Huisartsen starten eind 2018 met gecentraliseerde wachtdienst in Mechelen

Op 1 december opent de nieuwe huisartsenwachtpost in Mechelen. De wachtpost krijgt een plaats in de polikliniek naast de spoedgevallendienst van het gloednieuwe AZ Sint-Maarten. Van vrijdagavond tot maandagmorgen en op feestdagen zullen patiënten er terecht kunnen voor een consultatie.

 

Binnenkort moeten patiënten uit Mechelen en omgeving niet meer op zoek naar de dokter van wacht tijdens het weekend en op feestdagen. Ze kunnen zich vanaf dan  naar één locatie begeven met dringende medische problemen die niet kunnen wachten tot na het weekend. Patiënten mogen zich spontaan aanmelden want er wordt niet gewerkt met afspraken. Enkel wie zich echt niet kan verplaatsen, kan een huisbezoek aanvragen.

 

Niet alleen voor patiënten maar ook voor de 125 betrokken huisartsen die via een beurtrol van wacht zijn, moet de komst van de wachtpost een verbetering betekenen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat ze met minder artsen en in kortere shiften toch meer patiënten op een betere manier kunnen behandelen. Dit alles in volledig uitgeruste kabinetten en met een onthaalmedewerker die het administratieve luik voor zijn rekening neemt. Voor de huisbezoeken staat een wagen met chauffeur ter beschikking. Kortom, meer comfort en veiligheid voor de wachtartsen.

 

De huisartsen zijn blij dat AZ Sint-Maarten de wachtpost kan huisvesten omwille van de medische en logistieke samenwerking. Momenteelwordt er gewerkt aan een duidelijk afsprakenplan tussen de artsen van de spoeddienst en de wachtpost. Ook met de spoeddienst van het naburige Imeldaziekenhuis worden nog taakafspraken gemaakt om een vlotte onderlinge doorverwijzing van patiënten te garanderen. Patiënten nemen immers vaak te snel de weg naar spoed in plaats van naar de huisarts die hen dikwijls sneller en efficiënter kan helpen. Omgekeerd kunnen patiënten vanuit de wachtpost indien nodig meteen doorverwezen worden naar een spoedgevallendienst.

 

De komst van de nieuwe huisartsenwachtpost past in het project van federaal minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block. Zo wordt de komende vier jaar het ganse grondgebied van België voorzien van netwerken van efficiënt georganiseerde wachtposten.