15% van de vrouwen en 11% van de mannen wordt elk jaar slachtoffer van partnergeweld in België en 1 op de 10 kinderen wordt het slachtoffer van kindermishandeling. Ook in Nederland komen huiselijk geweld en kindermishandeling veel voor: daar worden ruim 300.000 kinderen en volwassenen jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld. Dat neemt veel verschillende vormen aan. Daarom hebben meer dan vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland in 2018 hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets. De factsheets zijn bedoeld om professionals te helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld en bij hoe te handelen wanneer er signalen bestaan.
 

Er bestaan veel verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Denk bijvoorbeeld naast (ex-)partnergeweld en kindermishandeling aan ouderenmishandeling, aan de opkomst van online seksuele intimidatie van jongeren, aan jongeren of volwassenen die uitgebuit worden door mensenhandelaren , aan stalking of aan eergerelateerd geweld. Bij al deze geweldsvormen kunnen er specifieke signalen, risicofactoren en doorverwijsoverwegingen spelen. Hiernaast spelen er bij huiselijk geweld of kindermishandeling tegen specifieke doelgroepen, zoals mensen met een beperking of migranten in kwetsbare posities, soms andere signalen en doorverwijsoverwegingen, die niet altijd bekend zijn. Daarom is er in het kader van dit project voor elke geweldsvorm en speciale doelgroep een factsheet ontwikkeld, waarmee de professional in één oogopslag al deze informatie voor handen heeft.
 

Unieke samenwerking
“Het project genereert vooral extra aandacht voor die groepen slachtoffers van geweld, die wel aandacht verdienen, maar dat vaak niet genoeg krijgen,” vertelt Rik Viergever, projectleider bij CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel in Nederland, die het gezamenlijk project heeft geïnitieerd.
 

“Een belangrijk onderdeel van dit project is de brede betrokkenheid van organisaties met expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en van beroepsverenigingen van professionals die de factsheets gaan gebruiken”, zegt Viergever.
 

Marianne van der Krans, van Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland: “Het is goed dat we bij de ontwikkeling van elke factsheet betrokken zijn. De kracht van samenwerking en partnerschap komt naar voren in het resultaat. Dat past goed bij onze werkwijze als Veilig Thuis.”
 

“Niet alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden tijdig gesignaleerd, een voorbeeld daarvan is seksueel geweld”, zegt Wilma Schakenraad van Movisie, het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. “De factsheets bieden veel informatie, ook over specifieke vormen. Wij participeren in dit project omdat wij het belangrijk vinden dat deze informatie breed beschikbaar is en actueel gehouden wordt.”
 

Robinetta de Roode, van de Nederlandse artsenfederatie KNMG: “Deze factsheets bieden een waardevolle praktische aanvulling op de nieuwe KNMG-meldcode, die op 21 november is verschenen. We vinden het als artsenfederatie mooi om te zien hoe CoMensha en andere partijen uit het veld zich inzetten om vanuit hun deskundigheid deze informatie bijeen te brengen.”
 

Gratis te downloaden
De factsheets zijn gratis en openbaar beschikbaar, ook voor collega’s in België, op de site www.huiselijkgeweld.nl/typengeweld vanaf 22 november 2018. De factsheets komen ook beschikbaar in het Engels.
 

Bron: CoMensha, hét landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel in Nederland