Ondanks fraude berichten over de thuisverpleging bewijst MEDERI dat het anders kan! Minister van Volksgezondheid Maggie De Block reikt hen het kwaliteitslabel uit op 12 oktober.
 

Mederi wil een statement maken: ‘Zelfstandige praktijken in de thuisverpleging leveren kwalitatieve zorg’, en wil dit op een unieke manier duidelijk maken op een event waar zowat alle belangrijke personen uit de sector aan deelnemen.
 

In 2018 bereikte Mederi thuisverpleging 2 belangrijke mijlpalen.
Met maar liefst 1000 zorgverstrekkers is Mederi de grootste dienst thuisverpleging met zelfstandige praktijken in België. Daarnaast behaalde Mederi, als marktleider, recent het internationaal erkende kwaliteitslabel ISO 9001.
…Genoeg reden om te vieren!
 

Op 12 oktober zal Mederi haar verpleeg- en zorgkundigen in de bloemetjes zetten en vindt er een academische zitting met topsprekers uit de sector plaats. Christophe Mouton, Algemeen Directeur AZ Maria Middelares zal het hebben over hoe het verder moet als je de deur van het ziekenhuis achter je sluit. Jo De Cock, Administrateur-generaal van het RIZIV, behandelt de rol van het RIZIV in de kwaliteit van de Belgische gezondheidszorg. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block onderstreept dan weer het belang van kwalitatieve thuisverpleging.
 

Mederi is steeds een voortrekker geweest in de sector en biedt, als eerste, sinds eind vorig jaar zijn praktijken de mogelijkheid om een eigen kwaliteitslabel te behalen. Meer dan 100 praktijken zijn reeds het traject gestart, 10 praktijken hebben het hoogste niveau behaald. Aan deze laatste zal minister De Block het label uitreiken. Een speciaal voor Mederi ontworpen label, gemaakt door Emaillerie Belge, geeft alle elementen weer waarvoor kwaliteit moet staan.
 

Bert Kruismans zal het academisch gedeelte op zijn eigenste manier samenvatten en afsluiten voor de meer dan 600 aanwezigen: een diverse mix (zelfs de directeur generaal van DG Gezondheidszorg Pedro Facon behoort tot de ingeschrevenen).
 

Mederi wil deze inspanningen rond kwalitatieve thuisverpleging niet enkel voor zijn eigen praktijken leveren en wil de ganse sector thuisverpleging laten mee genieten. Samen met prof. Johan Verrue ontwikkelde Mederi een test waarmee iedere praktijk thuisverpleging kan testen of ze kwalitatief bezig zijn.
De test kan door iedereen ingevuld worden via de link www.testjouwpraktijk.be.