Legal

Medische fouten

Schadevergoeding medische ongevallen

Zorgverstrekkers zetten zich in om hun patiënten zo goed mogelijk te helpen. Soms loopt het mis. Het kan gaan om onvoorziene situaties, maar ook om een fout of nalatigheid. Patiënten hebben in bepaalde gevallen recht op een schadevergoeding.

ING

Fraude: beter voorkomen dan genezen

Organisaties lijden almaar grotere financiële verliezen als gevolg van fraude en cyberfraude (vorm van cybercriminaliteit). Zo zijn de fraudebedragen in Belgische ondernemingen in januari 2016 even hoog als de fraudebedragen over het hele jaar 2015.

Amma

Naar een veiliger zorgbeheer

Directies van ziekenhuizen krijgen te maken met 1001 dossiers waarvoor ze een gepaste oplossing moeten vinden. Het verzekeringsdossier is hier één van.