Legal

Medische fouten

Schadevergoeding medische ongevallen

Zorgverstrekkers zetten zich in om hun patiënten zo goed mogelijk te helpen. Soms loopt het mis. Het kan gaan om onvoorziene situaties, maar ook om een fout of nalatigheid. Patiënten hebben in bepaalde gevallen recht op een schadevergoeding.

ING

Fraude: beter voorkomen dan genezen

Organisaties lijden almaar grotere financiële verliezen als gevolg van fraude en cyberfraude (vorm van cybercriminaliteit). Zo zijn de fraudebedragen in Belgische ondernemingen in januari 2016 even hoog als de fraudebedragen over het hele jaar 2015.

Amma

Naar een veiliger zorgbeheer

Directies van ziekenhuizen krijgen te maken met 1001 dossiers waarvoor ze een gepaste oplossing moeten vinden. Het verzekeringsdossier is hier één van.

AZ Oudenaarde

Goede polissen zijn cruciaal

Zorginstellingen willen goed verzekerd zijn. Hoewel de concrete aanpak soms verschillend is, zijn een degelijke service en marktconforme prijzen belangrijke criteria om voor een makelaar of verzekeraar te kiezen. We gingen praten met ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen), AZ Oudenaarde en OCMW Aalst.

Het belang van risicobeheer in de zorgsector

Menselijke activiteit en in het bijzonder de activiteit van de zorgsector is onlosmakelijk verbonden met risico’s. De risico’s waar zorginstellingen mee geconfronteerd worden, zijn almaar meer gevarieerd en vereisen daardoor de invoering van een proactief en specifiek risicobeheerbeleid.

Koningin Elisabeth Instituut

“Alle vertrouwen dat Vlaanderen het beste voor heeft met de categorale ziekenhuizen“

Eén van de toch wel grote verrassingen die uit de hoed van de zesde staatshervorming getoverd werd, is de overheveling van de categorale ziekenhuizen – of ziekenhuizen met geïsoleerde G-bedden (geriatrie) of Sp-bedden (revalidatie) – naar de gemeenschappen. De andere gelijkaardige diensten die functioneren in het groter geheel van Algemene Ziekenhuizen, blijven federaal. De bestaande complexiteit wordt er dus nog wat groter op.