De raad van bestuur van het Heilig Hartziekenhuis Lier heeft de samenwerking beëindigd met dr. An De Cuyper, algemeen directeur, en met de heer Guy Servotte financieel-administratief directeur.

 

De beslissing is ingegeven door de nood om het veranderingsproces, dat twee jaar geleden is ingezet, te sturen in de richting van verdere integratie en samenwerking tussen de stakeholders van het ziekenhuis, en van het netwerk waarvan het ziekenhuis deel uitmaakt.

 

De raad van bestuur engageert zich verder om van het Heilig Hartziekenhuis een state of the art ziekenhuis te maken. Alle ingezette veranderingsprojecten zullen dan ook integraal verder gezet worden.

 

De raad van bestuur dankt dr. De Cuyper en de heer Servotte voor hun bijdrage aan de goede werking van het ziekenhuis en gaat op zoek naar geschikte opvolgers. In afwachting zal dr. Patrick Smits, hoofdarts, de functie van algemeen directeur tijdelijk waarnemen.