AZ Monica vol energie na JCI-accreditatie 

Eind april was het zover. Van 24 april tot 28 april hield de JCI-survey het Antwerpse AZ Monica enkele dagen in de ban. De accreditatie werd behaald, het hele ziekenhuis vulde zich met trots en voldoening en Actual Care werd ontvangen door hoofdarts Jean-Paul Sion en algemeen directeur Geert Smits voor een terugblik op de voorbije maanden en een flashforward naar de toekomst.

 

 

Eind september 2016 had het AZ Monica al de generale repetitie doorstaan, toen ontvingen ze de JCI al voor een mock survey. Uit die representatieve oefenmatch bleek dat het ziekenhuis al heel dicht aanleunde tegen de vereisten van de Joint Commission International, zoals de organisatie voluit heet. In de laatste rechte lijn naar april werden vervolgens nog enkele coachingmomenten georganiseerd met de organisatie om de accreditatieweek vol overtuiging in te kunnen gaan.

 

 

Veeleisend, maar een opportuniteit

“In onze visie staan vriendelijkheid en toegankelijkheid centraal, dat is uiteraard evident. Je kan ook relatief eenvoudig toetsen of we op die punten goed werk leveren. Kwaliteit van de zorg is echter moeilijker te definiëren. JCI is daarbij een goede waardemeter. Het mag dan wel een streng, veeleisend proces zijn, je moet het opvatten als een opportuniteit om de processen in je ziekenhuizen en de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen”, licht algemeen directeur Geert Smits toe.

 

 

“Het mag dan wel een streng, veeleisend proces zijn, je moet het opvatten als een opportuniteit om de processen in je ziekenhuizen en de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen.”
Geert Smits, algemeen directeur AZ Monica

 

 

AZ MonicaOp de meer dan 1000 te beoordelen aspecten, werden er 8 verbeterpunten vastgesteld in Deurne. Tegen midden juni stuurt het ziekenhuis vervolgens om die reden een actieplan op naar JCI. Op die manier worden op korte termijn de nog te verbeteren aspect snel aangepakt. Daarnaast werden er nog een 35-tal kleinere aandachtspunten opgesomd: zaken die op dit moment zeker voldoende zijn, maar waar nog marge is. “Ook die aandachtspunten gaan we snel proberen verbeteren”, pikt hoofdarts Jean-Paul Sion in. “We gaan nu zeker niet op onze lauweren rusten. We willen ons niveau van kwaliteit vasthouden en beetje bij beetje nog meer de hoogte induwen. Onze honger naar meer kwaliteit is niet meer te stillen.”

 

 

Nieuwe manier van denken

Geert Smits: “Onze manier van denken is ook veranderd door het JCI-proces. We meten niet zomaar om te meten, maar echt om concrete zaken te weten te komen. Plan, Do, Check, Act. Die mentaliteit is stilaan in ons DNA geslopen. Ik moet zeggen, het JCI-project heeft ons niet alleen geholpen om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren, maar ook onze teamgeest en samenhorigheid kregen een boost. Door zo’n intensief proces samen te beleven, letterlijk met z’n allen, kwamen we dichter bij elkaar. De trots, voldoening, fierheid, opluchting… die te voelen was tijdens de proclamatie, was enorm. Dit is een pluim op de hoed van elke medewerker in het ziekenhuis.”

 

 

“De kwaliteit verbeteren is als een berg beklimmen, maar eentje die geen top kent. Je kan blijven gaan, blijven verbeteren,… En dat gaan we ook doen.”
Jean-Paul Sion, hoofdarts AZ Monica

 

 

De wil om de accreditatie te behalen was inderdaad groot, beaamt Jean-Paul Sion: “Zonder een kader zoals JCI zou het veel moeilijker geweest zijn om zo goed en zo snel een dergelijk verbeterproces uit te voeren. Het is echt een handleiding naar betere zorg. Om de 3 jaar is er een update van de richtlijnen. AZ Monica is geaudit volgens de 5e editie van de normeringen, vanaf 1 juli 2017 treedt de 6e editie in voege. We zijn ons nu al aan het inwerken in die nieuwe editie: wat zijn de veranderingen, wat zijn de nieuwe punten…?”

 

 

Kwaliteit vastklikken en blijven klimmen

Onthaal AZ MonicaJean-Paul Sion: “We stonden al redelijk ver bij de eerste grote (oefen)test eind september. Alles stond min of meer op punt. Het kwam erop aan ervoor te zorgen dat heel onze organisatie volgens die juiste manier bleef werken nu. En ondertussen de laatste werkpuntjes aanpakken. Het is toegroeien als een groep naar een grote finale, alsof het een sportwedstrijd was. Die finale hebben we uiteindelijk gewonnen, maar we nemen de voet nu niet van het gaspedaal. Om in sporttermen te blijven: het volgende seizoen staat voor de deur en we willen nóg beter presteren. Deze accreditatie is dus geen eindpunt, veeleer een startpunt. De kwaliteit verbeteren is als een berg beklimmen, maar eentje die geen top kent. Je kan blijven gaan, blijven verbeteren,… Het is altijd voor verbetering vatbaar.”

 

De JCI-accreditatie is geldig voor 3 jaar, tot eind april 2020 in het geval van AZ Monica. Kwaliteitsborging en –verbetering blijft echter sowieso continu boven aan deagenda staan. Maar er staat ook nog iets helemaal anders op til: het bouwen van een nieuwe vleugel. Die komt op de plaats waar nu nog de Braemblokken staan, in de Jos van Geellaan. Na het bouwverlof wordt gestart met de afbraak.

 

 

Nieuwe ziekenhuisvleugel: meer dan ooit verweven met de buurt

Een aantal belangrijke activiteiten van het AZ Monica vinden plaats in het SPM, het orthopedisch centrum waar onder meer het gynaecologisch centrum, het labo pathologie, de MRI en de revalidatie terug te vinden zijn. “Het zou veel interessanter zijn mochten al die activiteiten letterlijk aansluiten bij het ziekenhuis. Nu schrijven bepaalde patiënten zich in aan het onthaal in het hoofdgebouw, terwijl ze vervolgens terug naar buiten moeten richting SPM. Ook voor de medewerkers voelt de huidige situatie soms een beetje ontheemd aan. Het overhevelen van al die diensten naar de nieuwe ziekenhuisvleugel zal voor een grote synergie zorgen”, licht Geert Smits het project toe.

 

 

“Ons ziekenhuis groeit elk jaar 2 à 3%. Deze nieuwe vleugel zal zorgen voor een betere indeling van al onze diensten en ook voor een uitbreiding.”
Geert Smits, algemeen directeur AZ Monica

 

 

“Om deze ziekenhuisvleugel te kunnen bouwen, hadden we de grond nodig waar nu de Braemblokken staan van de huisvestigingsmaatschappij Woonhaven. We stonden al een tijdje in contact met hen en dat heeft uiteindelijk geleid tot een grondenruil. Wij staan hierbij onze gronden af waar ons SPM zich nu bevindt. Ik ben heel tevreden dat we nu in volle vaart vooruit kunnen met deze plannen. Ons ziekenhuis groeit elk jaar 2 à 3%. Deze nieuwe vleugel zal zorgen voor een betere indeling van al onze diensten en ook voor een uitbreiding. Zo kunnen we onze groei de komende 10-20 jaar garanderen.”

 

 

Nieuwe vleugel AZ MonicaDe bouw wordt verondersteld afgerond te zijn in 2021. Er liggen twee concrete opties op tafel: een minimaal project en een maximaal project. “De financiering is wat ze is. We krijgen weinig steun van de overheden en moeten dus vooral onze eigen middelen aanspreken. Afhankelijk van mogelijke alternatieve financiering kunnen we ons project misschien volledig ontplooien, maar wat we zéker willen realiseren komt er sowieso. Concreet: een nieuwe ziekenhuisvleugel met twee verdiepingen. Er komt ook een ondergrondse parking van twee verdiepingen, want ook op dat vlak kunnen we extra capactiteit gebruiken. Indien ons maximale project financieel haalbaar is, betekent dit nog twee extra verdiepingen met twee verpleegafdelingen van 30 bedden.”

 

 

Jean-Paul Sion: “Tussenin komt er ook een park waarlangs bezoekers, patiënten en medewerkers het ziekenhuis kunnen betreden. Zo creëren we een toegankelijke en gezonde sfeer van bij het begin. Een park past ook in onze visie om meer dan ooit verweven te zijn met de buurt. We zijn hét ziekenhuis van Antwerpen-Oost en willen echt dicht bij de buurt staan.”