Belgische gebouwen kleuren oranje in het kader van de campagne – Say no to violence against women (zeg nee tegen geweld tegen vrouwen)
 

Brussel, 19 november 2018 – Van 25 november tot 10 december kleuren in een groot aantal steden en gemeenten officiële gebouwen oranje. Hiermee vragen Zonta International en Soroptimist International aandacht voor de campagne “Say no to violence against women” (zeg nee tegen geweld tegen vrouwen).
 

Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest voorkomende schendingen van mensenrechten op wereldvlak. De Verenigde Naties lanceerden in 1991 de ’16 dagen van activisme tegen gendergerelateerd geweld’ met als doel een einde te maken aan het geweld tegen vrouwen en meisjes. Ze riepen alle vrouwenverenigingen in de wereld op om actie te voeren en zo de aandacht te vestigen op fysiek, mentaal en seksueel geweld tegen vrouwen. Soroptimist en Zonta nemen sinds enkele jaren actief deel aan de sensibiliseringscampagne.
 

De kick-off van deze 16-daagse campagne wordt gegeven op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld. De campagne eindigt op 10 december, Internationale dag voor de Mensenrechten. Tijdens de “Orange the World”-campagne worden wereldwijd bekende gebouwen, monumenten of andere ‘landmarks’ oranje uitgelicht.
 


 

Als partner van de Verenigde Naties zetten Zonta International en Soroptimist International hun schouders onder dit project en engageren ze zich om in België een breed draagvlak te creëren. Op 25 november komen Soroptimisten en Zontians over heel België naar buiten met acties om mensen te informeren en te sensibiliseren rond dit thema.
 

Inge Scholte, voorzitter Soroptimist International België zegt: “Onze ngo komt op voor vrouwen, in België en wereldwijd. Ik ben dan ook trots op onze leden omdat zij vrouwen een stem geven. Door gebouwen oranje te kleuren, helpen we om geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken.” Ze vervolgt : “Elk jaar zie ik meer oranje in het straatbeeld en dat is hoopgevend. Want alleen door blijvend aandacht te geven aan dit thema kunnen we het uit de taboesfeer halen en geweld tegen vrouwen stoppen.”
 

Zonta Area Directors Miche De Meyer (Area 05) en Dominique Lesseliers (Area 06) over Zonta says NO to violence against women: “Wij Zontians willen het publiek vooral sensibiliseren voor het essentiële mensenrecht op een leven zonder geweld. Met de campagne “Zonta says NO” voeren we al 10 jaar actie om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Een 30-tal clubs in onze Area’s 01, 05 en 06 binnen het district 27 hebben de “Orange your City” campagne in België mee op de kaart gezet. Net zoals bij de verlichte gebouwen, komt de oranje kleur terug in de talrijke wandel- en fietstochten die zij organiseren. Zontians uit de hele wereld komen op straat en organiseren evenementen, geven informatie en debatteren over het onderwerp in paneldiscussies. Onze grootste droom is een wereld zonder geweld tegen vrouwen en meisjes.”
 

Over Soroptimist en Zonta
Soroptimisten en Zontians zijn professioneel actieve vrouwen die samenwerken om wereldwijd het leven en de status van vrouwen en meisjes te verbeteren. Dat kan via onderwijs of financiële steun, en via informatie en sensibilisering. Beide organisaties zijn internationale NGO’s die een krachtige en effectieve spreekbuis willen zijn voor vrouwen- en meisjesrechten. Soroptimist International doet dat onder het motto ‘A global voice for women – We stand up for women’. Zonta International koos voor ‘Advancing the status of women worldwide – Empowering women through Service and Advocacy’.