Soins infirmiers

Tandartsentekort wordt acuut

Tussen 2003 en 2013 is het aantal tandartsen in België met 4,5% teruggelopen en stilaan wordt de situatie nijpend. De helft van alle Belgische tandartsen die momenteel actief zijn, stopt binnen de komende tien jaar zijn activiteit. De VBT, de Vlaamse Beroepsvereniging voor Tandart-sen, pleit voor een kadaster met juiste cijfers, zodat er gericht actie kan genomen worden. Momenteel is er immers onvoldoende informatie in verband met de in- en uitstroom van tandartsen. Ook roept de VBT op de opleiding voor tandartshulp snel te hervormen en uit te breiden.