meer met een intercontinentale studiereis. Zo trokken ze in de herfst van 2017 naar Singapore. De delegatie zag er de toekomst van de gezondheidszorg. Niet op slides, maar in de realiteit. Ziekenhuisnetwerken van 1,5 miljoen patiënten of volledig gerobotiseerde apotheken? Welcome to Singapore, waar ze allemaal hetzelfde EPD gebruiken.

 

Singapore is het kleinste land van Zuidoost-Azië met een oppervlakte van iets meer dan 700km², waar net geen 6 miljoen mensen hun thuis hebben. De stadstaat neemt de 6e plaats in op de WHO-ranking (2000), terwijl België de 16e plaats bekleedt. Ze besteden 4,9% van het BPP wordt aan gezondheidszorg, voor België is dat 10,6%, en nestelen zich op de 2e plaats in de Bloomberg Healthcare Efficiency Ranking van 2016. Ons Belgenland (36e plaats) vinden we een stuk lager op die ranking. Hoe slaagt men daarin? Wat kunnen we leren van hen?

 

De Singaporese overheid hamert op betaalbare zorg voor iedereen. Ze zet hiervoor een systeem van cofinanciering in. Vanuit haar unieke rol als zorgverlener, betaler en regulator slaagt de geleide democratie erin om langetermijndenken in de zorg effectief te implementeren. De BVZD noteerde vijf sleutelprincipes:

 

Zorg van de toekomst

 

De grootste uitdagingen voor de toekomst in Singapore zijn de snel verouderende bevolking en het toenemende tekort aan zorgverleners. Vanuit de overtuiging deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden via technologische innovaties stimuleert de overheid health tech ondernemerschap. In dit vruchtbare klimaat van samenwerking tussen overheid, zorginstellingen en industrie melden heel wat nieuwe bedrijven zich aan met innovatieve oplossingen en nieuwe technologieën. Dit is ook wat de BVZD in België stimuleert: bruggen bouwen tussen de overheid, de zorginstellingen en de industrie met als uitgangspunt een kwalitatievere zorg met bekwame leiders en gevoel voor innovatie.

Zorg van morgen

 

 

Voor meer informatie over de BVZD: www.ziekenhuisdirecteurs.be