“Door het werken in een vzw vinden ook nieuwe jonge artsen de weg naar Menen”

De Piramide vzw is een eerstelijnsgezondheidscentrum waar sinds april 2016 huisartsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners interdisciplinair samenwerken. “Wat ons atypisch maakt, is dat we met één vzw een volledige stad van zorg bedienen”, vertelt Peter Depoot, directeur van ELG De Piramide vzw.

 

Peter Depoot, directeur van ELG De Piramide vzw.
Peter Depoot, directeur van ELG De Piramide vzw.

“De Piramide vzw is gestart vanuit een SWOT-analyse. Vanuit die analyse zagen we enkele bedreigingen voor de eerstelijnszorg in Menen. Er was ten eerste een sterk tekort aan huisartsen. De laatste 21 jaar kwamen er maar twee nieuwe huisartsen bij. De nieuwe huisartsen zoeken ook een beter evenwicht tussen hun werk en privéleven. De sterke vergrijzing van de bevolking, de suboptimalisatie van verpleegkundige zorg, de beperkte zorgcoördinatie en samenwerking met andere actoren en de onvoldoende aandacht voor preventie en gezondheidspromotie waren zeker en vast nog enkele belangrijke zwaktes binnen de eerstelijnszorg in Menen”, legt Peter Depoot uit. “Vanuit deze kennis hebben wij onze visie en missie gehaald om het centrum op te starten. Voor ons betekent dit concreet: interdisciplinaire en toegankelijke zorg, inzetten op preventie en gezondheidspromotie, het opzetten van zorgpaden voor verschillende patiëntengroepen, continuïteit van de zorgverlening, een opleidingscentrum voor alle gezondheidszorgberoepen en een buurtwerking in samenwerking met het netwerk. Door het werken in een vzw vinden ook nieuwe jonge artsen de weg naar Menen. Op die manier willen de vier artsen de continuïteit van zorgverlening garanderen voor de inwoners van Menen. Deze doelstelling lijkt alvast gerealiseerd te worden want op 1 juni 2017 startte er een nieuwe arts in het centrum.”

 

“Uit onze SWOT-analyse kwamen heel wat bedreigingen voor de eerstelijnszorg in menen naar boven”

 

Zorgcoördinatie

De stichtende leden van ELG De Piramide vzw zijn vier huisartsen van Menen die reeds een samenwerkingsverband hadden op vlak van onthaal, telefonie, IT en weekwacht. “Twee huisartsen deelden al een praktijkruimte, de twee andere huisartsen werkten nog vanuit hun eigen consultatieruimte. In Menen is er geen georganiseerde huisartsenwachtdienst tijdens de week. Daarom organiseert het centrum tijdens de week een eigen wachtdienst. In het centrum is er medische permanentie van 8u ’s morgens tot 20u ’s avonds”, vertelt Peter Depoot. “ELG De Piramide fungeert ook als opleidingscentrum. Het afgelopen jaar kwamen er diverse stages aan bod: huisartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen. Het ELG verzorgt voor zijn patiënten de zorgcoördinatie. Dit betekent dat er eventuele mogelijkheden zijn van samenwerking, maar dat dit altijd zal gebeuren onder toezicht van het centrum. Wij stellen voor iedere patiënt die langdurige verpleegkundige zorg krijgt een interdisciplinair plan op. Op regelmatige basis zullen we dit evalueren en bijsturen. We vertrekken vanuit de visie van vraaggestuurde zorg met maximale benutting van de eigen mogelijkheden van de patiënt. Uiteraard wordt de patiënt actief betrokken bij dit behandelplan.”

 

Triple Aim

“Enkel inwoners van Menen kunnen zich inschrijven in het centrum”, verduidelijkt Peter Depoot. “Daarnaast zijn er ook nog enkele patiënten ingeschreven die reeds één van de artsen van het centrum als huisarts hadden. Op die manier richten we ons voor 95% op de inwoners van Menen en is er dus een uitdoofscenario voor de patiënten die niet in Menen wonen. Momenteel zijn 5150 patiënten ingeschreven waarvan een kleine 25% ouder dan 65 is. We bereiken dus wel alle lagen van de bevolking. De nieuwe locatie is gekozen in het centrum van Menen omwille van de centrale ligging met veel parkeermogelijkheden en de mogelijkheid tot uitbreiding. Naast de stichtende leden (huisartsen en directeur) hebben we een aantal bestuurders met competenties in de zorg, financieel beheer en huisvesting. Daarnaast willen we innovatief zijn in ons organisatiemodel met de ‘triple aim’ als focus, dat wil zeggen: ervaren gezondheid, verbeteren van de gezondheid van een populatie en efficiënte inzet van middelen. Daar voegen wij nog een dimensie aan toe: de zorg voor al onze medewerkers.”

 

Toekomstperspectieven

Huisartsen MenenPeter Depoot blikt tevreden terug op de realisaties van het afgelopen jaar. “Sinds 1 juli 2017 vernamen we dat we konden instappen in het systeem van de forfaitaire betaling van verstrekkingen. Daarnaast werden er ook heel wat projecten opgestart. Bijvoorbeeld een campagne rond griepvaccinatie, zorgcoördinatie, het aantrekken van verschillende disciplines (eerstelijnspsycholoog, diëtiste, vroedvrouw, klinisch expert wondzorg, menopauzeconsulent enzovoort). Concrete plannen voor uitbreiding naar eventueel andere regio’s zijn er nog niet. We willen vooral eerst verder expertise opbouwen in de organisatie van een eerstelijnsgezondheidscentrum. We zijn echter wel zeker bereid om in de toekomst onze expertise beschikbaar te stellen voor andere zorgverstrekkers uit de regio.