Logistiek

Rik Persyn Bjorn Windels

Helpdesks bij de technische dienst – Rondetafelgesprek

Welke ervaring hebben ziekenhuizen met hun helpdesk? Wat zijn belangrijke parameters bij het digitaliseren? Hoe kiezen voor een Facility Management Information System (FMIS)? Welke hindernissen kan je verwachten? Hoe diep zijn de digitale systemen al doorgedrongen? Wat kan nog beter?

réduire le coût des déchets

UZA: sensibilisering en opleiding dragen bij tot beperking afvalkosten

Medisch afval veroorzaakt een belangrijke afvalstroom in de verzorgingssector, ziekenhuizen nemen hiervan het grootste aandeel voor hun rekening. Ook rusthuizen en de extramurale gezondheidszorg zijn grote producenten van dit afval. In ziekenhuizen is vooral het risicohoudend medisch afval een zorgenkind, de verwerkings- en ophaalkosten lopen hoog op. RMA is doorgaans goed voor 10 à 15 procent van de totale hoeveelheid medisch afval, maar ook verantwoordelijk voor bijna 50 procent van de afvalkosten. Milieucoördinator Sibert Dobbelaere legt uit hoe het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zijn beleid rond medisch afval organiseert.

shutterstock_166090091 (1)

VIL project tilt apotheeklogistiek ziekenhuizen naar hoger niveau

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw is gestart met het project “APOLO”: APOtheekLOgistiek bij ziekenhuizen. Met dit project zoekt het VIL samen met 16 ziekenhuizen en logistieke dienstverleners naar praktische, innovatieve logistieke concepten als antwoord op de actuele uitdagingen waarmee ziekenhuisapotheken geconfronteerd worden. Een performante apotheeklogistiek kan zorgen voor belangrijke besparingen en draagt bij aan excellente zorgverlening.

shutterstock_159698678 (1)

Nieuw concept goederenlogistiek levert significante voordelen op voor ziekenhuizen en leveranciers

Onlangs rondden 5 ziekenhuizen, 7 leveranciers en logistiek dienstverlener CB succesvol een pilot af op het gebied van goederenlogistiek. Door een betere samenwerking in de keten en een slimmere logistieke aanpak worden significante kostenreductie en belangrijke efficiency gerealiseerd. De deelnemers hebben dan ook unaniem besloten om de pilot door te zetten als reguliere dienstverlening en een bijdrage te leveren aan de uitbreiding van het concept.

shutterstock_165946979 (1)

Operationele excellentie vereist gezonde interne processen

“Om een antwoord te bieden op de interne en externe uitdagingen, moeten ziekenhuizen de weg inslaan van een lead hospital. Door slim te werken, combineren ze kostenefficiëntie met hoogkwalitatieve resultaten. Alleen deze ziekenhuizen kunnen in de toekomst succesvol blijven innoveren. De weg naar een lead hospital vereist straffe keuzes en een duidelijke strategische visie,” openen Danny Boeykens en Dries Van Halewyck, respectievelijk partner en consultant bij Möbius. Möbius is een groep van consultants met rijke ervaring en expertise in de zorg.

shutterstock_150301367 (1)

Samenaankoop ziekenhuizen van strategisch belang om te overleven

“Samenaankoop kan niet los gezien worden van een gezamenlijke organisatie van logistiek. Samen zal dit de volgende jaren meer en meer van strategisch belang worden voor de zorginstellingen om te overleven. Om tot een optimaal resultaat te komen moeten ook leveranciers actief betrokken worden in deze denkpiste,” opent Karl Van den Bosch, Logistiek Directeur bij UZ Brussel.