Verzorging

DSC_06951024

Vrijwilligerswerking bij Netwerk Palliatieve Zorg Waasland: Ongedwongen aanwezig zijn

“In 1998 werd de vzw Vrijwilligerswerk Palliatieve Zorg Waasland opgericht. Enkele vrijwilligers wensten zich in te zetten binnen de palliatie-ve thuiszorg. De rode draad in palliatieve werking is dat vrijwilligers heel dicht bij patiënt en familie staan en mee inhoud geven aan de wijze waarop de thuiszorg vorm krijgt. Vrijwilligers nemen een bijzondere plaats in door hun ongedwongen aanwezigheid,” opent Karina Pieters, Algemeen coördinator bij Netwerk Palliatieve Zorg Waasland.

shutterstock_154772753 (1)

Geen artsentekort in België

Eindelijk beschikken wij over een becijferde analyse van het kadaster van de medische beroepen in België. De cijfers spreken voor zich. België telde, in 2012, 51.420 artsen waarvan 68,3% actief, m.a.w. ongeveer 35.000 artsen. 16.144 van de 35.000 zijn huisartsen waarvan 76% actief, of ongeveer 12.000 actieve huisartsen. Met “actief” wordt bedoeld dat ze door het RIZIV terugbetaalde verstrekkingen uitvoeren.

shutterstock_250296781 (1)

UZ Gent past diepe hersenstimulatie toe bij epilepsie

Een gespecialiseerd team onder leiding van neuroloog prof. dr. Paul Boon en neurochirurg prof. dr. Dirk Van Roost van UZ Gent plaatste in juni voor het eerst in ons land een neurostimulator bij een patiënt met hardnekkige aan-vallen. Dat toestel, een soort pacemaker, stuurt elektrische impulsen naar de kern van de hersenen, waardoor het aantal aanvallen kan verminderen. De operatie is vlot verlopen en de patiënt maakt het goed.

shutterstock_236088457 (1)

Nieuwe pijnbehandeling bij diabetespatiënten

Onderzoekers van Maastricht UMC+ hebben een nieuwe pijnbehandeling gedurende een half jaar succesvol klinisch getest bij diabetespatiënten. Met behulp van ruggenmergstimulatie konden de wetenschappers de intense pijn van patiënten met suikerziekte zowel overdag als ‘s nachts verlichten in tegenstelling tot slechts het gebruik van medicatie. “Deze behandeling kan de kwaliteit van leven dan ook aanzienlijk verbeteren”, zegt projectleider prof. dr. Maarten van Kleef.

4941_1024

UZ Leuven campus Pellenberg: stap voor stap het leven weer in eigen handen nemen

“Revalidatie is een discipline in volle ontwikkeling met zowel persoonlijke als maatschappelijke componenten. In UZ Leuven campus Pellenberg bieden wij in de postacute fase zorgprogramma’s aan op maat, met intensieve begeleiding vanuit diverse disciplines voor herstel binnen de mogelijkheden en beperkingen van een patiënt. Einddoel van een revalidatie is integratie in de eigen omgeving,” vertelt dr. Carlotte Kiekens, fysische geneeskunde en revalidatie bij UZ Leuven campus Pellenberg.