Naar een nieuw Vlaams ouderenzorgbeleid

Pas nu worden er gesprekken opgestart over een nieuw ouderenzorgbeleid. De klus moet worden geklaard binnen de looptijd van de legislatuur. Nog altijd lijkt het uitstippelen van een lange termijnvisie een lastige politieke opdracht.

Grijze toekomst voor woonzorgcentra

Besparingen treffen iedereen dus ook de zorgbehoevenden. Ouderenzorg ontsnapt niet. Eerder verschenen persberichten over de verlaging van de animatiesubsidie. Recentelijk geeft Zorgnet aan dat het wegvallen van de subsidies voor de bouw en renovatie van woonzorgcentra voor een dagprijsverhoging van 20% zal zorgen. Ondertussen wordt de prijsregulering door Vlaanderen bepaald.

Staatshervorming waarheen ?

Het totale budget 2015 voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bedraagt meer dan 10 miljard euro na de Zesde Staatshervorming. Maar er wordt ook bespaard en de bijdrage aan de zorgverzekering wordt verdubbeld. Toch wordt er geïnvesteerd in welzijn, zorg en gezin. Er wordt 65 miljoen euro extra voorzien in 2015 en ruim 500 miljoen euro voor de hele legislatuur. Werk wordt gemaakt van onder meer de uitvoering van het decreet persoonsvolgende financiering en van de uitbouw van de capaciteit van de ouderenzorg uit.

Kwaliteitsindicatoren worden herzien.

Na de publicatie in de krant ‘De Standaard’ van de artikelenreeks onder de noemer ‘Hoe goed zijn de rusthuizen in uw buurt?’ zit de herziening van een aantal definities van kwaliteitsindicatoren in een stroomversnelling. Tegen eind december zouden de nieuwe versies klaar zijn.

Buiten de lijntjes kleuren

Op de valreep van de overdracht van bevoegdheden (op 1 juli 2014) vaardigde de federale minister van Volksgezondheid extra regels uit voor de rust- en verzorgingserkenning. Niet dat er zich iemand verzet tegen vernieuwing maar, is de tijd van alsmaar nieuwe normen opleggen niet langzaam voorbij?

Einde van een legislatuur: veel werk aan de winkel voor de volgende minister

In mei zijn er verkiezingen. De voorbije Vlaamse regeerperiode bracht de ouderensector heel wat nieuwigheden.

Lopende zaken voor de woonzorgcentra worden afgehandeld. Zo volgt er binnenkort een ‘campusbesluit’ waarbij meerdere vestingen binnen voorwaarden kunnen worden samengevoegd tot een erkenningsnummer. Vernieuwende projecten kregen een wettelijke basis en worden gerealiseerd. Het flexibel kortverblijf wordt in een aantal woonzorgcentra uitgetest.

Werken aan kwaliteit

Het niet verwonderlijk dat de vraag naar meer kwaliteit in de media sterker aan bod komt. Iedereen verlangt een goede dienstverlening. Merken de medewerkers van wooncentra de inspanningen op van winkeliers die met een glimlach bedienen? Vriendelijk personeel is een belangrijk element van het gevoel van ‘welkom’-zijn. Binnenkort worden de woonzorgcentra over subjectieve kwaliteitsindicatoren bevraagd.

Wensen voor een goede gezondheid van de woonzorgcentra in 2014

Midden 2014 wordt de staatshervorming uitgevoerd. Woonzorgcentra zullen voor de zorgfinanciering afhankelijk worden van de gemeenschappen/gewesten. Ofschoon de situatie qua exacte begroting op dit moment nog niet helemaal uitgeklaard is, kan verondersteld dat naarmate de verkiezingen van 25 mei dichterbij komen, men meer zicht krijgt op de uiteindelijke cijfers. Daarvan hangt immers de gezondheid af van onze woonzorgcentra en direct, de kwaliteit van de dienstverlening.

Vlerick Healthcare Conference

Van uitstel komt afstel: nieuwe voorafgaande vergunningen verlengd

De Vlaamse regering keurde eind november een voorontwerp van besluit goed waarbij de tijdelijke opschorting van het verlenen van voorafgaande vergunningen voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra wordt verlengd. Dit is de derde verlenging van de tijdelijke opschorting. Ze zou lopen van 1 januari 2014 tot 2015.