News

700 bedden voor nieuwbouwziekenhuis Sint-Maarten in Mechelen (2250)

Mechelen maakt zich stilaan op voor de realisatie van het nieuwbouwziekenhuis AZ Sint-Maarten. Het ontwerp werd na een langdurige selectie toegewezen aan VK Studio uit Roeselare, omdat dit bureau volgens de opdrachtgever er in slaagde om op creatieve wijze het eisenpakket te vertalen in een ontwerp met veel aandacht voor een kwalitatieve en efficiënte zorgverlening, de groene omgeving en duurzaam bouwen.

BNP Paribas steunt strijd tegen besmettelijke ziekten

Het Pasteur Instituut krijgt de steun van BNP Paribas Corporate & Investment Banking in de wereldwijde strijd tegen besmettelijke ziekten. Medische onderzoeksteams in 29 landen kunnen op de financiële steun van de bankinstelling rekenen.

Alweer nieuwe erkenningsnormen voor Vlaamse rusthuizen op komst

De laatste wijzigingen aan de basiserkenningsnormen werden aangebracht door een Besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 (B.S. 30.III.2007). Daarmee werd onder meer de verplichte registratie van zowel de schriftelijke overeenkomst als van het reglement van orde opgelegd. In de voorliggende nieuwe tekst wordt deze registratie niet weerhouden. De schriftelijke overeenkomst wordt een opnameovereenkomst. Het reglement van orde wordt een afsprakennota.

Evenwichtiger financiering voor geriatrische dagziekenhuizen nodig

Er zijn vooralsnog geen overtuigende gegevens die aantonen dat een geriatrisch patiënt beter in een GDZ (geriatrisch dagziekenhuis) dan in een klassiek ziekenhuis kan worden opgenomen. Dat blijkt uit een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), waarin zowel de financiering als de meerwaarde voor de patiënt werden onderzocht. In 2010 eindigt het proefproject waarbij de overheid dergelijke GDZ’s financiert.

Goede huisvesting loont in zorgsector

De veranderingen die zich de voorbije jaren in de zorgsector aftekenden, hebben ook ingrijpende consequenties voor de huisvesting. In die zin fungeert de zorg als een prachtig laboratorium voor het bestuderen van de relatie tussen sociaal-maatschappelijke en technologische veranderingen enerzijds en de consequenties voor het vastgoed anderzijds. Ervaringen die hiermee in de zorg worden opgedaan kunnen ook hun nut bewijzen in andere maatschappelijke sectoren die in beweging zijn.

Hoe sterk is huidig Belgisch gezondheidssysteem?

Een Belg is van nature bescheiden. Eén van de zaken waarmee we wel durven dwepen, is ons goed georganiseerd zorgstelsel. De vraag is: mogen we hiermee wel pronken? In het boek ‘De toekomst van de gezondheidszorg: diagnose en remedies’ blijkt dat we hierover misschien beter toch niet te overmoedig worden, al zien auteurs François Daue en David Crainich wel zes belangrijke pluspunten in ons systeem.

Pfizer neemt Wyeth over

68 miljard dollar cash: dat had Pfizer, wereldwijd het grootste farmaconcern, eind januari over voor de overname van Wyeth. Tegelijkertijd schrapt de onderneming 8000 banen omdat het vijf fabrieken gaat sluiten.

Wijzigen van rusthuisnormen

Rusthuisnormen leven, dat mag duidelijk zijn. Het nieuwe voorontwerp van woonzorgdecreet is er het bewijs van. Blijheid alom omwille van de samenwerkingsgedachte en de beoogde wisselwerking tussen thuiszorg en residentiële zorg. Het is maar goed dat de wetgever en de zorg op elkaar worden afgestemd en dat beiden van elkaar kunnen leren. De klant kan er enkel maar beter van worden. Tenminste: dat hopen we. Er bestaat trouwens al overleg tussen thuiszorg en residentiële zorg, maar niemand zette die in kaart. . . .

Bijzondere jeugdzorg krijgt twee nieuwe erkenningscategorieën

Crisishulp aan Huis (CaH, erkenningscategorie 8) en Herstelgerichte Constructieve Afhandeling (HCA, erkenningscategorie 9): dat zijn de twee nieuwe erkenningscategorieën die met een nieuw voorstel van Besluit worden toegevoegd aan de Bijzondere Jeugdbijstand. Deze nieuwe diensten zouden worden erkend vanaf 1 januari 2009.

AZ Sint-Jan Brugge zorgt voor Belgische primeur

Het Brugs Interactief Artsennetwerk (BIAN) is een beveiligde portaalsite waar AZ Sint-Jan uit Brugge de voorbije jaren veel energie in stak. Sinds het patiëntenportaal onlangs online is gebracht, kan de patiënt online zijn afspraken in het ziekenhuis nakijken. Als de huisarts de verwijzing naar het ziekenhuis voor een ambulante afspraak maakte via BIAN, kan de patiënt bovendien thuis die verwijzing via het portaal oppikken en op die manier een geschikte datum vastleggen. Dat is uniek voor België. De huisarts die de patiënt