Verzorging

shutterstock_154772753 (1)

Geen artsentekort in België

Eindelijk beschikken wij over een becijferde analyse van het kadaster van de medische beroepen in België. De cijfers spreken voor zich. België telde, in 2012, 51.420 artsen waarvan 68,3% actief, m.a.w. ongeveer 35.000 artsen. 16.144 van de 35.000 zijn huisartsen waarvan 76% actief, of ongeveer 12.000 actieve huisartsen. Met “actief” wordt bedoeld dat ze door het RIZIV terugbetaalde verstrekkingen uitvoeren.

shutterstock_250296781 (1)

UZ Gent past diepe hersenstimulatie toe bij epilepsie

Een gespecialiseerd team onder leiding van neuroloog prof. dr. Paul Boon en neurochirurg prof. dr. Dirk Van Roost van UZ Gent plaatste in juni voor het eerst in ons land een neurostimulator bij een patiënt met hardnekkige aan-vallen. Dat toestel, een soort pacemaker, stuurt elektrische impulsen naar de kern van de hersenen, waardoor het aantal aanvallen kan verminderen. De operatie is vlot verlopen en de patiënt maakt het goed.

shutterstock_236088457 (1)

Nieuwe pijnbehandeling bij diabetespatiënten

Onderzoekers van Maastricht UMC+ hebben een nieuwe pijnbehandeling gedurende een half jaar succesvol klinisch getest bij diabetespatiënten. Met behulp van ruggenmergstimulatie konden de wetenschappers de intense pijn van patiënten met suikerziekte zowel overdag als ‘s nachts verlichten in tegenstelling tot slechts het gebruik van medicatie. “Deze behandeling kan de kwaliteit van leven dan ook aanzienlijk verbeteren”, zegt projectleider prof. dr. Maarten van Kleef.

4941_1024

UZ Leuven campus Pellenberg: stap voor stap het leven weer in eigen handen nemen

“Revalidatie is een discipline in volle ontwikkeling met zowel persoonlijke als maatschappelijke componenten. In UZ Leuven campus Pellenberg bieden wij in de postacute fase zorgprogramma’s aan op maat, met intensieve begeleiding vanuit diverse disciplines voor herstel binnen de mogelijkheden en beperkingen van een patiënt. Einddoel van een revalidatie is integratie in de eigen omgeving,” vertelt dr. Carlotte Kiekens, fysische geneeskunde en revalidatie bij UZ Leuven campus Pellenberg.

Foto centrum_1024

Revalidatiecentrum Noorderkempen: open cultuur draagt bij aan totaalbeeld voor diagnose en behandeling

“In vergelijking met vroeger worden bij diagnose en behandeling van onze cliënten veel meer parameters in kaart gebracht. Terwijl iedere discipline nog al eens op zijn eigen eiland werkte, opereren we nu veel meer als één team. Dat alles komt de resultaten van een behandeling zeker ten goede,” vertelt Ingrid Snoeys, Directeur van Revalidatiecentrum Noorderkempen in Wuustwezel. De werking van het centrum voor ambulante revalidatie is gericht op het onderzoeken en behandelen van kinderen en volwassen met specifieke noden.

DSC_0029_1024

Klim Op: de foute schakel zoeken en werken aan herstel

“Onze doelgroep zijn kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar. Het betreft voornamelijk autisme of ADHD in combinatie met motorische-, taal- of leerproblemen. Kinderen komen hier per week twee of drie keer 1 uur langs voor een therapie en dit gedurende circa twee jaar. Ook tijdens de schoolvakanties gaan de behandelingen door. Zowel voor de ouders als het kind zelf betekent de verplaatsing naar ons centrum telkens weer een opgave. Het vraagt om een engagement en blijvende motivatie,” opent Heidi Pollier, algemeen directeur van Centrum voor Ambulante Revalidatie Klim Op in Eeklo.

shutterstock_119663137_tekst 7_1024

Welke revalidatie volgen bij een sportongeval?

Sporten is hip. Het is dan ook geen toeval dat de slogan van de bekende Vlaamse kinesist Lieven Maeschalk “move to cure” luidt. Voortaan laat men een patiënt bewegen en vooral als hij sportief is aangelegd. Dat gebeurt uiteraard wel met oefeningen die aangepast zijn aan de verwonding. Er wordt hierbij een dubbel doel nagestreefd, namelijk enerzijds de genezing van de aandoening via een goede doorbloeding en anderzijds het behouden van een goede conditie om te vermijden dat wanneer de patiënt weer gaat sporten, hij omwille van een conditiegebrek hervalt of een andere verwonding oploopt.