Verzorging

épilepsie

UZ Gent past diepe hersenstimulatie toe bij epilepsie

Een gespecialiseerd team onder leiding van neuroloog prof. dr. Paul Boon en neurochirurg prof. dr. Dirk Van Roost van UZ Gent plaatste in juni voor het eerst in ons land een neurostimulator bij een patiënt met hardnekkige aan-vallen. Dat toestel, een soort pacemaker, stuurt elektrische impulsen naar de kern van de hersenen, waardoor het aantal aanvallen kan verminderen. De operatie is vlot verlopen en de patiënt maakt het goed.

shutterstock_117541078_tekst 17_1024

Handhaving van EU-Richtlijn op preventie van prikaccidenten in België

“De implementatie van de EU-Richtlijn op de preventie van prikaccidenten in de gezondheidszorg (Richtlijn 2010/32/EU), was zonder twijfel een mijlpaal voor gezondheidszorg van personeel in de EU. Op 11 mei 2013 liep de deadline af waarop de richtlijn in alle lidstaten van de Europese Unie geïmplementeerd moest worden in nationale wetgeving. In België werd de richtlijn bij Koninklijk Besluit geïmplementeerd op 17 april 2013, naar een gewijzigde versie van een Koninklijk Besluit uit augustus 1996. Het besluit geeft in detail de verplichtingen weer voor werkgevers in de gezondheidszorgsector. Meer specifiek verbiedt het besluit het recappen, ofwel terugzetten, van doppen op injectienaalden en gebiedt het besluit het gebruik van veilige naaldsystemen,” vertelt Paul De Raeve, Secretaris General European Federation of Nurses Association (EFN).

4941_1024

UZ Leuven campus Pellenberg: stap voor stap het leven weer in eigen handen nemen

“Revalidatie is een discipline in volle ontwikkeling met zowel persoonlijke als maatschappelijke componenten. In UZ Leuven campus Pellenberg bieden wij in de postacute fase zorgprogramma’s aan op maat, met intensieve begeleiding vanuit diverse disciplines voor herstel binnen de mogelijkheden en beperkingen van een patiënt. Einddoel van een revalidatie is integratie in de eigen omgeving,” vertelt dr. Carlotte Kiekens, fysische geneeskunde en revalidatie bij UZ Leuven campus Pellenberg.