Dit is een inhaakartikel op hoofdartikel Wordt de vzw écht een onderneming?

 

Ken Lioen (rechts op de foto bovenaan), local tax partner bij NautaDutilh, schetst de situatie: “Een interessante vraag, hoewel er op zich niets verandert in het wetboek inkomstenbelastingen. Je hebt enerzijds de vennootschapsbelasting, waarbij de entiteit belast wordt op het volledige inkomen, en anderzijds de rechtspersonenbelasting. Deze laatste belasting is traditioneel het regime waar entiteiten met een belangeloos doel onder vallen. Zij worden belast op beperkte basis: niet op de winst, maar op een specifiek aantal posten.” 


 

“Hoe het onderscheid gemaakt wordt? Dat is hoofdzakelijk gekoppeld aan de aard van de activiteiten en de manier waarop een rechtspersoon georganiseerd is. Zo kan een vzw die een onderneming exploiteert of zich bezighoudt met verrichtingen van winstgevende aard onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting. Het komt in de praktijk dan al snel uit op een appreciatieoordeel van de feiten, namelijk in welke mate is de commerciële activiteit bijkomstig. Als de vzw nu vennootschapsrechtelijk behandeld wordt als een onderneming die een commerciële activiteit doet, dan komt dat onderscheid verder onder druk te staan. Ik denk bijvoorbeeld terug aan de discussie rond intercommunales, die vielen onder de rechtspersonenbelasting. Het Grondwettelijk Hof zei daarop dat het een discriminatie uitmaakt indien ze belast worden op een beperkte basis terwijl ze georganiseerd zijn als een commerciële onderneming. Ook in dit verhaal tekent zich een grijze zone af. Ja, er mogen commerciële activiteiten zijn, maar die moeten altijd ondergeschikt blijven aan het belangeloze hoofddoel.”

 

 

“Er zal dus een duidelijk en belangrijk onderscheid gemaakt moeten worden. Is de aard van de activiteit nog wel belangeloos en niet te commercieel? In de entertainmentwereld werden al veel vzw’s doorgelicht waarbij de bedenking gemaakt werd: is dit geen oneigenlijk gebruik van de vzw? Een vzw mag winst nastreven, ter investering en verbetering van haar belangeloos doel, maar als de maandelijkse snoepjesverkoop belangrijker of groter wordt dan het eigenlijke belangeloze doel… Dan begeeft de vzw zich fiscaal op een ander terrein.”