Algemeen

AquaLine: duurzame en gebruiksvriendelijke wastafels voor iedere omgeving
(Ed. 091 j.10-april2015)

Bewoners in de zorgsector of gebruikers van scholen, hotels, stations, luchthavens of andere druk bezochte ruimtes hebben behoefte aan duurzame en gebruiksvriendelijke wastafels. Met dat doel voor ogen ontwikkelden producent van Solid Surfacemateriaal GF uit Zonhoven en kunststofgigant VINK uit Heist-op-den-Berg de AquaLine, een uitgebreid programma wastafels dat precies beantwoordt aan de noden van de markt.


Lees verder ...
Beslissingen van de Vlaamse Regering over de zorgsector
(Ed. 091 j.10-april2015)

*Voorstel van minister Ben Weyts en minister Joke Schauvliege

Op dit moment mag het aantal gebruikers in een woonzorgcentrum dat jonger is dan 65 jaar, niet meer bedragen dan tien procent van het totaal aantal erkende woongelegenheden in dat centrum. Het woonzorgdecreet voorziet voor de verschillende zorgvormen welomschreven doelgroepen. In de praktijk komen deze strikte doelgroepomschrijvingen onder druk te staan, en vormen ze soms een belemmering om gepaste zorg te kunnen bieden, bijvoorbeeld in centra die zich richten op bewoners met jongdementie. Daarom past de Vlaamse Regering nu principieel het besluit over de programmatie van woonzorgvoorzieningen aan, zodat een afwijking van het maximum van 10% bewoners jonger dan 65 jaar mogelijk wordt. In dat geval moet per individueel op te nemen bewoner of groep bewoners een gemotiveerd verzoek worden gericht aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.


Lees verder ...
Cleanroom Systems Belgium: turnkey vanaf design tot en met validatie
(Ed. 091 j.10-april2015)

Cleanroom Systems Belgium ontwerpt en implementeert cleanrooms met diverse toepassingen binnen de health & cleancare en dit met de beste producten op vlak van innovatie, kwaliteit, budget en levertijd. Daarbij garandeert CSB een voorsprong en een jarenlange garantie inzake duurzaamheid en gebruiksgemak. CSB behoort tot de bedrijvencluster van Building Group Jansen.


Lees verder ...
Inlegzool met GPS spoort ouderen op
(Ed. 091 j.10-april2015)

Een speciale inlegzool met GPS maakt het mogelijk om ouderen met dementie of Alzheimer die weglopen of verdwalen eenvoudig te volgen en snel op te sporen via de smartphone, tablet of computer. De zogeheten GPS Smartsole biedt daarmee een oplossing voor een groeiende groep oudere en verwarde mensen die dwaalgedrag vertonen en er tot grote angst van familie en verzorgers vandoor gaan.


Lees verder ...
LCC-Plafonds introduceert NanoPerfo®
(Ed. 091 j.10-april2015)

Een optimale lichtreflectie én een uitstekende akoestische absorptie: met de NanoPerfo® combineert LCC-Plafonds verschillende voordelen in één plafondsysteem.


Lees verder ...
Met myHealthBox biedt Axians een gepersonaliseerd en interactief gezondheidsportaal
(Ed. 091 j.10-april2015)

We trekken innovatie door tot op administratieniveau en laten uw patiëntenbeheer mee evolueren met het digitale tijdperk. Bovendien levert dit zowel u alsook de patiënt enkel voordelen op!


Lees verder ...
Moeder- en kindcentrum focust op familiy centered care
(Ed. 091 j.10-april2015)

Op 28 maart en 29 maart liet het UZA 200 artsen en 500 patiënten exclusief binnenkijken in het nieuwe Moeder- en kindcentrum. Dat is een uniek centrum met gespecialiseerde zorg, waar ouder en kind centraal staan.  Alle specialisten materniteit, neonatologie en kindergeneeskunde werken er intensief en multidisciplinair samen om moeders en kinderen de beste zorg te bieden.


Lees verder ...
Nieuwe insuline-injectietechniek verbetert bloedglucosecontrole bij diabetespatiënten
(Ed. 091 j.10-april2015)

Uit een recent onderzoek uitgevoerd door Grassi et al blijkt dat de bloedglucosecontrole bij diabetespatiënten die insuline injecteren verbeterd kan worden door een betere injectietechniek. Dit houdt o.m. in dat patiënten omschakelen naar 4 mm pennaalden.


Lees verder ...
Onze patiënten zijn ware helden!
(Ed. 091 j.10-april2015)

Ziekenhuis en Kraamkliniek Sint-Elisabeth uit Namen heeft voor een Waalse primeur gezorgd. De obesitaskliniek van Sint-Elisabeth heeft immers een bijeenkomst georganiseerd om patiënten in de bloemetjes te zetten die een maagoperatie hebben ondergaan.


Lees verder ...
Polyrey hogedruk laminaat met Sanitized® antibacteriële behandeling
(Ed. 091 j.10-april2015)

Polyrey’s Collectie 2017 is gericht op het vergemakkelijken van de interieurinrichting van diverse ruimtes. Zo worden drie producten aangeboden met elk hun specifieke eigenschappen om een diversiteit aan interieurtoepassingen te kunnen realiseren: HPL Hogedruk Laminaat, gemelamineerde panelen (Panoprey®) en massieve HPL (Compact Reysipur®).


Lees verder ...
VINCI Facilities, onderdeel van de groep VINCI Energies, is een belangrijke speler op het gebied van Facility Management
(Ed. 091 j.10-april2015)

Wij combineren onze expertise van technische installaties in gebouwen met die van energiebeheer. Dankzij onze ervaring in PPS-projecten (Publieke Private Samenwerking), kunnen we het beheer van gebouwen waarborgen op lange termijn.

Onze uitgebreide kennis van de levenscyclus van gebouwen en onze dagelijkse aanwezigheid op de sites van onze klanten geven ons de nodige relevante informatie om aan de verschillende behoeften te voldoen en op maat gemaakte aanbiedingen voor te stellen.

Onze missie berust op de drie pijlers van “Taking Care”

  • “Taking Care” voor gebouwen, dankzij onze technische expertise
  • “Taking Care” voor eind gebruikers, met een duidelijke focus op klantgerichtheid
  • “Taking Care” voor het milieu, in een globale aanpak omtrent energie-efficiëntie

Lees verder ...
Zorgbedrijf Armonea opent dit jaar 5 nieuwe woonzorgcentra in Vlaanderen en Brussel
(Ed. 091 j.10-april2015)

Op zondag 15 maart zetten 5 van de 67 woonzorgcentra van Armonea, samen met meer dan 140 andere zorgorganisaties in Vlaanderen en Brussel, de deuren open voor Dag van de Zorg. Tegelijk kondigde zorgbedrijf Armonea de realisatie van 606 nieuwe woongelegenheden voor senioren aan in 2015. In totaal worden er vijf nieuwe woonzorgcentra afgewerkt, waarvan drie in Brussel. Armonea zet zo zijn groeiparcours in seniorenzorg verder en creëert, voornamelijk door de bouw van de nieuwe woonzorgcentra, in totaal 1.000 nieuwe tewerkstellingsplaatsen in de komende 18 maanden.


Lees verder ...
Langer zelfstandig wonen dankzij nieuw valdetectiesysteem FamilyEye
(Ed. 090 j.10-maa2015)

De start-up FamilyEye brengt een innovatief automatisch valdetectiesysteem op de markt. Tegelijk commercialiseren ze twee andere modules die helpen om langer zelfstandig te wonen.


Lees verder ...
Licht als feelgoodfactor
(Ed. 090 j.10-maa2015)

De patiëntenkamer speelt in het genezingsproces een uiterst voorname rol. Het juiste licht kan er toe bijdragen dat de patiënt zich ondanks de vreemde omgeving geborgen en goed voelt. Een aangename atmosfeer werkt ook positief in op de behandelende artsen, het verplegend personeel en de bezoekers.


Lees verder ...
Medische dossiers scannen
(Ed. 090 j.10-maa2015)

Zorginstellingen streven ernaar zorg van de hoogste kwaliteit aan te bieden aan hun patiënten. Hun belangrijkste uitdaging is ervoor zorgen dat medische dossiers van patiënten op een handige en kostenefficiënte manier kunnen verkregen worden wanneer dat nodig is. Ziekenhuisinformatiesystemen (ZIS) slagen er niet in die uitdaging volledig het hoofd te bieden omdat er een achterstand is van medische dossiers op papier. Deze papieren dossiers, die heel duur zijn om te bewaren en op te vragen, moeten ingeput worden in het ZIS om een eenduidig beeld van elke patiënt te krijgen.


Lees verder ...
Miljoenste medicatiedosis in Az Damiaan
(Ed. 090 j.10-maa2015)

De apotheekrobot die door Belintra in mei 2014 opgeleverd werd, heeft voor het Az Damiaan de miljoenste medicatiedosis geproduceerd. Het geautomatiseerde proces verhoogt dagelijks de veiligheid van 523 patiënten.


Lees verder ...
OCMW’s in het uitstalraam: afstoten of verbinden?
(Ed. 090 j.10-maa2015)

De voorbije jaren zijn lokale besturen voor steeds grotere uitdagingen komen te staan. Gemeente- en OCMW-besturen kregen bijkomende taken, maar moeten het rooien met dezelfde of vaak zelfs minder middelen van de federale overheid. Bovendien gelden vanaf 1 januari 2014 de veel strakkere, onder meer door Europa opgelegde, budgettaire spelregels van de nieuwe beleids- en beheercyclus. Helaas geldt ook voor lokale besturen dat elke euro maar één keer kan worden uitgegeven.


Lees verder ...
Ruimten in de gezondheidszorg: rekening houden met de psychologie van kleuren
(Ed. 090 j.10-maa2015)

Wanneer mensen naar een ziekenhuis moeten, ervaren ze dat als een bijzondere gebeurtenis die gepaard kan gaan met angst en onzekerheid. Het ziekenhuis is voor enige tijd de leefomgeving van de patiënt. Wanneer patiënten zich op hun gemak voelen, heeft dat effect op de medische behandeling. Kleuren zijn als onderdeel van de vormgeving belangrijk als het erom gaat dat iedereen zich in een bepaalde ruimte op zijn gemak moet kunnen voelen.


Lees verder ...
VIPA onderzoekt eenmalige uitbetaling alternatieve subsidie
(Ed. 090 j.10-maa2015)

Het VIPA onderzoekt momenteel de mogelijkheid tot het éénmalig uitbetalen van de alternatieve VIPA-subsidie. Het gaat om de voorzieningen die reeds een principieel akkoord hebben ontvangen en al dan niet reeds gebruikstoelagen hebben ontvangen. Het gaat dus niet om voorzieningen die een technisch-financieel plan hebben ingediend maar nog niet over een principieel akkoord beschikken.


Lees verder ...
Zetes zorgt voor authenticatie van begunstigden ziekteverzekering in Ivoorkust
(Ed. 090 j.10-maa2015)

SNEDAI (de nationale organisatie van Ivoorkust die administratieve en identificatiedocumenten uitgeeft) heeft Zetes gekozen als technische partner voor het registreren en produceren van de kaarten voor vier miljoen mensen die verzekerd zijn bij de CNAM (het nationale ziektekostenverzekeringsfonds). Het doel van dit project is om een efficiënte afhandeling te garanderen voor de leden van het vergoedingsfonds.


Lees verder ...
Agressie in ziekenhuizen vraagt om grondige nazorg
(Ed. 089 j.10-feb2015)

“Agressie is een fenomeen waar vrijwel alle afdelingen van een ziekenhuis mee geconfronteerd worden: spoed, geriatrie… maar ook aan de loketten. Agressie komt voor zowel bij mannen als vrouwen, jong en oud. De impact van agressie is groot. Voor het management van ziekenhuizen komt het er vooral op aan om goed om te gaan met de nazorg voor medewerkers die het slachtoffer worden van agressie,” vertelt Yvo Quaeyhaegens, verpleegkundige leiding bij ZNA.


Lees verder ...
Allgeier DMS Solutions verandert naam in iGuana
(Ed. 089 j.10-feb2015)

Wij zijn heel blij u mee te delen dat onze bedrijfsnaam verandert van Allgeier DMS Solutions naar iGuana.

De naamsverandering weerspiegelt de verschuiving in onze bedrijfsstrategie waar wij focussen op wat we het beste kunnen en waarvoor we kunnen terugvallen op jarenlange ervaring en diepgaande kennis, namelijk toonaangevende oplossingen voor elektronisch documentbeheer. Wij zijn er stellig van overtuigd dat de focus op onze corebusiness een heuse meerwaarde zal vormen voor onze klanten, wat ook getuigt van onze ijver om diensten van topkwaliteit te leveren.


Lees verder ...
AZ Nikolaas maakt zorgverstrekkers vlot bereikbaar over zeven locaties
(Ed. 089 j.10-feb2015)

AZ Nikolaas installeerde voor zijn 2500 vaste gebruikers en 1300 mobiele gebruikers een WLAN met een uniform spraaknetwerk tussen zijn zeven vestigingen – vijf ziekenhuiscampussen, een logistiek centrum en een kantoorgebouw. Contact center, mobiele en UC toepassingen maken artsen en diensten vlot bereikbaar voor elkaar en voor patiënten en families.


Lees verder ...
Intesa onderzoekt uitbating kloostersite Herkenrode
(Ed. 089 j.10-feb2015)

Het zorgdienstencentrum Intesa en de Zusters van het Heilig Graf hebben een overeenkomst ondertekend die de kloostersite van Herkenrode (2,5 ha) mogelijk een nieuwe toekomst geeft. Intesa krijgt gedurende 6 maanden exclusiviteit om de haalbaarheid van een nieuw zorgproject te onderzoeken. Bedoeling is een woonzorgcentrum te ontwikkelen voor oudere mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, in een rustige en historische omgeving. Intesa raamt de investering voorzichtig op 15 miljoen euro, maar diepgaand onderzoek is vereist. Herkenrode is momenteel de thuishaven voor 14 Zusters van het Heilig Graf, tevens de eigenaars van de site.


Lees verder ...
Iridium Kankernetwerk versterkt met UZA
(Ed. 089 j.10-feb2015)

De uitbreiding van het Iridium Kankernetwerk met het UZA als zesde partner werd officieel goedgekeurd door de overheid. Deze schaalvergroting en nauwe samenwerking tussen de oncologische centra in Antwerpen en het Waasland, betekenen een belangrijke meerwaarde voor de patiënt.


Lees verder ...
Jaarverslaggeving in de zorg
(Ed. 089 j.10-feb2015)

Bij het begin van een nieuw jaar, komt het maken van een jaarverslag in vele zorgvoorzieningen, zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorgorganisaties, … op de agenda. Dit artikel gaat dieper in over de inhoud en de vorm van zo een verslag. We geven enkele tips voor wie hierbij betrokken is.


Lees verder ...
Louvain Bionics : robotica ten dienste van de patiënt
(Ed. 089 j.10-feb2015)

De UCL heeft een roboticaexpertisecentrum gelanceerd. Een vijftiental specialisten in de wetenschap, mens- en gezondheidswetenschappen en in de bionicatechnieken bundelen er hun krachten om roboticatechnieken en implantaten op maat te verbeteren.


Lees verder ...
Luik treedt in de voetsporen van Leuven
(Ed. 089 j.10-feb2015)

Het Universitair Ziekenhuis heeft alle eenheden die zich bezighouden met de strijd tegen kanker samengebracht in een uniek centrum om op die manier de globale behandeling van de patiënt te kunnen optimaliseren.


Lees verder ...
Nieuwe pijnbehandeling bij diabetespatiënten
(Ed. 089 j.10-feb2015)

Onderzoekers van Maastricht UMC+ hebben een nieuwe pijnbehandeling gedurende een half jaar succesvol klinisch getest bij diabetespatiënten. Met behulp van ruggenmergstimulatie konden de wetenschappers de intense pijn van patiënten met suikerziekte zowel overdag als 's nachts verlichten in tegenstelling tot slechts het gebruik van medicatie. "Deze behandeling kan de kwaliteit van leven dan ook aanzienlijk verbeteren", zegt projectleider prof. dr. Maarten van Kleef.


Lees verder ...
OLV Ziekenhuis bundelt krachten voor de behandeling van slokdarm- en pancreastumoren
(Ed. 089 j.10-feb2015)

De artsen, de medische raden en de directies van AZ Groeninge Kortrijk, Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove en Maria Middelares Gent finaliseerden een reeks voorbereidende gesprekken om samen de diagnose en behandeling van oncologische patiënten te optimaliseren.


Lees verder ...
Revida : centrum voor aanpak en preventie van chronische stressklachten
(Ed. 089 j.10-feb2015)

Vanaf 27 november 2014 startte Revida in de Sint-Jozefkliniek in Bornem. Revida is een gloednieuw centrum voor de aanpak en preventie van chronische stress-klachten.


Lees verder ...
Samen structureel zoeken naar daadwerkelijke gezondheidswinst voor hartpatiënten
(Ed. 089 j.10-feb2015)

De hartcentra van AZ Maria Middelares Gent en het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove werken samen het cardioQare project uit om cardiale patiënten systematisch het best haalbare medische resultaat en de best haalbare levenskwaliteit te bieden. In de Week van het Hart, stelden de hartcentra van AZ Maria Middelares Gent en het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove het project cardioQare voor.


Lees verder ...
Aanpak wegloopgedrag hoort thuis in zorgdiagnostiek
(Ed. 088 j.9-dec2014)

“Wegloopgedrag van mensen met dementie heeft voornamelijk te maken met angst en het wegvallen van ankerpunten. Mensen met dementie zijn op zoek naar rust en die vinden ze in “bekende” voorwerpen, situaties, personen en rituelen. Anderzijds zijn er ook hulpmiddelen beschikbaar om wegloopgedrag te voorkomen,” opent Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.


Lees verder ...
Agressie in ziekenhuizen vraagt om grondige nazorg
(Ed. 088 j.9-dec2014)

“Agressie is een fenomeen waar vrijwel alle afdelingen van een ziekenhuis mee geconfronteerd worden: spoed, geriatrie… maar ook aan de loketten. Agressie komt voor zowel bij mannen als vrouwen, jong en oud. De impact van agressie is groot. Voor het management van ziekenhuizen komt het er vooral op aan om goed om te gaan met de nazorg voor medewerkers die het slachtoffer worden van agressie,” vertelt Yvo Quaeyhaegens, verpleegkundige leiding bij ZNA.


Lees verder ...
Black-out en afschakeling in het Zuiden van het land
(Ed. 088 j.9-dec2014)

Talrijke Waalse en Brusselse ziekenhuizen bevinden zich in gebieden die als eerste getroffen zullen worden door het afschakelplan. Ondanks de genomen maatregelen valt zelfs een black-out niet uit te sluiten. Toch maken de ziekenhuizen zich niet al te veel zorgen, want ze zijn goed uitgerust.


Lees verder ...
Diabetes neemt epidemische vormen aan in Congo
(Ed. 088 j.9-dec2014)

Westerse leef- en eetgewoontes hebben diabetes in DR Congo gebracht. Maar ook ondervoeding kan diabetes uitlokken. Door te weinig inname van eiwitten ontstaat chronische pancreatitis. Die tast op termijn de pancreas aan waardoor hij te weinig insuline aanmaakt. Het resultaat is een massale toename van diabetes.


Lees verder ...
Een zorgvriendelijke omgeving voor AZ Groeninge
(Ed. 088 j.9-dec2014)

Het AZ Groeninge in Kortrijk geeft personeel en bezoekers alleen toegang tot die ruimtes waar nodig is. Vooral met dit soort openbare gebouwen is het belangrijk om gevoelige ruimtes af te kunnen sluiten voor publiek. Het ziekenhuis maakt sinds 2008 gebruik van het toegangscontrole systeem van SALTO Systems en heeft integratie met Honeywell en Nedap.


Lees verder ...
Fixatie is een probleem, geen oplossing!
(Ed. 088 j.9-dec2014)

Fixeren in de zorgverlening blijft een heikel punt. De vrijheid beperken van een patiënt in een ziekenhuis of een bewoner in een woon- en zorgcentrum (WZC) is een delicate en vaak omstreden problematiek. Een complex gegeven ook: wie neemt de beslissing om iemands vrijheid te beperken, welke methode gebruikt men en wat met de rechten van de patiënt/bewoner?


Lees verder ...
Geurhinder in woonzorgcentra: op zoek naar doeltreffende oplossingen
(Ed. 088 j.9-dec2014)

Woonzorgcentra worden vaak geconfronteerd met een onaangename geurhinder in gangen, cafetaria of bewonerskamers. Dit zorgt zowel bij bewoners, bezoekers als medewerkers voor de nodige wrevel. Twee woonzorgcentra vertellen over hun aanpak van het probleem.


Lees verder ...
Grondig intakegesprek aan de basis van langdurig engagement
(Ed. 088 j.9-dec2014)

“Voor de organisatie van de vrijwilligersactiviteiten in het az Sint-Blasius werken we samen met drie autonome vrijwilligersorganisaties: het Rode Kruis, PRESENT Caritas Gemeenschapsdienst en de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK). Wij doen een beroep op een 60-tal vrijwilligers tussen 18 en 82 jaar die ingeschakeld worden in de ziekenhuisbibliotheek, patiëntenvervoer, pastorale activiteiten, hulp bij verzorging en animatie, en als waakvrijwilligers,” opent Hugo Van Rumst, adjunct verpleegkundig directeur bij az Sint-Blasius.


Lees verder ...
Informatieveiligheid: grote verschillen tussen ziekenhuizen onderling
(Ed. 088 j.9-dec2014)

“Wanneer wij een doorlichting maken van het informatieveiligheidsbeleid in de zorgsector komen vijf componenten aan bod: cultuur, procedures, elektronische gegevens, papieren dossiers en fysieke beveiliging. Zowel tussen algemene ziekenhuizen onderling als tussen algemene en psychiatrische ziekenhuizen zien we frappante verschillen,” stelt Jolien Steuperaert, medewerker Risk and Assurance Services bij BDO.


Lees verder ...
Modulaire datacenters van Automation: efficiënte en voordelige oplossing voor zorginstellingen
(Ed. 088 j.9-dec2014)

“Automation is een engineeringsbedrijf dat reeds in 1997 de eerste modulaire datacenters heeft afgeleverd. Ondertussen hebben we heel wat ervaring en kennis opgebouwd. Modulaire datacenters van Automation bieden dan ook een oplossing voor een reeks uitdagingen in zorginstellingen,” opent Frank Vanlocke, Projects & Service Director bij Automation.


Lees verder ...
Nieuwe pijnbehandeling bij diabetespatiënten
(Ed. 088 j.9-dec2014)

Onderzoekers van Maastricht UMC+ hebben een nieuwe pijnbehandeling gedurende een half jaar succesvol klinisch getest bij diabetespatiënten. Met behulp van ruggenmergstimulatie konden de wetenschappers de intense pijn van patiënten met suikerziekte zowel overdag als 's nachts verlichten in tegenstelling tot slechts het gebruik van medicatie. "Deze behandeling kan de kwaliteit van leven dan ook aanzienlijk verbeteren", zegt projectleider prof. dr. Maarten van Kleef.


Lees verder ...
Optimus: een nieuw initiatief voor samenaankoop tussen ziekenhuizen
(Ed. 088 j.9-dec2014)

“Optimus Hospital Procurement Platform” is de naam van een aankoopinitiatief van vijf Vlaamse ziekenhuizen: Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Gasthuiszusters Antwerpen, az Monica, az Nikolaas en az Sint-Blasius. Zij beslisten om een deel van hun aankopen vanaf heden gezamenlijk te realiseren.


Lees verder ...
Revida : centrum voor aanpak en preventie van chronische stressklachten
(Ed. 088 j.9-dec2014)

Vanaf 27 november 2014 startte Revida in de Sint-Jozefkliniek in Bornem. Revida is een gloednieuw centrum voor de aanpak en preventie van chronische stress-klachten.


Lees verder ...
Rittal: flexibele en betrouwbare serveroplossingen voor de zorgsector
(Ed. 088 j.9-dec2014)

“Als systeemaanbieder is Rittal de gewaardeerde partner voor het leveren en inrichten van complete serverruimtes. Onze systemen voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid, energie- en kostenbesparing. Voor zorginstellingen werken wij zowel rechtstreeks met ons projectteam als via partners. Bij de inrichting van serverruimtes focussen wij op vijf componenten: kasten, koeling, stroomverdeling, monitoring en security,” opent Filip Gosselin, Product Manager IT bij Rittal.


Lees verder ...
Samen structureel zoeken naar daadwerkelijke gezondheidswinst voor hartpatiënten
(Ed. 088 j.9-dec2014)

De hartcentra van AZ Maria Middelares Gent en het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove werken samen het cardioQare project uit om cardiale patiënten systematisch het best haalbare medische resultaat en de best haalbare levenskwaliteit te bieden. In de Week van het Hart, stelden de hartcentra van AZ Maria Middelares Gent en het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove het project cardioQare voor.


Lees verder ...
Uitvoering van risicoanalyse brandpreventie in woonzorgcentra zorgt voor onduidelijkheid
(Ed. 088 j.9-dec2014)

“Sinds de wijziging van het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie zijn werkgevers verplicht om een risicoanalyse uit te voeren. Op basis hiervan moeten de nodige preventiemaatregelen worden uitgewerkt, zoals de oprichting van een brandbestrijdingsdienst, opleiding en informatie van werknemers en opmaak van een nood- en interventieplan,” opent Tania Meulemeester, preventieadviseur bij Armonea. Armonea beheert 63 woonzorgcentra, residenties, serviceflats, groepen van assistentiewoningen, herstelverblijven en kinderdagverblijven over gans België.


Lees verder ...
Arteval: de verbindende kracht van muziek in een zorgomgeving
(Ed. 087 j.9-nov2014)

“VZW Arteval wil klassieke muziek buiten de muren brengen van het traditionele concertcircuit. Daarom bieden wij concerten aan voor diverse doelgroepen zoals onder meer ziekenhuizen, woonzorgcentra, palliatieve zorg en jongeren in tehuizen. Wij willen muziek aanreiken aan mensen die ze het meest nodig hebben, opent Olivier Robe, dirigent en cellist en bezieler van het project.


Lees verder ...
Automatisatie kan naleving handhygiëne in ziekenhuizen verbeteren
(Ed. 087 j.9-nov2014)

“Het vrijwillige karakter rond het naleven van handhygiëne is veranderd in een morele plicht. In de Belgische ziekenhuizen zien we over de verschillende jaren heen een duidelijke verbetering wat betreft het naleven van de regels rond handhygiëne. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Automatisatie zou ons al een hele stap vooruit helpen,” stelt Boudewijn Catry, Diensthoofd Zorginfecties & Antibioticumresistentie bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP).


Lees verder ...
AVICENNA: nieuw traceersysteem met real-time overzicht sterilisatieproces
(Ed. 087 j.9-nov2014)

Met AVICENNA brengt GALENUS, een nichespeler gespecialiseerd in de informatisering van het operatiekwartier, een totaal nieuw traceersysteem voor de centrale sterilisatie. AVICENNA is een nieuwe en optionele module voor JULIETTE, het logistieke beheersysteem voor het operatiekwartier, maar AVICENNA kan ook standalone worden gebruikt. Het traceren van instrumentarium kan zowel op set- als instrumentniveau: beide methodes kunnen zelfs door elkaar worden gebruikt. Het identificeren van individuele instrumenten kan op alle gangbare methodes.


Lees verder ...
Centrale sterilisatie: van kostenpost naar productie-eenheid
(Ed. 087 j.9-nov2014)

Tot enkele jaren geleden werd de centrale sterilisatieafdeling door veel ziekenhuizen gepercipieerd als een kostenpost, het moest nu eenmaal om het operatiekwartier draaiende te houden. Nu is de centrale sterilisatie in de meeste ziekenhuizen de aorta van het hart: een productie-eenheid die kwaliteit moet leveren en ook rendabel dient te zijn. Dat vergt een lange termijnvisie, zeker in een tijd waarin de ziekenhuizen in groter worden door samen te werken, te groeperen en te centraliseren. Het is een positieve trend die al enkele jaren aan de gang is.


Lees verder ...
Een uniek samenwerkingsproject tussen de bedrijfswereld en de gezondheidszorg.
(Ed. 087 j.9-nov2014)

Schoonmaak is en blijft een essentieel onderdeel van de dienstverlening binnen de zorgsector. Door de toenemende druk van overheidswege en de zoektocht naar optimalisatie en besparingen, startte Team at Work in 2012 met de ontwikkeling van een software voor efficiënt schoonmaakbeheer. TWIC-it is een modulair opgebouwde web applicatie waarvan de modules Calculatie en DKS (dagelijks controlesysteem) vandaag reeds actief en beschikbaar zijn.


Lees verder ...
Komst prof. Andersson versterkt az groeninge Kortrijk als gespecialiseerd ziekenhuis voor behandeling beroerten
(Ed. 087 j.9-nov2014)

In België worden elke dag 52 mensen getroffen door een hersenberoerte. Met elke minuut die voorbijgaat, neemt de hersenbeschadiging toe. Een snelle opname in een gespecialiseerd ziekenhuis tijdens de eerste uren na een beroerte is van cruciaal belang. Afhankelijk van het soort en de ernst van de beroerte zijn verschillende behandelingen aangewezen. Dankzij de techniek van de ‘trombectomie’, de verwijdering van bloedklonters in de hersenen, door een team onder aansturing van de Zweedse topdokter prof. Tommy Andersson, kan az groeninge de beroertepatiënt de klok rond de volledige waaier van hoogkwalitatieve beroertebehandelingen aanbieden, als één van de weinige ziekenhuizen in België.


Lees verder ...
Memisa bestrijdt uitbreiding ebola in Guinée-Conakry
(Ed. 087 j.9-nov2014)

Guinée Conakry is een van de landen die ernstig te leiden heeft onder het ebola-virus. Maar, dankzij uw steun kan Memisa hulpverleners voorzien preventieve middelen. Lokale gezondheidswerkers werken dag en nacht aan een preventieve campagne om de uitbreiding van het virus te stoppen.


Lees verder ...
Milieucoördinator in ziekenhuizen: aanspreekpunt voor milieuzorg en bioveiligheid
(Ed. 087 j.9-nov2014)

“De milieucoördinator is een veelzijdig persoon die verantwoordelijk is voor de integrale milieuzorg van een organisatie. Als generalist in zijn materie behoudt hij het overzicht over de uit te voeren taken. Hij beschikt over een decretaal arsenaal aan taken en aansprakelijkheden. De dagelijkse taken verschillen van diegene die beschreven worden in de wetgeving. Naast die wettelijke taken wordt de milieucoördinator ook vermeld in de milieuvergunningsaanvraag, wordt hem gevraagd om het Integraal Milieuverslag te ondertekenen, en levert hij een belangrijke bijdrage aan de langetermijnvisie van het milieu, enz.” opent dr. sc. Geert Bogaert, gedelegeerd bestuurder van BOVA Environmental Consulting. Na de overname van Vekmo –Milieu, is BOVA thans heel actief als milieuconsultant in de zorgsector.


Lees verder ...
Nancy Steenbakkers, Z-Projects: 10 à 15% chirurgische instrumenten vuil na reiniging
(Ed. 087 j.9-nov2014)

“We moeten er alles aan doen om het kwaliteitsniveau van het reinigingsproces van chirurgische en endoscopische instrumenten op te krikken. Ik luid op dat vlak de alarmbel: eigen bevindingen leert dat 10 à 15% van chirurgische instrumenten vuil blijft na reiniging. Het is de hoogste tijd dat ziekenhuizen hieruit de nodige conclusies trekken,” vertelt Nancy Steenbakkers, managing director van Z-Projects. Als expert in ultrasoon reinigen zoekt Nancy Steenbakkers samen met ziekenhuizen naar oplossingen om het reiniging- en sterilisatieproces te optimaliseren.


Lees verder ...
Productdesign voor de zorg
(Ed. 087 j.9-nov2014)

*Velit: de meest rolstoelvriendelijke route

  • Ontwerper: Remi Schoenmakers – Academische master productontwikkeling Universiteit Antwerpen

 

Velit is een product speciaal afgestemd op rolstoelgebruikers, het geeft via een smartphone app de meest rolstoelvriendelijke route aan om van A naar B te gaan. De toegankelijkheid van een straat wordt bepaald aan de hand van de oppervlaktekwaliteit, de schuin aflopendheid en de steilheid van de stoep, alsook tijdelijke obstakels zoals openbare werken. Vervolgens stelt Velit de rolstoelgebruiker een route voor op basis van de toegankelijkheid en individuele noden. Hierdoor wordt fysieke vermoeidheid en frustratie vermeden en kan de rolstoelgebruiker zich zeker voelen tijdens zijn verplaatsing.

Met behulp van accelerometers, een gyroscoop en een GPS ontvanger worden obstakels in kaart gebracht die de rolstoelgebruiker als hinderlijk ervaart. Dit betreft de oppervlaktekwaliteit, de schuin aflopendheid van de stoep en de steilheid. Tijdelijke obstakels zoals openbare werken worden met behulp van open data platformen mee in het systeem opgenomen.

Een gevolg van het gebruik van accelerometers is dat men veel metingen moet uitvoeren op éénzelfde stuk alvorens men uitspraken kan doen over de toegankelijkheid van een bepaalde straat. Daarom is er een samenwerking met BPost aangegaan, hierbij wordt het meettoestel aan de trolley van de postbode bevestigd. Hierdoor worden er dagelijks over heel de stad metingen uitgevoerd wat resulteert in volledige en betrouwbare data.


Lees verder ...
Reinigings- en desinfectieautomaten: totaalleverancier Miele ontzorgt CSA’s
(Ed. 087 j.9-nov2014)

“Bij aankoop van reinigings- en desinfectieautomaten sluit Miele een partnership af met ziekenhuizen voor een ganse levensduur: van installatie tot instrumentenbeheer, opleiding en onderhoud. Met een totaalpakket ontzorgen wij de CSA volledig”, vertelt Erik van der Valk, Director of Sales Belux Professional Miele.


Lees verder ...
Torenzicht: 24 ruime assistentiewoningen in het centrum van Verrebroek
(Ed. 087 j.9-nov2014)

Op de gronden van het ouderlijk erf en in de schaduw van de kerk van Verrebroek, deelgemeente van Beveren-Waas, realiseerde zakenman Jozef Van Remoortel 24 erkende assistentiewoningen. Met zijn initiatief wil hij senioren de kans geven op een aangenaam en onbekommerd verblijf in een sociale omgeving. Jozef Van Remoortel is oprichter van het aardappelverwerkend bedrijf Remofrit en is ook voorzitter van voetbalclub Waasland-Beveren. Hij zetelde jarenlang in de gemeenteraad, richtte Ziekenzorg Verrebroek op en was actief bij het OCMW.


Lees verder ...
UZA: sensibilisering en opleiding dragen bij tot beperking afvalkosten
(Ed. 087 j.9-nov2014)

Medisch afval veroorzaakt een belangrijke afvalstroom in de verzorgingssector, ziekenhuizen nemen hiervan het grootste aandeel voor hun rekening. Ook rusthuizen en de extramurale gezondheidszorg zijn grote producenten van dit afval. In ziekenhuizen is vooral het risicohoudend medisch afval een zorgenkind, de verwerkings- en ophaalkosten lopen hoog op. RMA is doorgaans goed voor 10 à 15 procent van de totale hoeveelheid medisch afval, maar ook verantwoordelijk voor bijna 50 procent van de afvalkosten. Milieucoördinator Sibert Dobbelaere legt uit hoe het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zijn beleid rond medisch afval organiseert.


Lees verder ...
Veiligheidsrondes verhogen patiëntveiligheid en kwaliteit in Jessa Ziekenhuis
(Ed. 087 j.9-nov2014)

“Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt organiseert drie keer per jaar veiligheidsrondes om een globaal beeld te krijgen van de mate van veiligheid en kwaliteit op patiënt-gerelateerde afdelingen. De essentie is niet om diensten te controleren, wel om samen te werken aan nog meer alertheid rond patiëntveiligheid en kwaliteit,” opent Ludo Meyers, directeur patiëntenzorg bij Jessa Ziekenhuis.


Lees verder ...
Voor het bieden van de beste gezondheidszorg is het beste netwerk nodig
(Ed. 087 j.9-nov2014)

De invloed van moderne mobiele apparaten op de efficiëntie en het serviceniveau van de gezondheidszorg is goed te begrijpen, maar netwerken moeten worden aangepast om alle voordelen zichtbaar te maken en deze apparaten onder het beheer van de IT-afdeling te brengen. Johan Ragmo, Business Development Director voor Centraal-, Noord- en Oost-Europa bij Alcatel-Lucent Enterprise, legt uit hoe Unified Access op een betrouwbare manier ondersteuning kan bieden voor de mobiliteit en connectiviteit die nodig zijn in de moderne gezondheidszorg.


Lees verder ...
“IT-diensten in ziekenhuizen worden ondergefinancierd”
(Ed. 086 j.9-okt2014)

“ZiekenhuisInformatieSystemen (ZIS) kunnen een geïntegreerd beeld van de patiënt geven. Ze kunnen zowel de kwaliteit van onze zorg hoog houden als de kost ervan onder controle houden. En dat is de dubbele uitdaging waar onze zorg voorstaat! Geen enkel ziekenhuis is op dit moment sterk gemotiveerd om ZIS te implementeren, simpelweg omdat het geld ontbreekt om investeringen te doen. De subsidiëring door de overheid is absoluut noodzakelijk, niet alleen voor het ziekenhuis maar ook om de totale gezondheidszorg betaalbaar te houden. De huidige bedragen van de overheid om IT in ziekenhuizen te voorzien, die vind ik om te huilen, daar kan je niets mee doen,” opent Bart Briers, Managing Director van etrinity.


Lees verder ...
2600 bezoekers voor totaalplatform innovatieve installatietechnieken
(Ed. 086 j.9-okt2014)

De installatiebeurs HVAC & ECL 2014 die plaatsvond op 17 en 18 september 2014 in Brussels Expo, mag terugblikken op een geslaagde editie. 2600 bezoekers vonden de weg naar het totaalplatform voor innovatieve installatietechnieken. Het aantal bezoekers steeg met meer dan 30% tegenover de weliswaar alleenstaande vakbeurs HVAC 2013.


Lees verder ...
De maaltijdcheque als extra-legaal voordeel voor ziekenhuismedewerkers
(Ed. 086 j.9-okt2014)

De maaltijdcheques halen de laatste tijd vaak de pers. Niet geheel onterecht want het is één van de meest voorkomende manieren van alternatieve verloning. Met alternatieve verloning bedoelen we eigenlijk een interessante verloning. En dit zowel voor de ziekenhuizen zelf als voor het personeel. Op de juiste manier ingevoerd, zijn maaltijdcheques immers vrij van RSZ en BV. Zeker de moeite dus om eens te bekijken!


Lees verder ...
Extra legale voordelen in de zorg
(Ed. 086 j.9-okt2014)

Ocura Woonzorgcentrum: wie zich goed voelt, ervaart minder stress

“Enkel hogere directiefuncties beschikken over een bedrijfswagen, buiten het aanbieden van maaltijdcheques voor alle medewerkers zijn er in onze organisatie momenteel geen extra legale voordelen. Wel worden er een aantal extra personeelskortingen voor personeelsleden en hun familie gegeven in zusterorganisaties,” vertelt Ilse Lismons, campusdirecteur bij Ocura Woonzorgcentrum in Montenaken.

“Wij hechten aan een optimale work-life balance. Het is uitzonderlijk dat mensen full time werken. Onze visie is: wie zichzelf goed voelt en minder stress ervaart door een goede work-life balance zal ook op het werk beter presteren en beter voor onze bewoners zorg dragen. Wij doen al het mogelijke om op individuele vragen naar deeltijds werk in te gaan. Doorgroeimogelijkheden vinden nieuwe medewerkers minder belangrijk. Een goed draaiend team met weinig ziekteverzuim is voor hen wel heel belangrijk. Wij weten wel wat onze nabije buren aanbieden maar maken geen concreet gebruik van studies en cijfermateriaal rond deze materie,” besluit Ilse Lismons.


Lees verder ...
I2C Awards 2014
(Ed. 086 j.9-okt2014)

De winnaars van de I2C Awards 2014…

Op vrijdag 3 oktober 2014 werden tijdens HEALTHCARE in Brussels Expo voor de zevende keer de I2C Zorginnovatie Awards uitgereikt. Daarvoor ging de organisatie op zoek naar prikkelende, inspirerende en vooral eigenwijze zorgoplossingen…


Lees verder ...
Koffiepauzes: tijdsverlies of pure winst?
(Ed. 086 j.9-okt2014)

Koffiepauzes zijn van groot belang voor het welzijn en de productiviteit van alle werknemers. Een koffiepauze is geen tijdverlies, integendeel: het is een moment van (relatieve) rust, tijd om even alles op een rijtje te zetten en een overzicht te krijgen over de werkdag. Bovendien versterkt het informele karakter van de gesprekken aan de koffieautomaat de samenwerking tussen collega’s.


Lees verder ...
Memisa: structurele steun aan gezondheidszorg in Bénin
(Ed. 086 j.9-okt2014)

In het nieuwe programma, ondersteund door de Belgische overheid, biedt Memisa structurele steun aan de gezondheidszorg in Bénin. Het project wordt uitgevoerd door onze lokale partner AMCES en verloopt in samenwerking met de Stichting Hubi & Vinciane. We spraken met Marc Vervenne (Prof en Ere-rector KU Leuven) en Pascale Van Assche.


Lees verder ...
Nieuwe pestwetgeving: de nadruk ligt op preventie
(Ed. 086 j.9-okt2014)

“Door het KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van de psychosociale risico’s op het werk, werd de vorige wetgeving verder verruimd. Waar vroeger het accent lang op bescherming op het werk en voorkoming van psychosociale belasting, ligt nu de focus op een sterker preventiebeleid. Daarnaast is er een aanpassing van de interne procedures. Bovendien wordt de rol van de betrokken actoren, verduidelijkt. Ten slotte wordt ook de opleiding van de vertrouwenspersoon uitgebreid,” opent Dr. Geert De Cooman, algemeen directeur Provikmo, de externe preventiedienst van HR-dienstengroep ADMB.


Lees verder ...
OCMW Roeselare stroomlijnt schoonmaakactiviteiten met de hulp van Team at Work
(Ed. 086 j.9-okt2014)

“Met de hulp en ondersteuning van de firma Team at Work zijn we er in geslaagd om de schoonmaakactiviteiten in de verschillende vestigingen van OCMW Roeselare te uniformiseren. Flexibiliteit en efficiëntie zijn hierdoor fors toegenomen,” opent Greet Verbrugghe, coördinator horeca/onderhoud bij OCMW Roeselare.


Lees verder ...
Opnieuw geslaagde editie van HEALTHCARE
(Ed. 086 j.9-okt2014)

Op 1, 2 en 3 oktober beleefde HEALTHCARE opnieuw een geslaagde editie. Heel wat zorgprofessionals ontdekten, leerden en legden contacten in Brussels Expo. Het uitgebreide en hoogstaande seminarieprogramma – 75 seminaries – kon ook dit jaar weer op bijval rekenen. Tegelijk legden meer dan 230 toonaangevende exposanten contact met de zorgprofessional.


Lees verder ...
Overwegingen bij de aanschaf van een uurroosterplanningssysteem
(Ed. 086 j.9-okt2014)

De beslissing is gevallen : u gaat een uurroosterplanningssysteem aanschaffen. “Het welke ?”, is nu de vraag.


Lees verder ...
Park Kemmelberg: 31 nieuwe assistentiewoningen in hartje Berchem
(Ed. 086 j.9-okt2014)

“De 31 nieuwe assistentiewoningen van Park Kemmelberg in hartje Berchem realiseerden we zonder enige subsidie. Dit is dan ook een puur privé-initiatief, wat een zeer goed contact met de administratie niet in de weg staat. Dit project toont aan dat een volledige privé-investering in de zorgsector tot de mogelijkheden behoort indien het management bestaat uit professionelen. De verhuur van de nieuwe assistentiewoningen loopt vlot, ons initiatief beantwoordt dan ook aan de behoefte van een grote groep senioren,” vertelt de familie Decabooter.


Lees verder ...
PRoF: Patient Recovery Room of the Future speelt in op tendens naar daghospitalisatie
(Ed. 086 j.9-okt2014)

PRoF bestaat 5 jaar en vierde dit met twee themadagen op 4 en 5 september. Daar werden twee PRoF-initiatieven voorgesteld die het resultaat zijn van de unieke PRoF-methodiek: de revolutionaire “Patient Recovery Room of the Future” en een uitgedachte en uitgeteste methodiek die kan zorgen voor meer vrijwilligers in de zorg. Naar jaarlijkse gewoonte werden de PRoF-Awards voor innovatie, zorgorganisatie, research en de ‘special honorary award’ uitgereikt door Mevr. Geertrui Windels. Met de toekenning van een universitaire leerstoel voor onderzoek in de zorg wordt duidelijk dat het denkwerk van het PRoF-consortium ook op universitair niveau wordt gewaardeerd.


Lees verder ...
Schoeisel in de zorg
(Ed. 086 j.9-okt2014)

“Er is principieel maar één belangrijk argument voor het dragen van aangepaste schoenen tijdens de zorgwerkzaamheden en dat is de veiligheid van de werknemer en het daaraan gekoppelde vermijden van arbeidsongevallen,” opent Daniël De Jaeger, Preventieadviseur bij AZ Jan Portaels.


Lees verder ...
Waardebonnen Brantano: de eenvoudigste manier om veiligheidsschoenen aan te kopen
(Ed. 086 j.9-okt2014)

Als leider in de Belgische schoenenmarkt is Brantano niet alleen aanwezig in het particuliere segment, maar is ook een gewaardeerde partner voor bedrijven en zorginstellingen. Met het systeem van waardebonnen kunnen medewerkers van zorgbedrijven in alle verkooppunten terecht voor de aankoop van veiligheidsschoenen. B to B verantwoordelijke Laurence De Kerpel en area manager Vlaanderen Sévérine Dermaux gaan dieper in op de troeven van Brantano.


Lees verder ...
Zelfroosteren: meer flexibiliteit voor organisatie en medewerkers
(Ed. 086 j.9-okt2014)

“Zelfroosteren is een planningsysteem dat zijn oorsprong vond in een Zweeds ziekenhuis. Het systeem laat medewerkers toe om zelf invloed te hebben op hun werktijden. Zelfroosteren mag evenwel geen valse verwachtingen creëren: het uitgangspunt blijft dat het werk verdeeld moet worden,” openen directeur Luk Berlanger en marketing & sales Kevin van Cauwenbergh van Déhora


Lees verder ...
Az Damiaan realiseert apotheekautomatisatie
(Ed. 085 j.9-sept2014)

Az Damiaan sluit als eerste Belgisch algemeen ziekenhuis de dagelijkse medicatiecirkel voor 523 patiënten met een robotinstallatie waarvan de installatie, integratie en het onderhoud aan Belintra toevertrouwd werden.


Lees verder ...
Belgacom Business TV: digitale tv voor de zorgsector
(Ed. 085 j.9-sept2014)

Binnen één à twee jaar zullen bepaalde kabeloperatoren hun analoge televisieaanbod voor professionele klanten stopzetten. Belgacom biedt een digitaal alternatief voor die professionele klanten: Belgacom Business TV, met mogelijkheid tot interactieve functionaliteiten, een centraal beheer en gebruiksvriendelijke user interface.


Lees verder ...
Farmaceutische bedrijven pleiten voor beschikbaarheid geneesmiddelen
(Ed. 085 j.9-sept2014)

De onbeschikbaarheid van geneesmiddelen is niet aanvaardbaar voor de ledenbedrijven van pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie. Hun hoofddoel is er voor te zorgen dat de patiënt zijn medicatie krijgt op het moment wanneer hij deze nodig heeft.


Lees verder ...
Handhaving van EU-Richtlijn op preventie van prikaccidenten in België
(Ed. 085 j.9-sept2014)

“De implementatie van de EU-Richtlijn op de preventie van prikaccidenten in de gezondheidszorg (Richtlijn 2010/32/EU), was zonder twijfel een mijlpaal voor gezondheidszorg van personeel in de EU. Op 11 mei 2013 liep de deadline af waarop de richtlijn in alle lidstaten van de Europese Unie geïmplementeerd moest worden in nationale wetgeving. In België werd de richtlijn bij Koninklijk Besluit geïmplementeerd op 17 april 2013, naar een gewijzigde versie van een Koninklijk Besluit uit augustus 1996. Het besluit geeft in detail de verplichtingen weer voor werkgevers in de gezondheidszorgsector. Meer specifiek verbiedt het besluit het recappen, ofwel terugzetten, van doppen op injectienaalden en gebiedt het besluit het gebruik van veilige naaldsystemen,” vertelt Paul De Raeve, Secretaris General European Federation of Nurses Association (EFN).


Lees verder ...
Memisa actief in Mauritanië
(Ed. 085 j.9-sept2014)

Memisa is al verscheidene jaren in Mauritanië actief. De komende drie jaar willen we er onze lokale partner APSDN (Association pour la Promotion de la Santé à Dar Naïm) helpen om op eigen benen te staan.


Lees verder ...
Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research en Intel gaan samenwerken
(Ed. 085 j.9-sept2014)

De Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research gaat samenwerken met Intel om het onderzoek naar en de behandeling van de ziekte van Parkinson te verbeteren. De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve ziekte waarbij hersencellen langzaam afsterven. In deze categorie komt alleen de ziekte van Alzheimer wereldwijd vaker voor.


Lees verder ...
Nieuwe oplossing voor kalibratie van draadloze temperatuurtags
(Ed. 085 j.9-sept2014)

Wie in België gebruik maakt van een systeem voor condition monitoring, moet de tags één keer per jaar opnieuw kalibreren. Omdat dat veel tijd en geld kost, komt PHI DATA met een praktische oplossing: Calibration as a service. Ziekenhuis Sint-Trudo in Sint-Truiden en de apotheek van het UZ Leuven maken al gebruik van de nieuwe dienst.


Lees verder ...
Opening van een Geriatrische dienst in Ziekenhuis en Kraamkliniek Sint-Elisabeth in Namen
(Ed. 085 j.9-sept2014)

Patiënten van de derde en vierde leeftijd hebben altijd een belangrijke plaats gespeeld in het zorgaanbod van het Ziekenhuis en Kraamkliniek Sint-Elisabeth. De toename van deze bevolkingsgroep die lijdt aan bepaalde aandoeningen en specifieke leeftijdsgebonden tekorten vereist dan ook een nieuwe wetenschappelijke en culturele aanpak die een belangrijke uitdaging vormt voor al de medewerkers van onze instelling.


Lees verder ...
Vernieuwde radiologie AZ Herentals: hogere accuraatheid in diagnose met minder straling
(Ed. 085 j.9-sept2014)

Vanaf 7 juli beschikt het AZ Herentals over 4 nieuwe RX-zalen en een nieuw CT-toestel. Deze röntgentoestellen bieden een hogere graad van accuraatheid, terwijl de stralingsdosis gemiddeld 5 keer lager ligt dan voordien. Doordat de toestellen bovendien volledig digitaal werken, worden de beelden sneller verwerkt en kunnen er per dag meer patiënten geholpen worden.


Lees verder ...
Vierde Voka Milieucharter voor az Sint-Blasius
(Ed. 085 j.9-sept2014)

Op 19 juni kreeg algemeen ziekenhuis Sint-Blasius tijdens een feestelijke plechtigheid voor de vierde maal op rij het Voka Milieucharter toegekend, voor haar duurzaam beleid in diverse milieudomeinen.


Lees verder ...
VLOZO bepleit voordelen onafhankelijke rusthuizen
(Ed. 085 j.9-sept2014)

Volgens bepaalde berichten in de media zouden “rusthuizen een gat slaan in de Vlaamse begroting”. Deze stelling gaat maar gedeeltelijk op. Het is inderdaad een feit dat tal van subsidies onnodig veel geld kosten aan de belastingbetaler, aldus VLOZO, maar tal van studies geven aan dat het ook daadwerkelijk anders kan.


Lees verder ...
2500e patiënt in nieuw chirurgisch dagcentrum van AZ Herentals
(Ed. 084 j.9-juni2014)

Kim Schollen werd in het AZ Herentals gehuldigd als 2500e patiënt in het vernieuwde chirurgisch dagcentrum dat sinds januari open is. Met een capaciteitsuitbreiding en een stroomlijning van de patiëntentrajecten trekt het ziekenhuis volop de kaart van de dagopnames. Om patiënten beter voor te bereiden op een dagopname heeft het dagcentrum voortaan ook een aparte website, inclusief een kennismakingsvideo.
Lees verder ...
Domus Medica: derdebetalersregeling nog niet voldoende bekend
(Ed. 084 j.9-juni2014)

Domus Medica, de grootste Vlaamse huisartsenorganisatie, verzamelde enkele jaren geleden al cijfers waaruit bleek dat de Vlaming zich bepaalde gezondheidszorgen ontzegt, of ze uitstelt, om financiële redenen. Maaike Van Overloop, huisarts en voorzitster van Domus Medica, zegt dat huisartsen aan het eind van de maand minder patiënten zien, of dat patiënten makkelijker vragen of ze later mogen komen betalen.
Lees verder ...
Hele week activiteiten over belang van handhygiëne in UZ Gent
(Ed. 084 j.9-juni2014)

Op 5 mei was het internationale dag van de handhygiëne. Het team Ziekenhuishygiëne in het UZ Gent gaf dan het startschot van een week vol activiteiten voor het personeel. Op die manier wilde het team het bewustzijn over het belang van een smetteloze handhygiëne voor infectiebeheersing blijvend vasthouden.
Lees verder ...
Nieuw zorgprogramma voor mensen met beroerte
(Ed. 084 j.9-juni2014)

Een nieuw zorgprogramma voor mensen met een beroerte heeft positief effect op het aantal en de kwaliteit van sociale activiteiten van de patiënt en diens primaire verzorger. Voor de verbetering van zorg voor mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad is in het Maastricht UMC+ een nieuw zorgprogramma samengesteld met een nieuw screeningsinstrument en zijn de lange termijneffecten onderzocht.
Lees verder ...
Senior Homes introduceert de nieuwste generatie assistentieflats in Vlaanderen
(Ed. 084 j.9-juni2014)

Residentie Keizerhof te Oudenaarde is het tweede lopende project van Senior Homes, na het al in gebruik genomen pilootproject, Residentie Leiedam, aan de oevers van de Leie te Deinze.
Lees verder ...
Spoedgeneeskunde vraagt om snel gedetailleerde zorgrapporten
(Ed. 084 j.9-juni2014)

Digitaal dicteren en transcriberen is een van de meest gebruikte technologieën door professionals in de spoedgeneeskunde. Dit is zeer positief, want spraaktechnologie zorgt ervoor dat spoedwerkers sneller cruciale informatie over de verzorging van patiënten kunnen vast leggen. Het is niet alleen sneller dan typen, het is ook heel wat efficiënter. Bovendien helpt het spoeddiensten om de informatie nauwkeuriger op te slaan. Als resultaat zullen ziekenhuizen veiliger en met meer kwaliteit te werk gaan. Ook een snellere terugbetaling is op deze manier mogelijk.
Lees verder ...
VLOZO: “Volgende Vlaamse regering: maak werk van voldoende en kwalitatief hoogstaand zorgaanbod”
(Ed. 084 j.9-juni2014)

VLOZO, het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk, vraagt in haar Memorandum aan de volgende Vlaamse regering dat die werk maakt van een voldoende en kwalitatief hoogstaand zorgaanbod. VLOZO vertegenwoordigt als werkgeversfederatie de belangen van de onafhankelijke residentiële ouderenvoorzieningen in Vlaanderen, goed voor ruim vijftien procent van de sector.
Lees verder ...
Woon-welzijnsproject Agter de Heuf gegund
(Ed. 084 j.9-juni2014)

Het gemeentebestuur van Overpelt geeft groen licht voor de ontwikkeling van het woon-welzijnsproject Agter de Heuf, goed voor meer dan 200 wooneenheden. Agter de Heuf is ontstaan uit het masterplan ‘centrumvisie’ en ligt tussen de dorpskern en het ziekenhuis. Het Breese Lamoo nv, dat deel uitmaakt van de Curaedis Group, zal instaan voor de ontwikkeling. De start van de werken is voorzien voor het voorjaar van 2015. De gemeente zal aansluitend instaan voor de inrichting van het openbaar domein als een aangename en kindvriendelijke publieke ruimte.
Lees verder ...
az Sint-Blasius kiest voor duurzame Rundmund tegelvloer in de keuken.
(Ed. 082 j.9-april2014)

“Bij de renovatie - in december 2013 - van onze industriële keuken hebben wij resoluut geopteerd voor de duurzame Rundmund tegelvloer. Naast de stevigheid van de tegels waarderen wij vooral het gemakkelijk onderhoud,” vertelt Walter Raymaekers, Diensthoofd Voeding in az Sint-Blasius.
Lees verder ...
Bent u beschermd tegen fouten en eventuele schade-eisen?
(Ed. 082 j.9-april2014)

Hoe gaat u als bestuurder of zaakvoerder vandaag om met de toenemende risico’s op fouten? ADMB Verzekeringen lanceert een eigen polis ‘bestuurdersaansprakelijkheid’ waarmee u zich kan beschermen tegen de financiële gevolgen van schade-eisen.
Lees verder ...
De innovatiedrang van de verzorgingsinstellingen is op elk niveau zichtbaar.
(Ed. 082 j.9-april2014)

E. VAN WINGEN NV (EVW) speelt in op de trend – soms als trendsetter - en geeft het nieuwste antwoord inzake energieback-up en energie-efficiëntie. Als Vlaams fabrikant overtuigt EVW met mooie referenties.
Lees verder ...
Geert Uytterschaut nieuwe voorzitter VLOZO
(Ed. 082 j.9-april2014)

VLOZO, het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk, heeft Geert Uytterschaut verkozen tot nieuwe voorzitter. VLOZO is de nieuwe naam van FOS (Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg). Onder meer met deze nieuwe naam maar ook met een nieuwe structuur en een nieuw bestuur is de federatie klaar voor de toekomst. Lode Van den Brande, uittredend voorzitter, werd verkozen tot gedelegeerd bestuurder. VLOZO vertegenwoordigt als werkgeversfederatie de belangen van de onafhankelijke residentiële ouderenvoorzieningen in Vlaanderen.
Lees verder ...
Helft astmapatiënten gebruikt inhalator verkeerd
(Ed. 082 j.9-april2014)

In België kampen naar schatting zo’n 500 000 mensen met astma (UZA). Een aantal dat jaar na jaar toeneemt. Hoewel het een van de meest voorkomende aandoeningen van onze maatschappij is, lijkt de behandeling niet altijd navenant. Europees onderzoek toont aan dat maar liefst de helft van de astmapatiënten hun inhalator niet correct weet te gebruiken. Een van de voornaamste oorzaken blijkt onvoldoende voorlichting op gebied van inhalatie-instructie en controle op de inhalatietechniek. Walter Vincken, Diensthoofd Pneumologie van het UZ Brussel, luidt de noodklok.
Lees verder ...
Intelligente sensoren tegen alle mogelijk risico’s
(Ed. 082 j.9-april2014)

Met intelligente sensoren zorgcliënten beschermen tegen alle mogelijke risico’s. Dat is het doel van de samenwerkingsovereenkomst tussen Dutch Domotics en Ascom op het gebied van slimme sensortechnologie. De volledig privacy vriendelijke sensoren (infrarood of radar) worden geïntegreerd in een draadloze infrastructuur, om bijvoorbeeld vallen of dwalen vroegtijdig te signaleren en betere en efficiënte zorg te kunnen leveren. De technologie is ontwikkeld door Dutch Domotics en TNO, Ascom wordt exclusief distributeur van de oplossing.
Lees verder ...
Invordering facturen vraagt om efficiënt online platform
(Ed. 082 j.9-april2014)

“Ziekenhuizen worden traditioneel geconfronteerd met een uitstel van 1 à 2 maanden in de facturatie na prestatie en een verjaringstermijn van twee jaar. Wij worden regelmatig geconfronteerd met ziekenhuizen die pas 8 à 10 maanden na factuurdatum facturen klaarzetten om te innen via een incasso-agent. Dit brengt druk met zich mee op het werkkapitaal en budget dat in de zorgsector sterk gereguleerd is,” openen Thomas De Bruyn en Matthias Gevaert, zaakvoerders van Collectonline. Door het samenbrengen en beheren op één software platform zorgt CollectOnline voor een snellere en efficiënte invordering van openstaande facturen. Tot de klanten behoren naast talrijke bedrijven ook diverse zorgorganisaties. In totaal beheert het platform meer dan 80 miljoen euro aan facturen.
Lees verder ...
Medisch centrum “Les Baseilles”
(Ed. 082 j.9-april2014)

Ziekenhuis en kraamkliniek Sint-Elisabeth opent een nieuwe polykliniek in Erpent die niet alleen voor een betere toegankelijkheid moet zorgen, maar ook voor een andere aanpak en een beter comfort.
Lees verder ...
Meer dan 1200 studenten zetten zich in voor SOS Kinderdorpen
(Ed. 082 j.9-april2014)

Meer 1200 studenten van alle universiteiten van het land hebben het beste van zichzelf geven ten voordele van SOS Kinderdorpen. In het kader van de Strategy Cup georganiseerd door The Boston Consulting Group (BCG) ontwikkelden ze innovatieve oplossingen om de groeiambities van de NGO te ondersteunen.
Lees verder ...
Netwerk dementieonderzoek
(Ed. 082 j.9-april2014)

Lieten richt samen met topwetenschappers netwerk op voor doorbraken in patiëntgericht dementieonderzoek Op initiatief van minister van Innovatie Ingrid Lieten wordt een netwerk voor patiëntgericht onderzoek naar dementie opgestart. Ingrid Lieten geeft het onderzoek naar dementie hiermee een belangrijke impuls. Vlaamse toponderzoekers zullen voor het eerst de krachten bundelen om doorbraken te verwezenlijken in het onderzoek naar preventie, effectieve therapie, betere behandeling en gepaste zorg voor mensen die aan dementie lijden. De minister maakt hiervoor vijf miljoen euro vrij.
Lees verder ...
Nieuwbouw Maastricht UMC+ krijgt duurzaamheidskeurmerk
(Ed. 082 j.9-april2014)

De nieuwbouw van het Maastricht UMC+ is van start gegaan. Voor het ontwerp werd een duurzaamheidskeurmerk verdiend. Het is voor het eerst in Nederland dat een ziekenhuisgebouw het BREEAM certificaat krijgt.
Lees verder ...
Niko: innovatieve ontwikkelingen verhogen dagelijks comfort
(Ed. 082 j.9-april2014)

Niko ontwerpt en produceert oplossingen voor lichtregelaars, domotica-systemen en elektrisch schakelmateriaal. Dankzij belangrijke investeringen in r & d weet Niko perfect in te spelen op de actuele behoeften van de consument en de installateur.
Lees verder ...
Radiologen verheugd met bijkomende MRI-toestellen
(Ed. 082 j.9-april2014)

De Belgische Vereniging voor Radiologie (BVR) verwelkomt de beslissing van Vice-Eerste Minister en Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx om 12 bijkomende MRI-toestellen te voorzien voor een stralenvriendelijkere diagnostiek. De bijkomende MRI-toestellen zullen prioritair worden toegewezen aan ziekenhuizen die hier nog niet over beschikken.
Lees verder ...
Securex en NGA breiden internationaal partnership uit
(Ed. 082 j.9-april2014)

HR-dienstverlener Securex en NGA Human Resources, wereldleider in oplossingen voor HR en payroll, kondigen een verdere uitbreiding van hun partnership aan. Vandaag werken beide partijen al samen in België, Luxemburg en Frankrijk. Deze samenwerking breidt zich nu uit tot Nederland. Deze uitbreiding zal Securex in staat stellen zijn succesvolle internationale groei verder te zetten.
Lees verder ...
Technologie is belangrijkste impuls voor verandering binnen de gezondheidszorg
(Ed. 082 j.9-april2014)

Managers binnen Europese zorginstellingen voorspellen dat technologieplatformen gedurende de komende drie jaar de meeste impact zullen hebben op hun bedrijfsmodellen. Ze zijn echter bang voor het doorvoeren van snelle verandering vanwege de technologie zelf en de gevolgen voor medisch onderzoek. De meerderheid denkt dat hun organisatie de komende drie jaar sneller moet veranderen als ze klaar willen zijn voor de toekomst.
Lees verder ...
Technologie is belangrijkste impuls voor verandering binnen de gezondheidszorg
(Ed. 082 j.9-april2014)

Managers binnen Europese zorginstellingen (51%) voorspellen dat technologieplatformen gedurende de komende drie jaar de meeste impact zullen hebben op hun bedrijfsmodellen.
Lees verder ...
Vergrijzing is belangrijkste oorzaak van stijging van langdurige afwezigheden
(Ed. 082 j.9-april2014)

Elke dag zijn meer dan 6 op 100 werknemers afwezig door ziekte. Dit ziektepercentage stijgt onafgebroken sinds 2001. Vooral de stijging van langdurige afwezigheid is nog nooit zo sterk geweest als in 2013.
Lees verder ...
Vier van de tien Vlaamse ziekenhuizen in de rode cijfers
(Ed. 082 j.9-april2014)

Kloof tussen kosten en opbrengsten neemt steeds meer toe Uit een studie van Zorgnet Vlaanderen blijkt dat vier op tien ziekenhuizen vorig jaar met rode cijfers afsloot. “De kloof tussen kosten en opbrengsten neemt steeds meer toe. Het is belangrijk dat er een einde komt aan de tegenstrijdige tendens van een zich terugtrekkende ziekteverzekering en een inperking van de aanrekenmogelijkheden aan de patiënten zelf,” stelt Ludo Splingaer, Financieel – administratief directeur AZ Klina.
Lees verder ...
Wereldwaterdag: promotie voor herbruikbare waterflessen
(Ed. 082 j.9-april2014)

Op de recente Wereldwaterdag zette Contigo duurzaam drinken in de picture. Het ecologische designmerk ontwerpt innovatieve drinkbekers en waterflessen met respect voor het milieu én met een slim design om gezond te drinken.
Lees verder ...
Anima Care opent woonzorgcentrum Les Comtes de Méan te Blegny
(Ed. 081 j.9-maart2014)

Onlangs opende Anima Care haar splinternieuwe woonzorgcentrum « Les Comtes de Méan » in Blegny. Alle werken zijn afgerond en de bewoners van 3 kleinere rusthuizen, “Le Clos du Trimbleu” te Trembleur, “Résidence Kinkempois” te Angleur en “Résidence l’Horizon” te Barchon, zijn inmiddels allen goed en wel verhuisd. Het woonzorgcentrum telt 99 een- en 25 tweepersoonskamers, samen goed voor 149 bewoners. Er is ook een specifieke leefgroep voorzien voor personen met dementie.
Lees verder ...
CONIX RDBM Architects: zorgcentrum moet ook over 20 jaar nog efficiënt zijn
(Ed. 081 j.9-maart2014)

“Sinds 1970 zijn de normen en eisen inzake energieprestaties, akoestiek, brandveiligheid, duurzaamheid – we bouwen voor meer dan 20 jaar! – alsmaar strenger geworden. Ook conceptueel ligt de lat hoog: er tekent zich een voortschrijdend inzicht af met betrekking tot het welbevinden van ouderen,” opent Veerle Follens, Manager Research bij CONIX RDBM Architects.
Lees verder ...
De heilzame effecten van licht op een herstellende omgeving
(Ed. 081 j.9-maart2014)

Recent onderzoek heeft aangetoond dat licht veel heilzame effecten kan hebben op herstellende omgevingen. Het verbetert niet alleen de sfeer in de kamers van patiënten maar ook hun tevredenheid en welzijn. Met licht kan je meer dan alleen verlichten en het hoeft niet gigantisch duur te zijn.
Lees verder ...
De medische wereld kan voortaan gebruik maken van bloedafnamebuizen voor de in-vitro-diagnosetest van het genomisch DNA
(Ed. 081 j.9-maart2014)

BD (Becton, Dickinson and Company), een internationaal bedrijf dat marktleider is op het vlak van medische technologie, heeft vandaag aangekondigd dat ze de PAXgene® Blood DNA-buis (met CE-label) op de Europese markt zou brengen. Het gaat hier om de eerste bloedafnamebuis voor de in-vitro-diagnosetest (IVD) van het genomisch DNA en werd ontwikkeld door PreAnalytiX GmbH, een joint venture tussen BD en QIAGEN.
Lees verder ...
FOS wordt VLOZO
(Ed. 081 j.9-maart2014)

FOS - Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg - heeft zijn naam gewijzigd in VLOZO, Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk. Onder meer met deze nieuwe naam maakt de beroepsfederatie – reeds ruim twintig jaar actief – zich klaar voor de toekomst. Immers: in de komende jaren zal er in de zorgsector veel veranderen, onder meer door de uitvoering van de Zesde Staatshervorming. Daarom wil VLOZO klaar staan om binnen de vernieuwde beroepsfederatie aan een toekomstgericht zorgbeleid verder te werken.  
Lees verder ...
Helft astmapatiënten gebruikt inhalator verkeerd
(Ed. 081 j.9-maart2014)

In België kampen naar schatting zo’n 500 000 mensen met astma (UZA). Een aantal dat jaar na jaar toeneemt. Hoewel het een van de meest voorkomende aandoeningen van onze maatschappij is, lijkt de behandeling niet altijd navenant. Europees onderzoek toont aan dat maar liefst de helft van de astmapatiënten hun inhalator niet correct weet te gebruiken. Een van de voornaamste oorzaken blijkt onvoldoende voorlichting op gebied van inhalatie-instructie en controle op de inhalatietechniek. Walter Vincken, Diensthoofd Pneumologie van het UZ Brussel, luidt de noodklok.
Lees verder ...
Huisarts als informatieverstrekker
(Ed. 081 j.9-maart2014)

Huisartsen hebben een belangrijke rol als informatieverstrekker voor het grote publiek. Daarom start CardioService (leverancier van diensten om levens te redden bij plotseling hartfalen) in samenwerking met Physio-Control (ontwikkelaar van producten voor de behandeling van patiënten in medische noodgevallen) een campagne die huisartsen informeert over het gebruik en nut van AED’s (geautomatiseerde externe defibrillatoren).
Lees verder ...
Interieurafwerking: balans tussen esthetica en duurzaamheid
(Ed. 081 j.9-maart2014)

Interieurafwerking betreft een breed segment aan producten. De belangrijkste eisen vanuit de zorgsector hebben te maken met duurzaamheid, hygiëne en huiselijkheid. Vier bedrijven actief in interieurafwerking leggen uit hoe ze hieraan beantwoorden.
Lees verder ...
Klanten van CleanDeal doneren 1.500,00 EUR aan Make-A-Wish®
(Ed. 081 j.9-maart2014)

In december organiseerde CleanDeal - online totaalleverancier schoonmaakmiddelen - een eindejaarsactie om zo veel mogelijk geld in het laadje te brengen voor Make-A-Wish®. CleanDeal is erg verheugd dat ze 1.500,00 EUR onder haar klanten heeft kunnen ophalen om deze hartverwarmende organisatie te steunen.
Lees verder ...
Meubilair in zorgprojecten: functionaliteit en design verzoenen
(Ed. 081 j.9-maart2014)

Leveranciers van meubilair voor de zorgsector staan telkens weer voor een grote uitdaging: hoe verzoenen ze functionaliteit en design? De vormgevingsvrijheid wordt vaak getemperd door de functionele eisen van het product. Bovendien verdwijnt de esthetische meerwaarde van een product zeer snel op de achtergrond indien het meubel niet voldoet aan de functionele of ergonomische zorgeisen.
Lees verder ...
Onthaal in ziekenhuizen: bezoekers verwachten comfort, efficiëntie en vriendelijke verwelkoming
(Ed. 081 j.9-maart2014)

Steeds meer ziekenhuizen onderkennen het belang van een comfortabel en efficiënt onthaal. Een patiëntvriendelijke ontvangst vraagt om een totaalaanpak waarbij zowel architectuur, faciliteiten, inrichting en organisatie de nodige aandacht vergen. UZA en az Sint-Blasius wijzen de weg…
Lees verder ...
Verfprojecten in de zorg: inleven in de keuze van de klant
(Ed. 081 j.9-maart2014)

Verffabrikanten hebben dan weliswaar alle middelen en kleuren in huis om een project in de zorgsector te realiseren, ze zullen zich toch vooral moeten inleven om de juiste keuzes te maken, van zowel materiaal als kleur. Hiervoor dienen ze zich in de wereld van de zorgsector te verplaatsen.
Lees verder ...
Verstelbaar WC biedt comfort voor elke leeftijd
(Ed. 081 j.9-maart2014)

Viega heeft als eerste een in de hoogte verstelbaar wc-element ontwikkeld met voorwandmontage. ‘Eco Plus’ is een grote troef voor ziekenhuizen of rusthuizen, maar past ook perfect bij de in opmars zijnde ‘meergeneratiewoningen’. Al die verschillende noden vragen om flexibele oplossingen in de woninginrichting. Het toilet kan telkens met één druk op de knop traploos en zonder elektronische aandrijving in de hoogte worden versteld.
Lees verder ...
Vloeren in zorgorganisaties: evenwicht tussen strenge normen, huiselijkheid en kosten
(Ed. 081 j.9-maart2014)

Hygiënische kwaliteiten, onderhoudsvriendelijkheid, design, huiselijkheid en duurzaamheid zijn de basisvereisten bij het plaatsen van vloeren. Voor leveranciers blijft het een uitdaging om in te spelen op de steeds strengere (Europese) normen en eisen waaraan een vloer in de zorgsector moet voldoen.
Lees verder ...
XL-plafond, speciaal voor brede ziekenhuisgangen
(Ed. 081 j.9-maart2014)

Het XL-plafond van LCC-Plafonds bestaat uit stalen panelen met een breedte van 300 of 600mm. In combinatie met de door LCC-Plafonds ontwikkelde Omega Hook-randprofielen (met of zonder schaduwvoeg), zijn de panelen van 300mm zelfdragend tot drie meter breed. En zelfs dan behoudt het zijn brandstabiliteit. Dat maakt dit plafond uniek in zijn soort. In het XL-plafond integreert u naadloos alle technieken: ventilatie, verlichting, sprinklers enz. De panelen zijn eenvoudig te monteren en te demonteren. Eventuele onderhoudswerkzaamheden boven het plafond zijn dus altijd mogelijk. Bovendien liggen de akoestische waarden van dit plafond bijzonder hoog, tot αW 0,95 in standaarduitvoering. Dankzij al deze specifieke kenmerken is dit plafond veelgevraagd voor de brede gangen in ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere zorginstellingen. Meer informatie over de mogelijkheden en de voordelen van metalen LCC-Plafonds vindt u op www.lcc-plafonds.eu.
Lees verder ...
Ziekenhuizen opteren voor eigen identiteit, woonzorgcentra wensen huiselijke sfeer
(Ed. 081 j.9-maart2014)

“Bewegwijzeringsprojecten in de zorg kan je niet over één kam scheren. Ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben hun eigen opvattingen over hoe bewegwijzering er moet uitzien,” stelt Johan Lambrechts, zaakvoerder van Signburo.
Lees verder ...
Ziekenhuizen opteren voor eigen identiteit, woonzorgcentra wensen huiselijke sfeer
(Ed. 081 j.9-maart2014)

“Bewegwijzeringsprojecten in de zorg kan je niet over één kam scheren. Ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben hun eigen opvattingen over hoe bewegwijzering er moet uitzien,” stelt Johan Lambrechts, zaakvoerder van Signburo.
Lees verder ...
Zorgsite De Molenhoeve: lokaal, kleinschalig, inclusief en gemengd
(Ed. 081 j.9-maart2014)

“Lokaal, kleinschalig, inclusief en gemengd: dat zijn de kernwoorden van zorgsite De Molenhoeve in Merelbeke. Zonder enige vorm van subsidie en uitsluitend met private investeerders realiseerden wij op een relatief korte termijn tien aangepaste zorgstudio’s en negen woningen voor mensen die ondersteuning nodig hebben op een of meer belangrijke levensterreinen,” opent Geert Stroobant, directeur van zorginstelling De Heide/Navigent
Lees verder ...
Allgeier en het UVC Brugmann – Partners in de digitalisering van medische dossiers
(Ed. 080 j.9-feb2014)

UVC Brugmann: Medical Viewer biedt een makkelijke toegang tot patiëntendossiers “In 2005 zijn we begonnen met alle documenten te scannen van de facturatiedienst. Omwille van het groot aantal documenten dat gedigitaliseerd moest worden, hebben we besloten om een beroep te doen op Allgeier. Dat bedrijf heeft gezorgd voor de implementering van het digitaliseringsplatform en van de interface Medical Viewer die het mogelijk maakt om gedigitaliseerde dossiers te raadplegen. Bedoeling is om op termijn te komen tot een ‘papierloos’ ziekenhuis, maar we hebben uiteraard nog een lange weg af te leggen,” aldus Dulio Ambrogetti, Projectmanager van de Informaticadienst van het UVC Brugmann dat trouwens deel uitmaakt van het IRIS-net (netwerk van openbare Brusselse ziekenhuizen). Het UVC Brugmann bestaat uit drie sites en beschikt in totaal over 854 bedden.
Lees verder ...
Armonea, DG Infra en VDK Spaarbank sluiten partnership
(Ed. 080 j.9-feb2014)

Armonea (www.armonea.be), DG Infra (www.dginfra.com) en VDK Spaarbank (www.vdk.be) gaan een partnership aan voor de investering in én financiering van een portefeuille van zorginfrastructuurprojecten.
Lees verder ...
az groeninge start dienst ortho-geriatrie
(Ed. 080 j.9-feb2014)

Met de vergrijzing van de bevolking zien we bij de kwetsbare ouderen een toename van het aantal breuken als gevolg van een val. Dit vereist een specifieke zorg want deze fracturen bij ouderen gaan duidelijk gepaard met een blijvend verminderde mobiliteit, functionaliteit en een hoger risico op institutionalisering. De mortaliteit bij ouderen na een heupfractuur is zelfs 30% binnen het eerste jaar.
Lees verder ...
Bouwproject wzc Morgenster is start van Sanapolis
(Ed. 080 j.9-feb2014)

De uitbouw en ontwikkeling van het gezondheidspark Sanapolis op het 33 ha grote domein langs de Gentse Steenweg in Sijsele is definitief gestart. Het eerste grote initiatief dat in het kader van het Sanapolisproject wordt genomen is de zopas begonnen nieuwbouw van woonzorgcentrum Morgenster.
Lees verder ...
Clinical Leadership Program (CLeP): lancering van een nieuw opleidingsprogramma aan Antwerp Management School
(Ed. 080 j.9-feb2014)

Het is de ambitie van CLeP - gemaakt ‘voor en door’ artsen - om ziekenhuisartsen om te vormen tot leiders. Dit opleidingsprogramma beoogt leiders die kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt centraal zetten. Leiders die samen met collega’s, andere gezondheidsmedewerkers en het ziekenhuisbestuur een toekomstvisie uitwerken en implementeren. Leiders die gewapend met de nodige vaardigheden uitdagingen durven aangaan om succesvol te volbrengen.
Lees verder ...
Closed System Transfer Device verhoogt veiligheid gezondheidsmedewerkers
(Ed. 080 j.9-feb2014)

BD Medical, een segment van het internationaal medische technologiebedrijf BD, kondigt de lancering in Nederland aan van BD Phaseal™ Closed System Transfer Device (CSTD). BD Phaseal ™ is een luchtdicht en lekvrij CSTD dat microbiologische contaminatie uit de omgeving in het systeem en het ontsnappen van aerosolen en gassen uit het mechanisch systeem verhindert. Hierdoor wordt de blootstelling van individuen en de omgeving aan risicovolle stoffen – dampen, aerosol of vloeistoffen – beperkt.
Lees verder ...
Dag van de Zorg in teken van innovatie
(Ed. 080 j.9-feb2014)

Zondag 16 maart 2014 vindt de derde editie van de Dag van de Zorg plaats. Zorg- en welzijnsvoorzieningen in heel Vlaanderen organiseren tal van activiteiten voor jong en oud. Daarmee willen ze de zorg- en welzijnssector op een positieve manier beter bekend maken bij een ruim publiek. In 2014 staan vijf thema’s centraal: innovatie, samenwerking, bouwprojecten, werken in zorg en welzijn en het brein.
Lees verder ...
De gevolgen van het eenheidsstatuut
(Ed. 080 j.9-feb2014)

In september kon u in Actual Care de maatregelen uit het compromisvoorstel van 5 juli 2013 terugvinden, die door de sociale partners werden genomen om het onderscheid tussen arbeiders en bedienden weg te werken. De wetswijzigingen zijn evenwel veel verregaander en ingrijpender dan de beperkte maatregelen uit dit compromisvoorstel.
Lees verder ...
Duurzame aanpak obesitas kan Belgische overheid tot 4 miljard euro opleveren
(Ed. 080 j.9-feb2014)

Als de Body Mass Index (BMI) van Belgen met overgewicht of obesitas met één eenheid zou dalen, levert dit ons land vier miljard euro aan besparingen op over 20 jaar. Dat blijkt uit een studie die werd uitgevoerd onder leiding van professor Lieven Annemans, met steun van Weight Watchers.
Lees verder ...
Euroscreen start fase I klinische studie met ESN364: een experimenteel geneesmiddel
(Ed. 080 j.9-feb2014)

Euroscreen N.V., een privéonderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van geneesmiddelen, kondigde de start aan van een Fase I klinische studie met ESN364. Het hoofddoel van deze studie is het nagaan van de veiligheid, verdraagzaamheid en farmacokinetiek van ESN364 bij gezonde mannelijke en vrouwelijke proefpersonen. Bijkomend zullen de verschillende hormonenspiegels worden opgevolgd als biomarker voor de doelgerichte activiteit van het onderzoeksmiddel op zijn receptor.
Lees verder ...
Indaver: maximale energierecuperatie uit verbranding risicohoudend medisch afval
(Ed. 080 j.9-feb2014)

“Begin 2012 hebben we op de site Indaver Antwerpen de MediPower®installatie in gebruik genomen voor de verwerking van risicohoudend medisch afval RMA). Het is van groot belang voor mens en milieu dat deze gevaarlijk componenten volledig vernietigd worden. De hoge verwerkingstemperaturen van MediPower® doen dat voor nagenoeg 100%,” vertelt Alain Konings, Directeur Sales Waste Services België bij Indaver.
Lees verder ...
Investeringen in ouderenzorg blijven groeien
(Ed. 080 j.9-feb2014)

“Naast de klassieke kredietverlening, merken we dat in de sector andere financieringsvormen in toenemende mate aan bod komen: verschillende organisaties deden de voorbije jaren een succesvolle obligatie-uitgifte, meestal voor de financiering van serviceflats. Voor een evaluatie van deze formule is het nog wat te vroeg. Daarnaast heb je verschillende beursgenoteerde vastgoedbevaks die onder meer in zorgvastgoed investeren en zich dus ook naar particuliere investeerders richten,” vertelt Kurt Degrieck, Senior Relationship Manager Triodos Bank, Sectorexpert Ouderenzorg.
Lees verder ...
Meten van kwaliteit leidt tot bewustwording
(Ed. 080 j.9-feb2014)

“In de ouderenzorg is er stilaan een evolutie naar systematisch meten van de kwaliteit in diverse domeinen. Er is op dat vlak nog wel een kloof tussen grotere en kleinere organisaties. Meten is geen proces wat op zich staat maar wel vraagt om opvolging en in gesprek gaan met bewoners en medewerkers,” vertellen Philippe Venken, Senior Manager en Maarten Andriessen, Partner bij BDO. BDO begeleidt organisaties in de ouderenzorg bij onderzoek en rapportering naar kwaliteitsindicatoren en KPI’s.
Lees verder ...
Meten van patiëntveilige zorg is geen sinecure (deel 2)
(Ed. 080 j.9-feb2014)

“Vrij vertaald is patiëntveiligheid het geheel van activiteiten waarmee ziekenhuizen de patiëntenzorg veiliger maken. Dit zou inhouden dat men aan risico-inventarisatie doet, een systeem opzet dat het veilig melden van incidenten toelaat, daarvan leert en verbetermaatregelen treft,” vertellen Mr. Tom De Gendt (advocaat De Gendt Advocaten, UHasselt) en Prof. Dr. Dominique Vandijck (Professor Patiëntveiligheid & Gezondheidseconomie, UHasselt en UGent).
Lees verder ...
Perceptiemeting werken in de zorg: jongeren willen in een team werken
(Ed. 080 j.9-feb2014)

“Dat er binnen de zorgsector heel wat knelpuntberoepen zijn is een open deur intrappen. Allerlei initiatieven zijn reeds opgestart door het Provinciaal Platform voor de Promotie van Zorgberoepen. Baanbrekend was het aanstellen van zorgambassadeurs in 2012. Vol enthousiasme hebben deze mensen het werken in de zorg onder de aandacht gebracht van jongeren. Heel wat rondleidingen werden gegeven en contactmomenten met leerlingen op zorgbeurzen en op sociale media werden uitgebouwd. Telkens was het doel de perceptie van jongeren te beïnvloeden,” vertelt Hans Crampe, Voorzitter van het Provinciaal Platform voor de Promotie van Zorgberoepen.
Lees verder ...
PPS in de zorg: win-win situatie voor alle partijen
(Ed. 080 j.9-feb2014)

“Bouwen in PPS-verband heeft als voornaamste voordeel dat de aannemer of het bouwconsortium met ontwerpers, aannemers, gebouwtechnieken, onderhoudsfirma’s, van private partijen voluit gaan voor een life cycle cost benadering bij het ontwerp, de bouw en de keuze van materialen van het nieuwe gebouw,” opent Erik Van den Broeck, Partner – Special Advisory Services – Corporate Finance bij BDO.
Lees verder ...
Psychiatrisch Centrum KU Leuven behaalt JCI-accreditatie
(Ed. 080 j.9-feb2014)

Het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven (UPC KU Leuven) heeft een accreditatie van de Joint Commission International (JCI) behaald. JCI is een Amerikaanse ziekenhuisauditor die wereldwijd de kwaliteit en de veiligheid van de zorg evalueert.
Lees verder ...
Public Sector & Social Profit: strategisch segment voor ING
(Ed. 080 j.9-feb2014)

Voor ING België is het segment Public Sector & Social Profit het voorbije decennium uitgegroeid tot een strategisch segment. Naast alle publieke entiteiten ligt onze focus zonder twijfel ook op de diverse instellingen uit de Social Profit. Anno 2014 bankieren we reeds met een meerderheid van de Belgische ziekenhuizen en diverse rusthuizen en instellingen voor gehandicapten. Ook in de toekomst wil ING deze sectoren blijven ondersteunen.
Lees verder ...
Ziekenhuis als aanbestedende overheid: plannen op de lange termijn is de boodschap
(Ed. 080 j.9-feb2014)

“Onze praktijkervaring in de zorgsector leert dat vrijwel alle ziekenhuisinstellingen voor meer dan 60% gefinancierd worden - RIZIV + budget van financiële middelen, volgens KB + diverse subsidies - waardoor ze onder de wet overheidsopdrachten vallen,” vertelt Rebecca Tielemans, Practice Leader Healthcare bij Aon Belgium. Aon helpt na te gaan of een ziekenhuis aan alle criteria voldoet om het statuut van aanbestedende overheid te verkrijgen, onder meer door analyse van de financieringsvoorwaarde. Tien jaar ervaring in de sector resulteert in een diepgaande en actuele kennis van de wetgeving, van de verzekeringsmarkt en van de sectorspecifieke uitdagingen.
Lees verder ...
Zorgrobot ingezet voor revalidatie, valdetectie en animatie
(Ed. 080 j.9-feb2014)

In het Oostendse Woon- en Zorgcentrum De Boarebreker wordt voor het eerst ter wereld een humanoïde robot ingezet voor revalidatie, valdetectie en animatie van senioren. Het betreft een samenwerking tussen het Sociaal Huis van Oostende en het bedrijf QBMT-QBIS, dat de software voor de robot ontwerpt.
Lees verder ...
Agressiebeleid als onderdeel van de XII kwaliteitswerken bij AZ Jan Portaels
(Ed. 079 j.8-dec2013)

“De laatste jaren is er sprake van een stijgend aantal agressie-incidenten in ons ziekenhuis, maar deze toename is momenteel geplafonneerd omwille van intern genomen maatregelen,” vertelt Daniël De Jaeger, intern preventieadviseur / milieucoördinator bij algemeen ziekenhuis Jan Portaels vzw.
Lees verder ...
az groeninge behaalt kwaliteitslabel JCI
(Ed. 079 j.8-dec2013)

“Als eerste niet-academisch ziekenhuis van de Benelux behaalde az groeninge onlangs het internationaal kwaliteitslabel JCI. Auditors van de ‘Joint Commission International’ kamden zes dagen lang vakkundig alle aspecten van onze ziekenhuiswerking uit, in totaal ging het om circa 1100 standaarden. Het kwaliteitslabel kwam niet zomaar uit de lucht vallen, een intensief traject ging er aan vooraf. Elke schakel van arts, verpleegkundige, kok, diëtist, schoonmaker, medewerker technische dienst... heeft zijn belang om kwaliteit te realiseren. Voor ons ziekenhuis vormde de weg naar accreditatie een echte cultuurshock,”opent Jan Deleu, algemeen directeur az groeninge.
Lees verder ...
Bouwproject wzc Morgenster is start van Sanapolis
(Ed. 079 j.8-dec2013)

De uitbouw en ontwikkeling van het gezondheidspark Sanapolis op het 33 ha grote domein langs de Gentse Steenweg in Sijsele is definitief gestart. Het eerste grote initiatief dat in het kader van het Sanapolisproject wordt genomen is de zopas begonnen nieuwbouw van woonzorgcentrum Morgenster.
Lees verder ...
DG Infra, Armonea en VDK Spaarbank bouwen een partnership in de zorg
(Ed. 079 j.8-dec2013)

Armonea, DG Infra en VDK Spaarbank sluiten een partnership waarmee Armonea zich verzekert van de nodige langetermijnfinanciering voor de realisatie van zorginfrastructuur.
Lees verder ...
FedEx breidt verzendopties voor gezondheidszorg uit
(Ed. 079 j.8-dec2013)

FedEx Corp. breidt haar assortiment temperatuurgecontroleerde verpakkingen uit. Het gaat om een nieuwe verpakking voor gekoeld vervoer waarbij zendingen tot 96 uur lang op een temperatuur van 2 tot 8° Celsius kunnen worden gehouden. De nieuwe verpakking biedt de gezondheidszorg belangrijke voordelen: betrouwbaarheid, kostenefficiëntie, milieuvriendelijkheid en eenvoudig te gebruiken.
Lees verder ...
Haalbaarheid van hoge graad van beveiliging, meer informatie én een lagere kost
(Ed. 079 j.8-dec2013)

“Voor security geldt dat er via een grondige risicoanalyse moet nagegaan worden hoe ‘streng’ het gebouw moet beveiligd worden. Houd rekening met de wet “hoe strenger de beveiliging hoe minder comfort er voor de gebruiker zal zijn”. Denk maar aan de fysieke hindernissen die dan geplaatst worden zoals slagbomen aan de parking en deuren naar de niet publieke ruimtes,” vertelt Martine Dingemans, Marketing & Communicatie GET N.V.
Lees verder ...
Intel en Janssen Pharmaceutica gaan samenwerken met imec en 5 Vlaamse universiteiten om het ExaScience Life Lab te opene
(Ed. 079 j.8-dec2013)

Intel, imec, en de vijf Vlaamse universiteiten (Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Hasselt, Vrije Universiteit Brussel) hebben de geplande oprichting van het ExaScience Life Lab op de imec campus in Leuven aangekondigd, welke zal samenwerken met Janssen Pharmaceutica NV. Het Exascience Life Lab zal de supercomputing expertise van Intel combineren met Vlaanderens uitgebreide expertise in levenswetenschappen en biotechnologie. De samenwerking moet leiden tot nieuwe oplossingen voor supercomputers en doorbraken binnen de levenswetenschappen en de biotechnologie.
Lees verder ...
Jessa Ziekenhuis maakt overstap van gekoppelde naar ontkoppelde keuken
(Ed. 079 j.8-dec2013)

“In september 2013 hebben wij in Jessa Ziekenhuis de overstap gemaakt van een gekoppelde naar een ontkoppelde keuken. Wij zijn daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Zonder een grondige voorbereiding kan je een dergelijke ingrijpende verandering niet tot een goed einde brengen,” openen Rita Olaerts, Manager Voedingsdienst en Ivan Schoofs, Verantwoordelijke productie bij Jessa Ziekenhuis en projectleider.
Lees verder ...
Karine Moykens secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
(Ed. 079 j.8-dec2013)

Op 25 oktober 2013 stelde de Vlaamse Regering stelde Karine Moykens aan als secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin met ingang van 1 januari 2014. Ze volgt daarmee Marc Morris op, die vanaf 1 november 2013 met pensioen gaat. Om de dagelijkse leiding van het departement te verzekeren in de periode tussen 1 november 2013 en en 1 januari 2014, stelt de Vlaamse Regering nu Luc Moens, afdelingshoofd Beheersmonitoring bij het departement aan als waarnemend secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Lees verder ...
MiTAC introduceerde nieuwe medische handhelds op MEDICA
(Ed. 079 j.8-dec2013)

MiTAC onthulde op MEDICA twee innovatieve Android Tablet Computers die speciaal zijn ontworpen voor e-health toepassingen. Beide toestellen, de MioCARE A335 met 5.88 inch scherm en de MioCARE L135 met 10.1 inch scherm, beschikken over WIFI, mobiele connectiviteit en een barcode- en RFID-scanner om patiëntgegevens uit te lezen. Medisch personeel heeft dankzij deze tablets eenvoudig toegang tot elektronische dossiers en kan op een efficiëntere manier mobiele data invoeren. Deze slimme manier van werken kan de administratieve lasten aanzienlijk verlagen, zodat er meer tijd overblijft voor het verzorgen van de patiënt.
Lees verder ...
Multinational Vebego verwerft 50-procentsbelang in Belgische leverancier van medical supplies Axamed
(Ed. 079 j.8-dec2013)

Met ingang van 19 november 2013 heeft de Nederlandse multinational Vebego, via dochterorganisatie Alpheios International, een belang van 50% genomen in de Belgische leverancier van medical supplies Axamed nv. Vebego Products & Systems, in de Belgische markt onder andere actief met de bedrijven Alpheios, CleanDeal en Medeios, verwelkomt Axamed met open armen.
Lees verder ...
NextiraOne en Alcatel-Lucent tekenen voor een New Global Partnership
(Ed. 079 j.8-dec2013)

NextiraOne, de leidinggevende expert in communicatie diensten, en Alcatel-Lucent hebben een wereldwijde partnership ondertekend waardoor de bedrijven hun hechte werkrelatie versterken en gestroomlijnde services en verbeterde oplossingen kunnen leveren aan Enterprise klanten.
Lees verder ...
Nood aan veiligheid in ziekenhuizen groeit
(Ed. 079 j.8-dec2013)

Toenemende verbale en fysieke agressie, een groeiend gevoel van onveiligheid bij medewerkers, diefstal en vandalisme zijn belangrijke discussiepunten in ziekenhuizen geworden. Frederik Van Bever, Sales & Marketing Director en Florence Wathelet, Area Manager bij Securitas stellen een oplossing voor.
Lees verder ...
REGAS ontwikkelt vijfde generatie EPD
(Ed. 079 j.8-dec2013)

Na maanden van ontwikkelen werd een nieuwe REGAS gelanceerd: REGAS 5. Met de komst van de functionaliteit REGAS BOS en de volwassenheid van het eerder gelanceerde REGAS Brein, bereikt de dienst een vijfde generatie EPD status.
Lees verder ...
UZ Brussel bouwt Villa Samson
(Ed. 079 j.8-dec2013)

Het UZ Brussel bouwt een villa van 1 miljoen euro waar patiënten hun huisdieren kunnen ontmoeten. "Villa Samson" moet in 2016 geopend worden op de campus van het ziekenhuis in Jette.
Lees verder ...
Veilige zorg in het ziekenhuis … een gezamenlijke verantwoordelijkheid (deel 1)
(Ed. 079 j.8-dec2013)

“Meer en meer zorgorganisaties besteden aandacht aan patiëntveiligheid. Ophefmakende publicaties tonen immers aan dat er ziekenhuizen onnodige sterfgevallen voorkomen en dat de oorzaak hiervan ligt in de wijze waarop de zorg verleend en georganiseerd wordt”, openen Mr. Tom De Gendt (advocaat De Gendt Advocaten, UHasselt) en Prof. Dr. Dominique Vandijck (Professor Patiëntveiligheid & Gezondheidseconomie, UHasselt en UGent).
Lees verder ...
Verbale en fysieke agressie op de werkvloer tijdig aanpakken
(Ed. 079 j.8-dec2013)

“Agressie op de werkvloer is een probleem waarmee zorgorganisaties steeds vaker te kampen hebben. De meeste zorginstellingen hebben helaas geen adequaat preventiebeleid en treden pas in actie als een situatie escaleert. Met opleidingen reiken we zorgmedewerkers tools aan om te reageren bij zowel verbale als fysieke agressie,” vertellen Fabien Mourisse en Stan Hensmans, zaakvoerders van Securfab.
Lees verder ...
Wit-Gele Kruis: tabletcomputers voor raadplegen elektronisch verpleegdossier
(Ed. 079 j.8-dec2013)

Het Wit-Gele Kruis van West Vlaanderen levert al meer dan 70 jaar thuisverpleging aan oudere patiënten en maakt daarbij sinds 2012 gebruik van tabletcomputers. Via deze toestellen hebben de verpleegkundigen draadloos toegang tot de elektronische verpleegdossiers (EVD) met de medische gegevens van 29.000 patiënten. De verzorgers kunnen dankzij de tabletcomputers van Panasonic Toughbook efficiënter zorg verstrekken en focussen op de essentie, hun patiënten.
Lees verder ...
Zorgmedewerkers op de radiologieafdeling beschermen tegen letsel
(Ed. 079 j.8-dec2013)

“Als zorgorganisatie met 310 bedden voor acute zorg investeert ons ziekenhuis in medische infrastructuur en apparatuur met ingebouwd veiligheidsmechanisme binnen de verschillende afdelingen,” vertelt Ils Neskens, hoofdverpleegkundige radiologie van Sint-Trudo in Sint-Truiden.
Lees verder ...
Alpheios: duurzaam schoonmaken draait om doeltreffendheid
(Ed. 078 j.8-nov2013)

“Voor Alpheios komen medewerkers het best tot hun recht in een passende, respectvolle en motiverende werkomgeving. Vanuit die basis zetten zij zich volledig in voor de klanten, met oog voor duurzame energie, inkoop en verkoop, en maatschappelijke betrokkenheid. Met de winst die we zo boeken, zorgen we voor de continuïteit van onze organisatie en blijven we investeren in onze mensen. Bovendien geeft het ons de mogelijkheid om een steentje bij te dragen aan tal van projecten in binnen- en buitenland,” vertelt Chris De Vuyst, Directeur Alpheios België.
Lees verder ...
az groeninge start chemotherapie tijdens operatie: een doorgedreven onco-chirurgische behandeling
(Ed. 078 j.8-nov2013)

De voorbije maanden behandelden artsen in az groeninge de eerste patiënten met buikvlieskanker door middel van intra-operatieve verwarmde chemotherapie in de buikholte. (Hypertherme Intra Peritoneale Chemotherapie, in het kort “HIPEC”). Dankzij deze gespecialiseerde techniek wordt een anders snel progressieve ziekte nu controleerbaar of zelfs in specifieke gevallen geneesbaar. Buiten de universitaire ziekenhuizen bieden maar enkele ziekenhuizen in België deze therapie aan.
Lees verder ...
AZ Vesalius Tongeren boekt vooruitgang in handhygiëne dankzij e-learning
(Ed. 078 j.8-nov2013)

Ongeveer 6 procent van de patiënten in het ziekenhuis loopt een zorggerelateerde infectie op. In alle Belgische ziekenhuizen samen gaat het jaarlijks om ongeveer 111.000 patiënten volgens cijfers van het European Centre for Disease Prevention and Control. Jaarlijks overlijden ten gevolge hiervan ongeveer 2.500 patiënten en kost het de gezondheidszorg meer dan 400 miljoen euro.
Lees verder ...
Belgen ongerust over woonzorg en levenslang wonen
(Ed. 078 j.8-nov2013)

Naar aanleiding van de ‘Internationale Dag van de Ouderen’ op 1 oktober 2013 organiseerde Somfy een onafhankelijk marktonderzoek bij 1.000 Belgen om te polsen naar comfortbehoeften, trends en pijnpunten rond zorgverlening en ouderenzorg. Voornaamste conclusie: 2 op 3 Belgen maakt zich zorgen over de vraag naar woonzorg en levenslang wonen.
Lees verder ...
Bestuurdersaansprakelijkheid: onderschat risico, ook in de zorg
(Ed. 078 j.8-nov2013)

ADD, de verzekeringsarchitect van bedrijven in België en het buitenland, trekt aan de alarmbel. Uit recent onderzoek blijkt dat 35% van de bestuurders in Vlaamse bedrijven zich niet beschermt tegen bestuursfouten. In de praktijk ligt dat percentage waarschijnlijk nog een pak hoger. Denk maar aan de vele vzw’s zoals de lokale sportverenigingen om maar een type vzw te noemen. De gezondheidszorg is één van de meest gevoelige sectoren in deze materie.
Lees verder ...
BIOFIL: een onmiddellijke bescherming tegen ziekenhuisbacteriën door overdracht van water
(Ed. 078 j.8-nov2013)

DELABIE lanceert een volledig assortiment waterfilters voor openbare gebouwen en meer in het bijzonder voor zorginstellingen. Dit assortiment bestaat uit patronen, handdouches en uitlopen met geïntegreerde filter, waardoor de waterkwaliteit aan de aftappunten kan gegarandeerd worden en de gebruiker kan beschermd worden tegen besmetting door overdracht van water.
Lees verder ...
Clinical Leadership Program (CLeP): lancering van een nieuw opleidingsprogramma aan Antwerp Management School
(Ed. 078 j.8-nov2013)

Het is de ambitie van CLeP - gemaakt ‘voor en door’ artsen - om ziekenhuisartsen om te vormen tot leiders. Dit opleidingsprogramma beoogt leiders die kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt centraal zetten. Leiders die samen met collega’s, andere gezondheidsmedewerkers en het ziekenhuisbestuur een toekomstvisie uitwerken en implementeren. Leiders die gewapend met de nodige vaardigheden uitdagingen durven aangaan om succesvol te volbrengen.
Lees verder ...
Een nieuwe Voorzitter van het Directiecomité voor xperthis
(Ed. 078 j.8-nov2013)

De Raad van Bestuur van xperthis heeft Ariane Magera benoemd tot Voorzitter van het Directiecomité van xperthis met ingang van 1 november 2013. Haar taak bestaat er in om de volgende ontwikkelingsfase te realiseren en xperthis verder op de kaart te zetten als de belangrijkste ICT-partner voor de gezondheidssector in België.
Lees verder ...
Focus op de mens: HANSACARE
(Ed. 078 j.8-nov2013)

Vooral in ziekenhuizen en verpleegtehuizen, waar een hoge mate van hygiëne en veiligheid essentieel is, komt het aan op de beste producten. In de omgang met zieke of oudere mensen van wie het immuunsysteem verzwakt is, moet voldaan worden aan hoge kwaliteit- en veiligheidseisen. Met materiaal voor de beste drinkwaterkwaliteit –onder meer de hoogwaardige messinglegering MS 63 – en met producten met optimaal bedieningscomfort tracht HANSA hier op in te spelen.
Lees verder ...
Gametechnologie beïnvloedt gedrag van zorgverleners
(Ed. 078 j.8-nov2013)

Jaarlijks sterven er in België ongeveer 2.500 patiënten door een ziekenhuisinfectie. Drie keer meer doden dan in het verkeer. De belangrijkste oorzaak van ziekenhuisinfecties is een slechte handhygiëne. Gametechnologie kan mogelijks bijdragen aan het verbeteren van de handhygiëne.
Lees verder ...
Hygiëne is een zaak van alle medewerkers
(Ed. 078 j.8-nov2013)

“Hygiëne wordt nog te vaak in heel wat zorginstellingen stiefmoederlijk behandeld. Het belangrijkste pijnpunt is zowel het gebrek aan informatie als de doorstroming over hoe hygiëne op de werkplek moet aangepakt worden,” vertellen Kris en Guy Hens, zaakvoerders van Team at Work.
Lees verder ...
Hygiëne: rode draad in opleidingen personenzorg
(Ed. 078 j.8-nov2013)

“CVO Meise-Jette is een opleidingscentrum met circa 6000 inschrijvingen, waarvan 700 voor personenzorg. Hygiëne is een belangrijke pijler in de zorg en komt dan ook in alle modules van onze opleidingen aan bod,” opent Ria Cauchie, directeur CVO Meise-Jette. Naast de hoofdvestiging in Meise zijn er ook nog vestigingsplaatsen in Jette, Asse, Londerzeel en Wemmel.
Lees verder ...
In een ziekenhuis in volle uitbreiding wordt het werk van de kwaliteitscoördinator nog belangrijker en complexer.
(Ed. 078 j.8-nov2013)

Het ziekenhuis Ambroise Paré van Bergen is onlangs samengesmolten met het plaatselijk psychiatrisch ziekenhuis en voert momenteel grote uitbreidingswerken uit. De kwaliteitscel speelt hierbij een uiterst belangrijke rol. Tot een jaar geleden bestond deze cel uit een kwaliteitscoördinator en een operationele assistent.
Lees verder ...
Intel en Janssen Pharmaceutica gaan samenwerken met imec en 5 Vlaamse universiteiten
(Ed. 078 j.8-nov2013)

Intel, imec, en de vijf Vlaamse universiteiten (Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Hasselt, Vrije Universiteit Brussel) hebben de geplande oprichting van het ExaScience Life Lab op de imec campus in Leuven aangekondigd, welke zal samenwerken met Janssen Pharmaceutica NV. Het Exascience Life Lab zal de supercomputing expertise van Intel combineren met Vlaanderens uitgebreide expertise in levenswetenschappen en biotechnologie. De samenwerking moet leiden tot nieuwe oplossingen voor supercomputers en doorbraken binnen de levenswetenschappen en de biotechnologie.
Lees verder ...
Interesse in opleiding voor Kindertolk stijgt exponentieel
(Ed. 078 j.8-nov2013)

In dit tweede jaar dat de opleiding voor Kindertolk gegeven werd in België, studeerden 5 Kindertolken af. De nieuwe Kindertolken gaan aan de slag in Oost-Vlaanderen (Evergem, Wachtebeke en Berlare), Antwerpen (Boechout) en Vlaams-Brabant (Hoeilaart, op de Brusselse Ring). Dit betekent dat er nu in totaal 11 gecertificeerde Kindertolken zijn in ons land. Er start een nieuwe opleiding met opnieuw 9 Belgische hulpverleners die Kindertolk willen worden.
Lees verder ...
Nieuwe tewerkstellingsmaatregelen voor jongeren moeten jeugdwerkloosheid bestrijden
(Ed. 078 j.8-nov2013)

In tijden van crisis zijn vooral jongeren de eerste slachtoffers. Zij geraken moeilijker aan een eerste job en krijgen dan ook weinig kans om werkervaring op te doen.
Lees verder ...
Oorzaak genetische aandoeningen 20 keer accurater opgespoord
(Ed. 078 j.8-nov2013)

Onderzoekers van iMinds - KU Leuven hebben een belangrijke doorbraak gerealiseerd rond de analyse van enorme hoeveelheden genetische data. Dankzij geavanceerde artificiële intelligentie kan het Vlaamse ‘eXtasy’ softwarepakket automatisch aanbevelingen doen over de meest waarschijnlijke oorzaak van een bepaalde genetische aandoening: een doorbraak die een directe impact heeft op de behandeling van miljoenen mensen met een erfelijke ziekte.
Lees verder ...
Oorzaak genetische aandoeningen 20 keer accurater opgespoord
(Ed. 078 j.8-nov2013)

Onderzoekers van iMinds - KU Leuven hebben een belangrijke doorbraak gerealiseerd rond de analyse van enorme hoeveelheden genetische data. Dankzij geavanceerde artificiële intelligentie kan het Vlaamse ‘eXtasy’ softwarepakket automatisch aanbevelingen doen over de meest waarschijnlijke oorzaak van een bepaalde genetische aandoening: een doorbraak die een directe impact heeft op de behandeling van miljoenen mensen met een erfelijke ziekte.
Lees verder ...
Tim Vermeiren, Universitair Ziekenhuis Gent, wint Best Tool Project 2013
(Ed. 078 j.8-nov2013)

Tim Vermeiren, Senior IT Project Manager bij Universitair Ziekenhuis Gent, heeft de Award ontvangen voor ‘Best Tool Project of 2013’ ter gelegenheid van de eerste uitreiking van de ‘Tooling Project Of The Year Award 2013’. Deze award werd overhandigd tijdens de derde editie van het itSMF Belgium Tooling Event op donderdag 26 september. Op de tweede plaats kwam Peter Demolder, ICT Support Officer bij Fluxys, terecht.
Lees verder ...
Zorginstellingen wensen gezellige publieke ruimtes
(Ed. 078 j.8-nov2013)

“Een nieuwe trend voor de inrichting van cafetaria’s en restaurants in zorginstellingen is zeker warmte en gezelligheid: de publieke ruimtes mogen niet kil en onpersoonlijk ogen, maar aangenaam, vernieuwend en uitnodigend voor iedereen. Vandaar dat veel van onze klanten beroep doen op onze expertise als horecaleverancier: onze verfrissende look werpt een andere daglicht op de inrichting. De klanten eisen kwaliteit, afwerking en stiptheid, en dat kunnen wij hen geven,” vertelt Christophe Van Heuverzwyn, zaakvoerder van Astranova.
Lees verder ...
AZ Herentals en Econocom ontwikkelen uniek patiëntenbegeleidingssysteem
(Ed. 077 j.8-okt2013)

Het nieuwe consultatiegebouw van het AZ Herentals beschikt over een patiëntenbegeleidingssysteem, uniek voor België. Dit innovatieve systeem, gebaseerd op RFID-technologie, biedt vele voordelen, zowel voor de patiënt als voor het ziekenhuis. Patiënten in de wachtruimte krijgen via grote schermen inzicht in de wachttijd en worden automatisch opgeroepen naar een dokterskabinet, met een efficiëntere doorstroming tot gevolg. Tevens wordt de privacy van de patiënten beter gewaarborgd. Artsen en verplegend personeel behouden met het nieuwe systeem steeds het overzicht van waar hun patiënten zich bevinden in het ziekenhuis.
Lees verder ...
AZ KLINA kiest voor elektronische loonbrieven en maaltijdcheques
(Ed. 077 j.8-okt2013)

“Wij hebben de overstap gemaakt naar elektronische loonbrieven en maaltijdcheques. Dit heeft ons enkel voordelen opgeleverd, niet alleen voor de personeelsdienst maar ook voor de medewerkers,” vertelt Katrin Grooten, Personeelsverantwoordelijke AZ KLINA VZW.
Lees verder ...
Bestuurdersaansprakelijkheid: onderschat risico, ook in de zorg
(Ed. 077 j.8-okt2013)

ADD, de verzekeringsarchitect van bedrijven in België en het buitenland, trekt aan de alarmbel. Uit recent onderzoek blijkt dat 35% van de bestuurders in Vlaamse bedrijven zich niet beschermt tegen bestuursfouten. In de praktijk ligt dat percentage waarschijnlijk nog een pak hoger. Denk maar aan de vele vzw’s zoals de lokale sportverenigingen om maar een type vzw te noemen. De gezondheidszorg is één van de meest gevoelige sectoren in deze materie.
Lees verder ...
De Communicatiepas’ voor personen met een verstandelijke handicap: altijd op zak, up-to-date, drietalig en ook online.
(Ed. 077 j.8-okt2013)

‘De Communicatiepas’ is een nieuw en innoverend initiatief van Inclusie Vlaanderen vzw, pluralistische Vereniging voor personen met een verstandelijke handicap. Ongeveer 3% van de bevolking leeft met een lichte tot ernstige verstandelijke handicap. Zelfs als men het voorzichtiger cijfer hanteert van 1% komt men in Vlaanderen nog altijd uit op 60.000 personen.
Lees verder ...
Designers inspireren de zorg en omgekeerd
(Ed. 077 j.8-okt2013)

Een elektronisch hulpmiddel voor blinden, een instrument om chirurgische ingrepen te vergemakkelijken, een app voor mensen met dementie, een app om gezonde en gevarieerde eetgewoonten te ontwikkelen. Het zijn enkele voorbeelden van recente afstudeerprojecten van studenten van de richting Productdesign, waarbij de zorg als inspiratiebron diende.
Lees verder ...
Het Brussels ziekenhuis geeft een gemeenschappelijke opleiding van vijf dagen aan alle diensthoofden.
(Ed. 077 j.8-okt2013)

In 2010 was er een eerste pilootproject voor alle managers van de technische, administratieve en arbeidssectoren. Dit project was een heus succesverhaal en er werd dan ook besloten om dit vanaf 2011 uit te breiden naar alle managers. Het is een van de projecten waaraan opleidingsverantwoordelijke Valérie Lahier zich sinds haar indiensttreding in juni 2010 met veel overgave gewijd heeft. Foster & Little werd gekozen om de opleidingen te geven. Bij deze opleiding worden verschillende thema’s behandeld zoals communicatie, delegering, vergadertechnieken, feedback en conflictbeheer.
Lees verder ...
Interesse in opleiding voor Kindertolk stijgt exponentieel
(Ed. 077 j.8-okt2013)

In dit tweede jaar dat de opleiding voor Kindertolk gegeven werd in België, studeerden 5 Kindertolken af. De nieuwe Kindertolken gaan aan de slag in Oost-Vlaanderen (Evergem, Wachtebeke en Berlare), Antwerpen (Boechout) en Vlaams-Brabant (Hoeilaart, op de Brusselse Ring). Dit betekent dat er nu in totaal 11 gecertificeerde Kindertolken zijn in ons land. Er start een nieuwe opleiding met opnieuw 9 Belgische hulpverleners die Kindertolk willen worden.
Lees verder ...
LloydsPharma lanceert een gloednieuw apotheekconcept: interactief zorgadvies staat centraal
(Ed. 077 j.8-okt2013)

Apothekennet LloydsPharma kondigt de Belgische lancering van een gloednieuw apotheekconcept aan dat advies en service naar een nieuw niveau tilt. Het nieuwe apotheekconcept werd ontwikkeld voor de eigen apotheken, maar zal ook ter beschikking gesteld worden aan zelfstandige apotheken. De nieuwe apotheek omvat een ruimte waar de klanten terechtkunnen voor interactief zorgadvies, tests en kwaliteitsvolle gezondheidsinformatie rond twee thema’s: ‘huid’ en ‘pijn’.
Lees verder ...
Mag mijn medewerker gebruik maken van sociale media op het werk?
(Ed. 077 j.8-okt2013)

Sociale media hebben een vaste stek verworven in onze huidige samenleving. Daarmee krijgen die sociale media ook steeds meer invloed op de arbeidsverhouding tussen werkgever en medewerker. Hoe gaat u als organisatie om met deze communicatiebehoeften van uw medewerkers?
Lees verder ...
Mensen warm maken voor een job in de zorg- of welzijnssector
(Ed. 077 j.8-okt2013)

Lon Holtzer, in een vorig leven onder meer Directeur Verpleegkunde van UZ Leuven, is sinds enkele jaren aan de slag als Zorgambassadeur bij de Vlaamse Overheid. Onder haar impuls loopt de campagne ‘Een zorgjob: ik ga ervoor’ om jongeren te doen kiezen voor een opleiding in zorg of welzijn, zoals bijvoorbeeld verpleegkunde. “We zijn op de goede weg. Tot voor kort steeg jaar na jaar het aantal vacatures voor verpleegkundigen bij de VDAB. In 2013 is die trend voor het eerst in zes jaar gekeerd en daalt het aantal openstaande vacatures voor verpleegkundigen. Momenteel zijn er al 50 procent studenten verpleegkunde meer dan in 2007. Hierdoor krijgen de ziekenhuizen openstaande vacatures makkelijker ingevuld. Dat is echter geen reden om achterover te leunen of hoera te roepen,” opent Lon Holtzer.
Lees verder ...
SDP Era: personeelsplanning en tijdregistratie in één systeem
(Ed. 077 j.8-okt2013)

“Steeds meer zorgorganisaties kiezen ervoor om hun personeelsplanning en tijdregistratie in één systeem onder te brengen. Een dergelijk systeem biedt tal van voordelen,” opent Bart Brys, Account Manager bij SDP. Sinds 1985 levert SDP een compleet aanbod van hard- en software aan tal van organisaties, onder meer ook aan woonzorgcentra.
Lees verder ...
Taallessen bij IRIS: creatieve aanpak versterkt de inhoud
(Ed. 077 j.8-okt2013)

“Ons aanbod taallessen omvat zowel meer ‘klassieke’ cursussen als een e-learningprogramma. Alles draait om een creatieve aanpak om een maximaal resultaat te behalen. Taallessen hebben ook een sociale impact want medewerkers leren elkaar beter kennen,” vertelt Katrien De Troyer, coördinator van het taalbeleidsplan bij IRIS, het netwerk van Brusselse openbare ziekenhuizen. In 2009 werd het initiatief beloond met het Europees label voor Innovatief Taalonderwijs toegekend in het kader van een wedstrijd van EPOS vzw, Europese Programma’s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking.
Lees verder ...
Videosessies in de gezondheidszorg
(Ed. 077 j.8-okt2013)

Ciran, een Nederlandse revalidatiespecialist, wil gezondheidszorg vernieuwen met videosessies. Hiervoor biedt Alcatel-Lucent Enterprise een beveiligde en betrouwbare visual Communication-oplossing die Ciran inzet voor haar diensten.
Lees verder ...
Vlaamse Liga tegen Kanker deelt gele solidariteitslintjes uit
(Ed. 077 j.8-okt2013)

Op donderdag 12 september organiseerde de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) de veertiende editie van de Dag tegen Kanker. Dit jaar namen 105 ziekenhuizen en campussen deel aan deze actie en legden ze hun kankerpatiënten extra in de watten. Honderden vrijwilligers van de VLK deelden die dag gele solidariteitslintjes uit aan ziekenhuisbezoekers.
Lees verder ...
Ziekenfondsen voor de meest kansarmen
(Ed. 077 j.8-okt2013)

Sinds meerdere jaren werkt Memisa samen met de Christelijke Mutualiteit (CM). Onze organisatie ondersteunt de CM bij het uitbouwen van één van hun projecten: het opstarten van ziekenfondsen in landen in het Zuiden.
Lees verder ...
Zorgtuinen: thuis en in je wijk oud worden
(Ed. 077 j.8-okt2013)

In het licht van de ouderenpiek tegen 2020, zet minister Ingrid Lieten zich in om het aanbod van ouderenzorg betaalbaar, toegankelijk en dicht bij de mensen te houden. Ze reikt een experimenteerruimte aan waar partners uit de hele zorgsector samen hun schouders zetten onder nieuwe oplossingen die inspelen op de behoeften en levenskwaliteit van ouderen.
Lees verder ...
Allereerste behandeling met Lutetium 177-octreotaat van een patiënt met een neuro-endocriene tumor.
(Ed. 076 j.8-sept2013)

Dinsdag 23 juli behandelden professor Patrick Flamen, diensthoofd Nucleaire Geneeskunde van het Instituut Jules Bordet, en zijn team, voor de eerste keer in België een patiënte met een neuro-endocriene tumor via metabole radiotherapie met Lutetium 177-octreotaat. Dit is een primeur voor België.
Lees verder ...
az delta legt eerste steen van nieuwe hoofdcampus
(Ed. 076 j.8-sept2013)

In Oekene is officieel gestart met de bouw van de nieuwe hoofdcampus van het Algemeen Ziekenhuis Delta. Tegelijk bekroont de eerste steenlegging de fusie tussen het H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen en het Stedelijk Ziekenhuis die vanaf nu dus als ‘AZ Delta’ door het leven gaan. Samen tellen ze 1.250 bedden, en worden daarmee één van de grootste ziekenhuizen van Vlaanderen. VK Architects & Engineers is de ontwerper van de nieuwe hoofdcampus met 750 bedden.
Lees verder ...
az groeninge ontving fietsers met reuma
(Ed. 076 j.8-sept2013)

Vrijdag 7 juni 2013 onthaalde az groeninge 75 fietsende reumapatiënten, reumatologen en verzorgers met een sessie tai chi op het binnenplein van campus kennedylaan. Biking Against Rheumatism In Europe (BARIE) fietst elk jaar naar het Europees reumatologiecongres, dit jaar in Madrid. az groeninge wachtte hen op samen met de bekende doelman en reumapatiënt Glenn Verbauwhede, peter van de actie.
Lees verder ...
Care Comfort: pionier in ‘sensomotorische therapie’ en ‘positionering’
(Ed. 076 j.8-sept2013)

Sinds meer dan tien jaar is Care Comfort, binnen de zorgsector, gespecialiseerd in het ontwikkelen van oplossingen met betrekking tot het fixatie-arm beleid en comfortzorg. Het continue streven naar verbeteringen voor zowel de zorgvrager als de zorgaanbieder staan steeds centraal. Een uitstekende kwaliteit en een prima service zijn altijd bijzonder belangrijk geweest. Sinds kort werkt Care Comfort volop aan een nieuw concept dat kadert binnen het thema van ‘sensomotorische therapie’ en ‘positionering’.
Lees verder ...
Couveusekoffer voor broertjes en zusjes met succes onthaald
(Ed. 076 j.8-sept2013)

Vier studenten vroedkunde van Katho HIVV Kortrijk introduceerden op de dienst neonatologie van az groeninge de couveusekoffer, een project waarvoor ze hun inspiratie haalden in Nederland. De koffer is bedoeld voor kinderen tussen twee en zeven jaar wier zus of broertje in een couveuse ligt. Door de inhoud van de couveusekoffer raken ze meer vertrouwd met de situatie en kunnen ze de ziekenhuisperiode beter verwerken.
Lees verder ...
De GEZE ECturn Inside draaideuraandrijving
(Ed. 076 j.8-sept2013)

Met de nieuwe draaideuraandrijving ECturn Inside verbind GEZE barrièrevrijheid en veiligheid met optimaal deurdesign. Met zijn kleine afmetingen kan de aandrijving worden geïntegreerd in het deurblad van binnendeuren. De ECturn Inside opent en sluit hoogwaardige deuren automatisch op een niet zichtbare wijze. De uitstraling van de deur wordt hierdoor niet aangetast. De brede range van speciale functies zoals draadloze drukknoppen, draagbare radio afstandsbediening of akoestische signalen bieden de mogelijkheid om het systeem af te stemmen naar behoefte van specifieke gebruikers.
Lees verder ...
De Ploeg: nieuwe kansen voor mensen met een arbeidsbeperking
(Ed. 076 j.8-sept2013)

“De Ploeg is een expertisecentrum voor mensen met een arbeidsbeperking, via training en coaching ondersteunen we hen naar de arbeidsmarkt. We doen dit in nauw contact met werkgevers: samen werken we aan werk en streven we naar een optimale match. De begeleiding naar tewerkstelling kan verspreid worden over een termijn van 1 jaar, de duur en het aanbod worden afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt,” openen jobcoaches Katleen De Win en Anke Boone, en Alain Rigaux, Hoofd Onderzoek & Ontwikkeling bij De Ploeg.
Lees verder ...
De veiligheidsconsulent: enkel een formele vereiste of ook met een effectieve invulling?
(Ed. 076 j.8-sept2013)

De meeste ziekenhuizen hebben intussen een veiligheidsconsulent, wiens kandidatuur werd goedgekeurd door het sectoraal comité. Deze hebben vaak een zeer verscheiden achtgrond, van kwaliteitscoördinator tot systeemverpleegkundige, en van artsen tot databeheer. Velen van de veiligheidsconsulenten zijn nog niet daadwerkelijk gestart met hun taken op het vlak van informatieveiligheid…
Lees verder ...
Een eerste akkoord rond het eenheidsstatuut
(Ed. 076 j.8-sept2013)

8 juli was het D-day, het onderscheid tussen de arbeiders en de bedienden zou niet meer bestaan. Strikt genomen was er enkel een probleem met de opzeggingstermijnen en de carensdag, maar de intentie was om alle verschillen weg te werken en een eenheidsstatuut te creëren. Dat eenheidsstatuut is er nog niet, enkel een oplossing voor de carensdag en de opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014.
Lees verder ...
Enraf Nonius: er zit beweging in de zorgcentra
(Ed. 076 j.8-sept2013)

Enraf Nonius heeft zich ontwikkeld in Belgie als een gevestigde waarde in een compleet gamma voor de moderne bewegingsspecialist: van behandelbanken tot functionele revalidatie.
Lees verder ...
Het CHS gaat voor een vroegtijdige en multidisciplinaire behandeling
(Ed. 076 j.8-sept2013)

Het Centrum voor Sensorieel Gehandicapten (CHS) van Ukkel biedt kinderen, vanaf hun geboorte tot de volwassen leeftijd, oplossingen op maat aan en zorgt daarbij voor een multidisciplinaire opvolging. Christiane Catherin, maatschappelijk assistent en paramedisch verantwoordelijke van het CHS, stelt de verschillende oplossingen voor met een geestdrift die veelzeggend is voor de menselijke betrokkenheid van het centrum.
Lees verder ...
Hitachi Data Systems introduceert nieuwe cloud-strategie voor beter beheer data
(Ed. 076 j.8-sept2013)

Hitachi Data Systems (HDS), leverancier van informatietechnologieën, diensten en oplossingen, heeft haar nieuwe cloud-strategie geïntroduceerd. Deze strategie omvat een aantal nieuwe cloud-oplossingen en -diensten waarmee organisaties eenvoudig in staat zijn om cloud computing-mogelijkheden in te zetten en hun mobiele diensten veiliger en betrouwbaarder te maken.
Lees verder ...
Innovatie voor meer werkplezier
(Ed. 076 j.8-sept2013)

Innovatief, intuïtief en duurzaam. Allemaal van toepassing op de nieuwste noviteit genaamd ‘Touch-Rite’. De naam zegt het al “rijden door aanraking”. Touch-Rite is dé elektrische rijondersteuning met intuïtieve besturing voor uw cateringtrolleys. temp-rite International zal aanstaande oktober tijdens de EXPO60+ te Mechelen deze noviteit op het gebeid van hulpaandrijvingen voor trolleys introduceren.
Lees verder ...
Karin Roskams leidt nieuw departement Absenteïsme en Medische Controle bij Securex
(Ed. 076 j.8-sept2013)

HR-dienstenleverancier Securex herorganiseert zijn diensten met betrekking tot het aanwezigheidsbeleid van medewerkers in een nieuw departement Absenteïsme en Medische Controle. Door beide activiteiten samen te brengen, wil Securex zijn adviesverlening rond de aspecten preventie, motivatie en controle nog beter op elkaar afstemmen. De leiding van het departement wordt toevertrouwd aan Karin Roskams.
Lees verder ...
Nieuwe partner voor Ziekenhuis voor Ziekenhuis
(Ed. 076 j.8-sept2013)

De stad Marche-en-Famenne, de provincie Luxemburg en de ziekenhuizen van de koepel Vivalia hebben zich aangesloten bij het project ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’. Op 28 juni zijn zij een samenwerking aangegaan met de provincie Muramvya in Burundi.
Lees verder ...
Revalidatiecentrum De Klinker: het draait om ontwikkeling en stimulatie
(Ed. 076 j.8-sept2013)

“Met De Klinker focussen we op alles wat met communicatieproblemen te maken heeft, in de ruimste zin van het woord. Vanuit een ambulante werking richten wij ons op drie grote groepen. Het gaat voornamelijk om kinderen tussen twee en twaalf jaar voor wat betreft ontwikkelingsproblemen. Daarnaast behandelen we kinderen en jongeren van 16 tot 18 jaar met NAH, en kinderen en volwassen met gehoorstoornissen. De wachtlijst voor de groep met ontwikkelingsstoornissen bedraagt acht maanden, we hebben bijna evenveel jongeren op de wachtlijst staan dan dat er in therapie zijn,” opent Herman Theeten, Directeur van Revalidatiecentrum De Klinker in Ieper.
Lees verder ...
Revalideren in een thuissfeer, met een lach en een traan
(Ed. 076 j.8-sept2013)

“Een jongen die hier lange tijd revalideerde, verwoordde perfect zijn verblijf in Pulderbos: Ik heb twee keer geweend: één keer toen ik hier binnenkwam en één keer toen ik afscheid moest nemen. Met een doorgedreven persoonlijke begeleiding in een ontspannen, huiselijke sfeer in een leefgroep, krijgen jongeren de kans om te revalideren. De focus ligt niet zozeer op wat iemand niet kan maar wel op wat hij wel nog kan. Wij geloven in de kansen en mogelijkheden van de kinderen. Daar zetten wij ons allemaal 100% voor in,” opent Steven hazenbosch, Algemeen directeur Revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren.
Lees verder ...
UCL-ziekenhuis te Mont-Godinne met een hedendaagse en moderne look
(Ed. 076 j.8-sept2013)

In een feeëriek landschap aan de oevers van de Maas werd door Jan Snel in een recordtempo een 4-laags ziekenhuis voor UCL opgetrokken met een hedendaagse en moderne look. De opbouw van de modulaire bedrijfseenheden voor verpleging met ondersteunende lokalen, een aparte sterilisatie-eenheid en een volwaardige technische ruimte werd in minder dan 3 maanden uitgevoerd.
Lees verder ...
Vanden Borre BtoB exposeert voor het eerst op Expo 60+
(Ed. 076 j.8-sept2013)

Expo 60+, de vakbeurs voor de zorgsector, zal voor het eerst Vanden Borre verwelkomen als exposant. Met de Akte Vertrouwen staat Vanden Borre garant voor service bij de consument. Deze lijn wordt verder getrokken door de Business to Business afdeling voor de professionele markt. Vanden Borre BtoB krijgt veel vragen vanuit de zorgsector en heeft in meer dan 8 jaar al heel wat expertise kunnen opbouwen. De keuze om te exposeren op Expo60+ lag voor de hand.
Lees verder ...
Vzw Sporen en vzw Ter Loke kiezen voor REGAS cliënvolgsysteem
(Ed. 076 j.8-sept2013)

Op 10 juni 2013tekenden vzw Sporen en vzw Ter Loke een samenwerkingsovereenkomst met Regas voor de implementatie van het REGAS cliëntvolgsysteem. Na intens marktonderzoek hebben beide organisaties beslist om samen in een pilootproject te stappen en via het programma REGAS een gepast cliëntregistratiesysteem uit te bouwen.
Lees verder ...
De impact van gezondheidswijsheid
(Ed. 075 j.8-juni2013)

Verkeerd gebruik van medicatie, slechte naleving van de behandeling van chronische ziektes, verhoogd risico op noodgevallen, … De gezondheidswijsheid heeft een enorme impact op de gezondheid van de Belgen en op ons gezondheidssysteem. Goede praktijken op het gebied van gezondheidswijsheid worden onder de aandacht gebracht met de prijs Well Done - MSD Health Literacy Awards, een initiatief van 11 actoren uit de Belgische gezondheidssector.
Lees verder ...
Dubbele nominatie voor Az Damiaan Oostende voor Agoria e-Health Awards
(Ed. 075 j.8-juni2013)

Az Damiaan Oostende werd met twee innovatieve projecten genomineerd voor de Agoria e-Health Awards 2013. Deze hebben als doel de beste ICT-projecten in de gezondheidssector te belonen. Het telemetrieproject via WLAN werd genomineerd in de categorie Award voor het Beste Tele-Health- & Tele-Care Project. De opzet van een nieuwe flow voor de geneesmiddelendistributie is genomineerd voor Award voor het beste innovatieproject in de diensten naar patiënten.
Lees verder ...
Stent opent slagader en lost op
(Ed. 075 j.8-juni2013)

In het Cardiovasculair Centrum Aalst werd de beschikbaarheid aangekondigd van een nieuwe behandeling voor patiënten met kransslagadervernauwingen. Naast de bestaande methode waarbij een metalen stent wordt ingebracht om een vernauwde slagader opnieuw te openen, kunnen patiënten in België vanaf nu ook behandeld worden met een stent gemaakt van melkzuur, die een dichtgeslibde ader opent, de bloedtoevoer herstelt, en na verloop van tijd oplost. De medische ingreep is vrijwel gelijk aan die van het implanteren van een metalen, medicijnafgevende stent. Echter, een groot voordeel bestaat erin dat de nieuwe behandeling geen metaal in het lichaam achterlaat en de natuurlijke beweging (vasomotoriek) van de ader terug kan brengen.
Lees verder ...
10 Belgische zorginstellingen
(Ed. 075 j.8-juni2013)

10 Belgische zorginstellingen gebruiken Oracle SPARC-servers om medische dossiers van patiënten elektronisch beschikbaar te maken Het Universitair Ziekenhuis Leuven, de grootste ziekenhuisorganisatie in België, heeft als eerste twee Oracle SPARC T5-servers besteld om kritische databases aan te drijven en zich te verzekeren van de beschikbaarheid van patiëntengegevens.
Lees verder ...
AZ Monica
(Ed. 075 j.8-juni2013)

AZ Monica kiest voor Lean Logistics concepten Het algemeen ziekenhuis Monica trekt de tendens om logistieke processen te optimaliseren verder door naar de invoering van Lean Logistics concepten: een geavanceerd systeem voor het aansturen van logistieke medewerkers combineert efficiëntie met de nodige flexibiliteit en betrokkenheid.
Lees verder ...
De ideale rekruteringscocktail: generatie X, Y, Z en de babyboomers
(Ed. 075 j.8-juni2013)

Generatie X, Y, Z en de babyboomers: iedere generatie heeft andere idealen, visies, behoeften en wensen als het gaat om werk en de werkgever. Ze bewegen zich in andere netwerkvormen, halen en delen kennis op een andere manier. Op rekruteringsvlak biedt dit dan ook heel wat uitdagingen.
Lees verder ...
Dr. Leonard Hofstra combineert alle factoren van gezond leven in boek SLIM
(Ed. 075 j.8-juni2013)

Cardiologieprofessor scoort met revolutionair lifestyleboek Omdat hij met een lifestylemethode meer mensen kan redden van hart- en vaatziektes dan in zijn spreekkamer, schreef de succesvolle Nederlandse cardioloog Leonard Hofstra het boek ‘SLIM in 12 weken’. Zijn revolutionaire aanpak van overgewicht door gezond leven levert inmiddels veel enthousiaste reacties op in de media, op televisie, van bekende Nederlanders en andere mensen die zijn methode volgen.
Lees verder ...
Foutloze bedeling individuele medicatievoorbereiding door KB
(Ed. 075 j.8-juni2013)

HD MEDI “Op 28 september 2012 publiceerde het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding. Dit besluit trad op 1 december 2012 in werking”, aldus Stefan Vereycken, Accountmanager bij HD Medi.
Lees verder ...
Gerflor Benelux BV presenteert nieuwe vloer met extreme bestendigheid en slijtvastheid.
(Ed. 075 j.8-juni2013)

Gepatenteerde Evercare™ technologie biedt duurzame oplossing voor intensief gebruik. Gerflor, producent van vinylvloeren voor project vloerbedekking, particuliere vloeren en sportvloeren, presenteert een nieuwe generatie vloeren. De nieuwe productlijn homogene vinylvloeren, Mipolam Symbioz, biedt een duurzamere oplossing voor grote vloeroppervlaktes die intensief gebruikt worden. De vloeren bevatten namelijk een nieuwe, gepatenteerde oppervlaktebehandeling genaamd Evercare™. Deze exclusieve beschermlaag zorgt voor een extreme bestendigheid tegen krassen en chemische stoffen. Daarnaast hebben de vloeren een duurzaam karakter vanwege de inzet van een biologische plantaardige weekmaker.
Lees verder ...
Haal een top-ceo naar je kmo: organisaties leren van elkaar
(Ed. 075 j.8-juni2013)

Organisaties leren van elkaar Om de groei van onze kmo's te ondersteunen lanceerde SD Worx tijdens het najaar van 2012 een communicatiecampagne onder de noemer “haal een top-ceo naar je kmo”. Elke kmo in ons land kon hieraan deelnemen door via een website een CEO van zijn keuze aan te duiden en deze keuze te motiveren. Ongeveer 300 kmo's namen deel aan de wedstrijd en konden daarbij ondermeer konden kiezen uit Jo Libeer, Martine Reynaers, Wouter Torfs, Noël Slangen, Bart Claes en tal van andere CEO's. Koen Michiels, Algemeen Directeur van AZ Nikolaas ging eveneens de uitdaging aan en bezocht de bedrijven Z-projects en icoMetrix: of hoe organisaties van elkaar kunnen leren.
Lees verder ...
LCC-Plafonds presenteert DuplexCoat
(Ed. 075 j.8-juni2013)

Brandstabiele, metalen plafonds met hoge bestendigheid tegen vocht, condens en corrosie
Lees verder ...
Loss Control met ALIVIO
(Ed. 075 j.8-juni2013)

Alivio is een software applicatie voor voedingsbeheer, die u toelaat om: • op een gemakkelijk manier te weten hoeveel er moet geproduceerd worden, rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren en diëten van de klant. • tijd te besparen door efficiënte registratie via PC, scanning (OCR/OMR), Tablet, Web,..... en integratie met externe systemen. Hoeveel moeten wij bereiden? Wat? Voor welk eetmoment? Koude en/of warme lijn? Centrale keuken en verschillende satellietkeukens? ... Alivio biedt een antwoord op vele vragen ... Alivio ondersteunt dienstverlenende organisaties(bv. ziekenhuizen, woon-en zorgcentra, revalidatiecentra, OCMW’ s, maaltijden aan huis, ...) bij het aanbieden van gevarieerde maaltijden aan hun klanten. Voor meer info www.eye-t.be .
Lees verder ...
Memisa Mijn mamamoment
(Ed. 075 j.8-juni2013)

Met de actie ‘Mijn Mamamoment’ wil Memisa via de website mijnmamamoment.be 30.000 virtuele handtekeningen inzamelen van Belgen die vinden dat mama’s in het Zuiden ook recht hebben op een veilige zwangerschap. Daarnaast krijgen bezoekers de mogelijkheid om de beste herinnering aan hun mama, hun mamamoment, op onze website achter te laten. Doen ze dit, dan maakt hun mama kans op leuke prijzen, met als hoofdprijs een fotoshoot door fotografe en meter van Memisa Lieve Blanquaert.
Lees verder ...
Nieuw healthcare-gamma van Legrand
(Ed. 075 j.8-juni2013)

Legrand, specialist in elektrische en digitale voorzieningen voor gebouwen, lanceert dit najaar nieuwe healthcare-producten die beantwoorden aan de noden van woon- en zorgcentra, serviceflats en andere zorginstellingen. Een productgamma dat bewoners comfort en veiligheid biedt én de efficiëntie van het verzorgend personeel vergroot.
Lees verder ...
Nieuwe Philips Digital Pocket Memo state-of-the-art in professionele dicteerapparatuur
(Ed. 075 j.8-juni2013)

Speech Processing Solutions, martkleider in digitale dicteeroplossingen, brengt zijn nieuwe Digital Pocket Memo (DPM) 8000-serie op de markt. Het toestel is bestemd voor de professionele gebruiker die in zijn functie veelvuldig aan het dicteren slaat. De 3D Mic-technologie biedt hierbij in alle omstandigheden de beste opnamekwaliteit terwijl de bewegingsensor van de DPM de levensduur van de batterij helpt te verlengen. Zijn roestvrijstalen behuizing is robuust en uitermate ergonomisch vormgegeven zodat het toestel goed in de hand ligt in functie van een vlotte bediening.
Lees verder ...
Overweldigend succes Week van het Hartritme!
(Ed. 075 j.8-juni2013)

Week van het Hartritme 55.000 Belgen deden online risicotest op voorkamerfibrillatie via www.mijnhartritme.be De Week van het Hartritme – van 22 tot 26 april - kon op een enorme belangstelling rekenen: 6.500 Belgen (10% meer dan vorig jaar) schreven zich via de website in voor een gratis hartritmecontrole in de deelnemende ziekenhuizen. Sinds de lancering van de test begin dit jaar, berekenden ruim 55.000 respondenten hun persoonlijk risico op voorkamerfibrillatie (VKF), en bij onbehandelde VKF, op een trombose of beroerte.
Lees verder ...
Remur® speciale plintentape-systeem met switchTec® kleeftstoftechnologie.
(Ed. 075 j.8-juni2013)

De plaatsing van plinten in ziekenhuizen / rusthuizen kunnen u heel wat kopzorgen bezorgen! Stof, lawaai, problemen met maatstabiliteit, verkleuringen, sterke lijmgeuren, enz. zorgen ervoor dat de patiënten, het personeel en uzelf slechte herinneringen hebben aan dit soort (renovatie)werken. De installatie van pvc plinten in projecten, al dan niet voorgevormd of gesneden uit de vloerbedekkingsbanen zelf, worden immers meestal nog met oplosmiddelhoudende contactlijmen (of spuitlijmen) uitgevoerd.
Lees verder ...
Risicoanalyse in zorginstellingen
(Ed. 075 j.8-juni2013)

Risicoanalyse brengt bewakingsbehoefte van zorginstellingen in kaart “Zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met een vraag naar meer bewaking. De meest efficiënte manier om de werkelijke bewakingsbehoeften in kaart te brengen gebeurt door een risicoanalyse en de uitwerking van een stappenplan. In de praktijk blijkt echter dat slechts een beperkt aantal zorginstellingen risicoanalyses uitvoert,”opent Henk Lievens, Director Training & Safety Services bij Optmit.
Lees verder ...
Weight Watchers Health Services start in België
(Ed. 075 j.8-juni2013)

Patiënten doorverwijzen naar een evidence based afslankprogramma is effectief, efficiënt en schaalbaar In Europa hebben 6 van de 7 belangrijkste risicofactoren voor voortijdig overlijden - bloeddruk, cholesterol, BMI, te weinig groenten en fruit eten, te weinig lichaamsbeweging en alcoholmisbruik - te maken met hoe we eten, drinken en bewegen. Vooral de toename van overgewicht en obesitas in Europa is zorgwekkend. België is hierop geen uitzondering.
Lees verder ...
Infoland behaalt ISO 9001:2008
(Ed. 074 j.8-mei2013)

Infoland helpt haar klanten in het proces om hun organisatie transparanter en rendabeler te maken en ontwikkelt en levert daarvoor software en diensten op het gebied van kwaliteitsmanagement en risicobeheersing. Om de kwaliteit van haar eigen organisatie aan te tonen is Infoland een certificatietraject gestart met DNV Business Assurance, met als doel het proces van de softwareontwikkeling binnen Infoland transparant te maken. De audit werd met zeer goed resultaat doorlopen, wat resulteerde in een certificaat volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2008.
Lees verder ...
Emmaüs sluit raamovereenkomst af met AXI voor de levering van HP hardware
(Ed. 074 j.8-mei2013)

De raamovereenkomst heeft betrekking op de levering - gedurende drie jaar - van HP desktops, notebooks en opties aan Emmaüs; een zorgnetwerk met 5500 medewerkers en 21 zorgvoorzieningen. Tot die zorgvoorzieningen behoren: het algemeen ziekenhuis Sint-Jozef te Malle, het algemeen ziekenhuis Sint-Maarten met campus te Duffel en twee campussen te Mechelen en talrijke organisaties voor geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, ondersteuning van personen met een beperking, kind, jeugd en gezin.
Lees verder ...
Gezondheidswerkers voor allen, allen voor gezondheidswerkers
(Ed. 074 j.8-mei2013)

Een Europees initiatief van verschillende middenveldorganisaties dat wil bijdragen om tot een duurzame beschikbaarheid van voldoende medisch personeel wereldwijd te komen. Dit project wordt ondersteund door de Europese Unie.
Lees verder ...
H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen schakelt versnelling hoger dankzij SpeechExec Enterprise
(Ed. 074 j.8-mei2013)

Het H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen schakelde eind 2012 van SpeechExec Pro naar SpeechExec Enterprise over. Dankzij deze switch kan de IT-dienst van het ziekenhuis voortaan alle dictaten centraal beheren en configureren, wat een aanzienlijke tijdswinst oplevert. Bovendien konden de medewerkers ondanks deze softwareomschakeling van de vertrouwde dicteerapparatuur gebruik blijven maken. Hierdoor bespaarde het management op zijn investeringskosten.
Lees verder ...
Manutan: “All you need. With love.”
(Ed. 074 j.8-mei2013)

Manutan combineert de productrijkdom van een algemene leverancier met de knowhow van een specialist in elke productcategorie. Maar staat vooral voor een partnership waarbij oprechtheid centraal staat in de handelsrelatie.
Lees verder ...
Medische voordelen van moedermelk voor te vroeg geboren kinderen vaak onderschat
(Ed. 074 j.8-mei2013)

Op 12 en 13 april 2013 vond het 8e International Breastfeeding en Lactation Symposium plaats in Kopenhagen. Dit symposium wordt georganiseerd door Medela. Eén van de belangrijkste onderwerpen dit jaar was het belang van moedermelk voor te vroeg geboren baby´s. Tegenwoordig wordt 10% van de baby´s prematuur geboren, maar dankzij medische ontwikkelingen overleeft meer dan 90% van deze 15 miljoen te vroeg geboren kinderen het. Het is algemeen bekend dat moedermelk de beste voedingswaarde en afweerstoffen heeft voor kinderen op de NICU (Neonatale Intensive Care Unit) en toch wordt het belang hiervan niet altijd ingezien. Vernieuwende zorgconcepten zoals ´family centred care´, die focussen op de verzorging van de baby door de eigen ouders, zijn hierbij essentieel.
Lees verder ...
SOP-project az Sint-Blasius: vrijgekomen kamers sneller te beschikking
(Ed. 074 j.8-mei2013)

SOP Project Blasius “Twee jaar geleden zijn we gestart met het met het SOP-project – Schoonmaak Ontslag Patiënt - en trachten hiermee vrijgekomen kamers snel opnieuw ter beschikking te stellen. We zijn zeer tevreden over de resultaten en bovendien genereert het systeem nuttige managementinformatie,” openen Peter Bisschop, Technisch-facilitair Directeur, en Danny Christiaens, Diensthoofd Schoonmaak bij az Sint-Blasius.
Lees verder ...
Actieplan e-GEZONDHEID 2013-2018: naar meer performante e-gezondheidssystemen
(Ed. 073 j.8-april2013)

Actieplan e-GEZONDHEID Op 22 oktober 2012 startte de Ronde Tafel eHealth met als deelnemers stakeholders uit diverse federale, gewestelijke en gemeenschapsbevoegdheden, diverse instellingen en organisaties, zorgverstrekkers uit de eerste en tweede lijn. Tijdens de kick-off meeting en de vijf ‘use case vergaderingen’ bundelende de bijna 300 vertegenwoordigers hun kennis en verlangens met het oog op meer performante e-gezondheidssystemen. Uit de besprekingen werden een zeventigtal voorstellen van actiepunten geformuleerd.
Lees verder ...
Allgeier en UZGent: partners in digitalisering van medische dossiers
(Ed. 073 j.8-april2013)

In 1996 startte UZGent met het digitaliseren van zijn patiëntendossier, een activiteit die tot op vandaag nog verder gaat. Om ook het “oude” papieren dossier digitaal ter beschikking te stellen van de zorgverleners, ging het UZ Gent drie jaar geleden over tot het inscannen van het medisch dossier. Voor het beheer hiervan werd een beroep gedaan op het softwareprogramma Medical Viewer van Allgeier. Irene Van Damme en Kim D’Hont van UZGent vertellen hoe dit in zijn werk gaat en wat de voordelen zijn van Medical Viewer.
Lees verder ...
Antonius Ziekenhuis maakt kwaliteitsslag met digitaal medicatiedossier
(Ed. 073 j.8-april2013)

Kwaliteit van de zorg is een speerpunt in de Nederlandse ziekenhuizen. Digitalisering wordt als één van de manieren gezien om de kwaliteit te verhogen. Bijvoorbeeld om medicatiefouten aan te pakken. 40% van deze fouten ontstaat rondom de toediening. Hier valt dus heel wat te winnen. Het Antonius Ziekenhuis in Sneek ging de uitdaging aan en werkt nu als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland met een volledig digitale voorschrijf- en toedieningsregistratie met barcodeverificatie.
Lees verder ...
AXI: GARANTIE VOOR BUSINESS DRIVEN IT SOLUTIONS VOOR ZIEKENHUIZEN
(Ed. 073 j.8-april2013)

AXI is de eerste HP partner die de nieuwe 3PAR storage oplossing implementeert bij Vlaamse ziekenhuizen. AXI helpt haar klanten in de ziekenhuissector bij de overschakeling van de HP EVA storage oplossingen naar de nieuwe HP 3PAR storage omgeving.
Lees verder ...
Barco: OK-over-IP
(Ed. 073 j.8-april2013)

Barco Barco heeft met Nexxis een product ontwikkeld waarmee signalen ongecomprimeerd verstuurd worden over het netwerk. Hierdoor gaat er geen tijd verloren voor de compressie en wordt de beeldkwaliteit maximaal behouden. Real-time weergave van beelden is een belangrijke eis in de minimaal invasieve chirurgie, waar hiermee aan wordt voldaan. OK-over-IP kenmerkt zich verder door ondersteuning van bijvoorbeeld 3D beelden, een hogere resolutie zoals bijvoorbeeld 4K beelden (quad HD), Picture-In-Picture en Picture-And-Picture weergave, en de mogelijkheid om overlays te tonen van bijv. vitale patiëntgegevens. Info: http://www.barco.com/en/products-solutions/networked-solutions/digital-operating-room
Lees verder ...
EPD in az Sint-Blasius opent weg naar klinische samenwerking
(Ed. 073 j.8-april2013)

“Het uitrollen van het elektronisch patiëntendossier is voor ons niet zozeer een ICT-project maar eerder een klinische samenwerking tussen diverse ziekenhuizen. Het gaat daarbij niet alleen over ‘sharing’ van gegevens maar vooral over het creëren van een consensus over de praktijk,” openen Hugo Casteleyn, Gedelegeerd Bestuurder, en Rik Van Oost, ICT Manager bij az Sint-Blasius.
Lees verder ...
Software voor beheer & onderhoud medische apparatuur
(Ed. 073 j.8-april2013)

Voor elk ziekenhuis is het van groot belang om het beheer en onderhoud van medische apparaten en instrumenten op orde te hebben. Uiteraard voor het bieden van een veilige (werk)omgeving voor medewerkers en patiënten. Maar ook bij het behalen van een accreditatie kan dit een doorslaggevende rol spelen. Voor uw zorginstelling is vanaf heden een nieuwe softwaretool beschikbaar: Ultimo Medische Technologie.
Lees verder ...
Borstkankercampagne: alle beschikbare informatie gebundeld
(Ed. 072 j.8-maa2013)

Think-Pink, de nationale borstkankercampagne, en vzw Kaboi lanceren de vernieuwde website www.borstkanker.net waar alle beschikbare informatie over borstkanker wordt gebundeld en waar het publiek en de medische wereld terecht kan voor alle mogelijke vragen en antwoorden over borstkanker. Een medisch team van dokters, specialisten, borstverpleegkundigen en psychosociale hulpverleners werken samen om op alle nieuwe vragen rond alle mogelijke aspecten van borstkanker een antwoord te formuleren.
Lees verder ...
Mensen maken het verschil
(Ed. 072 j.8-maa2013)

De Medische ngo Memisa ijvert voor kwaliteitsvolle gezondheidszorg in het Zuiden. Het is uiteindelijk de inzet van de medewerkers die de kwaliteit van de medische zorgverlening bepaalt. Gemotiveerde, betrokken en geschoolde mensen kunnen met beperkte middelen heel veel realiseren, ook in het Zuiden.
Lees verder ...
Allanta: kwaliteit en patiëntveiligheid managen in Zorg en Welzijn
(Ed. 072 j.8-maa2013)

Allanta vzw verzorgt een breed aanbod aan opleidingen, cursussen en trainingen in de Zorg- en Welzijn. Daarmee kan de Zorg- en Welzijnssector inspelen op de nieuwste ontwikkelingen.
Lees verder ...
Innovatieve aanpak MS via telegeneeskunde, coaching, mindfullness en zelfhulp
(Ed. 072 j.8-maa2013)

MS is vandaag voor het merendeel van de personen met MS (PmMS) een chronische aandoening die steeds beter beheersbaar wordt. Een zeer hinderlijke gevolg van MS is volgens ruim 60% van de PmMS vermoeidheid. Een innovatieve holistische aanpak uitgewerkt door Teva Pharma in nauwe samenwerking met het Nationaal MS Centrum (NMSC), de MS-Liga en het Mindfulness training instituut ITAM, pakt nu deze, dikwijls alles overheersende, vermoeidheid aan. Een mix van laagdrempelige informatie, telegeneeskunde en mindfulness trainingen moet de nodige steun bieden aan PmMS om zelf de koers van hun leven te bepalen en de invaliderende vermoeidheid aan te pakken.
Lees verder ...
20 jaar FOS: het ouderenbeleid in de toekomst
(Ed. 071 j.8-feb2013)

FOS – Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg – vierde zijn 20ste verjaardag met een congres in Brussel. In twee decennia groeide FOS uit tot een sterke groep van 150 voorzieningen die 11.500 bewoners, meer dan 6.000 geëngageerde medewerkers en de directies van 20% van de rusthuizen in Vlaanderen vertegenwoordigt. Naast diverse andere sprekers, schetste Lode Van den Brande, voorzitter van FOS, zijn visie op het ouderenbeleid van de toekomst.
Lees verder ...
Armonea: sterke organisatie met een persoonsgerichte aanpak
(Ed. 071 j.8-feb2013)

“Wij willen onze senioren een aantrekkelijke leefomgeving bieden, en een dienstverlening op maat gekoppeld aan een kwalitatieve zorg. Onze resident staat centraal bij Armonea. Ons concept steunt op vier basiswaarden: kwaliteit, engagement, innovatie en respect. Met diverse initiatieven waaronder Dementie Care Mapping, Volunteers voor seniors en Home sweet mômes willen wij een trendsetter zijn in de brache,” openen Arnould della Faille, CEO en Geert Uytterschaut, COO bij Armonea.
Lees verder ...
Doorligwonden beter preventief aanpakken
(Ed. 071 j.8-feb2013)

In 2012 scoorde AZ Maria Middelares Gent uitstekende cijfers in de preventie van decubitus: 6% tegenover 12,1% voor de Belgische ziekenhuizen. Met een nieuwe sensibiliseringsactie wil AZ Maria Middelares nog een stuk beter doen.
Lees verder ...
Genezen dicht bij huis
(Ed. 071 j.8-feb2013)

In de landelijke gebieden in DR Congo werken de verpleegkundigen van de gezondheidscentra in zeer geïsoleerde situaties. Zij hebben een zware verantwoordelijkheid en moeten veel beslissingen alleen nemen: zij moeten diagnoses stellen en de juiste behandelingen voorschrijven.
Lees verder ...
Xelos Healthcare begeleidt AZ Sint-Lucas Gent in het Polka Project
(Ed. 071 j.8-feb2013)

Xelos Health Care Solutions – een advies verlenend bedrijf actief in de ziekenhuis- en zorgsector – begeleidde AZ Sint-Lucas Gent bij een project voor meer efficiëntie en lean processen.
Lees verder ...
Voormalig sanatorium Lemaire krijgt nieuwe bestemming als huisvesting voor senioren
(Ed. 070 j.7-dec2012)

Hoewel de eerste steenlegging in aanwezigheid van minister Geert Bourgeois al eerder had plaatsgevonden, was het toch nog even wachten op de laatste vergunningen. Nu deze zijn toegekend, kan er echt werk worden gemaakt van de verbouwingswerken aan het vroegere sanatorium Lemaire in Tombeek bij Overijse.
Lees verder ...
Zorgcampus Denderrrust: ondersteuning en huiselijke sfeer voor 36 gasten in twee dagverzorgingscentra
(Ed. 070 j.7-dec2012)

Woon- en zorgcentrum Denderrust vzw is sinds 2011 uitgebouwd tot een echte zorgcampus. Zo biedt de organisatie een thuis aan 140 residentiële bewoners, 6 bewoners voor kortverblijf, 29 bewoners in serviceflats en kinderopvang voor 22 kleuters. Daarnaast kunnen ook 36 mensen dagelijks terecht in twee dagverzorgingscentra: De Regenboog opende zijn deuren in 1999, sinds dit jaar werd een nieuwe afdeling ‘De Regendruppel’ geopend.
Lees verder ...
10.000 kindertekeningen in de strijd tegen moedersterfte
(Ed. 070 j.7-dec2012)

Het voorbije jaar heeft Memisa, een medische ngo die ijvert voor een kwalitatieve basisgezondheidszorg voor mensen in het Zuiden, aan duizenden kinderen gevraagd een tekening van hun mama te maken. Met deze actie wil Memisa aandacht vragen voor moedersterfte, één van de grootste medische problemen in Congo en het Zuiden.
Lees verder ...
Fasciatherapie: nieuwe therapeutische pistes op basis van wetenschappelijke ontdekkingen
(Ed. 070 j.7-dec2012)

Het European College of Fasciatherapy organiseerde van 5 tot 7 oktober een internationaal congres op de campus van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Op deze conferentie kwamen experten in de fasciatherapie van over de ganse wereld samen om zowel artsen en paramedische professionals in de conventionele geneeskunde als alle therapeuten uit de complementaire sector te informeren en sensibiliseren.
Lees verder ...
Frax berekent uw risico op osteoporose
(Ed. 070 j.7-dec2012)

Het algoritme FRAX® werd ontwikkeld door de WHO en berekent op een uiterst nauwkeurige manier wat het absolute risico is (in %) dat iemand een breuk oploopt in de tien eerstkomende jaren. Dit nieuwe instrument is sinds 2010 beschikbaar in heel België en wordt zelfs algemeen gebruikt in de provincie Luik.
Lees verder ...
Scar Academy: nazorgcentrum voor brandwonden Oscare start internationale opleiding littekenbehandeling
(Ed. 070 j.7-dec2012)

Scar Academy, het opleidingscentrum van Oscare, nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens, krijgt een vervolg in het Verenigd Koninkrijk. Samen met The Katie Piper Foundation wordt Scar Academy UK in het leven geroepen. Deze opleiding moet antwoord bieden aan de groeiende vraag naar littekenexperten.
Lees verder ...
Seniorplaza: totaalconcept met innovatieve visie op zorg en hospitality
(Ed. 070 j.7-dec2012)

Seniorplaza Seniorplaza: totaalconcept met innovatieve visie op zorg en hospitality Het concept van woonzorgcentra verandert de jongste jaren in een razendsnel tempo en privé-investeerders spelen daarbij een vooraanstaande rol. Een trendsetter is Seniorplaza in Willebroek. Seniorplaza is de overkoepelende naam voor een totaalconcept en een innovatieve visie op zorg en service voor iedereen.
Lees verder ...
Tork
(Ed. 070 j.7-dec2012)

Het merk Tork biedt professionele hygiëneproducten en -diensten aan klanten van restaurants en gezondheidszorginstellingen tot kantoren, scholen en industrieën. Tot de producten behoren dispensers, papieren handdoekjes, toiletpapier, zeep en servetten en tevens industriële poetsrollen en keukenpapier. Dankzij expertise in hygiëne, functioneel design en duurzaamheid is Tork marktleider geworden. Tork is een wereldwijd merk van SCA en een toegewijd partner voor klanten in meer dan 80 landen.
Lees verder ...
Geneesmiddelenbudget: het vrijwaren van een gezonde farmaceutische sector als maatschappelijke meerwaarde
(Ed. 069 j.7-nov2012)

In de eerstkomende dagen wordt de begroting van de ziekteverzekering besproken, met als klassiek luik het bepalen van het geneesmiddelenbudget. Als koepelorganisatie van de farmaceutische sector wil pharma.be benadrukken hoe belangrijk het is deze sector ook op economisch vlak gezond te houden. Vanuit verschillende standpunten mag men stellen dat farmaceutische bedrijven een bijdrage leveren tot het economische en maatschappelijke welzijn van het land.
Lees verder ...
"Mama ik hep je nodeg"
(Ed. 069 j.7-nov2012)

Met haar campagne “Mama ik hep je nodeg” wil de medische ngo Memisa aandacht vragen voor de onmenselijk hoge moedersterfte in het Zuiden. Teveel moeders laten er het leven tijdens de zwangerschap of in het kraambed.
Lees verder ...
Anders invullen van zorgpersoneel lost personeelstekort in rusthuizen op
(Ed. 069 j.7-nov2012)

Eindelijk een doorbraak in een vernieuwde kijk op zorg? Op 11 oktober presenteerde Pieter Van Herck zijn studie over het tekort aan zorgpersoneel vanuit denktank Itinera. Als Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg (F.O.S.) treden wij deze resultaten ten volle bij. Uit een eerdere studie en enquêtes die F.O.S zelf organiseerde bleek ook al dat de schaarste aan verpleegkundig personeel de kwaliteitszorg aftopt.
Lees verder ...
Bevolkingsonderzoek borstkanker bereikt 1 op de 2 vrouwen
(Ed. 069 j.7-nov2012)

50,2% van de Vlaamse vrouwen tussen 50 en 69 jaar, liet zich de voorbije 2 jaar (2010-2011) gratis onderzoeken op borstkanker. Dat gebeurt via het bevolkingsonderzoek naar borstkanker van de Vlaamse overheid. Bij 2.933 van die vrouwen werd een (beginnende) tumor vastgesteld. Iets minder dan 1 op de 2 tumoren werd in zo’n vroeg stadium ontdekt dat de genezingskans er boven de 95% ligt.
Lees verder ...
Eerste Werelddag voor Spina Bifida en Hydrocefalie
(Ed. 069 j.7-nov2012)

Op 25 oktober vond de eerste Werelddag voor Spina Bifida en Hydrocefalie plaats. Spina Bifida betekent letterlijk gespleten wervelkolom en is een aangeboren handicap. Al heel vroeg in de zwangerschap sluit het ruggenmergkanaal op één of meerdere plaatsen niet helemaal. De zenuwbanen zijn onderbroken en ontwikkelen zich niet goed met verlammingen tot gevolg.
Lees verder ...
Vzw Emmaüs kiest voor ontkoppeld koken
(Ed. 069 j.7-nov2012)

“Sinds begin van dit jaar bereidt de Centrale Voedingsdienst Duffel (CVD) dagelijks tweeduizend maaltijden. Het zijn maaltijden voor alle leeftijden en voor voorzieningen op zestien locaties. Een hele klus maar het begon ooit anders,” opent Ronald Geeroms, directeur CVD bij vzw Emmaüs.
Lees verder ...
Altro: veiligheidsvloeren
(Ed. 068 j.7-okt2012)

Veiligheidsvloeren worden gebruikt in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Een solide vloerbekleding die daarenboven veilig is, beperkt het sliprisico.
Lees verder ...
Applicom Brandpreventie: Allround in bouwkundige brandpreventie.
(Ed. 068 j.7-okt2012)

Bouwkundige brandpreventie voorkomt dat een beginnende brand zich binnen een gebouw snel uitbreid. Compartimenteren, het isoleren van vuur en rook binnen één compartiment, beperkt de schade en kan persoonlijk letsel voorkomen.
Lees verder ...
Ascento geeft gestalte aan professionalisering HR-beleid bij RZ. H. Hart Tienen
(Ed. 068 j.7-okt2012)

“Tot 2005 was HR een braakliggend terrein in ons ziekenhuis. Sindsdien hebben we heel wat initiatieven genomen om een performant personeelbeleid te ontwikkelen. Vorming en opleiding zijn hierbij essentieel. Om ons beleid gestalte te geven doen we wel al enkele jaren een beroep op de kennis en expertise van Ascento,” opent Raf Lemmens, directeur HR & Administratie bij RZ H. Hart Tienen.
Lees verder ...
Care Solutions innoveert permanent.
(Ed. 068 j.7-okt2012)

Care Solutions is de specialist voor software- ontwikkelingen op maat van de zorg. Toepassingen worden ontwikkeld en getest in samenspraak met de sector waarbij maximaal rekening wordt gehouden met kwaliteit voor de zorg en eenvoud in gebruik.
Lees verder ...
Een structurele aanpak voor een gezonde toekomst.
(Ed. 068 j.7-okt2012)

Congo is een enorm land: met zijn 2.344.858 km2 is het 76 keer groter dan België. Het land is opgedeeld in 518 gezondheidszones. Een gemiddelde zone is groter dan een Belgische provincie. Het aantal inwoners ligt tussen de 100.000 à 150.000.
Lees verder ...
Fusie ziekenhuizen als katalysator voor integratie HR-processen met het competentiemanagement .
(Ed. 068 j.7-okt2012)

“Het Mariaziekenhuis in Overpelt opende zijn deuren in 2005 na een fusie tussen de ziekenhuizen van Lommelt en Neerpelt. Vanuit onze missie staan we voor een patiëntgeoriënteerde werking. In de eerste periode na de fusie beleefden we wittebroodsmaanden maar na verloop van tijd kwamen verschillen in culturen toch bovendrijven. Voor ons was dit de aanleiding om nieuwe impulsen te geven aan het HR-beleid vertrekkende vanuit de filosofie van competentiemanagement,” opent Maria Vaesen, Directeur Personeel & Organisatie bij Mariaziekenhuis Overpelt.
Lees verder ...
Het CHC pleit voor een opleiding verpleegkunde van vier jaar.
(Ed. 068 j.7-okt2012)

Het Christelijk Ziekenhuisnetwerk (CHC) van Luik omvat een groot netwerk. Het telt drie ziekenhuizen in Luik, een in Borgworm, een in het gebied Basse-Meuse en een in Verviers, maar ook een tiental poliklinieken en acht rusthuizen die samen het netwerk voor senioren gestalte geven.
Lees verder ...
Home Claire: warm onderdak in een kleinschalig woon- en zorgcentrum.
(Ed. 068 j.7-okt2012)

Woon- en zorgcentrum Home Claire in Gent is het levenswerk van Sonia D’Hossche. In 1984 nam ze vier personen op in haar woning, de aankoop en verbouwing van vijf aangrenzende woningen bracht haar project in een stroomversnelling. De eenmanszaak werd in 1993 omgevormd tot een vzw. Momenteel biedt Home Claire een warm onderdak aan 54 bewoners.
Lees verder ...
I2C Awards uitgereikt op Healthcare 2012.
(Ed. 068 j.7-okt2012)

Beursorganisator Probis kan terugblikken op een zeer geslaagde Healthcare Beurs in Brussels Expo. Op de slotdag werden de I2C-zorginnovatieawards uitgereikt.
Lees verder ...
Jobcrafting: boetseer je baan!
(Ed. 068 j.7-okt2012)

We negotiëren allemaal over loon en andere voorwaarden als we een nieuwe job aanvaarden. We informeren naar opleiding en arbeidsomstandigheden, zoals werkplek en collega’s. Maar over het takenpakket wordt weinig genegotieerd, het lijkt te nemen of te laten zoals het opgesteld werd door de werkgever of voorgeschreven in het KB. Eens we ervoor kiezen om te solliciteren voor een bepaalde job stellen we tijdens de gesprekken de jobinhoud niet meer in vraag.
Lees verder ...
Loont bijscholing de moeite? De regels voor betaald educatief verlof op een rijtje.
(Ed. 068 j.7-okt2012)

Ieder jaar opnieuw zijn er in veel ondernemingen werknemers die zich willen bijscholen en die hiervoor een opleiding volgen. In bepaalde gevallen zal er hiervoor recht zijn op betaald educatief verlof. Indien uw medewerker en de opleiding aan bepaalde voorwaarden voldoen, bent u als werkgever verplicht om dit educatief verlof toe te staan. Uw medewerker zal dan met andere woorden van het werk afwezig mogen zijn, en dit met behoud van het gewone loon. Sévérine Vermeulen, juridisch adviseur ADMB Studiedienst, geeft u graag een overzicht.
Lees verder ...
National Tender Day - Het event rond overheidsopdrachten in de zorgsector!
(Ed. 068 j.7-okt2012)

De nieuwe reglementering omtrent overheidsopdrachten, breidt het toepassingsgebied sterk uit naar alle zorginstellingen, zowel publiek- als privaatrechtelijke, die al dan niet rechtstreeks publieke gelden besteden.
Lees verder ...
Nieuwe PLATO-groep als lerend netwerk voor Toeleveranciers Zorg.
(Ed. 068 j.7-okt2012)

VOKA-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen start een nieuwe PLATO-groep op rond het thema Toeleveranciers Zorg. Dit project richt zich naar bedrijfsleiders van ondernemingen die toeleverancier zijn van de zorgsector, zowel wat betreft diensten en/of producten, of die dit de komende jaren wensen te bereiken.
Lees verder ...
OPINIE: tewerkstelling buitenlandse verpleegkundigen
(Ed. 068 j.7-okt2012)

Karin Keppens, Adjunct directeur verpleegkundig en paramedisch departement Brugmann ziekenhuis. Het World Health report van 2006 geeft aan dat 57 landen kampen met een kritisch tekort aan gezondheidswerkers. België hoort daar niet bij. Hebben wij recht van klagen in vergelijking met Afrika, met 36 landen op de kritisch tekortlijst? Studies tonen aan dat er in theorie geen gebrek aan verpleegkundigen bestaat hier in België. In praktijk manifesteert dat tekort zich echter wel mét risico voor de veiligheid en de kwaliteit van zorg van onze patiënten. Wanneer de patiëntveiligheid in het gedrang zou kunnen komen, dan hebben wij als ziekenhuis niet alleen het recht, maar de plicht om actie te ondernemen!
Lees verder ...
OPZ Geel kiest voor Newtel voor geavanceerde telecom.
(Ed. 068 j.7-okt2012)

Het psychiatrisch zorg- en kenniscentrum OPZ in Geel moderniseert zijn telefonie-infrastructuur. Het combineert daarvoor een volledig redundant Siemens HiPath 4000 platform met een Oscar-alarmserver met een DECT-netwerk. Die opstelling garandeert onder meer dat alarmoproepen altijd meteen bij de juiste verpleegkundige terechtkomen zodat snelle hulp gegarandeerd is. Concept, installatie en uitvoering van het geheel is in handen van Newtel.
Lees verder ...
Portugese verpleegkundigen in UVC Brugmann: win-winsituatie voor alle partijen.
(Ed. 068 j.7-okt2012)

“Werken met buitenlandse verpleegkundigen doen we niet zomaar, het is een pure noodzaak voor het Brugmann Ziekenhuis. Om de slaagkansen te verhogen zorgen wij voor een zeer zorgvuldig begeleidingstraject zowel in de selectie- als aanwervingsfase, en nadien ook tijdens de tewerkstelling,” opent Karin Keppens, Adjunct directeur verpleegkundig en paramedisch departement bij het UVC Brugmann in Brussel.
Lees verder ...
Private care Room of the Future: wonen zonder zorgen.
(Ed. 068 j.7-okt2012)

In 2010 ontwikkelde een uniek en gemotiveerd consortium, een denktank van gebruikers, onderwijs- en kennisinstellingen, fabrikanten en beroepsorganisaties The Patient Room of the Future, een nieuw concept van patiëntenkamer. De partners bundelden na het succes van dit eerste project opnieuw de krachten en creëerden een verrassend concept voor leeftijdbestendig wonen, de ‘Personalized Residence of the Future’. Een derde initiatief concentreert zich op de rusthuiskamer van de toekomst: PRoF 3.0 is geboren!
Lees verder ...
Productontwikkeling met toepassingen voor de zorgsector.
(Ed. 068 j.7-okt2012)

Voor hun afstudeerproject in het kader van het behalen van een Master in de Productontwikkeling kozen enkele studenten van de Artesis Hogeschool Antwerpen ervoor om producten te realiseren met een toepassing in de zorgsector.
Lees verder ...
Rekrutentie en andere HR-uitdagingen voor de zorgsector.
(Ed. 068 j.7-okt2012)

In 2010 deed Ascento een groot onderzoek bij meer dan 100 zorginstellingen om te peilen naar de HR-noden en stelt naar aanleiding hiervan een aantal oplossingen voor.
Lees verder ...
Sphinx 300 Comfort bevordert zelfstandig badkamergebruik van mindervalide mensen.
(Ed. 068 j.7-okt2012)

Sphinx heeft sinds kort de bekende Sphinx 300-serie opgedeeld in zeven segmenten om met één serie onder één merk invulling te geven aan alle projecten in renovatie, woningbouw, utiliteit, zorg en scholen. De badkamerserie die vooral van toepassing is in ziekenhuizen, verpleegtehuizen en andere plaatsen waar zelfstandig badkamergebruik door mindervaliden gewenst is, is de Sphinx 300 Comfort-serie.
Lees verder ...
UZ Brussel kiest voor kwaliteitsmanagementsoftware van Infoland
(Ed. 068 j.7-okt2012)

Het Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel) streeft op regionaal, nationaal en internationaal vlak naar een totaalpakket aan erkende gezondheidsdiensten van de hoogste kwaliteit, toegankelijk voor iedereen. Om de kwaliteit van die dienstverlening te waarborgen kiest het UZ Brussel voor de kwaliteitsmanagementsoftware van Infoland.
Lees verder ...
WZC Ten Kerselaere: kleinschalig wonen vraagt om medewerkers met een veelheid aan competenties.
(Ed. 068 j.7-okt2012)

“Met de overgang in 2007 van een ‘klassiek’ woonzorgcentrum naar een kleinschalig woonproject voor dementerende bewoners werden er andere, vaak verborgen competenties gevraagd van onze medewerkers. Sommigen haakten af, anderen voelden zich meteen helemaal thuis in deze nieuwe manier van werken,” openen Dirk Doucet, directeur zorg bij wzc Ten Kerselaere uit Heist-op-den-Berg en Ilse Janssens, coördinator HR bij vzw Emmaüs. WZC Ten Kerselaere maakt samen met wzc Hof van Arenberg en wzc Ambroos deel uit de ouderenvoorzieningen bij vzw Emmaüs, een netwerk van 20 voorzieningen in de provincie Antwerpen met meer dan 5900 medewerkers.
Lees verder ...
.Bock’’’ – jarenlange traditie in verzorgingsbedden
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Hermann Bock GmbH is ruim 90 jaar een toonaangevende fabrikant van verzorgings- en revalidatiebedden in Duitsland.
Lees verder ...
Alsico, specialist in kledij voor de zorgsector,
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Alsico, specialist in kledij voor de zorgsector, richt zich met de collectie Care by Alsico specifiek tot het personeel binnen de medische sector, waaronder ziekenhuizen, paramedische beroepen, RVT’s, alsook welness.
Lees verder ...
ARCADIS Belgium behaalt ISO 14001-certificaat
(Ed. 067 j.7-sept2012)

ARCADIS Belgium, het advies-en ingenieursbureau dat ongeveer 800 mensen tewerkstelt in België, heeft het ISO 14001-certificaat behaald voor alle vestigingen in ons land. Hiermee bewijst ARCADIS dat het een goed milieubeheer hoog in het vaandel draagt in haar projecten en dit ook zelf waarmaakt in de eigen werking. Binnen de wereldwijde ARCADIS Group is België het tweede land dat dit certificaat behaalt, na Nederland waar het hoofdkantoor gevestigd is.
Lees verder ...
AZ Alma ontvangt Autocontrole Certificaat
(Ed. 067 j.7-sept2012)

De voedingsdienst van AZ Alma ontving het Autocontrole Certificaat. Dat wordt uitgereikt door de Certificatie Commissie van het Federaal Agentschap Voedselveiligheid (FAVV) en is de hoogst mogelijke kwaliteitserkenning die een grootkeuken in een ziekenhuis kan ontvangen.
Lees verder ...
AZ Sint-Jan Brugge optimaliseert zorg met camera’s van MOBOTIX
(Ed. 067 j.7-sept2012)

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende investeerde vorig jaar 52 miljoen euro in de renovatie van zijn openbare ziekenhuizen. Als onderdeel van dit moderniseringsproject werden de oude analoge camera’s op de campus Sint-Jan in Brugge vervangen door hogeresolutie IP-camera’s van MOBOTIX. De camera’s worden deels voor beveiliging gebruikt, maar vooral ook ter observatie van de patiënten en hoe ze op een bepaalde behandeling reageren. De camera’s geven het medisch personeel dus extra ogen en ondersteuning zodat zij optimale zorg kunnen bieden.
Lees verder ...
Dagcentrum De Wip wint prijs Sociaal Project VTDV
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Het 23ste VTDV Congres met Vakbeurs vond plaats op vrijdag 15 juni 2012 in de Brabanthallen in Leuven. Het thema van het Congres luidde Back to the future, Nieuwe ontwikkelingen in de kerntaken van de technische dienst. De prijs van het VTDV – 2.500 euro - voor steun aan een sociaal project werd gewonnen door Dagcentrum De Wip, afdeling van Regionaal ziekenhuis Sint-Maria in Halle
Lees verder ...
De Vlietoever: ondernemen met een hart voor de zorg
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Joost Ham en Els Pede zijn twee ondernemers pur sang met een hart voor de zorg. Dertien jaar geleden namen ze een woonzorgcentrum met 38 bedden over in Hingene, momenteel telt De Vlietoever 81 bewoners waarvan 58 RVT. Hun uitgangspunt is om zoveel mogelijk diensten in eigen beheer uit te voeren en waar nodig een samenwerkingsverband aan te gaan met collega’s om de slagkracht en de expertise te verhogen.
Lees verder ...
Delabie rust het Brugmannziekenhuis uit met nieuwe kranen
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Delabie, een bedrijf dat gespecialiseerd is in kraanwerk voor utiliteitsgebouwen, heeft onlangs een speciaal gamma ontworpen dat aangepast is aan de noden van de ziekenhuiswereld. Deze kranen zijn erg gebruikvriendelijk, kunnen gemakkelijk gereinigd worden, zorgen voor een waterbesparing en bieden ook het voordeel dat de gebruikers zich nooit kunnen verbranden.
Lees verder ...
Derde Social Profit Congres SD Worx
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Derde Social Profit Congres SD Worx : sector staat op een kruispunt 220 professionals uit de zorg- en welzijnssector die samen nadenken en debatteren over de toekomst van hun sector: dat vormde het uitgangspunt van het derde Social Profit Congres van SD Worx, dat plaatsvond op 31 mei 2012. De social profit staat op een kruispunt. Nog meer dan andere sectoren zal de ‘war for talent’ en de nood aan voldoende arbeidskrachten hier gevoeld worden.
Lees verder ...
Digitale analyse tumoren
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Erasmus MC en Philips willen onderzoek naar kanker en andere ziektes versnellen met digitale analyse van tumoren Het Erasmus MC gaat als eerste ziekenhuis in Nederland het experimenteel laboratoriumonderzoek van cel- en weefselmonsters digitaliseren met een systeem voor digitale pathologie van Philips. Deze digitalisering is een belangrijke stap in tumoronderzoek en beoogt uiteindelijk de diagnose en behandeling van kanker en andere ziektes te versnellen en verbeteren.
Lees verder ...
Hecht uw instelling belang aan het comfort en de veiligheid van zijn residenten?
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Uiteraard, zult u zeggen. En hoe worden die noden dan ingevuld? Door de gedrevenheid van uw personeel, ongetwijfeld… Hun toewijding kan vanaf nu ook worden gedragen door geavanceerde technieken.
Lees verder ...
Het Universitair Ziekenhuis van Mont-Godinne valt in de prijzen bij de uitreiking van de eHealth Awards 2012
(Ed. 067 j.7-sept2012)

De informatisering van het traject dat de medicijnen in het ziekenhuis afleggen heeft ervoor gezorgd dat Mont-Godinne de prijs voor het beste innovatieproject in de wacht heeft kunnen slepen. Heel wat bedrijven uit de eHealth-sector waren uitgenodigd om de tweede uitreiking van de Agoria e-Health Awards bij te wonen in het Koloniënpaleis van Tervuren. Met deze wedstrijd wil Agoria, de federatie van bedrijven uit de technologische industrie, in de eerste plaats mensen en organisaties belonen die bijdragen tot de verbetering van de Belgische gezondheidszorgkwaliteit.
Lees verder ...
Hoe is het gesteld met uw gehoor?
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Recent is er een nieuwe website online: www.hoorprofiel.be. Daar kan u zelf eenvoudig uitzoeken hoe het met uw gehoor gesteld is. Al wat u nodig heeft, is een hoofdtelefoon die u kan aansluiten op uw PC en een ‘TonenTest kaart’ die u gratis kan aanvragen via de website.
Lees verder ...
I2c-awards bekronen creatieve ideeën in de zorgsector
(Ed. 067 j.7-sept2012)

De vakbeurs HealthCare 2012 pakt dit jaar uit met de vijfde editie van de I2C–awards. I2C vormt het platform bij uistek voor innovaties in de zorgsector. Er zijn prijzen te winnen binnen drie categorieën: I2C concept (ontwerpen), I2C Tools ( concrete hulpmiddelen) en I2C Industry ( innovaties van bedrijven).
Lees verder ...
ICT is een hulpmiddel, geen doel op zich
(Ed. 067 j.7-sept2012)

VZW Foyer de Lork is een zorggroep die in Vlaanderen verschillende woonzorgcentra onder haar vleugels heeft, met in totaal circa 700 residenten en 500 medewerkers. ICT is een hulpmiddel in de verdere professionalisering van de organisatie, maar geen doel op zich.
Lees verder ...
Jan Yperman Ziekenhuis kiest voor SecureLink om Juniper QFabric datacenter netwerktechnologie te implementeren
(Ed. 067 j.7-sept2012)

“Jaarlijks worden wij geconfronteerd met een toename van 30% aan digitale data, onder meer het gevolg van een explosieve stijging van de medische beeldvorming. Meer en meer worden de beelden peroperatief gebruikt tijdens ingrepen. Gegarandeerde performantie en beschikbaarheid van het datacenter zijn voor ons dan ook een must. Met Juniper’s nieuwe netwerktechnologie QFabric zijn we klaar voor toekomstige uitdagingen,” vertelt Francky Deleu, IT manager bij het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper.
Lees verder ...
Les Bastions: een rusthuis vol levensvreugde
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Het rust- (en verzorgings-)tehuis “Les Bastions” is de grote winnaar van ons tevredenheidsonderzoek dankzij de talrijke activiteiten die aangeboden worden aan de bewoners.
Lees verder ...
Lopital: specialist in sanitaire-, medische- en revalidatiehulpmiddelen
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Lopital is de specialist in sanitaire-, medische- en revalidatiehulpmiddelen, Variërend van tilliften en douche en toiletstoelen tot aan hoog/laag-baden en douchebrancards. Al meer dan dertig jaar draagt het bedrijf eraan bij dat mensen met een handicap en hun verzorgers comfortabeler kunnen leven.
Lees verder ...
Meer mogelijkheden tot opvang van ouderen in dagverzorgingscentra
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Vlaams minister Jo Vandeurzen verhoogt de mogelijkheid tot opvang van ouderen in dagverzorgingscentra. De huidige 149 dagverzorgingscentra zijn verbonden aan woonzorgcentra. Maar dat hoeft niet langer. Gebruikers van de diensten voor gezinszorg zullen voortaan ook opgevangen kunnen worden in alleenstaande dagverzorgingscentra.
Lees verder ...
Metra: ergonomische oplossingen voor veilige en comfortabele verplaatsingen
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Metra is sinds 1996 actief als groothandel in de medische sector over gans België. Bij de start lag de focus hoofdzakelijk op hulpmiddelen voor het manueel verplaatsen van zorgvragers in bed of van bed naar (rol)stoel of omgekeerd. Dit op een comfortabele en veilige manier voor de zorgvrager en op een ergonomische wijze voor de zorgverlener.
Lees verder ...
Molift® by Etac: een nieuw begrip, een krachtig productconcept
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Molift® is een onderdeel van het Zweedse bedrijf Etac. Het is de doelstelling om te blijven bouwen aan Molift® als sterk internationaal merk voor alle patiënten transfers. De bedrijfsfilosofie is toegewijd aan het voortdurend ontwikkelen van inzichten in waarom verzorgers verwondingen oplopen als gevolg van het verplaatsen van patiënten, en dit te vertalen in het ontwikkelen van functionele “state of the art” producten.
Lees verder ...
Newtel voorziet De Regenboog van extra veiligheid en comfort.
(Ed. 067 j.7-sept2012)

De slogan van serviceflats De Regenboog in Roeselare luidt ‘leven als in een lang weekend’. Anders gezegd: de bewoners van de seniorenflats genieten van zorg en service op uitzonderlijk hoog niveau. Initiatiefnemer Francis Verstraete: “Voor veel bewoners is de uitrusting hier net zo geavanceerd als wat ze thuis gewoon zijn: draadloos bellen, videofonie, beveiliging, ... We bouwden samen met Newtel aan een toekomstgerichte telecominfrastructuur. Dat maakt het leven van bewoners én verpleegkundigen een pak aangenamer!” Meer veiligheid en comfort
Lees verder ...
Nextel voorziet de telecommunicatie oplossing voor 3.000 vaste werkplekken en 1.000 mobiele gebruikers.
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Momenteel telt het ziekenhuis 1003 erkende bedden, verspreid over drie campussen: campus Virga Jesse en campus Salvator in Hasselt en campus St.-Ursula in Herk-de-Stad. Door de recente fusie voldeed de huidige telecommunicatie-infrastructuur niet langer aan de nieuwe manier van werken over de verschillende campussen heen.
Lees verder ...
Nieuw healthcare-gamma van Legrand
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Legrand, specialist in elektrische en digitale voorzieningen voor gebouwen, lanceert dit najaar nieuwe healthcare-producten die beantwoorden aan de noden van woon- en zorgcentra, serviceflats en andere zorginstellingen. Een productgamma dat bewoners comfort en veiligheid biedt én de efficiëntie van het verzorgend personeel vergroot.
Lees verder ...
Nieuw ZNA-ziekenhuis opent zijn deuren in 2018
(Ed. 067 j.7-sept2012)

De Raad van Bestuur van ZNA heeft de intentie om een nieuw ziekenhuis te bouwen op de site Spoor Noord in Antwerpen. Na de gunning zal het nieuwe ZNA-ziekenhuis het merendeel van de activiteiten van ZNA Stuivenberg integreren. Het nieuwe ZNA-ziekenhuis wordt als project even ambitieus als Stuivenberg dat ooit was in 1884, toen het in gebruik genomen werd.
Lees verder ...
Recticel Insulation isoleert de 'Zorgwoning van de Toekomst'
(Ed. 067 j.7-sept2012)

In Heusden-Zolder bouwt Living Tomorrow voor het ogenblik de 'Zorgwoning van de Toekomst'. Het gaat om een nieuw en ambitieus project dat met Recticel® isolatie geïsoleerd wordt.
Lees verder ...
RevArte en Eindelijk kiezen Enraf-Nonius als partner in revalidatie
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Een revalidatieproces evolueert de laatste jaren steeds meer naar een totaalaanpak waarbij op een gecoördineerde manier verschillende beroepsdisciplines met elkaar samenwerken in functie van de individuele noden van de patiënt. Zowel fysieke als cognitieve beperkingen worden behandeld en het revalidatieproces wordt zelfs vaak tot bij de patiënt thuis verder begeleid.
Lees verder ...
RevArte kiest voor meubilair met hoog/laag systemen van Advys
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Advys is importeur van het Deense merk Ropox, bekend om hun hoog/laag systemen toegepast op tafels en keukenmeubilair. Naar aanleiding van hun nieuwbouw in 2011 zocht revalidatieziekenhuis RevArte naar hoog/laag meubilair voor de dienst ergotherapie en de inrichting van hun keuken, en ging daarbij in zee met Advys
Lees verder ...
RevArte: nieuwbouw als katalysator voor totaalaanpak revalidatie
(Ed. 067 j.7-sept2012)

“Met transdisciplinaire teams willen wij personen met recent verworven stoornissen en beperkingen, een kwaliteitsvol en wetenschappelijk onderbouwd revalidatieprogramma aanbieden. Ons gloednieuwe ziekenhuis in Edegem, uitgerust met de meest moderne apparatuur, is daarbij een extra meerwaarde,” opent Christophe Lafosse, directeur strategie en wetenschappelijk beleid bij revalidatieziekenhuis RevArte in Edegem.
Lees verder ...
SilverFit: Moderne revalidatie met behulp van computerspellen.
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Wat maakt sporten voor de meeste mensen leuker dan gewone fitness? Wat motiveert eensporter om net iets meer te doen dan een niet-sporter? Het is die bal die je wil ‘pakken’ voordat je tegenstander hem heeft, of die doelkans die maakt dat je team wint. De prikkels die voortkomen uit het spelelement maken sport leuk en uitdagend. Deze spelelementen missen we vaak in onze therapie en revalidatie.
Lees verder ...
Snelle borstcompressie niet altijd beter bij reanimatie
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Een wetenschappelijke studie, uitgevoerd onder leiding van prof. Koen Monsieurs, diensthoofd spoedgevallen in het UZA, toont aan dat bij reanimatie snelle borstcompressies niet altijd beter zijn.
Lees verder ...
Spectra plafondlift van Vitaflex: onopvallend geïntegreerd in een systeemplafond
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Vitaflex is specialist in zorghulpmiddelen. De adviseurs hebben ruime ervaring in het creëren van een passende oplossing in iedere situatie en zijn altijd op zoek naar nieuwe producten en ideeën. Vitaflex levert zorghulpmiddelen aan verschillende organisaties: van kleinschalige wooneenheden tot complete verpleeghuizen. De onderneming is al ruim 10 jaar actief in Nederland maar ook vanuit België is er grote vraag naar de innovatieve oplossingen. Met de Spectra plafondlift zorgt Vitaflex voor een vernieuwing in de zorgsector.
Lees verder ...
Stap voor stap bouwen aan gezondheid
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Basisgezondheidszorg toegankelijk maken voor iedereen, ook voor de allerarmsten
Lees verder ...
Tevredenheidsenquête Actual Care
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Actual Care scoort uitstekend in tevredenheidsenquête De lezers van Actual Care werden uitgenodigd omdeel te nemen aan een tevredenheidsenquête. Hieronder leest u de meest opvallende resultaten
Lees verder ...
Therapeutisch Dagcentrum "Eindelijk": mensen verleggen hun grenzen
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) groei- en ontwikkelingskansen bieden door een therapeutische aanpak vanuit een holistische benadering: dat is in een notendop de missie van het Therapeutisch Dagcentrum Eindelijk in Buggenhout. “Bij NAH gaat het om een levenslange revalidatie. Wij willen onze cliënten een nieuw perspectief aanbieden via therapieën en zinvolle activiteiten. Mensen zijn in staat om hun grenzen te verleggen mede door de inzet en het enthousiasme van het ganse team en vele vrijwilligers,” opent directeur Bea Van den Broeck.
Lees verder ...
Ultimo: nieuwe software voor indienststelling
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Ultimo Belgium heeft onlangs een nieuwe softwaretool ontwikkeld om het indienststellingsproces van arbeidsmiddelen te ondersteunen. De wetgever verplicht organisaties dat voor de ingebruikname van diverse arbeidsmiddelen controles worden uitgevoerd en dat deze controles zorgvuldig zijn vastgelegd in een indienststellingsverslag. De softwaretool is in samenwerking met opdrachtgevers uit de industrie en zorg ontwikkeld, zodat de software op goede wijze aansluit bij de dagelijkse praktijk.
Lees verder ...
V!GO: individuele aanpak op maat van de patiënt
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Jarenlange nauwe samenwerking met talrijke universitaire ziekenhuizen, mpi’s en woon & zorgcentra in binnen- en buitenland heeft ervoor gezorgd dat V!GO beschikt over een groot aantal medewerkers met een uitgebreide expertise op het vlak van revalidatie voor pediatrische, volwassen en geriatrische patiënten.
Lees verder ...
Vivalia voor Luxemburg
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Als grote maar erg dunbevolkte provincie moet Luxemburg uitdagingen aangaan die erg verschillen van de andere Belgische provincies. De intercommunale ‘Vivalia’ heeft dan ook besloten de medische diensten te hervormen zodat de Luxemburgers de best mogelijke toegang kunnen hebben tot het zorgaanbod.
Lees verder ...
Vlaamse Regering op zoek naar innovatieve zorgconcepten
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen maakt 200.000 euro vrij voor de ontwikkeling van innovatieve woonzorgmodellen. Via de realisatie van vijf exemplarische pilootprojecten wil hij de toon zetten voor de broodnodige vernieuwing van onze woonzorginfrastructuur.
Lees verder ...
Waarom u zich best laat vaccineren tegen de griep
(Ed. 067 j.7-sept2012)

Dr. Geert Premer, arbeidsgeneesheer bij Provikmo: “Jaarlijks krijgt gemiddeld ongeveer één op de tien mensen griep, doorgaans in de winter. Griep is zoals u weet een besmettelijke virale ziekte die zich snel verspreidt. Verkoudheid wordt vaak griep of grieperigheid genoemd, maar ‘echte’ griep is nog iets anders. Hiervan kan u enkele dagen flink ziek zijn.
Lees verder ...
Woonzorglijn kreeg minder klachten
(Ed. 067 j.7-sept2012)

De Woonzorglijn - vroeger de Rusthuis-Infofoon - kreeg vorig jaar 854 oproepen met vragen, klachten of mededelingen over woonzorgcentra en serviceflats. Dat zijn 5,5% minder oproepen dan in 2010. Wel kreeg de Woonzorglijn meer oproepen van bewoners zelf. De familieleden en/of mantelzorgers van de bewoners zijn nog altijd de grootste groep oproepers door wie de Woonzorglijn wordt gecontacteerd. Het merendeel van die oproepen zijn vragen om informatie. Het aantal klachten bleef stabiel. In totaal werden in 95 klachtenoproepen 294 klachten geregistreerd, waarvan de meeste gaan over dienstverlening en verzorging.
Lees verder ...
200.000 Belgen lijden aan hartfalen
(Ed. 066 j.7-juni2012)

Hartfalen, een chronische ziekte waarbij het hart niet in staat is om zijn pompfunctie te vervullen, is een aandoening waar veel Belgen niets over weten. Toch lijden ruim 200.000 Belgen eraan en is het een ernstige aandoening met een hoog ziekte- en sterftecijfer, die lagere overlevingskansen heeft dan vele vormen van kanker. De Belgische Cardiologische Liga en de Belgian Working Group on Heart Failure and Cardiac Function (BWGHF) bundelden hun krachten voor de derde editie van de ‘Europese Hartfalendagen’ op 11, 12 en 13 mei 2012. Het was een gelegenheid om iedereen eraan te herinneren dat preventie en vroegtijdige diagnose fundamenteel zijn voor deze ziekte.
Lees verder ...
De mensgerichte aanpak van Anima Care
(Ed. 066 j.7-juni2012)

“Anima Care baat momenteel zeven seniorencentra uit en geeft zorg en huisvesting aan een 500-tal senioren. Een achtste woonzorgcentrum staat op stapel en we plannen nog meerdere nieuwbouwprojecten. We hoeven evenwel niet de grootste groep te worden, maar wij willen wel kwaliteit blijven leveren en het verschil maken door onze mensgerichte aanpak,”opent Johan Crijns, CEO van Anima Care. In een vorig beroepsleven was Johan Crijns actief in leidinggevende functies bij onder meer Unilever, GB, Carrefour, Expectra, Creyf’s en USG People.
Lees verder ...
Dementie: van begrijpen naar begeleiden
(Ed. 066 j.7-juni2012)

Medio juni 1012 verschijnt losbladig handboek Dementie: van begrijpen naar begeleiden. Een handboek voor referentiepersonen dementie en andere betrokkenen. Met dit handboek richt het Expertisecentrum dementie Vlaanderen vzw zich tot referentiepersonen dementie en andere betrokken hulpverleners. Het is een tastbare neerslag van de vele inzichten en instrumenten die deelnemers aan de opleiding tot referentiepersoon meekrijgen.
Lees verder ...
Ik ga op reis en ik neem mee… De belangrijkste regels rond de jaarlijkse vakantie
(Ed. 066 j.7-juni2012)

De zomer komt eraan en velen beginnen te dromen van de vakantie die in het verschiet ligt. Veerle Degrendele, juridisch adviseur ADMB Studiedienst, belicht voor u graag de voornaamste principes van de vakantiereglementering. Deze blijven voorlopig in hoofdzaak ongewijzigd.
Lees verder ...
In een rusthuis werkt géén tweederangspersoneel
(Ed. 066 j.7-juni2012)

Met enige verbijstering las ik de reactie van geriater Lucien De Cock in Het Laatste Nieuws van 3 mei 2012 op het gebrek aan personeel in onze ouderenzorg. In dit artikel noemt hij de medewerkers in rusthuizen tweederangspersoneel, dat niet goed genoeg is voor ziekenhuizen of zelfs huisartsenpraktijken.
Lees verder ...
Malaria, een ware nachtmerrie
(Ed. 066 j.7-juni2012)

In de media verschenen de laatste tijd berichten over het alarmerende aantal Congolezen die in het ziekenhuis worden opgenomen met malaria. In de meest getroffen gebieden zouden kinderen gemiddeld zes keer per jaar malaria krijgen, volwassenen twee keer.
Lees verder ...
OLV Ziekenhuis Aalst maakt positieve evaluatie over UPS met vliegwielsysteem
(Ed. 066 j.7-juni2012)

Bij de realisatie van de nieuwbouw enkele jaren geleden stond de technische dienst van het OLV Ziekenhuis Aalst voor de keuze: doorgaan met UPS met batterijen of overschakelen op UPS met vliegwiel?Na een grondige voorstudie werd gekozen voor het systeem met vliegwiel, geleverd door de firma Socomec. Drie jaar na de installatie maken Louis De Coster, Technisch Directeur en Michel De Samblanx, Diensthoofd Technische Dienst bij het OLV Ziekenhuis Aalst een evaluatie.
Lees verder ...
Pfizer bouwt nieuwe hoogtechnologische productie-eenheid voor het aanmaken van pneumokokkenvaccins
(Ed. 066 j.7-juni2012)

Pfizer Puurs, de grootste Europese productievestiging van de farmaceutische groep, kondigt een investering aan van 140 miljoen euro voor onder andere de bouw van een nieuwe productie-eenheid voor het Prevenar13®-vaccin.
Lees verder ...
UZA: Op naar het groene ziekenhuis?
(Ed. 066 j.7-juni2012)

Het UZA installeerde vijftien jaar geleden al verlichting die automatisch uitgaat als er niemand in de kamer is, en de verwarming stopt als iemand het raam opent. Dirk De Man, hoofd technische dienst en Sylvie Vercammen, directeur facilitaire diensten geven een blik op het duurzame ziekenhuis van vandaag en morgen.
Lees verder ...
Woonzorgcentra studiedagen Newtel: de toegevoegde waarde van de nieuwste telecomtoepassingen
(Ed. 066 j.7-juni2012)

Naar jaarlijkse traditie organiseerde Newtel twee ‘Woonzorgcentra studiedagen’ waarin een laatste stand van zaken werd gegeven omtrent nieuwe telecomtoepassingen in woonzorgcentra. Zowel de sessie in Zaventem als in Namen trok telkens meer dan 100 belangstellenden.
Lees verder ...
Best4Bread healthy: light product met plantensterol
(Ed. 065 j.7-mei2012)

Best4Bread healthy 20+ is een light product met toegevoegd plantensterol. Het product past uitstekend in de tijd waarin wij nu leven, met helaas veel mensen die een te hoog cholesterolgehalte hebben. Best4Bread healthy betreft een 1 plaks verpakkings voornamelijk bestemd voor de institutionele markt. Het product is bestemd voor mensen die hun cholesterolgehalte willen verlagen. De werking hiervan is wetenschappelijk bewezen.
Lees verder ...
De polikliniek Dilbeek van het UZ Brussel transformeert zich tot boerderij voor een dag
(Ed. 065 j.7-mei2012)

Naar aanleiding van de Week van de Diëtist organiseerde de polikliniek Dilbeek van het UZ Brussel op vrijdag 23 maart een opendeurdag. Omdat het thema van de week van de diëtist dit jaar ‘krachtig zuivel’ was, werd de polikliniek voor de gelegenheid omgetoverd tot een boerderij. Groot en klein en scholen kregen advies van de diëtisten. Zo maakten bezoekers vrijblijvend kennis met de aanpak van professionele voedingsdeskundigen.
Lees verder ...
Eerste privé thuiszorgkantoor helpt jong en oud
(Ed. 065 j.7-mei2012)

“Intramuraal en extramuraal werken: dat is het opzet van het eerste privé thuiszorgkantoor in Vlaanderen. We bieden jong en oud de kans een beroep te doen op onze zorg- en dienstverlening,” opent Marc Driesen, zaakvoerder van het Thuiszorgkantoor. Het Thuiszorgkantoor is actief sinds december 2010 en is gevestigd in Turnhout. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om nog vijf kantoren te openen in andere serviceflats in Vlaanderen.
Lees verder ...
Facilitair departement biedt een ‘andere’ kijk op processen
(Ed. 065 j.7-mei2012)

Facilitair departement biedt een ‘andere’ kijk op processen “De facilitaire directeur wordt steeds meer een generalist. Het aantal taken neemt verder toe en is enorm divers. Door wijzigende situaties, wetgeving en activiteiten evolueert de facilitaire wereld in de gezondheidssector enorm snel. De verplichtingen nemen toe, terwijl de financiële middelen slinken. Het is de uitdaging om hier een gezond evenwicht in te bewaren”, opent Danny Dockx.
Lees verder ...
hict breidt de dienstverlening verder uit
(Ed. 065 j.7-mei2012)

hict, een management consultancy bedrijf actief in de gezondheidszorg, breidt haar activiteiten uit met een aanbod van interim- en detacherings diensten in de gezondheidszorg. hict interim focust zich, net zoals de consulting activiteiten, op expertise in de operationele- en beleidsfuncties binnen de gezondheidszorg. Door deze uitbreiding van het aanbod kan hict naast de verdere ontwikkeling en groei van de management consulting activiteiten in de zorg, een meer bestendig interim management aanbod formuleren naar haar klanten, lokaal en internationaal. Op deze manier zal hict haar expertise onder verschillende vormen op de markt kunnen brengen (management consulting en interim management).
Lees verder ...
Isala klinieken besteedt magazijnfunctie uit aan Hospital Logistics
(Ed. 065 j.7-mei2012)

Vanaf juni 2012 zal de magazijnfunctie van de Isala klinieken worden uitbesteed aan Hospital Logistics Nederland (HL). Marjanne Sint, voorzitter Raad van Bestuur Isala klinieken, en Eric Dewaet, algemeen directeur Hospital Logistics Nederland, bekrachtigden deze nieuwe samenwerking onlangs met de ondertekening van een overeenkomst.
Lees verder ...
Jessa Ziekenhuis: ABC-analyse voor een efficiënt stocklocatiebeheer
(Ed. 065 j.7-mei2012)

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek – VIL – stelde op 22 maart 2012 de resultaten voor van het collectief onderzoeksproject ‘Hospitaallogistiek’. Samen met vier ziekenhuizen onderzocht het VIL hoe de efficiëntie in de bevoorradingsketen kan geoptimaliseerd worden. Het tijdperk waarin logistiek in de zorg als bijkomstig beschouwd werd, is voorbij. Eén van de vier ziekenhuizen is Jessa in Hasselt waar een ABC-analyse voor een efficiënt stockbeheer werd uitgevoerd.
Lees verder ...
Logistieke optimalisatie in ziekenhuizen: best practices
(Ed. 065 j.7-mei2012)

Op dinsdag 21 maart 2012 organiseerde PHI DATA, leverancier van oplossingen voor identificatie en lokalisatie,een seminarie over logistieke processen in hospitalen. Oplossingen voor supply chain management (SCM) en warehouse management systemen (WMS) zijn in sectoren als retail, logistiek en industrie al jaren dagelijkse kost, maar in de zorgsector beginnen ze nu pas hier en daar door te dringen. Op het programma stond onder andere een case study van AZ Monica.
Lees verder ...
Palliatieve zorg is een recht voor iedereen
(Ed. 065 j.7-mei2012)

Palliatieve zorg in België is vandaag goed uitgebouwd en georganiseerd, maar toch leeft er nog een taboe rond. Ook bekijkt de sector of er nood is aan nieuwe vormen van palliatieve zorg, nu er steeds meer ongeneeslijk zieke patiënten zonder oncologische aandoening ondersteuning vragen. Dat waren enkele aandachtspunten van de academische zitting rond palliatieve zorg die de Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) organiseerde voor haar 20-jarig bestaan.
Lees verder ...
Senior Living Group: brede waaier aan rusthuizen met een gedecentraliseerde werking
(Ed. 065 j.7-mei2012)

Senior Living Group groepeert 42 woon- en zorgcentra over het hele land, waarin dagelijks bijna 3000 medewerkers meer dan 5000 bewoners met de beste zorgen omringen. Van een eenheidsworst is geen sprake want vanuit een gedecentraliseerd concept behoudt ieder woonzorgcentrum zijn identiteit en verantwoordelijkheden en worden eigen accenten gelegd.
Lees verder ...
Wereldprimeur in het Erasmusziekenhuis
(Ed. 065 j.7-mei2012)

In samenwerking met het Universitair Ziekenhuis van Rijsel heeft het Belgische Erasmusziekenhuis een levertransplantatieprogramma ontwikkeld voor alcoholisten die er maar niet in slagen om van de drank af te blijven.
Lees verder ...
Ziekenhuizen kunnen niet zonder ketendenken
(Ed. 065 j.7-mei2012)

“De precaire financiële situatie waarin ons ziekenhuis zich vier jaar geleden bevond was de aanzet voor een andere manier van werken. Vanuit een negatieve situatie werden positieve oplossingen voorgesteld, onder meer op het vlak van logistiek en aankoop. Eén zaak werd sindsdien meer dan ooit duidelijk: een ziekenhuis kan zijn missie enkel waarmaken dankzij ketendenken en een intensieve samenwerking tussen de verschillende afdelingen. Als facilitair departement trachten wij ook ons steentje bij te dragen,” opent Frank Deckmyn, facilitair directeur bij AZ Jan Portaels in Vilvoorde.
Lees verder ...
AZ Oudenaarde neemt Vein Viewer in gebruik
(Ed. 064 j.7-apr2012)

Hospithera is sinds vorig jaar exclusief distributeur van de VeinViewer, een revolutionaire technologie die een real time beeld van de veneuze bloedlijnen van de patiënt projecteert op zijn/haar huid. Dit vereenvoudigt aanzienlijk het aanprikken van het bloedvat en het plaatsen van onder andere intraveneuze katheters. De arts en verpleegkundige kunnen namelijk perfect bepalen waar ze moeten prikken, ook bij moeilijk aan te prikken patiënten. Het lang zoeken naar een geschikt bloedvat en het veelvuldig aanprikken worden zo vermeden.
Lees verder ...
az Sint-Blasius opende nieuw en toonaangevend chirurgisch dagcentrum in Dendermonde
(Ed. 064 j.7-apr2012)

Op 23 januari 2012 opende az Sint-Blasius in Dendermonde een nieuw en toonaangevend chirurgisch dagcentrum, gehuisvest in een nieuwe, aparte vleugel aan het ziekenhuis. De manier waarop het chirurgisch dagcentrum is opgevat, laat toe de behandeling van dagziekenhuispatiënten op een vernieuwende manier te organiseren, los van de andere patiëntenstromen, vlot, snel, kwaliteitsvol en comfortabel.
Lees verder ...
De revolutionaire Linktrusion-technologie in de nieuwe raam- en deurserie van Deceuninck: zendow#neo
(Ed. 064 j.7-apr2012)

Met Linktrusion lanceert Deceuninck een nieuw en revolutionair concept dat de energie-efficiëntie van ramen en deuren nog verder optimaliseert. Bernard Vanderper , directeur Noord-West Europa, legt uit.
Lees verder ...
De toekomst van familiale rusthuizen: uitdagingen en behoeften
(Ed. 064 j.7-apr2012)

“Vandaag wordt 35% van de Waalse rusthuizen beheerd door financiële groepen, wat ongeveer neerkomt op 45% van de bedden uit de privésector. We kunnen spreken van een pijlsnelle evolutie in een paar jaar tijd die verklaard kan worden door het hoge aantal rusthuizen dat wordt overgenomen,” aldus Jean Beghin, adviseur voor de non-profitsector bij KBC Bank & Verzekeringen.
Lees verder ...
Dementievriendelijke architectuur en inrichting
(Ed. 064 j.7-apr2012)

Op 24 mei 2012 vindt in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot in Mechelen een internationaal congres plaats over ‘Dementievriendelijke architectuur en inrichting’. Mensen met dementie zijn in toenemende mate afhankelijk van hun sociale en materiële omgeving. Het congres focust op de materiële kant en verkent de nieuwste inzichten hoe architectuur en inrichting van de woonomgeving kunnen bijdragen tot het welbevinden van de persoon met dementie.
Lees verder ...
Het woonzorgcentrum van de toekomst bouwt u met Niko Projects
(Ed. 064 j.7-apr2012)

Oordeelkundig beslissen welke bouwkundige elementen en functionaliteiten te integreren in een nieuw te bouwen woonzorgcentrum, is voor de bouwheer van vandaag geen eenvoudige klus. Wie is immers volledig op de hoogte van alle technologieën op de markt en weet die dan ook zo in te zetten dat het budget binnen de gestelde perken blijft? Toch ligt er nu een oplossing binnen handbereik die uw zorginstelling op een eenvoudige manier de tand des tijds helpt doorstaan.
Lees verder ...
Hospitality Channels by ScreenServices : Het eenvoudige en performante multimedia communicatiemiddel
(Ed. 064 j.7-apr2012)

ScreenServices heeft het infokanaal opnieuw uitgevonden door zich te baseren op de zorgvuldige analyse van de specifieke wensen van uw klanten.
Lees verder ...
JB COOL® klimaatplafonds bieden vele voordelen in zorgcentra
(Ed. 064 j.7-apr2012)

Sinds 2009 is Beddeleem ook gestart met de productie en plaatsing van de JB COOL® klimaatplafonds. De intensieve zoektocht naar alternatieven voor de klassieke klimaatregeling in kantoren, openbare gebouwen, ziekenhuizen, woon- en zorgcentra,…heeft geleid naar een concept dat meerdere kwaliteiten combineert, dat komaf maakt met een aantal onaangename neveneffecten, dat makkelijk en overal integreerbaar is en dat een verlaagd energieverbruik garandeert. De steeds toenemende aandacht voor energiezuinige en milieuvriendelijke technologieën is bij de ontwikkeling niet uit het oog verloren. Dankzij het kleine verschil tussen de temperatuur van het aangevoerde en afgevoerde water en het gebruik van kleinere koelgroepen met een geringer installatievermogen is dit een energiezuinige oplossing. Ook aan het ecologisch aspect werd bijzonder veel aandacht besteed. Zo werd er bewust gekozen voor 100 % recycleerbare materialen (staal, isolatie, PP-R). Het JB COOL® klimaatplafond biedt alleen maar voordelen qua comfort door de natuurlijke, niet-waarneembare luchtverplaatsing en de homogene temperatuurspreiding. Bovendien is het geruisloos.
Lees verder ...
Knauf introduceert de inbouwgoot Bohebiflex. More freedom to connect
(Ed. 064 j.7-apr2012)

Het ideale gebouw is een gebouw dat blijvend voldoet aan de wensen en behoeften van zijn bewoners of gebruikers. Het is vrij gebruikelijk dat een gebouw tijdens zijn levensduur regelmatig nieuwe functies toegewezen krijgt of dat de bestaande functie wordt uitgebreid. Flexibiliteit en duurzaamheid zijn meer dan ooit primordiaal in de bouwwereld. Niet alleen nu, maar ook over tien, twintig of zelfs vijftig jaar. Installaties spelen hierbij een grote rol. Knauf Bohebiflex is een nieuw totaalconcept, dat van de wand een permanent bereikbare installatieruimte maakt. Het concept biedt ook mooie perspectieven voor de zorgsector.
Lees verder ...
Kunst doorbreekt taboe rond psychiatrie en werkt therapeutisch
(Ed. 064 j.7-apr2012)

“Het Psychiatrisch Centrum Duffel heeft sinds enige jaren een geprivilegieerde relatie met kunst en onderzoekt, vanuit nieuwe invalshoeken, de relatie tussen kunst en psychiatrie, thema dat sinds de 19de eeuw velen boeit. Het accent ligt hierbij, alhoewel niet exclusief, op actuele kunst en veel minder op ‘outsider art’. Dit vanuit de veronderstelling dat outsider art, door de moderne antipsychotische/ psychiatrische medicatie en de grotere openheid van de moderne psychiatrische voorzieningen, niet meer dezelfde kwaliteit voortbrengt als rond het midden van vorige eeuw,” openen Luk Pelgrims en Christian Verschelden van het Psychiatrisch Centrum Duffel.
Lees verder ...
Licalab stelt gebruikers centraal bij innovaties in wonen en zorg
(Ed. 064 j.7-apr2012)

“Het project Licalab – Living & care Lab – ontwikkelt innovaties op vlak van wonen en zorg. Licalab gaat Vlaamse en internationale bedrijven, (zorg)organisaties, kennisinstellingen en overheden de kans bieden om hun innovatieve producten, diensten en zorgconcepten te testen in een werkelijke leefomgeving. Gewone mensen en de plaatselijke diensten/organisaties in de zorgsector vormen het testpanel. Zij zijn daarom ook een belangrijk onderdeel van het living and care lab. Licalab wil ook samenwerking tussen verschillende zorgactoren promoten,” opent Kelly Verheyen, Beleidsadviseur Stadskantoor Turnhout.
Lees verder ...
Nieuwbouw Wijkgezondheidscentrum De Brugse Poort: een gebouw in een park
(Ed. 064 j.7-apr2012)

Doorheen de jaren is het Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort in Gent uitgegroeid tot een multidisciplinair centrum met 35 personeelsleden en meer dan 5.500 ingeschreven patiënten. Die evolutie heeft er toe geleid dat er in maart 2008 gestart werd met de realisatie van een nieuw gebouw naar een ontwerp van De Smet Vermeulen Architecten. Door het groeiende succes van het WGC wordt een verdere uitbreiding inmiddels al weer overwogen. noodzakelijk.
Lees verder ...
Polikliniek van Nijvel viert twintigjarig bestaan
(Ed. 064 j.7-apr2012)

De polikliniek werd zo’n vijf eeuwen geleden opgericht door Erasmus om patiënten te verzorgen die niet in de buurt van Brussel woonden. Tegenwoordig geniet het ziekenhuis een uitstekende reputatie en biedt het medische zorgen aan van hoogstaande kwaliteit.
Lees verder ...
Sabine Van De Vyver, hoofdvroedvrouw Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze, getuigt over het peterschap met Kasongo Lunda
(Ed. 064 j.7-apr2012)

“In 2004 klopte Memisa aan de deur van ons ziekenhuis met de bedoeling het project ziekenhuis voor ziekenhuis toe te lichten. Onze directie had er wel oren naar, want quasi onmiddellijk engageerden zij zich voor de jumelage tussen ons ziekenhuis en een ziekenhuis in Congo. Ondertussen werd het partnerschap verlengd. Vooral na het eerste bezoek van een vroedvrouw en een verpleegkundige van ons ziekenhuis naar het ziekenhuis in Congo, werden de mogelijkheden die een partnerschap als ziekenhuis voor ziekenhuis biedt, duidelijk en kreeg de solidariteit een belangrijke duw in de rug door ‘levende getuigenissen en een ‘pakkende’ film. Via voordrachten, mails, fotomateriaal en het op touw zetten van een jaarlijks terugkerende champagne-actie en een dessertenbuffet, kreeg het project stilaan bekendheid in ons ziekenhuis.”
Lees verder ...
SchevenelsProject Interieurs ontzorgt de klant tijdens het ganse project
(Ed. 064 j.7-apr2012)

“Net als in andere sectoren vragen interieurprojecten in de zorg om een integrale aanpak. Schevenels Project Interieurs gaat op dat vlak zeer ver en formuleert antwoorden op een reeks functionele, emotionele en financiële behoeftes van de klant die latent of prominent aanwezig zijn in ieder project,” licht zaakvoerder Filip Dings de aanpak van zijn onderneming toe.
Lees verder ...
Steunpunt Woningaanpassing Brussel van start
(Ed. 064 j.7-apr2012)

Op 1 maart 2012 ging het Steunpunt Woningaanpassing Brussel van start. Herwig Teugels, directeur van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel, geeft tekst en uitleg.
Lees verder ...
Strengere voorwaarden voor uitkeringen tijdskrediet
(Ed. 064 j.7-apr2012)

Voor iedereen die een eerste aanvraag of een verlengingsaanvraag voor tijdskrediet indient, gelden voortaan strengere voorwaarden voor het recht op uitkeringen. De voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet wijzigen voorlopig niet. Sabien Lemaire, senior juridisch adviseur van de ADMB Studiedienst, geeft toelichting bij de nieuwe regels.
Lees verder ...
UD Woonlabo doet onderzoek naar gerichte wooneisen voor iedereen
(Ed. 064 j.7-apr2012)

Het Universal Design Woonlabo is een uniek project van de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) in samenwerking met het Toegankelijkheidsbureau vzw. Dit UD Woonlabo heeft een strategische plaats gekregen in de binnenstad van Hasselt, waar een historische woning met typisch stadskarakter verbouwd wordt tot een modelwoning, waarin de principes van Universal Design en meegroeiwoningen toegepast worden. De opening van het UD Woonlabo is voorzien in januari 2013.
Lees verder ...
Uitbreiding wzc Moervaartheem als eerste stap naar geïntegreerde woonsite
(Ed. 064 j.7-apr2012)

“Over enkele jaren ondergaat een deel van de dorpskern van Wachtebeke een complete metamorfose. Een eerste aanzet werd gegeven met de uitbreiding van wzc Moertvaartheem, gelegen tussen het centrum van de gemeente en de Moervaart. In een geïntegreerd project zullen zowel het wzc, diverse particuliere woningen, service- en aanleunflats, een zorghotel en een lagere school deel uitmaken van de site. Een park en wandelpaden zorgen voor een groen karakter. De sleutel voor het welslagen van het project lag bij de kloosterzusters van Sint Vincentius a Paulo die al sinds 1833 in Wachtebeke gevestigd zijn,” vertelt architect Patrick Lefebure van Archipl Architecten.
Lees verder ...
Vergelijking van de verschillende normen in de Brusselse rusthuizen
(Ed. 064 j.7-apr2012)

De rusthuizen in Brussel moeten voor hun erkenning kiezen tussen verschillende overheden. De rusthuizen die op een tweetalig publiek mikken en zich niet bekennen tot een taalgemeenschap vragen een erkenning aan bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Zij die iets willen uitbouwen voor de Franstalige bewoners wenden zich voor een erkenning tot de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF). Tenslotte kunnen rusthuizen kiezen voor een erkenning van de Vlaamse Gemeenschap (VG).
Lees verder ...
Woonzorgcentra studiedagen op 24 en 25 paril
(Ed. 064 j.7-apr2012)

Moderne technologieën zijn lang niet alleen interessant voor jongeren. Integendeel: in een woonzorgcentrum geven al die innovaties de bewoners en de medewerkers nét heel wat extra comfort. Wil u weten hoe u de nieuwste telecom toepast in uw huidige omgeving en wat de toegevoegde waarde is voor uw gebruikers? En hoe dit te financieren?
Lees verder ...
Ziekenhuis Notre-Dame de Grâce van Gosselies: focus op menselijke aspecten
(Ed. 064 j.7-apr2012)

Het ziekenhuis Notre-Dame de Grâce van Gosselies is momenteel een heuse gedaanteverwisseling aan het ondergaan om zowel de bezoekers als het medisch personeel een nog beter comfort te kunnen bieden.
Lees verder ...
Ziekenhuis voor Ziekenhuis
(Ed. 064 j.7-apr2012)

Het project ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’ zet partnerschappen op tussen Belgische ziekenhuizen en ziekenhuizen in het Zuiden. De ngo Memisa zorgt voor een warme en professionele omkadering zodat de aangeboden hulp efficiënt besteed wordt. De partnerschappen die Memisa aanbiedt zijn ingebed in structurele meerjarenprogramma’s.
Lees verder ...
Zumtobel zorgt voor optimale en efficiënte lichtoplossing in AZ Sint-Jan Ziekenhuis
(Ed. 064 j.7-apr2012)

Het AZ Sint-Jan Ziekenhuis in Brugge staat voor innovatieve geneeskunde. Om dit motto ook zichtbaar te maken, werd in 2003 gestart met de algemene renovatie van het gebouw. Architecten, ingenieurs, bouwheren en de eigen binnenhuisarchitecten ontwikkelden voor het 909 bedden tellende ziekenhuis een bijzonder concept dat zowel rekening houdt met de technische eisen als met de atmosfeer, stemming en vormgeving.
Lees verder ...
Alpheios biedt met Alpha-D3-Fogging raad tegen verspreiding van resistente kiemen.
(Ed. 063 j.7-maa2012)

De CPE – bacterie verspreidt zich verontrustend snel in Belgische ziekenhuizen. Tijdens de eerste tien maanden van 2011 werden in maar liefst drie ziekenhuizen epidemieën en in een twaalftal instellingen sporadische gevallen van CPE vastgesteld. Deze opkomst van bacteriën is verontrustend wetende dat de behandeling voor de patiënt erg beperkt is. Slechts weinig antibiotica zijn actief tegen CPE, meldt de Hoge Gezondheidsraad. De raad dringt dan ook aan op snelle en accurate maatregelen hoe de verspreiding van dergelijke bacteriën in de Belgische ziekenhuizen kan bestreden worden. Alpheios beschikt als enige in de Belgische markt over een gevalideerde desinfectiemethode waarmee op grote schaal bacteriën afgedood worden.
Lees verder ...
Capgemini Belgium start mobiel project bij Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen.
(Ed. 063 j.7-maa2012)

Capgemini Belgium, filiaal van de Capgemini Group, zal het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen helpen bij de ontwikkeling en implementatie van een belangrijk mobiel project: het elektronisch verpleegkundig dossier.
Lees verder ...
CHANGE PAIN®-campagne streeft naar optimale behandeling van ernstige chronische pijn in België.
(Ed. 063 j.7-maa2012)

Voor 2.900.000 Belgen is pijn al geruime tijd een constante metgezel, reden waarvoor het de naam ‘chronische pijn’ draagt. Een pijn die niet alleen vele gezichten, maar ook talrijke oorzaken kent zoals artrose, reuma, diffuse pijn, fibromyalgie, enz… Onderzoeken die worden uitgevoerd om pijn te evalueren, onthullen vaak weinig of geen weefselschade, wat misverstanden veroorzaakt tussen patiënten en artsen, en dat leidt weer tot therapeutische impasses.
Lees verder ...
CTG helpt zieke kinderen naar de virtuele klas.
(Ed. 063 j.7-maa2012)

IT-dienstenleverancier CTG ondersteunt voortaan de IT-support van de vzw Bednet en draagt er daarmee toe bij dat langdurig zieke kinderen hun lessen van thuis of in het ziekenhuis virtueel kunnen volgen. CTG zet zo zijn MVO-strategie, die de medewerkers en hun betrokkenheid bij het bedrijf én bij de maatschappij centraal stelt, om in de praktijk.
Lees verder ...
De ‘Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth’ van Namen doet een beroep op GFI .
(Ed. 063 j.7-maa2012)

GFI, een belangrijke IT-provider, heeft een Business Intelligence project op maat uitgewerkt voor dit grote Naamse ziekenhuis. Het doel bestaat erin om de informaticagegevens beter te structureren en te benutten.
Lees verder ...
Jessa ontwikkelt nieuwe user interface voor patiëntadministratie.
(Ed. 063 j.7-maa2012)

Jessa ziekenhuis in Hasselt, met 1800 werknemers en ongeveer 160 miljoen euro omzet, maakte bij de start van het project gebruik van de GIPS-software voor patiëntregistratie, voor tests, voor beddenbeheer en voor de medische administratie. Deze Oracle Forms software, met een karakter-georiënteerde user interface werd reeds gebruikt sinds 1995.
Lees verder ...
Longontsteking is een van de meest miskende maar gevaarlijkste oorzaken van kindersterfte.
(Ed. 063 j.7-maa2012)

Tussen 1990 en 2009 is de kindersterfte in België verder afgenomen: van 10 kindjes per 1.000 in 1990 naar 5 in 2009. Dit is een hoopvolle evolutie. In de DR Congo ziet de situatie er helemaal anders uit: in 2009 stierven er gemiddeld 199 kinderen per 1.000 kinderen jonger dan vijf jaar. Eén op de vijf. Dit zijn dramatische cijfers.
Lees verder ...
Performant ICT-gebeuren bij H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen dankzij HP Proactive 24 Service.
(Ed. 063 j.7-maa2012)

“De ICT-omgeving bij het H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen is zeer verscheiden en complex. Het is essentieel dat de systemen permanent beschikbaar zijn en op voldoende capaciteit draaien. Uitval van de systemen is uit den boze. Om dat te garanderen doen wij al voor het tweede jaar op rij een beroep op de HP Proactive 24 service, geleverd door AXI , een ervaren reseller-partner met wie we al lang samenwerken,” vertelt Chris Van der Beken, directeur ICT, Milieu – Veiligheid bij het H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen.
Lees verder ...
Primeur voor Belgische ziekenhuizen: H. Heilig Hart Roeselare-Menen introduceert RFID-tag.
(Ed. 063 j.7-maa2012)

Enkele jaren geleden startte H. Hart Ziekenhuis Roeselare-Menen met het gebruik van barcodes voor de identificatie van zowel medisch materiaal als van patiënten. Sinds kort gaat het ziekenhuis nog een stap verder en gebruikt het nu - als eerste in België - RFID-tags voor de opvolging van materialen en patiënten. PHI DATA staat in voor het toeleveren van de RFID-tags en de implementatie ervan.
Lees verder ...
UZ Leuven wint Kwaliteitsprijs voor Excellentie in Ziekenhuismanagement.
(Ed. 063 j.7-maa2012)

UZ Leuven heeft de Kwaliteitsprijs voor Excellentie in Ziekenhuismanagement gewonnen. Met deze prijs belonen Rode Kruis-Vlaanderen en het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van K.U.Leuven op advies van een onafhankelijke jury het ziekenhuis dat het meest bijdraagt tot de verbetering van de kwaliteit van de zorg. UZ Leuven kreeg de prijs uit de handen van Vlaams minister-president Kris Peeters voor het initiatief "Bewaking geneesmiddeleninteracties in het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift".
Lees verder ...
WZC Ocura Beringen kiest voor de oplossingen van Newtel.
(Ed. 063 j.7-maa2012)

Om te voorzien in zijn telefoniebehoeften ging WZC Ocura in Beringen – het voormalige RVT Sint-Anna – in zee met Newtel. Naast oplossingen op het vlak van telefonie stond Newtel ook in voor verpleegoproepsysteem met wegloopalarmen.
Lees verder ...
Dag van de Social Profit
(Ed. 062 j.7-feb2012)

Op dinsdagnamiddag 6 maart 2012 organiseert Acerta zijn tweede ‘Dag van de Social Profit’, in het Congres- en erfgoedcentrum Lamot in Mechelen. Het programma biedt een mix van uiteenzettingen, getuigenissen, discussiepanels en workshops.
Lees verder ...
De Cyberknife: een nieuw wapen in de strijd tegen kanker
(Ed. 062 j.7-feb2012)

Het Universitair ziekenhuis van Luik beschikt als enig Belgisch ziekenhuis over een nieuw gerobotiseerd radiotherapiesysteem. Deze aankoop luidt een nieuw tijdperk in voor de therapeutische benadering in de Euregio. De radiotherapiedienst heeft de Waalse Prijs voor Kwaliteit ontvangen en Professor Coucke werd beloond met twee diploma’s: “Bijdrage tot de Voortreffelijkheid” en de meest originele Kwaliteitsbenadering.
Lees verder ...
De Heide opent Oriëntatie-, Observatie- en Behandel- Afdeling.
(Ed. 062 j.7-feb2012)

‘De Heide’ in Merelbeke is een centrum voor personen met een motorische handicap die tijdelijk of permanent in het centrum wensen te verblijven. In oktober 2010 startte De Heide met een OOBA – Oriëntatie-, Observatie- en Behandel- Afdeling -. “Dit is een uniek project in Vlaanderen waarmee we proactief willen inspelen op de steeds complexere hulpvraag van onze doelgroep. Met OOBA willen we een duidelijker beeld krijgen van toekomstige of huidige bewoners zodat we hen de beste woonvorm en begeleiding kunnen aanbieden,” opent Geert Stroobant, directeur van De Heide. De Heide heeft momenteel een capaciteit van 61 bedden waaronder bedden tehuis niet-werkenden, bedden kortverblijf en bedden beschermd wonen.
Lees verder ...
Digitale televisie is een must en de nieuwe norm.
(Ed. 062 j.7-feb2012)

Net als goede opvang en verzorging, is het digitaal comfort voor ouderen heel belangrijk. De stap die een oudere neemt om naar een woonzorgcentrum of serviceflat te komen is groot. Een goed en eenvoudig digitaal comfort zal de bewoner helpen zich sneller op zijn gemak te voelen.
Lees verder ...
Eerste algemeen ziekenhuis in België dat financiering voor nieuwbouw via Europese Investeringsbank krijgt.
(Ed. 062 j.7-feb2012)

Voor het nieuwbouwproject van AZ Maria Middelares in Gent leent het ziekenhuis als eerste algemeen ziekenhuis 100 miljoen euro bij de Europese Investeringsbank. Deze lening betekent een grote rentebesparing voor de subsidiërende overheden.
Lees verder ...
Geheugenkoor schept nieuwe mogelijkheden voor personen met dementie.
(Ed. 062 j.7-feb2012)

“In ons woonzorgcentrum Ocura in Montenaken krijgen bewoners die kampen met dementie de kans om deel uit te maken van ‘Het Geheugenkoor’. Personen met dementie gaan door het zingen niet zozeer beter functioneren, maar ze spreken wel een andere deel van hun geheugen aan. Door samen in een koor te zingen komen ze in contact met andere personen met dementie en hun mantelzorgers. Dit doorbreekt hun isolement. Voor dit initiatief ontvingen wij een subsidie – 12.500 euro op jaarbasis - van de provincie Limburg,” vertelt Ilse Liesmons, campusverantwoordelijke in wzc Ocura Montenaken.
Lees verder ...
Gezondheidszorg is een recht voor iedereen.
(Ed. 062 j.7-feb2012)

De ngo Memisa is meer dan 20 jaar actief in het Zuiden. De organisatie ijvert voor kwalitatieve basisgezondheidszorg op lange termijn. Dit gebeurt door duurzame opbouw programma’s, kleinschalige initiatieven en noodhulp in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Lees verder ...
ING België: middelen en know how ten dienste van social-profit sector.
(Ed. 062 j.7-feb2012)

“Zowel de sector van rusthuizen als van ziekenhuizen staan voor enorme uitdagingen. ING België wil daarbij graag zijn know how en ervaring delen en tegelijkertijd middelen ter beschikking stellen voor projecten en organisaties waar de correcte zorg voor mensen centraal staat,” getuigt Mark Van de Casteele, sinds april 2011 actief als National Manager Social Profit bij ING België.
Lees verder ...
Interactieve digitale televisie op maat van patiënt in GZA Ziekenhuizen.
(Ed. 062 j.7-feb2012)

GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus in Wilrijk en Sint-Vincentius in Antwerpen installeerden samen met Safe Store ‘IPTV’ en zijn daarmee de eersten in Vlaanderen die gebruikmaken van Telenet Packet-TV op een klassiek LCD TV toestel.
Lees verder ...
Krachtig zuivel: thema ‘week van de diëtist’
(Ed. 062 j.7-feb2012)

Van 19 tot 24 maart 2012 vindt de week van de diëtist plaats. Tijdens die periode kan iedereen gratis terecht bij de diëtist voor een verkennend gesprek. Zo kan men vrijblijvend kennis maken met de werkwijze van de professionele voedingsdeskundige.
Lees verder ...
Leden Co-Opera besparen tot 20% op hun
(Ed. 062 j.7-feb2012)

“Voor zorginstellingen vallen er heel wat voordelen te behalen in een aankoopvereniging. De kortingen die ze genieten zijn daarbij uiteraard een belangrijke motivatie. Maar ook interne benchmarking over het aankoopproces, dienstverlening en ondersteuning zorgen voor een meerwaarde,” vertelt Joost Ham, coördinator van Co-Opera. Eén dag per week is hij actief voor Co-Opera en hij is hiervoor uitstekend geplaatst als directeur van wzc De Vlietoever in Hingene.
Lees verder ...
Leveranciers en klanten moeten focussen op gemeenschappelijke belangen.
(Ed. 062 j.7-feb2012)

“De relatie tussen aankoper en leverancier wordt gekarakteriseerd door een complex kluwen van gemeenschappelijke en tegengestelde doelstellingen. Bij het aangaan van een partnership staat het positief resultaat van de relatie voor de betrokken partijen centraal,” opent Yvan Cox, diensthoofd Materiaalbeheer bij UZ Leuven.
Lees verder ...
Markt van de seniorenzorg in België : toenemende vraag naar rusthuizen in Vlaanderen, stabiele markt in Wallonië en Brus
(Ed. 062 j.7-feb2012)

“Op de markt van de seniorenzorg in België kunnen we enkele frappante trends vaststellen. Zo is er een toenemende vraag naar rusthuizen in Vlaanderen en is er sprake van een stabiele markt in Wallonië en Brussel. toenemende vraag naar rusthuizen in Vlaanderen, stabiele markt in Wallonië en Brussel. Voorts is er schaarste aan verplegend en verzorgend personeel, een schaarste aan blauwe gronden,” vertelt Luc Griep, directeur Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg (FOS).
Lees verder ...
Partezis automatiseert administratieve processen UZ Brussel.
(Ed. 062 j.7-feb2012)

UZ Brussel heeft Partezis, weldra onderdeel van de groep xperthis, gekozen als leverancier van software voor de verwerking van de logistieke, administratieve en financiële processen van het ziekenhuis. Daarmee neemt UZ Brussel afscheid van hun op maat gemaakte computerapplicatie. Met deze investering van 800.000 euro stappen ze over naar een cloud-toepassing waarin alle processen geïntegreerd en gestandaardiseerd worden met SAP-software.
Lees verder ...
Primus stelt de innovatieve en energiezuinige FX-lijn voor.
(Ed. 062 j.7-feb2012)

2011 was een bijzonder druk jaar voor Primus, de producent van diverse types wasmachines, droogkasten en strijkrollen. Naast de viering van het 100-jarig bestaan van de onderneming lanceerde Primus de FX-lijn, een gamma gebruiksvriendelijke en ecologische wasmachines. In het gamma zitten toestellen met een capaciteit van 8 tot 14 kg.
Lees verder ...
Staatshervorming biedt Vlaamse overheid kansen voor een dynamisch bouwbeleid
(Ed. 062 j.7-feb2012)

In het luik staatshervorming springt de defederalisering van bepaalde domeinen uit de gezondheidszorgen op. De financiering van zware investeringen van ziekenhuizen zal toelaten om een einde te maken aan de versnippering op dat vlak.
Lees verder ...
Verpleegkundeopleidingen van HBO Verpleegkunde Genk en KHLim tekenen samenwerking met Ziekenhuis Oost-Limburg.
(Ed. 062 j.7-feb2012)

Op vrijdag 23 december 2011 tekenden HBO Verpleegkunde Genk (Kasog vzw), de KHLim (Katholieke Hogeschool Limburg) en het ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg) een samenwerkingsovereenkomst om de band tussen verschillende Limburgse opleidingen verpleegkunde en het ZOL te versterken. Vanaf september 2014 krijgt het ‘bevoorrecht partnerschap’ een nieuwe impuls dankzij een nieuwbouw op de zorgcampus Schiepse Bos te Genk. Het vestigen van de opleidingen op de campus van het ziekenhuis in Genk geeft mogelijkheden om enerzijds de studenten rechtstreeks en intensief in contact te brengen met hoogtechnologische evoluties in de zorg en anderzijds de opleidingen meer regionaal te spreiden in de provincie om de instroom van studenten te verhogen en te diversifiëren.
Lees verder ...
VICTOR: het informatietijdschrift van de UCL
(Ed. 062 j.7-feb2012)

Orgaantransplantaties hebben al talrijke mensenlevens gered, maar toch is het fenomeen nog niet zo goed gekend bij het grote publiek. Daarom heeft het transplantatiecentrum van de UCL een nieuwsbrief opgesteld die zich richt tot alle patiënten en hun naaste familieleden, tot de specialisten en tot iedereen die belangstelling toont voor dit item.
Lees verder ...
Alzheimerpatiënten dreigen een optimale behandeling te mislopen
(Ed. 061 j.6-dec2011)

Volgens een Belgisch collectief van Alzheimerexperten en patiëntenvereniging hebben alle Alzheimerpatiënten in elk stadium van hun ziekte recht op een optimale behandeling. Daarbij gaat een niet-medicamenteuze aanpak (geheugencentra, dagverzorgingscentra, aangepaste opleiding van professionele gezondheidswerkers, mantelzorg en workshops zoals kunsttherapie – psychomotriciteit – aangepaste gymnastiek …) hand in hand met de medicamenteuze.
Lees verder ...
AZ Monica voorziet alle verbruiksartikelen van RFID-labels
(Ed. 061 j.6-dec2011)

Het Antwerpse AZ Monica heeft een contract afgesloten met PHI DATA om alle verbruiksartikelen te voorzien van RFID-labels om op een efficiëntere manier de voorraad te beheren. Daarnaast wordt ook ARTA geïnstalleerd, de mobiele oplossing voor ‘middelen- en patiëntentransport’.
Lees verder ...
Belgisch onderzoek biedt veelbelovend inzicht in gebruik van geuren in ziekenhuisomgeving
(Ed. 061 j.6-dec2011)

Een aangename geur in de lobby van een ziekenhuis heeft een positief psychologisch effect op het welzijnsgevoel van mensen. Dit blijkt uit een eerste onderzoek van Ambius, leverancier van producten en diensten voor welzijn op het werk in samenwerking met Dr. Craig Knight, hoofd van de Prism team van de Universiteit van Exeter, dat uitgevoerd werd in ZNA Middelheim in Antwerpen. Het onderzoek waarbij 175 mensen werden betrokken, liep in de inkomhall van ZNA Middelheim in de loop van de maand mei. Op basis van deze ervaringen heeft ZNA beslist geurverspreiding te gaan toepassen in al de inkomhallen van al haar ziekenhuizen. Het project wordt uitgerold in de loop van 2012.
Lees verder ...
Beveiliging elektronisch patiëntendossier is voor verbetering vatbaar
(Ed. 061 j.6-dec2011)

“De ontwikkeling van elektronische patiëntendossiers heeft de veiligheid van medische dossiers verhoogd. Toegang wordt geregistreerd en de niveaus van toegang kunnen centraal worden bepaald. Wanneer iemand een medisch dossier inkijkt kan dit niet ongemerkt voorbij gaan. Papieren dossiers worden echter vaak nog dubbel bijgehouden, en de toegang daartoe is niet altijd even goed gecontroleerd. Hierop zou nauwer moeten toegezien worden, en confidentiële vernietiging zou moeten opgelegd worden. Met de regelmaat van de klok duiken er in heel Europa echter papieren medische dossiers op in vuilnisbelten,” opent Mark Tickner, in een vorig leven psychiatrisch verpleger en nu consultant bij CTG UK. CTG, met ook een vestiging in Diegem, is een internationale IT-dienstenleverancier met een afzonderlijke divisie voor IT-dienstverlening aan de zorgsector. Zo adviseert CTG zorginstellingen bij de ontwikkeling van een beleid rond Healthcare Information Security.
Lees verder ...
De groeiende markt van digitale bewakingscamera’s in de zorgsector
(Ed. 061 j.6-dec2011)

Net als andere sectoren kampen ook zorgorganisaties met ongewenste figuren die het gemunt hebben op waardevolle materialen. Een camerasysteem dat nummerplaten en gezichten herkent én dat je overal kan bekijken op de smartphone, computer of televisie biedt daarbij mogelijks een oplossing. Sam Lietaert, zaakvoerder van de firma Campro, gaat dieper in op de mogelijkheden van bewakingscamera’s. Campro richt zich op verschillende sectoren waar bewakingscamera’s geen overbodige luxe zijn.
Lees verder ...
Essec Healthcare Telecom: De brug naar thuiszorg
(Ed. 061 j.6-dec2011)

Essec Healthcare Telecom was de eerste om een Full-IP verpleegoproepsysteem in de markt te zetten: iCall combineerde al eerder Full-IP met een scala van mogelijkheden om een traditioneel systeem over oude bekabeling te laten verlopen. Nu slaat Essec een brug tussen haar gekende iCall systeem en de thuiszorg. Dit met een bijzonder sterke nadruk op het sociale aspect. Essec is ervan overtuigd dat vooral het tegengaan van isolement de uitdaging is voor de nabije toekomst.
Lees verder ...
Essec Telecom Group wil personeelsbestand gevoelig uitbreiden
(Ed. 061 j.6-dec2011)

De Limburgse telecom groep Essec kan aardige groeicijfers voorleggen. In de projecten divisie werden eind augustus de verkoopcijfers van vorig jaar geëvenaard. De gunstige evolutie is in eerste mate te danken aan de groei van activiteiten in de healthcare divisie, ook ondersteund door groei in haar export. Essec is dan ook op zoek naar maar liefst 10 super specialisten.
Lees verder ...
Franse beursgenoteerde groep ORPEA beheert eerste woonzorgcentrum in Vlaanderen
(Ed. 061 j.6-dec2011)

De groep ORPEA is al actief in Brussel en Wallonië, maar wil nu vooral in Vlaanderen investeren, tot 150 miljoen over de komende jaren. “In België moet het aantal bedden op termijn nu eenmaal verdubbelen om de vergrijzing bij te houden”, zegt voorzitter Dr. Jean-Claude Marian. Op 27 oktober werd het eerste woon- en zorgcentrum in Vlaanderen, ‘Panhuys Park’ in Destelbergen, officieel geopend. Deze investering van 18 miljoen euro brengt al een 60 à 75-tal arbeidsplaatsen met zich mee.
Lees verder ...
Je grijze cellen in klank en beeld
(Ed. 061 j.6-dec2011)

Imec stelde recent op het Creativity World Forum in Hasselt een innovatieve mobiele hersenmonitor voor waarmee je de activiteit van je eigen grijze cellen kan zien en horen. Het toestel meet en registreert je hersenactiviteit, en zet die, met behulp van een computerprogramma ontwikkeld op Sint Lucas Antwerpen, om in een artistieke spelwereld, een soort weergave van je ontspanningsniveau.
Lees verder ...
Jessa Ziekenhuis: patiëntveiligheid is een opdracht voor alle afdelingen
(Ed. 061 j.6-dec2011)

“Veilige zorg is een taak van alle medewerkers. Het meest komen de verpleegkundigen in beeld omdat ze dagelijks, 24/24, aan het bed van de patiënt staan. Heel wat handelingen worden door de verpleegkundigen uitgevoerd. Daarnaast moeten artsen een correcte diagnose stellen en eventueel een behandeling starten op een zo kort mogelijke tijd. Ook de inbreng van de keukenmedewerkers, schoonmaakpersoneel of logistieke medewerkers kan niet onderschat worden,” vertelt Thijs Nelis, stafmedewerker patiëntveiligheid in Jessa Ziekenhuis.
Lees verder ...
Omvang schade door vervalsing medicijnen loopt in de tientallen miljarden euro
(Ed. 061 j.6-dec2011)

“Het is niet evident om de omvang van de schade, berokkend door vervalsing van medicijnen, exact te berekenen. Als men spreekt over schade denkt men in eerste instantie aan de verliezen die geleden worden door de brevethouders van de originele geneesmiddelen. Maar er moet ook rekening gehouden worden met de indirecte schade: patiënten overlijden door het toedienen van vervalste, essentiële geneesmiddelen zoals bij malaria en kanker, het vertrouwen van het publiek in geneesmiddelen wordt geschaad, het merkimago van de legale fabrikanten wordt aangetast, enz…”, opent Philippe De Buck, vertegenwoordiger van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.
Lees verder ...
Opening afdeling radiotherapie in AZ Nikolaas
(Ed. 061 j.6-dec2011)

Begin november 2011 werd in AZ Nikolaas de afdeling radiotherapie in gebruik genomen. Vanaf nu hoeven patiënten zich niet meer te verplaatsen naar Antwerpen, Aalst of Gent voor bestraling.
Lees verder ...
Optimalisatie van zorg- en ondersteunende processen een must voor klantentevredenheid
(Ed. 061 j.6-dec2011)

Het moeilijk inzicht krijgen in het eigen patiëntendossier, onvoldoende samenwerking tussen afdelingen en een slechte planning van onderzoeken, zijn de grootste ergernissen van Belgische patiënten. De patiënt zelf wordt steeds mondiger, zoekt zelf op internet wat hem mankeert en wil vaak dat een ziekenhuis hem eerder als een klant behandelt – met de daarbij horende snelle dienstverlening – dan als een patiënt. Dat blijkt uit onderzoek van IBM onder 750 respondenten in België. De optimalisatie van zorg- en ondersteunende processen zou heel wat ergernis wegnemen. Analysesoftware kan hierbij een hulp zijn.
Lees verder ...
Positieve beeldvorming residentiële ouderzorg blijft achterwege
(Ed. 061 j.6-dec2011)

De Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg (F.O.S.) is verbolgen over het dossier Rusthuis Tristesse dat de krant De Standaard gedurende een ganse week bracht.
Lees verder ...
Pro Justitia: de wet voor Jan met de Pet
(Ed. 061 j.6-dec2011)

Pro Justitia is een ‘juridisch’ tweemaandelijks tijdschrift voor de gewone burger. Het is de bedoeling om met dit tijdschrift zoveel mogelijk interessante juridische informatie en weetjes door te geven aan Jan met de Pet, aan de gewone burger dus.
Lees verder ...
Project ‘t Oud Klooster speelt in op differentiatie zorgaanbod voor ouderen
(Ed. 061 j.6-dec2011)

Het voormalige klooster van Herdersem heeft een nieuwe toekomst. In maart 2011 namen de nieuwe bewoners er hun intrek. Ook een kinderdagverblijf opende zijn deuren. Het bouwproject weerspiegelt perfect de missie van WZC Denderrust en Denderrust Dienstengroep: inspelen op de vraag naar differentiatie van het zorgaanbod voor ouderen.
Lees verder ...
Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods opent nieuw psychiatrisch verzorgingstehuis Leilinde te Dendermonde
(Ed. 061 j.6-dec2011)

“Op 23 november 2011 hebben 42 bewoners van het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods hun vertrouwde woonomgeving te Lede verlaten om een nieuwe thuis te krijgen in Dendermonde. De ingebruikname van dit psychiatrisch verzorgingstehuis betekende een belangrijke stap in de verdere vernieuwing en modernisering van het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods,” vertelt Marc Vandergraesen, Algemeen directeur Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods.
Lees verder ...
Statamat: innovatieve draadloze oplossingen voor problemen in de brandveiligheid
(Ed. 061 j.6-dec2011)

Statamat biedt met de Dorgard, Freedor en Deafgard serieproducten een innovatieve draadloze oplossing voor een aantal typische problemen in brandveiligheid. Zo kunnen met de Dorgard en Freedor systemen branddeuren in elke gewenste positie opengehouden worden in normale toestand, en onmiddellijk sluiten bij brandalarm. Met de Deafgard systemen kan men doven en slechthorenden verwittigen bij brandalarm.
Lees verder ...
Stedelijk Ziekenhuis Roeselare kiest voor maaltijdbevraging via C-Meal
(Ed. 061 j.6-dec2011)

“Sinds anderhalf jaar organiseren wij de maaltijdbevraging niet langer manueel. In de plaats daarvan hebben wij gekozen voor C-Meal, een maaltijdregistratie via PDA. Dit zorgt voor een enorme tijdwinst,” openen Annelies Velghe en Evie Landuyt, diëtisten in het Stedelijk Ziekenhuis in Roeselare.
Lees verder ...
Steunfonds Koninklijke Villa Oostende biedt ondersteuning bij genezingsproces van mensen met kanker
(Ed. 061 j.6-dec2011)

Het Steunfonds, voluit Steunfonds voor Oncologische Revalidatie Koninklijke Villa Oostende vzw, is een Belgisch steunfonds, ontstaan in 2007 binnen het Belgisch Zee Instituut voor Orthopedie in Oostende .
Lees verder ...
Toughbook CF-H2 Health: robuuste tablet voor de gezondheidssector
(Ed. 061 j.6-dec2011)

Deze zomer introduceerde Panasonic de nieuwe Toughbook CF-H2 Health, een volledig robuuste tablet speciaal ontworpen voor de gezondheidssector. Steven Vindevogel, Business Manager Benelux bij Panasonic, licht toe waarop gelet werd bij de ontwikkeling van de Toughbook CF-H2.
Lees verder ...
UZ Brussel wil thuiszorg voor neonatale baby’s aanbieden
(Ed. 061 j.6-dec2011)

Eén op tien pasgeborenen is prematuur en moet langer in het ziekenhuis blijven. Omdat het contact tussen ouder en kind tijdens die eerste levensweken zo belangrijk is, loopt er op de afdeling neonatologie van het UZ Brussel al jaren een project waarbij ouders hun prematuur geboren kindje vroeger kunnen meenemen naar huis. Sinds kort is er extra personeel aangeworven om nog meer kindjes vroeger naar huis te sturen. Het is de bedoeling dat dit project in het UZ Brussel op termijn evolueert naar een neo@home, waarbij premature kindjes nog sneller thuis verzorgd worden. Op 17 november, de Dag van de Prematuur, stonden er in de grote inkomhal en in de inkomhal van het Kinderziekenhuis infostands om ouders in te lichten over de verzorging premature baby’s in het UZ Brussel.
Lees verder ...
Veilig bevallen
(Ed. 061 j.6-dec2011)

Zwangerschap, geboorte en kraamtijd behoren tot de gelukkigste en meest positieve gebeurtenissen in het leven van een vrouw. In het Zuiden vertellen de cijfers vaak een ander verhaal.
Lees verder ...
Voor een juiste diagnose en behandeling van neuromusculaire ziekten
(Ed. 061 j.6-dec2011)

Het Neuromusculair Referentiecentrum van het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc is een van de zes centra die op vraag van de patiëntenverenigingen en met de steun van het RIZIV in het leven werd geroepen. Er bestaan tal van neuromusculaire ziekten waarvoor het niet altijd even gemakkelijk is om een juiste diagnose te stellen. Net als de voorbije jaren neemt het centrum ook nu weer deel aan de Téléthon, een grootschalige liefdadigheidsactie die georganiseerd wordt door de grote Franse staatszenders.
Lees verder ...
Zondag 18 maart 2012 vindt de eerste editie plaats van de Dag van de Zorg. Voortaan wordt de Dag van de Zorg elk jaar op
(Ed. 061 j.6-dec2011)

De Dag van de Zorg wil een breed maatschappelijk draagvlak creëren voor de noden en de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. De toon is positief en assertief – de zorg is immers één van de belangrijkste sectoren en heeft een groot maatschappelijk belang voor alle mensen, jong en oud.
Lees verder ...
Zorgsector maakt inhaalbeweging op vlak van veiligheidssignalisatie, evacuatieplannen en interventiedossiers
(Ed. 061 j.6-dec2011)

“De jongste jaren is er veel meer aandacht voor veiligheidssignalisatie, evacuatieplannen en interventiedossiers vooral ingegeven door nieuwe wetgeving, controlediensten, het Arab, preventieadviseurs, enz…. Zo moet nu ook elke kinderopvang over een interventiedossier en evacuatieplannen beschikken, volgens het decreet van de Brandveiligheid Buitenschoolse Kinderopvang. Ook de brand in het rusthuis van Melle heeft gezorgd voor een aanscherping van de regels,” vertelt Peter Lycops, Business Unit Manager bij Sign & Display.
Lees verder ...
Benoeming Herman Tournaye verzekert toonaangevende positie van het UZ Brussel in de fertiliteit
(Ed. 060 j.6-nov2011)

Het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) zal vanaf 1 november 2011 een nieuw diensthoofd hebben: Prof. dr. Herman Tournaye. Prof. Tournaye heeft de afgelopen 20 jaar een indrukwekkend CV opgebouwd, in het bijzonder in onderzoek naar mannelijke vruchtbaarheidsproblemen. Met zijn benoeming verzekert het CRG zijn toonaangevende klinische, wetenschappelijke en labtechnische positie op het vlak van de fertiliteit.
Lees verder ...
Care Phone speelt in op behoeften zelfstandig wonende senioren
(Ed. 060 j.6-nov2011)

Ascom Wireless Solutions lanceert de Care Phone. Deze gebruiksvriendelijke en ergonomische zorgunit is een van de nieuwe Home Care-producten waarmee Ascom inspeelt op de behoeften van ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. De Care Phone biedt een communicatielijn met de buitenwereld voor zelfstandig wonende senioren. Het apparaat bestaat uit een basisstation en een draadloze zender - Klasse 1 goedgekeurd - die de persoon om de hals of op het lichaam draagt. Hiermee kan hij of zij in huis vrij bewegen en daarbuiten tot een bepaalde afstand van het basisstation.
Lees verder ...
Charter voor Duurzaam Schoonmaken doet beroep op engagement van bedrijven
(Ed. 060 j.6-nov2011)

Het Charter voor Duurzaam Schoonmaken is een vrijwillig initiatief van de sector van zepen, detergenten en onderhoudsproducten, dat bedoeld is om de maatschappij en het milieu ten goede te komen. Het Charter steunt, net zoals de ISO-normen, op de levenscyclus van het product alsook op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: maatschappij, economie en leefmilieu. Het Charter kwam tot stand dankzij AISE - de internationale associatie voor zepen, detergenten en onderhoudsproducten – , de officiële vertegenwoordiging van de sector in Europa.
Lees verder ...
Coriotech plaatst 90 flatscreens en digitale televisie via satelliet in Woonzorgcentrum De Populier.
(Ed. 060 j.6-nov2011)

“De firma Coriotech plaatste onlangs 90 flatscreens in wzc De Populier in Geraardsbergen. Het betreft LG32LH250 C –toestellen met een beeldschermgrootte van 81 cm en een beeldformaat van 16:9. De nieuwe televisietoestellen zijn conform aan de nieuwe brandnormen en bestaan uit brandvertragend materiaal. De tijd is nog te kort om een goed beeld te hebben op alle reacties van onze bewoners. Voor sommigen is het nog even wennen, anderen vinden het ‘fantastisch’,” vertelt Katelijne Steenackers, communicatieverantwoordelijke OCMW Geraardsbergen.
Lees verder ...
Ecoteam Chirurgisch DagCentrum UZ Leuven zoekt concrete ecologische oplossingen
(Ed. 060 j.6-nov2011)

In UZ Leuven ging enkele jaren geleden een Ecoteam van start. “De geest van het project is en blijft nog steeds aanwezig. Af en toe wordt er nog eens vergaderd, meer informeel dan formeel. Inmiddels kunnen we een hele reeks verwezenlijkingen voorleggen die bijdragen aan betere zorg voor ecologie,” vertelt Professor dr Guy Bogaert, kliniekhoofd Urologie-Kinderurologie en medisch manager vanhet Chirurgisch DagCentrum van het UZ Leuven.
Lees verder ...
Eerste congres Health Community een succes
(Ed. 060 j.6-nov2011)

Op donderdag 29 september vond in Mechelen het eerste Voka Health Community congres plaats. Het congres mag gerust een succes genoemd worden. Meer dan 200 geïnteresseerden luisterden mee naar inspirerende presentaties over innovatie in de zorgsector.
Lees verder ...
Geheugencentrum ZOL is eerste erkende centrum in Limburg
(Ed. 060 j.6-nov2011)

Het geheugencentrum van het ZOL, dat op 1 juni 2002 van start ging, kreeg zopas als eerste centrum in Limburg een officiële erkenning voor geheugenrevalidatie van het RIZIV. De erkenning is een bekroning van de expertise die de afgelopen jaren werd opgebouwd. Bedoeling van het programma is de zelfredzaamheid van personen met beginnende dementie te verhogen zodat zij zo lang mogelijk op een comfortabele manier in hun thuissituatie kunnen blijven.
Lees verder ...
Geheugentraining voor mensen met kanker
(Ed. 060 j.6-nov2011)

Therapieën tegen kanker leiden wel eens tot geheugenproblemen. Om daar iets aan te doen, startte az groeninge in oktober met geheugentraining voor mensen met kanker. In een reeks van 4 sessies legt geheugenconsulente Ilse Masselis uit hoe het geheugen werkt en hoe kankerpatiënten hun geheugen kunnen verbeteren door strategieën die ze nu al onbewust gebruiken.
Lees verder ...
GERACC suite in .net technologie enthousiast onthaald
(Ed. 060 j.6-nov2011)

De GERACC suite van CMS is herschreven in het Microsoft .net Framework. Tegelijk met de technologische aanpassing werden de functionaliteiten en de gebruikersvriendelijkheid van de software geoptimaliseerd. Dit alles wordt uiterst gewaardeerd door de meer dan tweehonderd klanten die de overstap al maakten.
Lees verder ...
Grand Hôpital de Charleroi gaat laboratorium beheren met C-Lab van Cegeka
(Ed. 060 j.6-nov2011)

Het Belgische ziekenhuis Grand Hôpital de Charleroi gaat de labbeheersoftware C-Lab van Cegeka installeren. Het GHdC zal in 2012 een nieuw en centraal klinisch laboratorium in gebruik nemen. Met C-Lab zal de ziekenhuisgroep dan het volledige stalenbeheer en -transport tussen de verschillende vestigingen organiseren. Het GHdC telt vijf ziekenhuizen en tien poliklinieken, goed voor 1124 bedden. De vijfjarige overeenkomst is 500.000 euro waard en omvat een groepslicentie voor 75 werkplekken, implementatie, ondersteuning en onderhoud.
Lees verder ...
Levensduur sanitaire installaties afhankelijk van locatie en kalk in het water
(Ed. 060 j.6-nov2011)

“De levensduur van sanitaire installaties hangt onder meer af van de locatie, alsook van de kalk in het water. In het UZ Leuven hebben wij te maken met zeer hard water. De levensduur in normale omstandigheden bedraagt ongeveer 30 jaar,” opent Katleen Amry, afdelingshoofd schoonmaak bij het UZ Leuven.
Lees verder ...
Reumapatiënten hebben alle belang bij actieve deelname aan hun behandeling
(Ed. 060 j.6-nov2011)

UCB maakte ter gelegenheid van Wereld Artritis Dag op 12 oktober de resultaten bekend van de studie ‘Get to Goal’. In dit onderzoek werd bij Reumatoïde Artritis patiënten het belang van een actieve deelname aan hun behandeling nagegaan. De studie is gelinkt aan de internationale ‘Get to Goal’ campagne van UCB die patiënten middelen ter beschikking stelt om, in overleg met hun behandelende arts, zichzelf therapeutische en persoonlijke doelen te stellen en deze ook te realiseren.
Lees verder ...
Vlaamse regering verdubbelt budget voor bouw nieuwe rusthuizen
(Ed. 060 j.6-nov2011)

De Vlaamse regering verdubbelt dit jaar haar budget voor de bouw van nieuwe rusthuizen. Daardoor kan het VIP A – Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden – bijna honderd miljoen extra besteden.
Lees verder ...
Volledig uitgeruste operatie-afdeling opgericht in Brussel
(Ed. 060 j.6-nov2011)

In de Expo in Brussel werd een volledig uitgeruste operatie-afdeling opgetrokken in een opblaasbaar veldziekenhuis. Dit was ter gelegenheid van een internationaal humanitair hulpevenement, AidEx. De operatie-afdeling, één van de velen die bij natuurrampen ingezet wordt door de gespecialiseerde internationale medische organisatie Artsen Zonder Grenzen was op 19 en 20 oktober 2011 te zien zijn tijdens het evenement.
Lees verder ...
Xperthis: meteen Belgische marktleider voor ICT-oplossingen in zorgsector
(Ed. 060 j.6-nov2011)

xperthis, specialist in healthcare ICT, wordt opgericht door vier partijen: NRB, een van de belangrijkste Belgische ICT-spelers, en drie gevestigde specialisten in de informatica voor ziekenhuizen, met name Partezis, Xtenso en Polymedis. De ziekenhuis -IT-activiteiten van Partezis worden samen met Xtenso en Polymedis in xperthis ingebracht. De Belgische zorgsector krijgt in hiermee de eengemaakte duurzame ICT-speler met 100 % Belgische verankering, waar hij al jaren om roept.
Lees verder ...
Alleen repressieve aanpak van verzuim werkt niet
(Ed. 059 j.6-okt2011)

“Niet alleen in de zorg, maar ook in andere sectoren, is verzuim een belangrijke indicator van het gevoerde HR-beleid. Het verzuim kost niet alleen veel geld, het zorgt ook voor heel wat bijkomende problemen zoals bijvoorbeeld planning, verzekeren van permanentie, zoeken naar vervanging, …. Zeker binnen de zorg, waar de werkdruk hoog is en er een nijpend tekort is aan goede arbeidskrachten, kan men deze verzuimers missen als kiespijn,” opent Piet Vandenbussche, sectorverantwoordelijke Social Profit bij SD Worx.
Lees verder ...
Automatisatieprogramma draagt bij aan eenvoudiger rekruteren van testpersonen voor klinische projecten
(Ed. 059 j.6-okt2011)

“Ook in grote ziekenhuizen is het vaak moeilijk om geschikte testpersonen te vinden voor klinische projecten. In opdracht van Janssen- Cilag ontwikkelden studenten – in samenwerking met KU Leuven - een automatisatieprogramma waardoor het makkelijker is om testpersonen bijeen te brengen,” vertelt Parmjeet Kaur Gurmeet, projectmanager bij IBM België. De studentenprojecten worden uitgevoerd in het kader van Extreme Blue, een stageprogramma waarbij 4 studenten de kans krijgen om oplossingen uit te werken voor IBM-klanten.
Lees verder ...
Bij Maandag staat de kandidaat centraal
(Ed. 059 j.6-okt2011)

“Maandag is een van oorsprong Nederlands detacheringbureau dat sinds 2,5 jaar ook in België actief is. Via projectsouring richten we ons zowel op technische profielen als op kandidaten die een passende job zoeken in de zorgsector, en dit zowel voor kortere of langere periodes. Voor opdrachtgevers met capaciteitsproblemen bieden wij een oplossing en voor talenten die een uitdaging zoeken, bieden wij mogelijkheden. Onze aanpak waarbij de kandidaat centraal staat is hoe dan ook uniek en vernieuwend voor de sector,” vertellen directeur Hans Verhoeven en account manager Anke Cavents.
Lees verder ...
De Brailleliga opent senioren de ogen met haar campagne
(Ed. 059 j.6-okt2011)

De Brailleliga presenteerde onlangs haar nieuwe campagne, de resultaten van een enquête over het zicht van senioren en een pas verschenen hulpmiddelengids voor blinde en slechtziende personen.
Lees verder ...
De waarde van benchmarking voor het HR-beleid van psychiatrische ziekenhuizen
(Ed. 059 j.6-okt2011)

“Algemene ziekenhuizen verzamelen al langer cijfermateriaal omtrent hun HR-beleid. Sedert 2005 zijn een achttal psychiatrische ziekenhuizen op de kar gesprongen en voeren ondertussen zelf benchmarking uit. Mogelijks komen daar in de toekomst nog nieuwe deelnemers bij,” opent Stefaan Goutry, diensthoofd personeelsdienst Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge.
Lees verder ...
DVC Heilig Hart Deinze behaalt smiley
(Ed. 059 j.6-okt2011)

Het DVC Heilig Hart Deinze behaalde vorig jaar een Smiley. Diensthoofd keuken en distributie Hilde Vereecken kijkt met trots terug op de inspanningen die werden geleverd door de ganse organisatie.
Lees verder ...
Eerstesteenlegging nieuw ziekenhuis AZ Maria Middelares Gent
(Ed. 059 j.6-okt2011)

Op 2 september legde Jo Vandeurzen, Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin, samen met Daniël Termont, burgemeester van Gent, en Paul Meganck, voorzitter van de raad van bestuur van AZ Maria Middelares, de eerste steen van een gloednieuw ziekenhuis. Het ontwerp is innoverend, hedendaags, open en luchtig. Andere belangrijke aspecten zijn uitbreidbaarheid, optimale circulatiestromen en duurzaamheid. Het einde van de werken is voorzien in 2015. De kosten zijn geraamd op 230 miljoen euro.
Lees verder ...
Even groot, maar een wereld van verschil
(Ed. 059 j.6-okt2011)

Kan u zich voorstellen dat er in heel België slechts 250 dokters zijn? In Burundi, een land dat qua inwonersaantal en grootte gelijkaardig is met België, is dit het geval. Armoede, een verouderde infrastructuur en gebrek aan medisch personeel zorgen dat het voor de Burundezen vaak bijzonder moeilijk is om medische hulp te krijgen. Hieronder vindt u enkele vergelijkende cijfers
Lees verder ...
Geslaagd symposium over slikstoornissen
(Ed. 059 j.6-okt2011)

Op donderdag 9 juni 2011 vond een druk bijgewoond symposium over slikstoornissen plaats in wzc De Heilige Familie in Kuurne. Na hersenletsel (bijvoorbeeld een CVA, een ongeval of een hersentumor), een aandoening van het zenuwstelsel (zoals Parkinson of ALS) of na een operatie in het hoofd- halsgebied kunnen stoornissen in het slikproces ontstaan. De gevolgen zijn bijvoorbeeld een longontsteking, stikken, ernstig verslikken, uitdroging of ondervoeding. Voor deze mensen moet een aangepast menu voorzien worden bestaande uit (gedeeltelijk) gepureerde, geblixte voeding en dikkere vloeistoffen.
Lees verder ...
Productontwikkeling met toepassingen voor de zorgsector
(Ed. 059 j.6-okt2011)

Voor hun afstudeerproject in het kader van het behalen van een Master in de Productontwikkeling kozen enkele studenten van de Artesis Hogeschool Antwerpen ervoor om producten te realiseren met een toepassing in de zorgsector.
Lees verder ...
Rondpunt vzw wil betere samenwerking na een verkeersongeval
(Ed. 059 j.6-okt2011)

De samenwerking tussen de verschillende hulp-, zorg- en dienstverleners na een verkeersongeval moet meer op elkaar zijn afgestemd. Dat is de boodschap na een studiedag in Gent, georganiseerd door Rondpunt vzw en de Arteveldehogeschool. “Hierdoor verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening en is de psychologische impact kleiner” zegt Astrid Rubbens, algemeen directeur Rondpunt vzw.
Lees verder ...
Snackmobiel verwent geriatrische patiënten in UZ Gent
(Ed. 059 j.6-okt2011)

Ondervoeding en malnutritie bij oudere patiënten is een groot aandachtspunt op geriatrische afdelingen in ziekenhuizen. Om die problematiek aan te pakken, heeft de dienst Geriatrie van het Universitair Ziekenhuis Gent een aantal initiatieven genomen: de geriatrische patiënten (75+) eten nu elke dag een verrijkte soep en krijgen wekelijks zoete lekkernijen en drankjes van de snackmobiel. Die extra’s moeten ervoor zorgen dat de patiënten hun dagelijkse behoefte aan calorieën via voedsel én drank effectief opnemen. Dat is cruciaal, want voeding vormt een essentieel onderdeel van hun behandeling.
Lees verder ...
Woonproject De Lelie met aangepaste zorgvoorzieningen
(Ed. 059 j.6-okt2011)

Achter het ziekenhuis van Zottegem wordt volop een nieuw ‘dorp’ – De Lelie - gebouwd. Tussen nu en 2027 verrijzen er 760 nieuwe wooneenheden. De Lelie zal bestaan uit 280 residentiële woongelegenheden, 280 sociale woongelegenheden, 200 assistentiewoningen en een zorgcampus met hersteloord en dagverzorgingscentrum.
Lees verder ...
ZNA bundelt aantal zorgactiviteiten in expertisecentra
(Ed. 059 j.6-okt2011)

In navolging van het masterplan 2020 zal ZNA een aantal zorgactiviteiten bundelen in expertisecentra. Het bundelen van activiteiten zorgt voor een positieve impact op de kwaliteit van de zorg. Naast het bestaande zorgaanbod zoals dagziekenhuis, polikliniek en materniteit, zal ZNA Sint-Erasmus zich voortaan onder meer ook focussen op acute psychiatrie en palliatieve zorg. Op korte termijn wordt er daarom ook geïnvesteerd in de noodzakelijke infrastructuuraanpassingen in ZNA Sint-Erasmus.
Lees verder ...
Zorginstellingen ontdekken de voordelen van een bonusplan
(Ed. 059 j.6-okt2011)

Met een bonusplan hebben werkgevers in de zorg de mogelijkheid om hun medewerkers een extra duwtje in de rug te geven. Daarnaast spelen sommige zorginstellingen de groepsverzekering uit als een competitief voordeel bij nieuwe aanwervingen of voor het behoud van hun personeel. Kris Du Ville, executive consultant Major & International Accounts bij AG Insurance legt uit op welke manier zorginstellingen een bonusplan maximaal kunnen benutten.
Lees verder ...
8ste Vlaams Congres Palliatieve zorg
(Ed. 058 j.6-sept2011)

Op dinsdag 15 november vindt het 8ste Vlaams Congres Palliatieve Zorg plaats. Tijdens dit congres wordt er ‘pad’ gegaan met palliatieve patiënten en worden enkele kantelmomenten binnen dit proces nader belicht. Het betreft onder meer momenten waarbij patiënten maar ook zorgverleners voor keuzes worden geplaatst, keuzes die het verdere verloop van de zorg bepalen. Aan het woord komen zorgverleners die vanuit hun ervaringen en expertise getuigen over deze kantelmomenten. Praktisch: 15/11/2011 in UFO Gent van 13u30-19u00
Lees verder ...
Axamed: kwaliteitsvolle gebruiksmaterialen met hoge toegevoegde waarde
(Ed. 058 j.6-sept2011)

Axamed werd opgericht op 1 juli 2003, als fusiebedrijf met als voornaamste partner Roduc Rehab en had als hoofdactiviteit de distributie van rolstoelen, decubitus preventie, medische producten, orthopedische producten aan de medische vakhandel, farmaceutische groothandel, bandagist / orthopedist / thuiszorgwinkel, groothandel sanitair.
Lees verder ...
AZ Groeninge kiest voor cloud computing
(Ed. 058 j.6-sept2011)

Sinds vorig jaar slaan Partezis en NRB, met de steun van SAP, de handen in elkaar om de ERP-oplossing van SAP toegankelijker te maken via het SaaS-concept, een vorm van cloud computing. Twee Vlaamse ziekenhuizen maakten al de succesvolle overstap: het Koning Elisabeth Instituut in Oostduinkerke en het AZ Groeninge in Kortrijk.
Lees verder ...
AZ Nikolaas streeft naar optimalisatie van de voedingslogistiek
(Ed. 058 j.6-sept2011)

Een maand lang testte AZ Nikolaas het concept ‘Meals on wheels’ uit op zijn oncologische afdeling. De patiënten reageerden enthousiast, de voedselinname steeg en de voedselafvalberg verminderde. Tegelijk opent het concept perspectieven om de organisatie meer lean te maken.
Lees verder ...
AZ Sint Jan Brugge – Oostende: duurzaam concept voor nieuwe standaardverpleegeenheden
(Ed. 058 j.6-sept2011)

“Sinds de start in 1976 heeft het ziekenhuis geen fundamentele renovatie gekend. De initiële hoogstaande kwaliteit van de gebruikte materialen heeft er voor gezorgd dat het ziekenhuis al die jaren heeft overleefd. Een zestal jaar geleden werd effectief gestart met de renovatie van de eerste verpleegeenheden. Er werd gekozen voor de moeder-kind verpleegeenheden en de psychiatrische verpleegeenheid. Aansluitend werd de verpleegeenheid voor hematologie gerenoveerd. Omwille van hun specifieke patiëntenpopulatie waren dit stuk voor stuk specifieke ontwerpen,” opent Franky Gotelaere, technisch directeur bij AZ Sint Jan Brugge - Oostende. De studie en begeleiding van de verpleegeenheden werd uitgevoerd door VK Ingenieursbureau.
Lees verder ...
Bestuur van socialprofitorganisatie moet steunen krijgen om gefundeerde beleidskeuzes te kunnen maken
(Ed. 058 j.6-sept2011)

Dag in dag uit werken bestuurders, medewerkers en leden van socialprofitorganisaties – SPO’s - aan het realiseren van maatschappelijke meerwaarde. Met een set van aanbevelingen wil de Koning Boudewijnstichting het besturen van SPO’s aantrekkelijker maken door de positie van bestuurders te verstevigen en hen een houvast te bieden. Op die manier krijgen organisaties het wellicht ook makkelijker om vrijwillige en geëngageerde bestuurders te vinden.
Lees verder ...
BOMA neemt de activiteiten van KITOS over
(Ed. 058 j.6-sept2011)

BOMA heeft een formeel akkoord getekend voor de overname van de activiteiten van KITOS nv uit Koersel. De overname kadert in de ambitie van BOMA om nadrukkelijker aanwezig te zijn in de zorgsector, met name via de toelevering van professionele schoonmaaksystemen aan ziekenhuizen en rusthuizen in de Benelux.
Lees verder ...
BTW op klinisch onderzoek: obstakel of opportuniteit?
(Ed. 058 j.6-sept2011)

Voortaan wordt het klinisch onderzoekswerk, dat een aanzienlijk deel vertegenwoordigt van de dagdagelijkse activiteiten van ziekenhuizen en medische instellingen, onderworpen aan btw. Daarentegen genieten de meeste dienstprestaties die verricht worden door ziekenhuizen en geneesheren, van een btw-vrijstelling. De toepassing van deze nieuwe regelgeving blijkt in de praktijk voor problemen te zorgen ingevolge de specifieke boekhoudregels waaraan ziekenhuizen onderworpen zijn en geeft aanleiding tot nogal wat administratieve kopzorgen. Aurélie Soldai en Michaël Annaert, btw-specialisten verbonden aan het kantoor De Witte Viselé Associates, lichten toe hoe ziekenhuizen het obstakel van de btw kunnen ombuigen tot het creëren van nieuwe financiële middelen.
Lees verder ...
Centrum voor hersenonderzoek: baanbrekende projecten om werking van het brein te ontrafelen.
(Ed. 058 j.6-sept2011)

Op 16 mei 2011 vond de opening plaats van het NERF-lab op de imec campus in Leuven. Tijdens de opening van het NERF-lab – Neuro-electronics Research Flanders - kondigden imec, VIB en K.U.Leuven hun deelname in het Europese Human Brain Project aan.
Lees verder ...
DISTRAC Wellcare Products: BEDDEN EN TOEBEHOREN
(Ed. 058 j.6-sept2011)

Distrac Wellcare Products® uit Hoegaarden is al meer dan 15 jaar actief in de verzorgingssector met de sterke merken Tempur® (drukverlagende matrassen en kussens) en Stiegelmeyer® zorgmeubilair. Voor het woonzorgcentrum Immaculata leverde deze firma de Stiegelmeyer Elvido bedden, de Combino nachtkastjes en de Tempur matrassen. “Zorginstellingen worden met reden steeds veeleisender op het gebied van zorgmeubilair. Onze firma maakt een bewuste keuze voor producten met een optimale balans tussen medische zorg, ergonomie en esthetica.”
Lees verder ...
Dubbele vergrijzing in kustgemeenten zorgt voor grotere vraag naar diensten voor ouderen
(Ed. 058 j.6-sept2011)

Net als vele andere Vlaamse streken kent de Kust een sterke vergrijzing van de bevolking. Men zou zelfs kunnen spreken van een ‘dubbele vergrijzing’: niet alleen de ‘geboren en getogen’ inwoners van de kustgemeenten worden ouder maar er komen ook steeds meer ouderen uit andere regio’s wonen. Eén van de gevolgen hiervan is een grote vraag naar diensten voor ouderen en deze zal, steunende op de evolutie van de grijze druk en de familiale zorgindex, verder blijven stijgen. Deze ‘dubbele vergrijzing’ kan aanzien worden als een bedreiging voor het intergenerationele evenwicht aan de Kust maar kan anderzijds ook gezien worden als een opportuniteit voor een ondersteunend ouderenbeleid, waar het aspect zorg maar één element van vormt.
Lees verder ...
Gezondheidszorgen in Pay Kongila, helemaal anders !
(Ed. 058 j.6-sept2011)

In het kader van het project Ziekenhuis voor Ziekenhuis bezocht, in mei 2011, een kleine equipe het partnerziekenhuis van Pay Kongila (Democratische Republiek Congo in de provincie Bandundu).
Lees verder ...
Nazorg mensen met brandwonden moet beter
(Ed. 058 j.6-sept2011)

Jaarlijks worden zo’n 1200 mensen met zware brandwonden opgenomen in één van de zes brandwondencentra in België. De weg naar herstel is bijzonder lastig en duurt vaak een hele tijd, gemiddeld anderhalf jaar bij volwassenen tot twee jaar bij kinderen. De laatste jaren kende de medische evolutie een enorme toevlucht waarbij de levensverwachting van mensen met zeer zware brandwonden toenam. Hierbij verschoof de focus van ‘overleven’ naar ‘leven met brandwonden’.
Lees verder ...
Nieuwbouwcomplex wzc Mariahuis in Gavere
(Ed. 058 j.6-sept2011)

In september volgend jaar wordt in Gavere gestart met de bouwwerken van woon-en zorgcentrum Mariahuis. Het nieuwbouwcomplex zal het huidige tehuis vervangen en biedt plaats aan 124 bewoners. Architectenbureau Cattoir – De Wael stond in voor het uiteindelijke ontwerp. Tegen 2013 kan het nieuwe gebouw in gebruik genomen worden.
Lees verder ...
Passiefbouw breekt door in de zorg
(Ed. 058 j.6-sept2011)

Passief bouwen breekt door op de kantorenmarkt, in de scholenbouw en stap voor stap in de gezondheidszorg. Voorbeelden zijn het woon zorgcentrum Caritas in Neuwerk Duitsland en in eigen land het woon zorgcentrum ‘De zonnige Kempen’. Over dit Vlaamse project kom je meer te weten op het symposium Passive House op 7 oktober te Brussel. Passiefhuis-Platform vzw, de referentie voor Passief bouwen in Vlaanderen organiseert dit symposium met 450 deelnemers voor de 10de keer . Voornaamste thema’s zijn passieve scholen en kantoorgebouwen, passieve koeling, passieve appartementen en huisvesting, wijkontwikkelingen, ventilatie en verwarming,…
Lees verder ...
Patiënten stellen steeds vaker zelf diagnose
(Ed. 058 j.6-sept2011)

Patiënten zoeken eerst zelf informatie over hun probleem op, stellen een diagnose en gaan pas dan op raadpleging. Dat zegt 7 op 10 respondenten in een enquête van de Federatie voor Vrij en Intellectuele Beroepen (FVIB) bij bijna 800 zelfstandige zorgverstrekkers - waaronder artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, apothekers en verpleegkundigen - over onder meer de relatie met de patiënt.
Lees verder ...
Simon & Odil doorbreken isolement langdurig zieke kinderen
(Ed. 058 j.6-sept2011)

Op www.simonodil.com vinden langdurig zieke kinderen antwoorden op moeilijke vragen die ze liever niet aan een dokter stellen. Daarnaast kunnen kinderen er terecht om interactieve spelletjes te spelen, verhalen te lezen én om lekkere en gezonde recepten te ontdekken. Vanaf dit jaar zal Frank Fol, de groentekok, naar verschillende ziekenhuizen trekken om er samen met de kinderen gezonde en interactieve kookworkshops te organiseren.
Lees verder ...
Smals ontwikkelt fijnmazige encryptie voor opslag en uitwisseling van medische informatie
(Ed. 058 j.6-sept2011)

Onderzoekers van de vzw Smals hebben een innovatieve methode ontwikkeld om gevoelige informatie fijnmazig te versleutelen, te bewaren en uit te wisselen tussen meerdere partijen. Versleutelde informatie kan, afhankelijk van de situatie, geheel of slechts gedeeltelijk worden ingekeken. Deze methode is uniek in haar toepassingsdomein, waarbij weliswaar bestaande encryptiealgoritmen worden gebruikt. Smals heeft haar innovatie intussen beschermd via een Europese patentaanvraag.
Lees verder ...
Sphinx 300 Comfort bevordert zelfstandig badkamer-
(Ed. 058 j.6-sept2011)

Sphinx heeft sinds kort de bekende Sphinx 300-serie opgedeeld in zeven segmenten om met één serie onder één merk invulling te geven aan alle projecten in renovatie, woningbouw, utiliteit, zorg en scholen. De badkamerserie die vooral van toepassing is in ziekenhuizen, verpleegtehuizen en overige plaatsen waar zelfstandig badkamergebruik door mindervaliden gewenst is, is de Sphinx 300 Comfort-serie.
Lees verder ...
Start van de bouw woonzorgcentrum Hechtel-Eksel
(Ed. 058 j.6-sept2011)

Op 25 juni nam minister Jo Vandeurzen de eerste spadesteek van het nieuwe woonzorgcentrum in Hechtel-Eksel voor zijn rekening. Bouwheer St. Antonius vertrouwde het project toe aan het architecten- en studiebureau Ar-te / Stabo. Strabag zal instaan voor de uitvoering.
Lees verder ...
UZ Gent en AZ Nikolaas worden strategische partners
(Ed. 058 j.6-sept2011)

Het UZ Gent sloot onlangs een raamakkoord met het AZ Nikolaas. De twee ziekenhuizen worden bevoorrechte partners op het vlak van geneeskundige zorg, kwaliteitsbeheer en opleiding.
Lees verder ...
Vermissingsprotocol voor mensen met dementie
(Ed. 058 j.6-sept2011)

De politiezone HEKLA ontwikkelde in samenspraak met de zorgsector – expertisecentra dementie, woonzorgcentra, ziekenhuizen,… - een protocol dat mensen met dementie, en bij uitbreiding met dwaalgedrag, snel moet terugvinden bij vermissing.
Lees verder ...
VOKA Congres Health Community
(Ed. 058 j.6-sept2011)

Op 29 september vindt het eerste Voka Health Community Congres plaats. Thema: “Gezondheidszorg 2.0 – Waarom samenwerken loont’. Dankzij open innovatie tussen ondernemers, kenniscentra, zorginstellingen en patiëntengroepen wil de Voka Health Community inspelen op de snelle ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Vernieuwen is een must, en door samen bruggen te bouwen worden zowel patiënten, verzorgden, instellingen als bedrijven er op termijn beter van.
Lees verder ...
AZ Nikolaas streeft naar optimalisatie van de voedingslogistiek
(Ed. 057 j.6-jun2011)

Een maand lang testte AZ Nikolaas het concept ‘Meals on wheels’ uit op zijn oncologische afdeling. De patiënten reageerden enthousiast, de voedselinname steeg en de voedselafvalberg verminderde. Tegelijk opent het concept perspectieven om de organisatie meer lean te maken.
Lees verder ...
Centrum voor hersenonderzoek: baanbrekende projecten om werking van het brein te ontrafelen
(Ed. 057 j.6-jun2011)

Op 16 mei 2011 vond de opening plaats van het NERF-lab op de imec campus in Leuven. Tijdens de opening van het NERF-lab – Neuro-electronics Research Flanders - kondigden imec, VIB en K.U.Leuven hun deelname in het Europese Human Brain Project aan.
Lees verder ...
Het A-Move systeem van Alsico: bewegingsinnovatie in de dienstkleding
(Ed. 057 j.6-jun2011)

Je goed voelen in je werkkledij is het doel van Alsico. Steeds weer probeert Alsico te vernieuwen, dit niet alleen met nieuwe kleuren en leuke accenten, maar ook door de pasvormen te verbeteren. Zo kunnen we een collectie aanbieden waar zowel de man als de vrouw zich goed in voelt.
Lees verder ...
LCC Plafonds lanceert XL-plafondpanelen
(Ed. 057 j.6-jun2011)

Op de VTDV-beurs lanceerde LCC Plafonds een nieuwe toepassing:XL-plafondpanelen. Deze panelen kunnen in een breedte van 300mm zelfdragend worden toegepast, in lengtes tot 3m en zijn ideaal voor gangen.
Lees verder ...
Les médicaments contrefaits inondent le marché africain
(Ed. 057 j.6-jun2011)

Les médicaments conçus pour le marché occidental sont soumis à des normes de fabrication strictes. Mais ces normes ne sont pas appliquées aux exportations destinées au Sud. La concurrence est donc uniquement basée sur les prix.
Lees verder ...
Nieuwe - Professionele Miele warmtepompdrogers 10 tot 16 kg
(Ed. 057 j.6-jun2011)

Professionele droogautomaten hebben veel energie nodig om het restwater in het wasgoed te verdampen en behoren zo tot dé grote energieverbruikers in de wasserijen. Miele introduceert de eerste professionele droger met warmtepomp die het energieverbruik vermindert en tevens geen luchtafvoerleiding meer nodig heeft.
Lees verder ...
Panhuys Park: woonzorgcentrum in een oase van groen en rust
(Ed. 057 j.6-jun2011)

In Destelbergen, aan de rand van de stad Gent, kunnen sinds kort de eerste bewoners terecht in het woonzorgcentrum Panhuys Park. Met zijn uitgelezen hotelservice, strikte veiligheidsmaatregelen en een medisch en paramedisch team maakt Panhuys Park het verschil.
Lees verder ...
Poolse verpleegkundigen zorgen voor ademruimte in de zorgsector
(Ed. 057 j.6-jun2011)

In de zorgsector klinkt de roep naar extra personeel steeds luider, en vacatures voor verpleegkundigen staan hierbij met stip genoteerd. De kwaliteit van de zorg voor onze zorgbehoevenden staat door het personeelstekort onder druk. Ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties gaan daarom op zoek naar alternatieve oplossingen. Het valt op dat personeelsverantwoordelijken hierbij steeds meer de kaart van buitenlandse verpleegkundigen trekken.
Lees verder ...
Primus viert 100ste verjaardag
(Ed. 057 j.6-jun2011)

Primus Belgie is fabrikant van industriële wasapparatuur - wasmachines, droogkasten, strijkrollen - en maakt deel uit van de Primus Group. Wereldwijd is Primus een top-vijf speler in de markt van industriële wasapparatuur. In 2011 & 2012 wordt het 100 jarig bestaan van de firma in de kijker gezet en reeds 100 jaar is de doelgroep van Primus de wassector bij onder andere de horeca, zorgsector, industriële wasserijen, strijkservices, wassalons, enz…Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan wordt onder meer aan gans het Belgische Primus personeel - met partner - een driedaags bezoek aangeboden aan de fabriek in Tsjechië.
Lees verder ...
Sterima-Vanguard behaalt RAL-certificatie
(Ed. 057 j.6-jun2011)

De Healthcare sector staat voor een aantal bijzondere uitdagingen. De roep om een betaalbare, doch uiterst kwalitatieve gezondheidszorg, weerklinkt steeds luider. De vergrijzing is een toekomstig feit, veelal luidt men nu al de alarmbel in een zoektocht naar extra deskundig verplegend personeel. Budgets worden kritischer dan ooit beoordeeld. Consultants vanuit de bedrijfswereld maken hun intrede in de ziekenhuisdirecties en verschaffen hen de ontberende kennis rond bijvoorbeeld logistiek, HR of IT. Sommige Woon- en Zorgcentra, MPI’s en ziekenhuizen slaan de handen in elkaar om via samenwerking een sterkere positie te verwerven.
Lees verder ...
Studenten kiezen voor sociale aspect in beroep van verpleegkundige
(Ed. 057 j.6-jun2011)

De voornaamste reden waarom jongeren voor het beroep van verpleegkundige kiezen, is nog altijd dat het beroep hen toelaat om mensen te helpen en zich nuttig te voelen in de maatschappij. Slechts een kleine minderheid geeft aan voor de job te kiezen omwille van werkzekerheid. Dat blijkt uit een bevraging die Express Medical, rekruteringsspecialist voor de medische en wetenschappelijke sector, uitvoerde bij 166 studenten en pas afgestudeerde studenten verpleegkunde.
Lees verder ...
UZ Leuven wint Agoria e-health Award
(Ed. 057 j.6-jun2011)

Het elektronisch medisch dossier Nexuz Health van het UZ Leuven is de grote winnaar van de eerste editie van de Agoria e-health Awards. Acht Vlaamse ziekenhuizen werken via dit informaticaplatform samen met één patiëntendossier. En dat biedt niet alleen schaalvoordelen op IT-vlak, maar vooral ook op medisch vlak. Want het systeem volgt ook de kwaliteit van de dienstverlening aan patiënten op. Bart Van den Bosch, directeur ICT van het UZ Leuven, en André Vandenberghe, ICT-directeur van het CHU Charleroi, zijn de e-health-persoonlijkheden van het jaar. De andere prijzen gingen naar het UZ Gent (beste samenwerking), het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper (Innovatie) en het AZ Maria Middelares Gent (rentabiliteit). Agoria, de federatie van de technologische industrie, beloont met deze wedstrijd personen en instellingen die de kwaliteit van e-health in ons land verbeteren.
Lees verder ...
Wateraudit licht alle waterprocessen in wasserij door
(Ed. 057 j.6-jun2011)

Wasserijen gebruiken voor de productie bijna uitsluitend grond- en/of drinkwater. Hoewel het aandeel van de waterkosten in de totale productiekosten nog steeds relatief gering is, wordt water voor steeds meer bedrijven een belangrijke kostenfactor.
Lees verder ...
Zeer geslaagd VTDV-congres 2011
(Ed. 057 j.6-jun2011)

Het VTDV-bestuur kan terugblikken op een zeer geslaagd congres. Op 27 mei 2011 vonden immers honderden bezoekers/standhouders de weg naar Flanders Expo.
Lees verder ...
Ziekenhuizen kiezen voor toenaderingsstrategieën
(Ed. 057 j.6-jun2011)

Vier jaar geleden nam de 45-jarige Paul d’Otreppe de functie over van Algemeen Directeur van het Saint-Lucziekenhuis in Bouge, een deelgemeente van Namen. Paul d’Otreppe is econoom van opleiding en heeft zijn diploma behaald aan het Institut d’Administration et de Gestion van de UCL (Université catholique de Louvain). Voor hij aan de slag ging als Algemeen Directeur van het Saint-Lucziekenhuis heeft hij een tiental jaar gewerkt bij BNP/Paribas, een functie die hij later gecombineerd heeft met een baan bij het CHR (Centre Hospitalier régional) van Luik. Tijdens dit interview legt hij onder meer uit dat het op lange termijn zijn bedoeling is om de huidige samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen te versterken.
Lees verder ...
Zorgeloos wonen, ook voor ouderen
(Ed. 057 j.6-jun2011)

Op 31 mei 2011 organiseerde de PlattelandsAcademie een studiedag over ‘Zorgeloos wonen, ook voor ouderen’. Tijdens dit infomoment werden nieuwe mogelijkheden rond woonzorg belicht, met name in plattelandsgebieden.
Lees verder ...
Zorgsymposium over people, business, policy & strategy
(Ed. 057 j.6-jun2011)

Op dinsdag 13 september vindt het 3de Zorgsymposium plaats in CC De Werf te Aalst. Na de succesvolle editie 2010 die door een 450-tal aanwezigen werd bijgewoond, wil de organisatie weerom informeren over innovaties in de sector van de zorgeconomie.
Lees verder ...
AZ Groeninge kiest voor cloud computing
(Ed. 056 j.6-mei2011)

Sinds vorig jaar slaan Partezis en NRB, met de steun van SAP, de handen in elkaar om de ERP-oplossing van SAP toegankelijker te maken via het SaaS-concept, een vorm van cloud computing. Twee Vlaamse ziekenhuizen maakten al de succesvolle overstap: het Koning Elisabeth Instituut in Oostduinkerke en het AZ Groeninge in Kortrijk.
Lees verder ...
Chaudfontaine verwent jonge moeders
(Ed. 056 j.6-mei2011)

Sinds januari 2011 is Chaudfontaine partner van de Roze Doos, een gratis geschenkenpakket dat vrouwen ontvangen bij de geboorte van hun kindje.
Lees verder ...
Chirurgisch materiaal nodig
(Ed. 056 j.6-mei2011)

In de Congolese ziekenhuizen dienen zich dagelijks patiënten aan die enkel via een operatie gered kunnen worden. Hieronder bevinden zich ook heel wat zwangere vrouwen die een keizersnede moeten ondergaan. Maar hoe doe je dat als je de juiste instrumenten niet hebt? Als je het materiaal nauwelijks steriel kunt houden? Of als een essentieel product zoals hechtingsdraad bijna niet te verkrijgen is?
Lees verder ...
De impact van pijn op de levenskwaliteit
(Ed. 056 j.6-mei2011)

Pijn – in het bijzonder chronische pijn – is een belangrijk gezondheidsprobleem dat miljoenen mensen treft. Onderzoek toont aan dat 9% van de EU-bevolking dagelijks kampt met pijn en de prevalentie neemt toe met de leeftijd: op 75 jaar lijdt meer dan 50% aan matige tot ernstige pijn. Dit heeft een enorme impact op de levenskwaliteit en het dagelijks functioneren van de patiënt. De uitgaven die in verband staan met pijn maken dan ook een aanzienlijk deel uit van de totale kosten van de gezondheidszorg.
Lees verder ...
Deceuninck: toonaangevende designer & producent van hoogkwalitatieve kunststofsystemen voor uiteenlopende toepassingen
(Ed. 056 j.6-mei2011)

Deceuninck is een internationaal toonaangevende designer & producent van hoog-kwalitatieve kunststofsystemen voor ramen & deuren, tuintoepassingen, dak- en gevel, en binnentoepassingen. De basistechnologie van het bedrijf is de extrusie van PVC en het geoctrooieerd Twinson-houtcomposietmateriaal voor raam-, deur- of bouwprofielen en dit zowel voor binnen of buiten als voor nieuwbouw of renovatie. In welke stijl vorm of kleur ook: Deceuninck heeft voor elk wat wils.
Lees verder ...
Doorbraak longkanker: eerst onderzoek via inwendige echografie
(Ed. 056 j.6-mei2011)

Researchers van het UZ Gent en de universiteiten van Leiden, Leuven en Cambridge zijn tot de conclusie gekomen dat men longklieruitzaaiingen in eerste instantie beter niet opspoort via chirurgische weg. Ze stellen in plaats daarvan inwendige echografie voor.
Lees verder ...
Essec biedt totaaloplossingen voor zorgcommunicatie
(Ed. 056 j.6-mei2011)

De divisie Healthcare Telecom van de Limburgse telecom groep Essec heeft een aantal integraties afgerond. Het gaat om de integratie van localisatie op vlak van een Wifi-netwerk, en de verderzetting van de ontwikkeling van haar spraakunit via VoIP.
Lees verder ...
EVVA-producten verhogen uw veiligheid
(Ed. 056 j.6-mei2011)

EVVA biedt een veelvoud aan mechanische en elektronische veiligheidssystemen. Ieder systeem onderscheidt zich door unieke, gepatenteerde technologieën. De toepassing van verschillende, met elkaar compatibele producten garandeert de optimale individuele oplossing.
Lees verder ...
Framing: anders communiceren over dementie
(Ed. 056 j.6-mei2011)

Dementie vormt een ernstige uitdaging voor onze samenleving: het is momenteel nog altijd niet te genezen en de veroudering van de bevolking neemt toe. De aandacht voor het omgaan met dementie en het bevorderen van de levenskwaliteit van personen met dementie wordt hierdoor belangrijker.
Lees verder ...
Jessa Ziekenhuis wint award ‘Werken aan mentaal welzijn’
(Ed. 056 j.6-mei2011)

Het Jessa Ziekenhuis heeft samen met twee andere bedrijven de award ‘Werken aan mentaal welzijn’ gewonnen. Ze werden geselecteerd uit 300 deelnemende bedrijven door Prevent, de Belgische vertegenwoordiger van the European Network for Worksite Health Promotion, ENWHP. 11% van de Europese bevolking blijkt meerdere gezondheidsproblemen te ervaren. Daarom startte Prevent en ENWHP in 2009 de campagne Move Europe – Werken aan Mentaal Welzijn. Gezonde werknemers zijn immers een voorwaarde om te komen tot een gezonde economie en een gezonde samenleving.
Lees verder ...
Limburgs antennepunt voor kinderen met ontwikkelingsstoornis
(Ed. 056 j.6-mei2011)

Op 3 februari 2011vond de officiële opening plaats van het Antennepunt Limburg van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen ( COS). Kinderen bij wie ontwikkelingsstoornissen vermoed worden, kunnen hier voortaan terecht voor een diagnose en doorverwijzing op maat. Het initiatief is een samenwerking tussen UZ Leuven, het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Jessa Ziekenhuis.
Lees verder ...
Living Tomorrow ontwikkelt seniorenflat
(Ed. 056 j.6-mei2011)

Living Tomorrow ontwikkelde samen met haar participanten de seniorenflat met nieuwe technologieën en systemen die oplossingen kunnen bieden voor de zelfstandige senior.
Lees verder ...
Nieuwe bestralingsmethode betekent doorbraak in behandeling van borstkanker.
(Ed. 056 j.6-mei2011)

Borstoperaties zijn momenteel in Europa en veel andere delen van de wereld standaard voor patiënten met borstkanker in een vroeg stadium. Extra onderzoek wijst het echter uit: één bestraling van 30 minuten kan voldoende zijn voor het succesvol behandelen van borstkanker in een vroeg stadium. Internationaal onderzoek naar Targit, een innovatieve bestralingstechniek, toont dit aan. Slechts één korte behandeling in plaats van wekenlang intensieve radiotherapie volstaat. Dit heeft grote effecten voor verbeterde levenskwaliteit, cosmetische resultaten en kosten.
Lees verder ...
Ouderen hebben nood aan gerontopsychologische begeleiding
(Ed. 056 j.6-mei2011)

Gerontius, het Centrum voor Ouderencoaching (COC), werd opgestart in de lente van 2011 vanuit de vaststelling dat ouderen nog steeds te weinig beroep kunnen doen op een vraaggestuurde benadering wanneer zij behoefte hebben aan gerontopsychologische begeleiding en ondersteuning op bepaalde levensdomeinen zoals gezondheid, relaties, werk, zorg, enz…
Lees verder ...
Richtlijnen voor de zorgpraktijk – Omgaan met knelpunten in de dagelijkse werking
(Ed. 056 j.6-mei2011)

Binnenkort verschijnt bij Uitgeverij Politeia het boek ‘Richtlijnen voor de zorgpraktijk – Omgaan met knelpunten in de dagelijkse werking’.
Lees verder ...
sTimul, zorg-ethisch lab
(Ed. 056 j.6-mei2011)

sTimul, zorg-ethisch lab is een uniek samenwerkingsproject tussen het onderwijs en de zorgsector. Warme zorg, theorie en praktijk reiken elkaar de hand. sTimul wil de ethische deskundigheid van zorgverleners en van zorgverleners in spé - studenten verpleging, verzorging, animatie, ergotherapie, kinesitherapie, geneeskunde - op een eigenzinnige manier aanscherpen.
Lees verder ...
Toenemende behoefte aan gerontologisch koken
(Ed. 056 j.6-mei2011)

“Zijn onze senioren ondervoed in de verzorgingstehuizen? Op deze vraag moeten we jammer genoeg bevestigen dat dit zo is. Reeds een aantal jaren doet de overheid onderzoek naar de voedingstoestand van onze senioren. Ondertussen zijn er een aantal proefprojecten uitgeschreven om de ondervoeding te voorkomen,” opent Katia Cornelis, diëtiste, diabetes educator, sportdiëtiste, master NLP en lactatiekundige.
Lees verder ...
UZ Gent en AZ Nikolaas worden strategische partners
(Ed. 056 j.6-mei2011)

Het UZ Gent sloot onlangs een raamakkoord met het AZ Nikolaas. De twee ziekenhuizen worden bevoorrechte partners op het vlak van geneeskundige zorg, kwaliteitsbeheer en opleiding.
Lees verder ...
WKK in de zorgsector: dimensionering is van cruciaal belang
(Ed. 056 j.6-mei2011)

Warmtekrachtkoppeling – WKK - kan een interessant alternatief vormen voor een energiezuinige verwarming in zorginstellingen. Aandacht voor integratie en een goede dimensionering is daarbij van belang.
Lees verder ...
ZNA kiest voor PPS bij bouw nieuw ziekenhuis
(Ed. 056 j.6-mei2011)

ZNA, de grootste zorgverlener van België, is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw ziekenhuis in de Antwerpse binnenstad. “Het gaat om een primeur want het is het eerste ziekenhuis in Vlaanderen dat gerealiseerd wordt via een PPS-concept,” opent Bruno Holthof algemeen directeur van ZNA.
Lees verder ...
Zorgcentrum Sint-Jozef Zonnebeke: transparant gebouw als baken van rust in de dorpsgemeenschap
(Ed. 056 j.6-mei2011)

“De afgelopen jaren hebben wij in verschillende fasen een nieuw zorgcentrum gerealiseerd op de site van het voormalige klooster van de congregatie van O.L.V.-ten-Bunderen. Sinds mei 2004 zijn we gehuisvest in een volledig nieuw gebouw. Wij beschikken over 88 woongelegenheden, 3 plaatsen kortverblijf in het zorgcentrum en 31 flats waaronder 10 service- en 21 zorgflats,” opent directeur Peter Reynaert van Zorgcentrum Sint-Jozef in Zonnebeke.
Lees verder ...
Acerta Dag van de Social Profit. Social profit heeft nood aan goed bestuur en talentmanagement
(Ed. 055 j.6-apr2011)

Ruim 250 verantwoordelijken uit de social profitsector namen donderdag 24 februari deel aan de eerste Acerta Dag van de Social Profit over goed bestuur en talentmanagement. Het succes en de continuïteit van social profit ondernemingen hangt immers voor een aanzienlijk deel af van goede bestuurscompetenties en -processen, de juiste talenten, een sterk leiderschap en een doorgedreven motivatie.
Lees verder ...
De rechten van personen met dementie
(Ed. 055 j.6-apr2011)

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een praktische gids over ‘De rechten van personen met een dementie’. Deze gids heeft vooral een praktische bedoeling: duidelijke antwoorden bieden op de meest voorkomende juridische vragen in verband met de ziekte van Alzheimer en verwante aandoeningen.
Lees verder ...
Digestief centrum AZ Maria Middelares behaalt ISO 9001: 2008-certificaat
(Ed. 055 j.6-apr2011)

Het digestief centrum van AZ Maria Middelares uit Gent voor patiënten met maag-, darm- en leverziekten behaalde onlangs het felbegeerde ISO 9001:2008-certificaat voor de preventie en aanpak van digestieve problemen. ISO 9001:2008 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Uit een recente tweedaagse audit blijkt dat het digestief centrum ruimschoots aan deze standaard voldoet. Het certificaat is drie jaar geldig.
Lees verder ...
Gezondheidszorg implementeren in bestaand weefsel
(Ed. 055 j.6-apr2011)

“De vergrijzing van de bevolking vormt een boeiende uitdaging voor de toekomst. Ik zie de vergrijzing dan ook niet zozeer als een probleem maar wel als een opportuniteit om een dynamiek op gang te brengen,” opent Patrick Lefebure, zaakvoerder van Archiplarchitecten uit Gent. Patrick Lefebure is internationaal erkend als specialist in de architectuur voor psychiatrische instellingen.
Lees verder ...
Home Healthcare kan bijdragen tot betere levenskwaliteit van patiënten
(Ed. 055 j.6-apr2011)

Mensen leven langer en krijgen vaker te maken met chronische ziekten. Kan het huidige gezondheidssysteem dit aan? Raken ziekenhuizen niet overbelast? Is de toekomst voor een ziekenhuis niet een patiënt buiten het ziekenhuis? Op deze vragen tracht Hubert Raeymaekers, country director van Philips Healthcare Benelux een antwoord te formuleren.
Lees verder ...
Hulpkreten vanuit het Zuiden: Memisa maakt het verschil
(Ed. 055 j.6-apr2011)

Er zijn heel wat medische noden in ‘onbeduidende’ gemeenschappen die geen steun krijgen van de grote hulporganisaties. Daarom is de situatie er niet minder schrijnend. De ngo Memisa kiest de kant van de allerarmsten en kan hun dringende vragen om hulp niet zomaar naast zich neer leggen.
Lees verder ...
Jaarlijks hebben in Vlaanderen ongeveer 3.400 pasgeborenen intensieve verzorging nodig
(Ed. 055 j.6-apr2011)

Op 11 februari vond het tweede verpleegkundig symposium ‘Sleutels voor morgen’ plaats georganiseerd door de Vlaamse Werkgroep Intensieve Neonatale Zorg, samengesteld uit de Vlaamse centra voor intensieve neonatale zorgen (NICU-diensten) en dat van Rocourt (Luik). Jaarlijks hebben in Vlaanderen en CHC Rocourt ongeveer 3.400 pasgeborenen intensieve verzorging nodig.
Lees verder ...
Outsourcing in de zorgsector: niets dan btw-problemen ?
(Ed. 055 j.6-apr2011)

De vraag naar innovatie en kostenbesparing noopt zorginstellingen vaak tot samenwerking. Ook samenwerken met een privé-partner behoort steeds meer tot de mogelijkheden. Bart Buelens, senior manager bij Ernst & Young btw-afdeling, legt uit hoe zorgorganisaties optimaal kunnen gebruik maken van outsourcing.
Lees verder ...
Saint-Luc in Bouge en Sainte-Elisabeth in Salzinnes. Ziekenhuizen kiezen voor toenaderingsstrategieën
(Ed. 055 j.6-apr2011)

Vier jaar geleden nam de 45-jarige Paul d’Otreppe de functie over van Algemeen Directeur van het Saint-Lucziekenhuis in Bouge, een deelgemeente van Namen. Paul d’Otreppe is econoom van opleiding en heeft zijn diploma behaald aan het Institut d’Administration et de Gestion van de UCL (Université catholique de Louvain). Voor hij aan de slag ging als Algemeen Directeur van het Saint-Lucziekenhuis heeft hij een tiental jaar gewerkt bij BNP/Paribas, een functie die hij later gecombineerd heeft met een baan bij het CHR (Centre Hospitalier régional) van Luik. Tijdens dit interview legt hij onder meer uit dat het voor Saint-Luc op lange termijn zijn bedoeling is om de huidige samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen te versterken.
Lees verder ...
UGent en imec ontwikkelen minilasers op chips. Laserspectoscopie voor gezondheids- en milieudoeleinden
(Ed. 055 j.6-apr2011)

De Europese Onderzoeksraad heeft een budget van ongeveer 2,2 miljoen euro toegewezen aan het InSpectra-onderzoeksproject van de UGent en imec. De onderzoeksgroep Fotonica van professor Roel Baets zal met dit budget een chip ontwikkelen die uitgerust is met minuscule lasers. De chip meet kleine concentraties van allerlei substanties en kan voor onder meer medische en milieutoepassingen worden gebruikt.
Lees verder ...
UZ Brussel: Top Employer label als referentie in strijd om talent
(Ed. 055 j.6-apr2011)

Het UZ Brussel heeft voor het 3de jaar op rij het label ‘Top Employer’ behaald. Dit label is belangrijk voor het ziekenhuis als werkgever, zeker in een jaar waarin het 200 vacatures heeft. De ervaring leert dat het toekennen van het Top Employer label een positief effect heeft op het beeld dat werkzoekenden hebben van het ziekenhuis als werkgever.
Lees verder ...
Vlaamse koepels woonzorgcentra bezorgd over tewerkstelling
(Ed. 055 j.6-apr2011)

De 4 Vlaamse koepels van woonzorgcentra zijn bezorgd over de tewerkstelling van 2000 tot 3000 gediplomeerde verzorgenden in de woonzorgcentra die uit de boot dreigen te vallen omwille van de nieuwe regelgeving zorgkundigen.
Lees verder ...
Zorgsector heeft nood aan attractiever personeelsbeleid
(Ed. 055 j.6-apr2011)

“De zorgsector heeft nood aan een attractiever personeelsbeleid. Wordt hier geen werk van gemaakt dan zal het nog moeilijker worden om nieuwe medewerkers aan te trekken maar zullen ook huidige medewerkers sneller uitstromen. De HR-afdeling kan deze uitdagingen enkel waarmaken als ze daarbij de steun krijgt van het voltallige kader,” vertellen Piet Vandenbussche, Business Manager en Sectorverantwoordelijke Social Profit en Luc Dekeyser, directeur Kenniscentrum van SD Worx. SD Worx deed recent een onderzoek naar de talent-, engagement- en retentieproblematiek in de zorg.
Lees verder ...
België scoort zwak in e-health
(Ed. 054 j.6-maa2011)

De verbetering van de gezondheidszorg via elektronische informatie kan beter. België staat pas 7de in een rangschikking van 12 EU-landen.
Lees verder ...
Biotech in België moet zich heroriënteren om te overleven. In 2020 zal alle onderzoek collaboratief gebeuren.
(Ed. 054 j.6-maa2011)

Biotech bestaat nu zo'n 30 jaar en kwam vooralsnog niet aan de verwachtingen tegemoet. Biotechbedrijven ontwikkelen niet sneller of goedkoper geneesmiddelen dan de traditionele farmabedrijven. Het typische businessmodel van een biotechbedrijf verandert ook: biotech- en farmabedrijven groeien naar mekaar toe; biotech heeft steeds meer moeite om financiering te vinden; en ten slotte verschuiven onderzoek en ontwikkeling langzaam maar zeker richting oosten.
Lees verder ...
Campro Professional Surveillance Solutions
(Ed. 054 j.6-maa2011)

Het leveren en installeren van digitale camerabewaking is ‘de’ specialiteit van Campro. De veiligheid van zowel medewerkers als patiënten garanderen met respect voor de privacy.
Lees verder ...
De rechten van personen met dementie
(Ed. 054 j.6-maa2011)

De Koning Boudewijnstichting publiceerde een praktische gids over ‘De rechten van personen met een dementie’. Deze gids heeft vooral een praktische bedoeling: duidelijke antwoorden bieden op de meest voorkomende juridische vragen in verband met de ziekte van Alzheimer en verwante aandoeningen.
Lees verder ...
Externe partner als facilitator bij gezamenlijk aankopen in de zorgsector
(Ed. 054 j.6-maa2011)

Het debat rond een gezamenlijk aankoopbeleid en het faciliteren van bepaalde aspecten hiervan door een onafhankelijke derde partij wordt al jaren gevoerd. Slechts weinig zorginstellingen hebben hiervoor echter al concrete stappen gezet. De nakende toepassing van de wet op overheidsopdrachten en de verwachte gevolgen hiervan op de aankoopstrategie hebben de discussie opnieuw op de voorgrond geplaatst. Tegen deze achtergrond organiseerde Heslog een geslaagd seminarie met bestuurders, aankopers en logistiekers. Heslog biedt value-added logistics en geïntegreerde supply chain oplossingen.
Lees verder ...
Home Healthcare kan bijdragen tot betere levenskwaliteit van patiënten
(Ed. 054 j.6-maa2011)

Mensen leven langer en krijgen vaker te maken met chronische ziekten. Kan het huidige gezondheidssysteem dit aan? Raken ziekenhuizen niet overbelast? Is de toekomst voor een ziekenhuis niet een patiënt buiten het ziekenhuis? Op deze vragen tracht Hubert Raeymaekers, country director van Philips Healthcare Benelux een antwoord te formuleren.
Lees verder ...
Jaarlijks hebben in Vlaanderen ongeveer 3.400 pasgeborenen intensieve verzorging nodig
(Ed. 054 j.6-maa2011)

Op 11 februari vond het tweede verpleegkundig symposium ‘Sleutels voor morgen’ plaats georganiseerd door de Vlaamse Werkgroep Intensieve Neonatale Zorg, samengesteld uit de Vlaamse centra voor intensieve neonatale zorgen (NICU-diensten) en dat van Rocourt (Luik). Jaarlijks hebben in Vlaanderen en CHC Rocourt ongeveer 3.400 pasgeborenen intensieve verzorging nodig.
Lees verder ...
MEMISA - Water is leven
(Ed. 054 j.6-maa2011)

De Verenigde Naties hebben 22 maart uitgeroepen tot Wereldwaterdag. Op deze dag wordt extra aandacht geschonken aan de waterproblematiek in de wereld. Deze Wereldwaterdag wil mensen laten stilstaan bij de waarde van water.
Lees verder ...
Mensa: warme passie voor maaltijden in koude lijn
(Ed. 054 j.6-maa2011)

In januari 2006 werd het landschap van de ouderenzorg hertekend door een nieuwe innovatie die in de sector werd gelanceerd. Groepering van Voorzieningen voor Ouderenzorg - Groep GVO - te Kortrijk sloot een partnerschap met Sodexo voor het lanceren van haar nieuw innovatief keukenproject dat tot MENSA werd gedoopt. “In essentie was Mensa bedoeld voor de 8 voorzieningen die tot de Groep GVO behoorden, verspreid over West-Vlaanderen. Al gauw werd duidelijk dat Mensa verder zou uitgroeien naar een bepalend keukeninitiatief in de ouderenzorg,” vertelt Bernard Bruggeman, gedelegeerd bestuurder Groep GVO.
Lees verder ...
Mondoor, het gemak van zweefdeuren
(Ed. 054 j.6-maa2011)

U wilt in uw gebouwen deuren die het uw bewoners, medewerkers en andere gebruikers zo makkelijk mogelijk maken. Een deur die draait neemt ruimte in. Een schuifdeur heeft als nadelen dat rails en wieltjes slijten en deurbladen uit de rails lopen. De oplossing? Een zweefdeur! Met een vinger of automatisch te bedienen.
Lees verder ...
SENS-CITY: het kloppend hart van St.-Oda
(Ed. 054 j.6-maa2011)

Zwemmen is voor de bewoners van Dienstencentrum St.-Oda water waarnemen en beleven in al zijn vormen. Voor even niet gekluisterd zijn aan een rolwagen, maar vrij bewegen in het water. Gedragen, gewiegd en bewogen worden. In de stoomdouche beleven ze intense geuren waar de poriën van de huid letterlijk worden opengezet en waar ze de geur met hun lichaam waarnemen.
Lees verder ...
Tenacs realiseert uitgave Jaarboek van de Geneesheren-Specialisten
(Ed. 054 j.6-maa2011)

De editie 2011 van het ‘Jaarboek van de Geneesheren-Specialisten’, uitgegeven door het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten (VBS), staat weer op stapel. Vanaf deze editie neemt Tenacs Publishing & Communication uit Sint-Martens-Latem de productie en de advertentiewerving voor zijn rekening. Tenacs is een ervaren uitgever onder meer bekend van het Tijdschrift voor Cardiologie/Journal de Cardiologie, Urobelmagazine®, Hospindex®, Actual Care, … Ook het uitwerken van communicatieve projecten behoort tot de dienstverlening van Tenacs.
Lees verder ...
az groeninge en Alpheios: solide partners in schoonmaak
(Ed. 053 j.6-feb2011)

“Voor de schoonmaak van de nieuwe campus van az groeninge doen wij een beroep op 64 eigen medewerkers. Maar daarnaast hebben wij een partnership afgesloten met Alpheios voor onder meer het aanleveren van werkwagens en schoonmaakproducten. Alpheios adviseert ons permanent om de processen verder te optimaliseren,” opent Patrick Meyvaert, manager facilitaire dienst bij az groeninge.
Lees verder ...
Levensbelangrijke gezondheidscentra!
(Ed. 053 j.6-feb2011)

De gezondheidszorg in Congo kent een andere structuur dan in België. Het land is opgedeeld in 518 gezondheidszones (“zones de santé”), vaak zo groot als of zelfs groter dan een Belgische provincie. Elke gezondheidszone telt maar één referentieziekenhuis (“hôpital de réference”). Slechts weinig zones hebben daarnaast nog een tweede ziekenhuis.
Lees verder ...
Moeten we wel een chip ‘inbouwen’ bij senioren?
(Ed. 053 j.6-feb2011)

De divisie Healthcare Telecom van de Limburgse telecom groep Essec reageert op de jongste berichten in de media waarin gesteld wordt dat er op een of andere manier een chip zou kunnen ‘ingebouwd’ worden bij senioren. Dit om te detecteren waar ze zich bevinden wanneer ze zich buiten een zorginstelling verplaatsen. Er bestaan vandaag tal van toepassingen die zo ver niet moeten gaan, en die zeker zo efficiënt werken volgens Essec.
Lees verder ...
Nieuw obesitascentrum voor AZ Groeninge
(Ed. 053 j.6-feb2011)

Eind december 2010 verhuisde het obesitascentrum van AZ Groeninge naar een nieuwe campus waar het over meer ruimte beschikt en in een nog betere dienstverlening kan voorzien.
Lees verder ...
Opleiding psychosociale gerontologie
(Ed. 053 j.6-feb2011)

Sinds het huidige academiejaar is mogelijk om de nieuwe opleiding Psychosociale gerontologie te volgen aan de HUB, Hogeschool Universiteit Brussel. De nieuwe bacehelor-na-bachelor (banaba) loopt over twee jaar en mikt op professionele bachelors uit de sociaal-agogische richtingen en op afgestudeerde ergotherapeuten en verplegers.
Lees verder ...
Studiedag VVAV over innovatieve concepten
(Ed. 053 j.6-feb2011)

In 2010 organiseerde de vakvereniging voor inkopers uit de verzorgingssector VVAV, in samenwerking met vzw Vorm, een eerste studiedag rond innovatieve producten binnen de sector. Gezien het grote succes wordt er 5 april 2011 een tweede editie georganiseerd in De Montil in Affligem.
Lees verder ...
Trainen of duurzaam opleiden in de zorgsector?
(Ed. 053 j.6-feb2011)

“Het gericht investeren in talenten van medewerkers loont. Voor het individu, voor het team, voor de organisatie . Organisaties echter verwarren trainingen nog al eens met duurzaam opleiden. Duurzaam opleiden kenmerkt zich door het tot stand brengen van een blijvende verandering in kennis en vaardigheden, houding en gedrag van de individuele werknemer, van het team en daarmee van de organisatie als geheel. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de effecten van vaardigheidstrainingen beperkt zijn en dat al na zes maanden het geleerde voor 70% is verdwenen,” opent Sikko De Jong, organisatiepsycholoog/trainer en senior consultant psycholoog bij Athena Organisatie Coaching
Lees verder ...
Tweede congres zorgondersteuning over performantie
(Ed. 053 j.6-feb2011)

Het tweede congres zorgondersteuning komt eraan en dit op 25 maart 2011 in Congrescentrum Ter Elst in Edegem.
Lees verder ...
Ziekenhuis Oost-Limburg: topklinische zorgen in een model van sterke samenwerking
(Ed. 053 j.6-feb2011)

Het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk – ZOL – is met 814 bedden een van de grootste niet-universitaire ziekenhuizen van België. De voorbij jaren werden er heel wat grote initiatieven en nieuwbouwprojecten concreet zichtbaar. “Maar ook in de volgende jaren staan er nog heel wat bouwprojecten op stapel en werken wij aan diverse projecten, zowel intern op het gebied van kwaliteit, patiëntveiligheid en de verdere uitbouw van ons aanbod. Maar ook extern op het vlak van onder meer samenwerking met andere ziekenhuizen. Gezamenlijke aankoop op niet-medisch vlak is daarvan een voorbeeld,” opent Erwin Bormans, algemeen directeur van het ZOL.
Lees verder ...
Zorgmarketing als antwoord op concurrentie en kritische bewoners
(Ed. 053 j.6-feb2011)

In toenemende mate ontdekken WZC’s het belang van zorgmarketing. De social-profit sector maakt hierbij een inhaalbeweging ten opzichte van de profitsector. Kwaliteitsverantwoordelijke Johan Maris legt uit hoe WZC’s hun zorgmarketing kunnen optimaliseren.
Lees verder ...
193 serviceflats in Deurne in een groene omgeving
(Ed. 052 j.5-dec2010)

Tegen eind 2012 worden 193 serviceflats en nieuw dienstencentrum opgeleverd in Deurne. In een modelappartement krijgen toekomstige bewoners alvast een idee van hoe hun nieuwe leefomgeving er zal uitzien.
Lees verder ...
AZ Glorieux: efficiënte zorgverstrekking door samenwerking met andere ziekenhuizen
(Ed. 052 j.5-dec2010)

Eén van de grootste ziekenhuizen, en meteen ook één van de grootste werkgevers uit de Vlaamse Ardennen, heet sinds 1 oktober 2010 ‘AZ Glorieux’. De nieuwe naam en het frisse logo vormen de start van een reeks ambitieuze toekomstplannen van het vroegere ‘AZ Zusters van Barmhartigheid te Ronse’. Algemeen directeur Stefaan Blomme licht de plannen toe.
Lees verder ...
Handboek ‘Werken met patiënten’: draaiboek voor alle zorginstellingen
(Ed. 052 j.5-dec2010)

“De titel van dit handboek – Werken met patiënten – geeft onmiddellijk het opzet van het handboek weer. ‘Werken met patiënten’ is een dynamisch proces, dat naargelang de problematiek en/of de betrokken zorgverlener steeds een eigen perspectief krijgt. Het is dat bijzondere perspectief dat in dit handboek een eigen gezicht zal krijgen,” vertelt Tine Mous, uitgever politeia.
Lees verder ...
Home Healthcare kan bijdragen tot betere levenskwaliteit van patiënten
(Ed. 052 j.5-dec2010)

Mensen leven langer en krijgen vaker te maken met chronische ziekten. Kan het huidige gezondheidssysteem dit aan? Raken ziekenhuizen niet overbelast? Is de toekomst voor een ziekenhuis niet een patiënt buiten het ziekenhuis? Op deze vragen tracht Hubert Raeymaekers, country director van Philips Healthcare Benelux een antwoord te formuleren.
Lees verder ...
Ingenium ontwerpt technische installaties AZ Groeninge Kortrijk
(Ed. 052 j.5-dec2010)

Ere wie ere toekomt: in ACCA 050 werd abusievelijk de naam van Ingenium onvermeld gelaten en de naam van een ander ingenieursbureau vernoemd, bij de realisatie van AZ Groeninge Kortrijk. In dit artikel kan u lezen over de samenwerking tussen AZ Groeninge en Ingenium.
Lees verder ...
Memisa verleent steun aan slachtoffers van sexueel geweld.
(Ed. 052 j.5-dec2010)

Sinds juni 2008 steunt MEMISA een pilootproject voor het verlenen van steun aan slachtoffers van (sexueel) geweld in en rond Kaniola in Zuid- Kivu (DRCongo). Via de lokale organisatie “Action d’Espoir” wordt aan ongeveer 800 vrouwen de nodige medische en psycho-sociale bijstand verleend. Via zelfhulpgroepen in dorpen worden de trauma’s verwerkt. Tegelijk worden concrete activiteiten ontwikkeld die leiden tot een zeker inkomen. De aard van de economische bedrijvigheid kan variëren van landbouw en kleinveeteelt tot een kleine handelszaak. Dit biedt deze vrouwen opnieuw zelfwaarde en, omdat ook heel de gemeenschap bij dit proces wordt betrokken, kansen op ontwikkeling.
Lees verder ...
Nieuw dementieplan moet stigma wegnemen
(Ed. 052 j.5-dec2010)

Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, heeft zijn dementieplan 2010-2014 voorgesteld. Vandaag zijn er in Vlaanderen zo’n 100.000 personen met dementie. 65% van hen woont thuis. Mensen worden almaar ouder en mede daardoor zijn er gaandeweg meer mensen met dementie.
Lees verder ...
Vraag naar thuiszorg blijft stijgen
(Ed. 052 j.5-dec2010)

Op 20 oktober zette Landelijke Thuiszorg de ‘verzorgende’ in het zonnetje. Dagelijks trekken meer dan 17.000 verzorgenden naar een zorgbehoevende die thuis woont en daar wenst verzorgd te worden, of naar een jong gezin met een pas geboren baby. Hiervan werken er 1184 bij Landelijke Thuiszorg.
Lees verder ...
Zestig serviceflats in Sint-Niklaas
(Ed. 052 j.5-dec2010)

Het OCMW van Sint-Niklaas bouwt zestig serviceflats aan de Azealaan. De werken starten wellicht begin oktober.
Lees verder ...
Zorginnovatiecluster Zuid-Oost-Vlaanderen als hefboom voor bedrijvigheid en tewerkstelling
(Ed. 052 j.5-dec2010)

De Zorginnovatiecluster Zuid-Oost-Vlaanderen – opgestart bij een Staten-Generaal op 28 oktober 2010 – wil de zorgsector gebruiken als een hefboom om meer bedrijvigheid en tewerkstelling te creëren in Zuid-Oost-Vlaanderen.
Lees verder ...
AZ St.-Elisabeth Herentals focust op versterking interne competenties en netwerking met andere ziekenhuizen
(Ed. 051 j.5-nov2010)

AZ St.-Elisabeth Herentals beleeft drukke tijden. Het oudste gasthuis van de Kempen – opgericht in 1253(!) – werkt immers volop aan de vernieuwing/uitbreiding van zijn infrastructuur en uitrusting. “Maar ondertussen trachten wij ook onze dienstverlening te optimaliseren met een tweesporenbeleid. Enerzijds door het versterken van de interne competenties en anderzijds door het aangaan van nieuwe netwerken,” opent algemeen directeur Michel Detailleur.
Lees verder ...
Besam focust op totaaloplossingen in een groene context.
(Ed. 051 j.5-nov2010)

Besam België blikt terug op een geslaagde deelname aan Healthcare 2010. Ter gelegenheid van de tweejaarlijkse beurs voor professionals en leveranciers in de gezondheidszorg, onthulde Besam een nieuw logo.
Lees verder ...
De algemene ziekenhuizen van Doornik. 3 ziekenhuizen worden 1 in de stad met de 5 klokkentorens
(Ed. 051 j.5-nov2010)

Januari 2009: de algemene ziekenhuizen van Doornik verenigen zich onder een gemeenschappelijk vaandel: het CHwapi. Juli 2010: na een gemeenschappelijk bestaan van anderhalf jaar, gaan ze een fusie aan. De resultaten zijn eenvormige activiteiten en bruggen tussen de teams met het oog op een betere prestatie. Klanten die beter begeleid worden, een zorgaanbod dat samenhangender is… De afgelegde weg en vooruitzichten met de projectorganisatoren.
Lees verder ...
Fotografe Lieve Blancquaert over ‘Kraambed Congo’
(Ed. 051 j.5-nov2010)

Fotografe Lieve Blancquaert trok eind 2009 naar Kasongo Lunda om er de documentaire “Kraambed Kongo” te draaien. Ze maakte er tevens kennis met Memisa’s werk op het terrein en is sindsdien meter van Memisa. Lieve Blancquaert getuigt:
Lees verder ...
I2C bekroonde voor derde keer innovaties in de zorgsector
(Ed. 051 j.5-nov2010)

Op de vakbeurs HealtCare werden de prijzen uitgereikt van de derde editie van de I2C-award, de zorginnovatieprijs die op zoek gaat naar de meest vernieuwende ideeën in de zorgsector. In het totaal werden er zes prijzen uitgereikt, verdeeld over drie categorieën. Deze prijzen gingen naar woonzorgcentrum De Zonnebloem Zwijnaarde, Sint-Oda Overpelt, RDBM Architecten en het bedrijf Cleanic. Opmerkelijk was wel dat er dit jaar 4434 stemmen uitgebracht werden op een van de genomineerde inzendingen.
Lees verder ...
Jubileumcongres Sofrologie
(Ed. 051 j.5-nov2010)

In een organisatie van AZA , in samenwerking met internationale school Barcelona & Vlaamse Vereniging voor Caycediaanse Sofrologen, vindt op zaterdag 27 november 2010 vindt het Jubileumcongres Sofrologie plaats. Na 50 jaar is het een moment om even stil te staan bij de resultaten van de methode.
Lees verder ...
Studiedag Acerta: draait Europa de kraan van de staatssteun dicht?
(Ed. 051 j.5-nov2010)

Draait Europa de kraan van staatssteun dicht voor onder meer zorginstellingen? Die vraag vormde het centrale thema van een studiedag - op 21 oktober 2010 - georganiseerd door Acerta Leerstoel Social Profit, in samenwerking met Universiteit Antwerpen. Een evident antwoord ligt niet voor handen: Europa keurt staatssteun goed mits er beantwoord wordt aan een aantal spelregels. Over de invulling van die spelregels heerst echter nog de grootste onduidelijkheid.
Lees verder ...
Gebouwentechnieken communiceren met elkaar
(Ed. 050 j.5-okt2010)

Honeywell Building Solutions zorgt ervoor dat de verschillende gebouwentechnieken in AZ Groeninge vlekkeloos met mekaar kunnen communiceren en ze laten ook een uniform beheer toe.
Lees verder ...
GRH/WIN HR software, gemaakt en herwerkt voor en door de gezondheidszorg
(Ed. 050 j.5-okt2010)

Het is niet eenvoudig om in een ziekenhuisomgeving de human resources te beheren. De FOD Volksgezondheid heeft een volledig arsenaal aan regels uitgebroed die het uitbetalen van loon, het berekenen van prestaties en de facturatie ervan op zijn minst complex maakt. Standaardisering lijkt niet in hun woordenboek voor te komen ... Wij spoorden voor u op de softwaremarkt een hulpmiddel op dat de betaling van lonen beheert samen met zoveel meer.
Lees verder ...
Mentorship als hefboom voor veranderingen binnen de zorg
(Ed. 050 j.5-okt2010)

“P.C. Dr. Guislain in Gent is een moderne organisatie waar op vijf campussen in een gedifferentieerd therapeutisch aanbod wordt voorzien. De instelling kent in zijn HR-beleid een aantal bijzondere uitdagingen: de steeds ouder wordende personeelsgroep, de moeizame instroom van nieuwe medewerkers, het onthaal- en inscholingsbeleid van jonge mensen, het kunnen borgen van de organisatiewaarden, enz… Het project ‘mentorship’ lijkt meerdere van deze uitdagingen te ondervangen: een ervaren werknemer wordt mentor en fungeert als een ‘buddy’ die minder ervaren medewerkers wegwijs kan maken en die ook de nodige ondersteuning kan geven,” opent Veerle Herst, zaakvoerder van projectenbureau Arteria en senior consultant voor Flanders Synergy. Zij begeleidde dit concept en zorgde tevens voor de ondersteunende financiering van uit het ESF, Europees Sociaal Fonds. Het ESF stelt middelen ter beschikking voor initiatieven die bijdragen tot meer en betere jobs voor mensen.
Lees verder ...
Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria Halle: kwaliteit en performantie staan borg voor solide toekomst
(Ed. 050 j.5-okt2010)

Anno 2010 is het Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria Halle uitgegroeid tot een gediversifieerd algemeen ziekenhuis voor de Halse bevolking en het Pajottenland met een uitgebreid aantal erkende en operationele diensten. De afgelopen jaren werd fors geïnvesteerd in infrastructuur en mankracht. Het ziekenhuis geniet een hoge attractiviteit, dankzij een blijvend stijgend medisch en verzorgend aanbod. Gedelegeerd bestuurder Jozef Jonckheere – inmiddels 72 jaar – speelt daarbij een belangrijke rol.
Lees verder ...
Videoconferencing verhoogt kwaliteit dienstverlening aan kankerpatiënt
(Ed. 050 j.5-okt2010)

Het AZ Maria Middelares in Gent betrekt de huisarts nauwer bij het Multidisciplinair Oncologisch Consult. Belgacom implementeerde hiervoor een toepassing voor videoconferencing in het ziekenhuis. Dankzij de grotere betrokkenheid van de huisarts kan de patiënt rekenen op een optimaal overleg tussen de behandelende artsen binnen en buiten het ziekenhuis. Tegelijk realiseert de huisarts een belangrijke tijdwinst. Het proefproject – een primeur in ons land – kwam tot stand met de steun van het RIZIV.
Lees verder ...
Antwerpen heeft nood aan 2000 extra serviceflats
(Ed. 049 j.5-sept2010)

De stad Antwerpen bouwt woonzorgkernen uit binnen ‘levensloopbestendige’ wijken, met voldoende voorzieningen zodanig dat iedereen met een verminderde zelfredzaamheid zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen. “Wij hebben recent een inventarisatie gemaakt van het bestaande en geplande aanbod aan woon- zorgvormen op wijkniveau. We gingen daarbij uit van de bevolkingsprognose naar 2016,” vertelt Johan De Muynck, directeur Zorgbedrijf OCMW Antwerpen.
Lees verder ...
Assist helpt de zorg vooruit.
(Ed. 049 j.5-sept2010)

In de huidige turbulente markt is het realiseren van betere zorg tegen lagere kosten belangrijker dan ooit.
Lees verder ...
Coca-Cola Enterprises biedt een verfrissend drankje aan in de kleuren van de sector: water van Chaudfontaine.
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Coca-Cola Enterprises wenst een groter aantal patiënten, medewerkers en bezoekers te laten genieten van een kwaliteitsvol natuurlijk mineraal water. Het bedrijf zal zijn klanten en de beslissingsbevoegden ontmoeten op de HealthCare Beurs in oktober 2010. Op het programma van deze editie die gericht is op ‘Think Green’: degustatie van Chaudfontaine, demonstatie van zijn minerale troeven, voorstelling van de diensten die afgestemd zijn op de sector en het beleid wat betreft de duurzame ontwikkeling van het merk.
Lees verder ...
Comfortzorg-Domotica in de thuiszorg
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Door het toenemende aantal zorgbehoevende personen in de thuiszorg is de vraag naar comfort en veiligheid in de thuissituatie toegenomen. Om aan deze vraag tegemoet te komen, zal Landelijke Thuiszorg nieuwe hulpmiddelen en innovatieve toepassingen van domotica uittesten binnen het Interregproject Gluren bij de buren. In de woon- en zorgcentra zijn al veel eerder comfort- en domoticahulpmiddelen ontwikkeld. Het project heeft hiervan een inventarisatie gemaakt en 5 bruikbare hulpmiddelen geselecteerd om het comfort van onze zorgbehoevende thuiswonende cliënten te vergroten. In totaal worden de gekozen hulpmiddelen in 55 proefsituaties in de grensregio Vlaanderen-Nederland uitgetest waarvan 23 situaties bij Landelijke Thuiszorg. Na evaluatie van deze testperiode kunnen de hulpmiddelen mogelijks geïntegreerd worden in de thuiszorg.
Lees verder ...
Controle van luchtkwaliteit in ziekenhuizen: meten is weten
(Ed. 049 j.5-sept2010)

“Over de risico’s van luchtcontaminatie in een ziekenhuisomgeving en hoe daaraan kan worden verholpen bestaat nog veel onduidelijkheid. Het regelmatig monitoren van de luchtkwaliteit kan alvast een belangrijk hulpmiddel betekenen,” opent Pascal De Waegemaeker, verpleegkundige Ziekenhuishygiëne, UZ Gent.
Lees verder ...
Coriotech: op maat gemaakt pakket van TV-zenders voor residenten
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Coriotech is als Belgische onderneming actief in ICT oplossingen voor woonzorgcentra. Maar Coriotech levert ook op maat gemaakte pakketten van zenders voor residenten: professionele digitale hotel televisie via satelliet is de goedkoopste en gebruiksvriendelijkste manier om in een woonzorgcentrum digitale televisie als service aan te bieden. TV-abonnementsgelden vervallen of kunnen tot een minimum gereduceerd worden. U kan ook het zenderaanbod volledig afstemmen op de noden van de resident. Inmiddels werd in meer dan 12.000 kamers in de Benelux gekozen voor de oplossing van Coriotech. Heeft u interesse om zelf uw film, sport en nieuwszenders te bepalen en geen abonnementsgeld te betalen? Contacteer dan Coriotech op het nummer 03-658 99 29. Info: www.coriotech.be
Lees verder ...
Douwe Egberts Coffee Systems stelt twee nieuwigheden voor:nieuwe generatie Cafitesse 100 en een mobiele koffieoplossing.
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Voor elke moment van werkdag is een goede, verse kop koffie een verademing. Met de machines uit de Cafitesse 100-serie van Douwe Egberts Coffee Systems is dat mogelijk. In twee seconden heeft u een kop verse koffie en binnen een halve minuut een hele kan koffie. De machines uit de Cafitesse 100-serie zijn snel, efficiënt en compact en dankzij het eenvoudige bedieningspaneel ook geschikt voor zelfbediening. De Cafitesse 100-serie biedt voor elk wat wils.
Lees verder ...
Eerste prototype patiëntenkamer van de toekomst
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Een uniek en gemotiveerd consortium van gebruikers, onderwijs- en kennisinstellingen, fabrikanten en beroepsorganisaties verenigde de krachten en ontwikkelde onder de noemer ‘PRoF’ - wat staat voor ‘Patient Room of the Future’ - een totaal nieuw concept van een patiëntenkamer. Een concept waarbij de patiënt centraal wordt gesteld, en er veel aandacht wordt besteed aan de zorgomgeving onder meer door nadruk te leggen op comfort en huiselijkheid.
Lees verder ...
e-Healthcongres: informatica ondersteunt de zorg voor patiënten
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Op donderdag 25 november 2010 wordt in Brussel opnieuw het e-Healthcongres georganiseerd door TMAB Business Events in samenwerking met Agoria ICT eHealth Platform. Kris Thys, managing director bij TMAB blikt alvast vooruit op het evenement. TMAB is gespecialiseerd in de organisatie van exclusieve B2B-evenementen.
Lees verder ...
Eindelijk duidelijkheid voor fusie-ziekenhuizen over VIPA
(Ed. 049 j.5-sept2010)


Lees verder ...
Essec Healthcare Telecom biedt het beste van beide werelden
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Essec Telecom levert al meer dan 33 jaar geïntegreerde totaaloplossingen voor bedrijven en de zorgsector. Vijf jaar geleden besliste de afdeling Healthcare Telecom om een eigen verpleegoproepsysteem te ontwikkelen. Dit omdat de fabrikanten waarmee werd gewerkt, niet de nieuwste technologieën volgden.
Lees verder ...
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen lanceert gebruiksvriendelijke en innoverende webapplicatie.
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Door de vergrijzing komen leeftijdsgerelateerde aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer steeds frequenter voor. België telt vandaag zo’n 163 000 mensen met dementie. Ruim drie keer zoveel mensen zijn op de een of andere wijze mantelzorger voor iemand met deze aandoening. We stellen vast dat zij grip willen krijgen op de situatie die hun treft waardoor hun informatiebehoefte stijgt.
Lees verder ...
FAAC: kwalitatieve producten met een meerwaarde voor de zorgsector
(Ed. 049 j.5-sept2010)

“FAAC is marktleider in het segment van toegangsautomatisering. Onze producten vinden hun weg naar diverse marksegmenten via verschillende kanalen. Nog meer dan voorheen willen wij ons profileren in de zorgsector. Wij hebben dan ook heel wat troeven aan te bieden,” vertelt Bernard Van Hullebus, product manager bij FAAC.
Lees verder ...
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Convenant palliatieve zorg
(Ed. 049 j.5-sept2010)

De Vlaamse Regering heeft 152727 euro toegekend voor het werkingsjaar 2010 aan de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen voor de realisatie van de opdrachten uit het convenant 2009-2011. Met dat geld moet de Federatie PZV onder meer de vorming van deskundigen in de palliatieve zorg professionaliseren en het registratiepakket over de werking van de palliatieve netwerken verder opvolgen en verfijnen.
Lees verder ...
Gezondheidszorg in DR Congo, 50 jaar na onafhankelijkheid. Interview met dokter Bewa.
(Ed. 049 j.5-sept2010)

De Congolese dokter Emery Bewa is coördinator van de medische projecten voor de ngo Memisa in Congo. Hij vertelt over de huidige en toekomstige situatie van de gezondheidszorg in zijn land.
Lees verder ...
Home Healthcare kan bijdragen tot betere levenskwaliteit van patiënten
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Mensen leven langer en krijgen vaker te maken met chronische ziekten. Kan het huidige gezondheidssysteem dit aan? Raken ziekenhuizen niet overbelast? Is de toekomst voor een ziekenhuis niet een patiënt buiten het ziekenhuis? Op deze vragen tracht Hubert Raeymaekers, country director van Philips Healthcare Benelux een antwoord te formuleren.
Lees verder ...
Latera thema: het verpleegbed voor het gezond verplegend personeel
(Ed. 049 j.5-sept2010)

De ontwikkeling en het gebruik van verpleegbedden richt zich in eerste instantie op het comfort van de bewoners en patiënten. Met de lateralisatie wordt de aandacht terecht op het verplegend personeel gericht. 94 procent van het verplegend personeel heeft last van rugpijn. 60 procent geeft aan dat ze patiënten tijdens de mobilisatie optillen. Ze verrichten bijzonder zwaar werk bij de dagelijkse verpleegwerkzaamheden zoals de bedverschoning, het omkleden en wassen van de hulpbehoevenden en hun mobilisatie. Dit heeft meer ziekmeldingen tot gevolg. Dat het ook anders kan, bewijst Wissner-Bosserhoff met het verpleegbed ”latera thema”.
Lees verder ...
Medische communicatie in het ziekenhuis op kruissnelheid
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Elk jaar worden in een ziekenhuis miljoenen orders gegeven en uitgevoerd. Of het nu gaat om voorschriften, standing orders, aanvragen voor technische prestaties of afspraakaanvragen, telkens is het patroon van aanvraag, feedback, uitvoering en resultaatsmelding erin te herkennen.
Lees verder ...
Miele Octoplus: technische innovaties garanderen een schoon en hygiënisch wasresultaat
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Miele is een gewaardeerde partner in de zorgsector. Zowel Miele wasmachines als afwasmachines dragen bij tot een snellere en efficiënte reiniging.
Lees verder ...
MMC: visco-matras beschermt tegen ziekenhuisbacterie en huisstofmijt
(Ed. 049 j.5-sept2010)


Lees verder ...
Mondoor zweefdeuren… laat de rest maar schuiven
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Een zweefdeur van Mondoor schuift niet, maar zweeft! Openen en sluiten gaat dankzij de magnetische geleiding licht en geruisloos. Een zweefdeur is daardoor zeer soepel en comfortabel in het gebruik.
Lees verder ...
Myrtus: flexibele domotica-oplossingen en zorgregistratiesystemen voor de zorgsector
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Myrtus is een jong, dynamisch en flexibel ICT-bedrijf dat op korte tijd een vertrouwde naam is geworden in de zorgsector. Myrtus heeft dan ook een uitgebreid klantenbestand. Myrtus is gespecialiseerd in de installatie, het beheer en het onderhoud van bedrijfsnetwerken vanuit een one-stop-shopping concept. Met het innovatieve Domoreg biedt Myrtus een solide domotica- en zorgregistratiesysteem aan.
Lees verder ...
Newtel: draag zorg voor uw telecom
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Bent u op zoek naar toepassingen voor informatie en communicatie voor zowel uw bewoners, patiënten, verplegenden als administratieve medewerkers? De komende jaren staan er belangrijke uitdagingen voor de deur, zoals bijvoorbeeld hoe laten we bewoners of patiënten communiceren met hun familie en kennissen, hoe kunnen we makkelijk personen of toestellen localiseren?
Lees verder ...
Oras handenvrij kraanwerk: hygiënisch, veilig, water- en energiebesparend
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Oras, opgericht in 1945, is Europees marktleider met zijn elektronisch kraanwerk. Dat Oras resoluut kiest voor de elektronische kraan is al lang geweten. De voordelen ervan zijn legio. Toch kwam de interesse vanuit de markt in de afgelopen jaren slechts traag op gang. Maar nu hebben de installateurs en de zorginstellingen het nut ervan ten volle ingezien. Ze hebben ook gemerkt dat Oras de concurrentie vaak het nakijken geeft.
Lees verder ...
Partezis koopt en commercialiseert klinisch informatiesysteem UZ Brussel
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Partezis en het Universitair Ziekenhuis Brussel ondertekenden een akkoord voor de overname en de commercialisering van het klinisch informatiesysteem van het ziekenhuis. Partezis brengt de ziekenhuissoftware op de Belgische zorgmarkt onder de naam Clinical Power Station (CPS).
Lees verder ...
Primus stelt een nieuwe professionele wasmachine en droogkast voor
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Primus biedt innovatieve wasoplossingen aan. De semi-industriële wasmachines en droogkasten vinden hun weg naar serviceflats, kindercrèches, ziekenhuizen en rvt’s. Primus innoveert zijn assortiment regelmatig. Een nieuwe wasmachine en een nieuwe droogkast werden aan het gamma toegevoegd.
Lees verder ...
Psychiatrisch centrum Sint-Amandus: optimale kansen voor herstel en kwaliteit
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem behoort tot de grotere gezondheidsinstellingen in Vlaanderen. De organisatie focust daarbij op de zorg voor een bijzondere doelgroep: personen met ernstige en complexe psychiatrische problemen. Begeestering, mensgerichtheid, een open geest, respect voor tempo en tijd, engagement en deskundigheid: dat zijn in een notendop de kernwaarden van PC Sint-Amandus. Rik Ouvry, algemeen directeur, Els Vancoëllie, directeur patiëntenzorg, Wim Crommelinck, administratief directeur en Luc Debruyckere, facilitair directeur leggen uit hoe ze deze waarden vertalen in de dagelijkse praktijk.
Lees verder ...
SALENS NV – Interieurs & meubilair voor zorgcentra
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Salens is een gewaardeerde naam in de meubelhandel, met ruime ervaring binnen de horeca. Net deze horeca-ervaring biedt u een meerwaarde in de zorgsector, waar een huiselijke sfeer en gezelligheid steeds meer naar voor komt. Door de juiste meubelen te combineren met de bijpassende accessoires zoals decoratieve verlichting, fotokaders, een bibliotheekkast, … en een persoonlijk inrichtingsplan en kleuren- en materialenstudie, werken we samen een totaalconcept uit. Wij kunnen u in elke stijl en voor elk budget stoelen en tafels aanbieden, door het ruim aanbod van onze collecties en leveranciers. We denken graag met u mee om een sfeervolle & warme inrichting te creëren, waar iedereen zich goed voelt! We ontmoeten u graag op onze stand op Health Care!
Lees verder ...
Salto breidt assortiment uit met lockers, glasdeurtoepassingen en nieuw design
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Salto lanceert momenteel een aantal nieuwe producten: XS4locker, glasdeurbeslag en Aelement. Vanuit de zorgsector is er bovendien een grote vraag naar online wireless toegangscontrolesystemen.
Lees verder ...
Salubris: innovatie en betrokkenheid als sleutel voor succes in de schoonmaakmarkt
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Vijf jaar geleden werd de naam ‘De Bruycker-Van Lierop’ gewijzigd in Salubris Ondertussen runt een tweede generatie het familiebedrijf. Filip De Bruycker, echtgenote Christine Van Hoorenweder en schoonbroer Piet Landuyt, staan aan het hoofd van het familiebedrijf sinds 2006. Na de overname werd de familienaam veranderd in een professionele naam Salubris - Latijn voor ‘Hygiëne’. Vijf jaar later noteert Salubris een omzetstijging van 35%.
Lees verder ...
Technologisch comfort op de kamer zoals op hotel zonder overdreven kosten en zonder zorgen
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Nieuwe technologieën, men wil ze overal en altijd. Zelfs in het ziekenhuis. Het is toch niet meer dan normaal dat je je thuis voelt in je kamer, die dus volledig uitgerust is… Televisie, en binnenkort internet. Zoals op hotel. Uw opname, die goed omkaderd wordt, kan zonder kopzorgen verlopen. Want technologie kan eenvoudig zijn, het bewijs…
Lees verder ...
Totaalconcept voor huidhygiëne in de zorgsector
(Ed. 049 j.5-sept2010)

STOKO® Skin Care lanceert dit najaar STOKO® Refresh, een innovatief 4-in-1-concept bestaande uit één enkel dispensertype dat zowel met schuim, gel, spray als lotion kan gebruikt worden.
Lees verder ...
Vorming voor huisartsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten en verpleegkundigen.
(Ed. 049 j.5-sept2010)

In juni 2010 heeft het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen 15 hulpverleners van vier disciplines (huisarts, kinesitherapeut, ergotherapeut en verpleegkundige) opgeleid tot referentiepersonen valpreventie. De opleiding, bestaande uit 2 dagen, omvatte een algemeen multidisciplinair gedeelte met toelichting over de nieuwe praktijkrichtlijn voor Vlaanderen "valpreventie bij thuiswonende ouderen" en een uitdieping van de disciplinespecifieke taken gegeven door experts.
Lees verder ...
Wilms: Rolvent ® ventileert en isoleert
(Ed. 049 j.5-sept2010)

Wilms is producent van rolluik- en zonweringssystemen. Wilms werkt volgens het principe van de verticale integratie. De volledige productie vindt plaats onder één dak. De structuur staat garant voor een uitstekende service, een onberispelijke, hoge kwaliteit en betrouwbare levertermijnen. Dit jaar neemt Wilms voor de eerste keer deel aan Healthcare en presenteert er de allernieuwste innovatie: de Rolvent®. In de projectwereld zijn ventileren en isoleren momenteel DE sleutelwoorden, de Rolvent® doet beiden.
Lees verder ...
Aankoopdienst moet een eigen visie ontwikkelen
(Ed. 047 j.5-jun2010)

Zorginstellingen worden meer en meer geconfronteerd met de dwingende vraag naar optimalisatie van hun aankopen. Als antwoord hierop zoeken een aantal organisaties hun heil in centralisatie van de aankoopafdelingen. ZNA (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen) is hiervan een voorbeeld. “Centralisatie van aankopen is geen toverformule waarbij alle processen in snel tempo veranderen. Integratie kan je niet forceren, het is een moeizaam proces dat heel wat tijd vergt,” opent Manu De Keuster, directeur aankoop bij ZNA.
Lees verder ...
AZ Jan Portaels digitaliseert medische archieven
(Ed. 047 j.5-jun2010)

“Vorig jaar besloot AZ Jan Portaels om zijn medische archieven – nieuwe en bestaande – te digitaliseren. Er waren een aantal redenen om hiermee van start te gaan, met in de eerste plaats het streven naar een vermindering van de arbeidsintensieve papierflow en zo naar een vermindering van het aantal VTE. Daarnaast zorgt digitalisering voor een directe beschikbaarheid van medische dossiers en het voorkomt eveneens verlies of beschadiging. Tot slot konden wij op deze manier een verlaging van de opslagkosten bereiken,” opent Geert Catry, directeur IT bij AZ Jan Portaels in Vilvoorde.
Lees verder ...
AZ KLINA plukt de voordelen van elektronisch patiëntendossier
(Ed. 047 j.5-jun2010)

“Sinds een tweetal jaar wordt in het AZ KLINA in Brasschaat een ziekenhuisbreed elektronisch patiëntendossier van Chipsoft (CS) ingevoerd. Er is geopteerd om op een gefaseerde manier te werken. Eerst werd gestart met OK-planning, later volgde sterilisatie en CS PDMS (patiënt data management systeem). In oktober 2009 is op de eerste verpleegafdeling het elektronisch verpleegdossier (EVD)uitgerold,” vertelt Dries Caremans, beleidsmedewerker AZ KLINA.
Lees verder ...
De Heide: gras groeit niet door er aan te trekken
(Ed. 047 j.5-jun2010)

De Heide in Merelbeke is een centrum voor personen met een motorische handicap die er tijdelijk of permanent wensen te verblijven. Een levendige organisatie: dat is het minste wat je kan zeggen over De Heide. In de afgelopen decennia werden nieuwe woonvormen opgezet, activiteitenprogramma’s gingen deel uitmaken van het aanbod, nieuwe doelgroepen werden aangeboord. Directeur Geert Stroobant is daarbij de stuwende kracht die medewerkers stimuleert om voortdurend na te denken over nieuwe initiatieven. Ondernemerschap in de zorgsector op zijn best…
Lees verder ...
Europees Charter: rechten en verantwoordelijkheden van ouderen die behoefte hebben aan langdurige zorg en bijstand
(Ed. 047 j.5-jun2010)

Dit Europees Charter ‘Rechten en verantwoordelijkheden van ouderen die nood hebben aan langdurige zorg en bijstand’ is het resultaat van het EUSTACEA project tegen ouderenmishandeling waarbij 11 partners uit 10 landen betrokken waren. Het project werd ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het Daphne III-programma en werd gecoördineerd door AGE Platform Europa.
Lees verder ...
Hessenatie Logistics verzorgt logistieke activiteiten voor OLV Ziekenhuizen Aalst, Asse en Ninove
(Ed. 047 j.5-jun2010)

Sinds begin dit jaar staat Hessenatie Logistics in voor de ondersteuning van een aantal logistieke activiteiten voor de OLV-Ziekenhuizen Aalst, Asse en Ninove. “Het betreft de eerste referentie voor HL binnen de zorgsector. In voorafgaand gezamenlijk overleg met onze klant, werd beslist om deze dienstverlening in een eerste fase beperkt te houden tot een vrij ‘basic’ vorm van logistieke uitbesteding. Dit geeft beide partijen de kans om elkaars omgeving, processen en producten beter te leren kennen. Op die manier creëren we een solide basis voor een verdere integratie van onze samenwerking,” openen Luc Pieters, sales & marketing development, en Jan Lampaert, sales manager healthcare bij Hessenatie Logistics.
Lees verder ...
Hospital Logistics maakt werk van change management
(Ed. 047 j.5-jun2010)

“Zorginstellingen hebben vaak te kampen met een gebrek aan een totaal beeld en overzicht omwille van een versnippering van de verantwoordelijkheid en het beheer over de verschillende productgroepen. Soms is er sprake van onbeschikbaarheid of zelfs afwezigheid van correcte verbruikcijfers. Wij trachten hen daarbij te helpen,” openen Eric Dewaet, gedelegeerd bestuurder en Nathalie Van Roy, project manager bij Hospital Logistics
Lees verder ...
Memisa’s doordachte aanpak voor duurzame medische ontwikkelingssamenwerking.
(Ed. 047 j.5-jun2010)

Memisa is een medische ngo die ijvert voor kwalitatieve basisgezondheidszorg op lange termijn. Deze organisatie wil vooral essentiële, kwalitatieve en aangepaste verzorging verzekeren voor de meest kansarmen in het Zuiden. Hiervoor zet zij duurzame opbouwprogramma’s op, steunt ze kleinschalige lokale initiatieven en biedt ze noodhulp. Sinds vorig jaar besteedt Memisa extra aandacht aan “Veilig Bevallen”. In Congo sterft 1op 13 moeders tijdens de zwangerschap of bevalling.
Lees verder ...
Nieuw onderdak voor dialysecentrum AZ Nikolaas
(Ed. 047 j.5-jun2010)

AZ Nikolaas zet zijn vernieuwingsoperatie verder. Na de afdeling intensieve zorgen, is het nu het Dialysecentrum voor nierpatiënten dat naar een nieuw onderdak verhuist aan de Moerland.
Lees verder ...
PassiveHouse Symposium
(Ed. 047 j.5-jun2010)

Op vrijdag 3 september 2010 organiseren Passiefhuis_Platform vzw en Plateforme Maison Passive hun 9de symposium over passief bouwen en verbouwen. Het programma loopt in twee zalen met 25 lezingen. Experts uit binnen en buitenland bieden jou vernieuwende projecten uit de woningenbouw, scholen- en kantoormarkt. We zijn fier te kunnen aankondigen dat de grondlegger van passief bouwen Prof. Doc. Feist de openingslezing zal geven.
Lees verder ...
Rentokil Hygiëne: onmisbare partner voor zorginstellingen
(Ed. 047 j.5-jun2010)

Rentokil Hygiëne is gespecialiseerd in industriële reiniging. Eén van de activiteiten van is reinigen en ontsmetten van luchtbehandelingsystemen (HVAC) en ontsmetten van operatiekwartieren, kamers, mortuariums en andere raakoppervlakken. De doelgroep bestaat uit ziekenhuizen, zorgcentra's, rusthuizen, psychiatrische centra's, maar ook pharmaceutica en private woningen.
Lees verder ...
S3 project: primeur in strijd tegen ouderdomsondervoeding
(Ed. 047 j.5-jun2010)

Naast een klinische aanpak erkennen steeds meer deskundigen het belang van Smaak en Selectieve Smaaksturing (S3) in de benadering van ouderdomsondervoeding (OO). Edwig Goossens – gangmaker achter het S3 project – krijgt hierbij de steun van Peter Goossens, driesterrenchef van Hof van Cleve in Kruishoutem.
Lees verder ...
Specialist in bouwproducten voor binnen- en buitentoepassingen
(Ed. 047 j.5-jun2010)

Hunter Douglas is een internationale industriële groep gespecialiseerd in bouwproducten voor binnen- en buitentoepassingen. Als wereldmarktleider in functionele en decoratieve zonwering ontwikkelde Hunter Douglas een groot aantal innovatieve en succesvolle producten
Lees verder ...
Zorginstellingen moeten hun logistieke processen beter managen
(Ed. 047 j.5-jun2010)

“Zorginstellingen moeten hun logistieke processen beter managen. Twee factoren spelen hierbij een belangrijke rol. Enerzijds zullen zorginstellingen meer en meer opereren binnen een concurrentiemodel. Anderzijds worden er vanuit de overheid besparingen opgelegd, waardoor instellingen vanzelf moeten nadenken hoe ze hun logistieke processen kunnen optimaliseren,” opent Kobe Naesens, senior consultant bij Deloitte. Deloitte wordt steeds vaker ingeschakeld om de logistieke processen in zorginstellingen te helpen stroomlijnen.
Lees verder ...
Alternatieve verloningstechnieken in de zorgsector
(Ed. 046 j.5-mei 2010)

Alternatieve verloningstechnieken: motivator bij aanwerving en retentie “Een alternatieve verloning betreft een voordeel dat een werkgever aan zijn werknemers biedt bovenop een vast en variabel loon en dat financieel kwantificeerbaar is. Alternatieve verloningstechnieken kunnen een structureel deel uitmaken van het verloningsbeleid en kunnen een motivator zijn voor de medewerkers zowel op het vlak van aanwerving als bij retentie. Ze dragen tenslotte ook bij tot een concurrentievoordeel voor de instelling,” opent Danny Deyaert, consultant Employe Benefits bij KBC.
Lees verder ...
Belgische en Nederlandse ziekenwagen mogen de grens oversteken
(Ed. 046 j.5-mei 2010)

De Benelux ministers van Buitenlandse Zaken ondertekenden een bijstandsreglementering om dringend ziekenvervoer over de grenzen heen mogelijk te maken. Het geeft ambulanciers de mogelijkheid om langs weerskanten van de grenzen te werken, zonder rekening te moeten houden met de erkenning van de ziekenwagens, de verschillende bevoegdheden van de interventieteams, de communicatie tussen de hulpdiensten of terugbetaling van de kosten. In het belang van de patiënt, kan vanaf nu snel en efficiënt dringend medische hulp verleend worden aan de inwoners van het grensgebied. De reglementering steunt op twee voorwaarden: de grensoverschrijdende hulp mag enkel geboden worden in geval van dringendheid en tekort aan ziekenwagens; en het ambulancepersoneel mag in het buitenland medische daden uitvoeren die het gewoon is in zijn eigen land.
Lees verder ...
Belgische Vereniging van Chiropractors (BVC) neemt afstand van Koppen XL-uitzending
(Ed. 046 j.5-mei 2010)

De Belgische Vereniging van Chiropractors betreurt de KoppenXL-uitzending van dinsdag 20 april 2010. Deze reportage is misleidend en schetst een eenzijdig, onvolledig en onjuist beeld van het beroep van chiropractor.
Lees verder ...
Bewaren van medische dossiers
(Ed. 046 j.5-mei 2010)

Euro Archive is actief in de zakelijke dienstverleningen en gespecialiseerd in het ontwikkelen, uitvoeren en ondersteunen van informatiestromen welke zorgen voor een innovatief, geïntegreerd en veilig informatiebeheer.
Lees verder ...
Borstkliniek Sint-Agustinus behaalt Europese erkenning
(Ed. 046 j.5-mei 2010)

De borstkliniek van GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus verkreeg officieel de Europese erkenning van de European Society of Mastology (EUSOMA). Daarmee is Sint-Augustinus het eerste ziekenhuis in België dat deze initiële accreditatie behaalt.
Lees verder ...
Cisco lanceert HealthPresence
(Ed. 046 j.5-mei 2010)

Cisco heeft een nieuw technologieplatform voor telegeneeskunde geïntroduceerd: Cisco HealthPresence. Dat laat patiënten toe om artsen of klinisch geneeskundigen op afstand te consulteren op een manier die de vergelijking met een 'echt' doktersbezoek kan doorstaan. Cisco combineert hiertoe twee innovatieve technologieën uit zijn ruime aanbod oplossingen voor digitale samenwerking: Cisco TelePresence, dat videocommunicatie van zeer hoge beeld- en geluidskwaliteit waarborgt, en Cisco Unified Communications, dat de verschillende communicatieprocessen integreert en stroomlijnt.
Lees verder ...
Hoog aantal gezondheidsmedewerkers in België
(Ed. 046 j.5-mei 2010)

België telt vier artsen op 1.000 inwoners. Daarmee doet alleen Griekenland het beter. Ook wat het aantal verpleegkundigen betreft staat ons land vooraan in de rij. Met 14,8 verpleegkundigen per 1.000 inwoners komen we na Noorwegen, Ierland en Zwitserland.
Lees verder ...
Humane biomonitoring meet polluenten bij de mens
(Ed. 046 j.5-mei 2010)

Humane biomonitoring is een techniek waarbij de inwendige blootstelling aan polluenten en/of vroegtijdige effecten van polluenten bij de mens worden gemeten door middel van biomerkers. Een polluent of een afbraakproduct van een polluent die gemeten wordt in bloed, urine of haar geeft een beeld van de individuele blootstelling bij de men. VITO – Vlaams Instituut Technologisch Onderzoek - heeft in dat verband ruime ervaring met het meten van historische polluenten.
Lees verder ...
Medicatie in het verkeer
(Ed. 046 j.5-mei 2010)

Momenteel begeleidt de Universiteit Gent een sensibiliseringsproject bij artsen en apothekers om patiënten nog meer te informeren over de invloed van bepaalde geneesmiddelen op het rijgedrag. Het is een onderdeel van het Europese DRUID-project.
Lees verder ...
NextiraOne: toonaangevende integrator voor de zorgsector
(Ed. 046 j.5-mei 2010)

NextiraOne is een onafhankelijke integrator van bedrijfscommunicatiesystemen. De onderneming levert oplossingen en diensten in 17 Europese landen. Naast diverse andere sectoren focust NextiraOne zich in belangrijke mate op de zorgsector.
Lees verder ...
Nieuwe prijzen geneesmiddelen
(Ed. 046 j.5-mei 2010)

De prijzen van heel wat geneesmiddelen zijn op 1 april 2010 veranderd. Het bedrag dat we uit eigen zak moeten betalen voor terugbetaalbare geneesmiddelen stijgt niet. In sommige gevallen worden medicamenten zelfs goedkoper.
Lees verder ...
OSCARE lanceert SCAR ACADEMY
(Ed. 046 j.5-mei 2010)

Multidisciplinaire opleiding over de nazorg van brandwonden en littekens OSCARE, het belangrijkste nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens in België, verruimt zijn werking met een opleidings- en bijscholingsinitiatief: SCAR ACADEMY.
Lees verder ...
Pilootprojecten thuistechnologie bij Zorgbedrijf Antwerpen
(Ed. 046 j.5-mei 2010)

“Aan de hand van een pilootproject willen wij nagaan of thuistechnologie in staat is om mensen langer thuis te laten wonen en dus een hogere levenskwaliteit te garanderen. Hiervoor bieden wij diverse componenten aan gebundeld in het project ‘Home Sweet Home’,” vertelt Dimitri De Rooze, ICT coördinator bij Digipolis voor het Antwerpse OCMW en het Zorgbedrijf. Digipolis biedt totaaloplossingen waaronder business analyse en advies, ontwikkeling en onderhoud van IT toepassingen, beheren van ICT infrastructuur,… voor haar leden: de steden Antwerpen en Gent alsook de OCMW’s van Antwerpen en Gent.
Lees verder ...
Recticel Insulation biedt de perfecte isolatie voor de zorgsector
(Ed. 046 j.5-mei 2010)

Voor gebouwen in de zorgsector is het comfort van de bewoner of patiënt van groot belang. De keuze voor een optimale isolatie is hierbij cruciaal. Recticel Insulation biedt kwaliteitsvolle isolatieproducten en -oplossingen aan met een uiterst hoge isolatiewaarde. Bovendien is Recticel Insulation de enige fabrikant van harde isolatieplaten in polyurethaan met een door CEN erkend en onafhankelijk Keymark kwaliteitslabel. U bent dus zeker van de hoge kwaliteit.
Lees verder ...
Studenten voedings- en dieetkunde buiten zich over ondervoedingsproblematiek bij bejaarden
(Ed. 046 j.5-mei 2010)

De KaHo Sint-Lieven, de Katholieke Hogeschool Kempen en het Institut Paul Lambin van de Brusselse hogeschool Léonard De Vinci organiseerden op 30 maart een wedstrijd voor hun studenten voedings- en dieetkunde. Tweetalige teams bogen zich over de beste aanpak van ondervoeding in de geriatrie. Ondervoeding is geen onschuldig probleem: op geriatrische diensten is 35% van de patiënten die ouder zijn dan 75, ondervoed. Met de gemeenschappelijke denkoefening over deze ernstige maar weinig bekende problematiek wilden de drie hogescholen ook academische uitwisseling stimuleren en de studentenmobiliteit bevorderen.
Lees verder ...
Ventilatie en zonwering van RENSON® zorgen voor verbeterd comfort in Centre Hospitalier in Moeskroen
(Ed. 046 j.5-mei 2010)

Bij het ontwerp van het nieuwe Centre Hospitalier in Moeskroen stonden voor de directie en het architectenbureau Van Oost het comfort en well-being van patiënt, bezoeker en medewerker centraal. Een snelle genezing hangt immers niet alleen af van de goede zorgen van een behandelende arts of van het verplegend personeel, maar ook van heel veel andere factoren, waaronder een goede luchtkwaliteit en een aangename temperatuur in de kamers waar de patiënten verblijven. Het energiezuinige Healthy Building (Hospital) Concept® van RENSON® - natuurlijke basisventilatie, nightcooling en buitenzonwering - bood de ideale oplossing voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.
Lees verder ...
WZC De Regenboog
(Ed. 046 j.5-mei 2010)

Enorme variatie in gerechten dankzij centrale productiekeuken Een centrale productiekeuken waar talrijke menu’s worden bereid en vacuüm verpakt en een ‘winkel’ waar bewoners dagelijks hun gerechten kunnen kiezen: dat is in een notendop het unieke concept van WZC De Regenboog in Zwijndrecht. Chef-kok Bart De Schrijver en kok Luc De Mayer geven tekst en uitleg.
Lees verder ...
Yserheem: nieuw rusthuis in Diksmuide
(Ed. 046 j.5-mei 2010)

De Vlaamse overheid heeft het licht op groen gezet voor de bouw van een nieuw OCMW-rusthuis in Diksmuide. Het bureau LOXX architecten kreeg de kans dit gebouw te ontwerpen. Het resultaat werd een gebouw met damborduitzicht rond twee binnentuinen. De werken zijn gestart in januari 2010 en zouden tegen eind 2011 volledig afgerond moeten zijn. Het nieuwe rusthuis Yserheem zal 103 bedden tellen waarvan drie kortverblijven.
Lees verder ...
Zonlicht is gezond
(Ed. 046 j.5-mei 2010)

Overal hoor je de gevaren van de zon. Te lange blootstelling aan het zonlicht is niet gezond omdat de uv-stralen kunnen leiden tot huidkanker. Toch is zonlicht ook heel belangrijk voor de aanmaak van vitamine D in ons lichaam waardoor de botten worden versterkt en astma, diabetes type 2 en multiple sclerose worden verzacht. Veel mensen krijgen te weinig vitamine D omdat ze de zon te vaak schuwen. Uren in de zon liggen is evenwel niet de oplossing, maar elke dag een kwartiertje in de zon met blote benen en armen doet wonderen.
Lees verder ...
Zorgcentrum Home Claire
(Ed. 046 j.5-mei 2010)

Het VCK – Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg – heeft de verbeterwerking van het Gentse woon- en zorgcentrum Home Claire bekroond met de trofee ‘Gouden versnelling’.
Lees verder ...
Zorgfilosofie WZC De Wingerd: de voordelen en de valkuilen
(Ed. 046 j.5-mei 2010)

“Met WZC De Wingerd staan we voor een zorgfilosofie waarbij we de autonomie van de bewoners willen bevorderen. Wij bieden hen een herkenbare, passende leefomgeving aan met een zo sterk mogelijk gevoel van geborgenheid en veiligheid. Daarbinnen zijn waardigheid, keuzevrijheid en bewegingsvrijheid belangrijke aandachtsgebieden. Onze aanpak levert vele voordelen op maar we moeten ook waken voor sommige valkuilen,” stelt directeur Rudiger De Belie.
Lees verder ...
Ackermann lanceert “Intelligent Life Care”
(Ed. 045 j.5-mei. 2010)

Ackermann by Honeywell, onderdeel van Honeywell Life Safety, heeft zijn Clino Life Care (CLC) platform gelanceerd. Dit platform biedt een open structuur en laat daarbij een naadloze integratie van bestaande en toekomstige verpleegoproepsystemen toe die gebruikt worden in ziekenhuizen, rusthuizen en andere zorginstellingen.
Lees verder ...
AnemoScreen, de ultieme windvaste oplossing
(Ed. 045 j.5-mei. 2010)

Helioscreen Projects, dat deel uitmaakt van Hunter Douglas Belgium, brengt een nieuwe generatie windvaste buitenzonwering op de markt: AnemoScreen. De combinatie van kwaliteit, efficiëntie, duurzaamheid en esthetiek maakt AnemoScreen de ultieme windvaste buitenzonwering die een oplossing biedt voor zowel architect, plaatser als eindgebruiker. AnemoScreen onderging met succes meerdere windtesten, is Tüv gekeurd en conform de Europese normen.
Lees verder ...
Eternit introduceert HYDROPANEL
(Ed. 045 j.5-mei. 2010)

Eternit introdueert HYDROPANEL, de professionele all-in-one oplossing voor alle binnentoepassingen. Deze vezelcementplaat is ideaal voor de afbouw van vloeren, wanden en plafond. Kortom, meer zekerheid voor architect, verwerker en bouwheer.
Lees verder ...
Longkankerpatient.be
(Ed. 045 j.5-mei. 2010)

Jaarlijks worden er in Vlaanderen ongeveer 3600 nieuwe gevallen van longkanker vastgesteld. Longkanker is daarmee de op een na meest voorkomende kanker bij mannen, de op twee meest voorkomende bij vrouwen. Tot voor kort bestond er in België geen specifieke website voor longkankerpatiënten en hun omgeving. De website www.longkankerpatient.be vult die leemte nu op. Longkankerpatient.be werd ontwikkeld door een team van artsen, verpleegkundigen, sociaal werkers, psychologen en andere gezondheidsmedewerkers. De website kreeg financiële steun van Kom op tegen Kanker, de campagne van de Vlaamse Liga tegen Kanker.
Lees verder ...
MMC: innovatieve matrassen voor de zorgsector
(Ed. 045 j.5-mei. 2010)

MMC – Medical Mattress Care – is een jong bedrijf dat in 2005 werd opgestart. De zaakvoerders hebben evenwel een jarenlange ervaring in de productie en verkoop van schuimsoorten. Met zijn innovatieve matrassen komt MMC tegemoet aan de veranderende behoeften van de zorgsector. Kwaliteit, scherpe prijzen en service zijn de sleutelwoorden van het bedrijf.
Lees verder ...
Moeder worden, een wens die in vervulling gaat?
(Ed. 045 j.5-mei. 2010)

Zwangerschap en geboorte zijn overal ter wereld van de gelukkigste gebeurtenissen in het leven van een vrouw, maar de risico’s die ermee gepaard gaan zijn veel groter in het Zuiden. Bijna alle gevallen van moedersterfte doen zich voor in ontwikkelingslanden.
Lees verder ...
Rusthuiskamers nog altijd te klein
(Ed. 045 j.5-mei. 2010)

In 2004 verscheen een Koninklijk Besluit dat rust- en verzorgingstehuizen nieuwe minimumnormen oplegt waaraan de kamers moeten voldoen. Zes jaar geleden werd beslist dat een kamer in een rusthuis minstens 12m² groot moest zijn en 18m² voor een tweepersoonskamer, en dat zeker de helft van de capaciteit uit een eenpersoonskamer moest bestaan. Elke kamer moest ook een apart toilet met lavabo hebben. Inmiddels blijkt dat 232 van de 620 erkende rusthuizen nog niet in orde zijn. Deze rusthuizen hebben uitstel gekregen tot 1 januari 2015 om zich aan te passen.
Lees verder ...
VTDV-congres in teken van ruimtelijk welbevinden
(Ed. 045 j.5-mei. 2010)

Op vrijdag 18 juni 2010 vindt het Congres & Vakbeurs VTDV vzw plaats in Antwerp Expo. Thema van het congres: “Ruimtelijk welbevinden, invloeden op het welzijn in de zorgcentra.”
Lees verder ...
ZorgAndersTv focust op zorgsector
(Ed. 045 j.5-mei. 2010)

Sinds kort kan u afstemmen op ZorgAndersTv, een gloednieuwe digitale thema-zender voor zorgverstrekkers en zorgvragers. Die is te bekijken via Telenet Digital TV en www.zorganderstv.be. ZorgAndersTv richt zich naar de volledige zorgsector, van woonzorgcentra tot kinderdagverblijven, van thuiszorg tot ziekenhuizen.
Lees verder ...
Zorgsector geconfronteerd met nieuwe regelgeving overheidsopdrachten
(Ed. 045 j.5-mei. 2010)

“Welke ziekenhuizen en zorginstellingen zijn momenteel onderworpen aan de huidige wetgeving overheidsopdrachten, maar nog belangrijker wie zal in de toekomst onderworpen zijn aan de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten?” opent Björn Maras consultant overheidsopdrachten bij EBP. European and Belgian Public Procurement adviseert en begeleidt bedrijven en overheden bij overheidsopdrachten.
Lees verder ...
HIMMS-event Atlanta: op weg naar een geïntegreerd Elektronisch Patiënten Dossier
(Ed. 044 j.5-apr. 2010)

Van 1 maart tot 4 maart vond HIMMS 2010 plaats in Atlanta, USA. De jaarlijkse internationale conferentie van de Healthcare Information and Management Systems Society, registreerde meer dan 30.000 bezoekers en is de grootste beurs ter wereld rond zorg & ICT. Het is dan ook voor vele ziekenhuizen en leveranciers de referentie om studiemateriaal te verzamelen. Het event stond voor de Belgische delegatie dit jaar grotendeels in het teken van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Wim Iwens, managing partner bij e-trinity, maakt enkele kanttekeningen bij het congres. e-trinity volgt reeds vele jaren deze beurs als onafhankelijk adviesverlener in de zorg en begeleidt daarin op succesvolle wijze een aantal Belgische ziekenhuizen.
Lees verder ...
AZ Sint Maarten op koers voor nieuwbouwziekenhuis
(Ed. 044 j.5-apr. 2010)

Het zijn drukke tijden voor het AZ Sint Maarten in Mechelen. Een imposant project slorpt immers veel aandacht en energie op: een nieuwbouwziekenhuis dat de diensten van de huidige drie campussen in Mechelen en Duffel zal centraliseren. Het nieuwe ziekenhuis wordt gebouwd in Mechelen-Noord. De voltooiing is gepland tegen 2016. Met 654 hospitalisatiebedden, 96 plaatsen voor daghospitalisatie en het behoud van poliklinische activiteiten te Duffel zal het ziekenhuis perfect aansluiten op de zorgbehoefte van de ruime regio, meent algemeen directeur Jan Ennekens.
Lees verder ...
Doorbraak in behandeling regurgitaties en koemelkeiwitallergie
(Ed. 044 j.5-apr. 2010)

Koemelkeiwitallergie (KMEA) is een vaak voorkomende voedingsallergie bij jonge kinderen. KMEA verdwijnt meestal vanzelf voor de leeftijd van 3 jaar, maar tot dan kan het wel leiden tot allerlei ongemakken zoals maag-darmproblemen, huidirritatie en in sommige gevallen zelfs respiratoire moeilijkheden. Menarini brengt vanaf 1 april Novalac Allernova AR op de markt, de eerste dieetvoeding voor baby’s in België die zowel bij regurgitaties als bij koemelkeiwitallergie zijn nut heeft aangetoond.
Lees verder ...
Negen op de tien Vlaamse rusthuizen zoekt verpleegkundigen
(Ed. 044 j.5-apr. 2010)

Negen op de tien Vlaamse rusthuizen zoekt momenteel verpleegkundigen. Drie op de tien wachten na een jaar nog altijd op de eerste sollicitant. Het noodgedwongen in dienst houden van mensen die niet voldoen, wordt stilaan vaste prik. Dat blijkt uit een onderzoek van Docendo, het adviescentrum van de Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg (FOS), waarbij over heel Vlaanderen 274 rusthuizen bevraagd werden.
Lees verder ...
Nextel: Belgische primeur met hoogtechnologische bedside terminals
(Ed. 044 j.5-apr. 2010)

Telecomintegrator Nextel zorgt in partnership met Televic voor een primeur in België: de meer dan 2000 ziekenhuisbedden van UZ Leuven worden uitgerust met hoogtechnologische bedside terminals, voorzien van interactieve aanraakschermen. Dankzij de terminals zal het aantal menselijke fouten teruggedrongen worden en krijgen patiënten een waaier aan multimedia-entertainment.
Lees verder ...
Primeur voor dienst Urologie van het UZ Gent
(Ed. 044 j.5-apr. 2010)

De dienst Urologie van het UZ Gent gaat met een Europese primeur aan de haal: twee patiënten werden er succesvol geopereerd met een nieuwe laparoscopische techniek. De LESS-techniek – Laparo-Endoscopic Single Site Surgey – is een verfijning van de klassieke kijkoperatie. De instrumenten zijn smaller en er wordt slechts één opening gemaakt, doorgaans ter hoogte van de navel, in plaats van drie of vier openingen voorheen. Niet alleen op het esthetische vlak is de techniek een grote stap vooruit, ook het risico op complicaties verkleint.
Lees verder ...
Screen Services: technologie op mensenmaat
(Ed. 044 j.5-apr. 2010)

Screen Services, de nieuwe naam van Drion Services, blijft de n° 1 in het verhuren en het beheren van LCD-televisieparken voor collectiviteiten. Al meer dan 25 jaar is Screen Services de integrator van hoogtechnologische oplossingen. Instellingen doen er het beste aan om het beheer van hun LCD-televisieparken toe te vertouwen aan één specialist. Op die manier wordt het welzijn en de gemoedsrust van de bewoners verzekerd. Screen Services installeert, beheert en onderhoudt het LCD-televisiepark en maakt enkel gebruik van professioneel materiaal van de laatste generatie. Info: Info@screenservices.be
Lees verder ...
Software-ingenieurs met autisme testen computerprogramma’s
(Ed. 044 j.5-apr. 2010)

Koning Albert en Koningin Paola brachten op 4 maart een bezoek aan Passwerk in Berchem. Dat bedrijf test computerprogramma’s van andere bedrijven en zet daarvoor software-ingenieurs met autisme. Volgens directeur Nico De Cleen kunnen zij zich heel goed concentreren. Daarom zijn de testers sneller en beter dan doorsnee.
Lees verder ...
Start bouwwerken Christianacmplex in Dendermonde
(Ed. 044 j.5-apr. 2010)

Het Christianacomplex in Dendermonde is een ambitieus project dat plaats maakt voor 23 serviceflats, een nieuwe CM-Thuiszorgwinkel ASSIST en een dagverzorgingscentrum ‘Passantenhuis’. De werken gingen in maart van start.
Lees verder ...
Stress en angst belangrijkste oorzaken van slaapproblemen
(Ed. 044 j.5-apr. 2010)

Gemiddeld 17 procent van de patiënten klaagt bij de huisarts over slaapproblemen, bij de apotheker is dat zelfs 22 procent. Dat blijkt uit een enquête bij 150 apothekers en 150 huisartsen die Valdispert, producent van voedingssupplementen voor een natuurlijke rust, liet uitvoeren door onderzoeksbureau iVOX.
Lees verder ...
Succesvolle neusreplantatie in UZ Gent
(Ed. 044 j.5-apr. 2010)

Op de dienst Plastische heelkunde van het UZ Gent werd de eerste succesvolle neusreplantatie uitgevoerd via supermicrochirurgie. Zo’n neusreplantatie is geen sinecure, vooral omdat de patiënte in kwestie haar neus verloor na een hondenbeet, waardoor de weefsels en bloedvaten waren afgescheurd. Toch slaagden de plastische chirurgen er in om de neus te replanteren. Dit was te danken aan de supermicrochirurgie: via een uiterst gevoelige microscoop werden de bloedvaatjes met een doorsnede van 0,3 en 0,8 millimeter weer aan elkaar gehecht.
Lees verder ...
Vlaanderen Medisch Centrum bundelt krachten in de gezondheidssector
(Ed. 044 j.5-apr. 2010)

VMC is een deel van het beleidsplan ‘Vlaanderen in Actie’. Dit platform werd gelanceerd door de Vlaamse regering om alle innovatieve krachten in de gezondheidssector te bundelen. VMC wil een beter beeld scheppen en een grotere zichtbaarheid van grote en kleine initiatieven op medisch vlak.
Lees verder ...
Zelfstandige zorgverstrekkers: geen stijging verzekeringspremies na invoer no fault-wet
(Ed. 044 j.5-apr. 2010)

FVIB, de bij UNIZO aangesloten Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen, en de bij haar aangesloten beroepsorganisaties uit de medische sector reageren op het wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (de zgn no fault-wet). Dit wetsontwerp ligt ter evocatie voor in de Senaat. De organisaties vragen dringend meer duidelijkheid over de werkingskost van het Fonds en de gevolgen voor de verzekeringspremies.
Lees verder ...
Ziekenhuispersoneel beschermen tegen ongevallen door blootstelling aan bloed
(Ed. 044 j.5-apr. 2010)

Europese werknemers uit de gezondheidssector lopen jaarlijks 1 miljoen verwondingen op door injectienaalden. Alleen al in België tellen we 11.800 ongevallen door blootstelling aan bloed, waarvan 70% had vermeden kunnen worden. De verwondingen door injectienaalden komen voor bij verpleegkundigen artsen, onderhoudspersoneel en studenten. Om hun personeel te beschermen, hebben de ziekenhuizen Iris-Sud beslist om een beleid in te voeren omtrent preventie en veiligheid van het materiaal. Voor het eerst in Brussel wordt het gebruik van beveiligde katheders gesystematiseerd in alle zorgeenheden. Het actieplan van de Ziekenhuizen Iris-Sud bestaat uit een registratiedocument van de ongevallen om hun kenmerken te analyseren, om preventieve maatregelen te kunnen nemen en om een passieve veiligheidsinstallatie in te voeren.
Lees verder ...
Zorgnet Vlaanderen vraagt om accreditering zorgvoorzieningen
(Ed. 044 j.5-apr. 2010)

Patiënten hebben recht op kwaliteitsvolle zorg tegen betaalbare prijzen. Daarom pleit Zorgnet Vlaanderen voor de invoer van een internationaal erkend accreditatiesysteem waarbij een onafhankelijke instantie zorgvoorzieningen komt doorlichten.
Lees verder ...
Attractiviteitpremie voor gemotiveerde verpleegkundigen in de geriatrie
(Ed. 043 j.5-maa2010)

Sint-Jozefkliniek is een regionaal ziekenhuis met 239 erkende bedden, 11 hospitalisatieafdelingen en diverse daghospitalen verdeeld over de campussen in Bornem en Willebroek. De directie geeft momenteel een attractiviteitpremie aan verpleegkundigen die werken op de geriatrische dienst. “Het is maar één van de vele initiatieven om mensen warm te maken voor een job in de boeiende wereld van de geriatrie,” vertellen Louis Van Nieuland, diensthoofd verpleging en Cindy Van Geel, zorgcoördinator geriatrie.
Lees verder ...
Best schoongemaakte project
(Ed. 043 j.5-maa2010)

De firma Gom won onlangs de Golden Service Award voor “Best schoongemaakte project” in de categorie gezondheidssector met een opmerkelijk rusthuis voor religieuzen.
Lees verder ...
Bulgaarse verpleegkundigen
(Ed. 043 j.5-maa2010)

De eerste Bulgaarse verpleegkundigen studeerden af aan de KaHo Sint-Lieven als cathlabverpleegkundigen. Een jaar lang volgde de drie bachelor verpleegkundigen theorielessen op de Campus Dirk Martens en liepen stage in het cathlab van het OLV Ziekenhuis in Aalst. De studenten begeleiden vandaag mee de opstart van het volledig nieuwe cathlab voor hartonderzoeken in het Gabrovo ziekenhuis in Bulgarije. De noodzakelijke expertise daar is schaars. Deze verpleegkundigen opleiden in Vlaanderen biedt een oplossing.
Lees verder ...
Dag van de resident
(Ed. 043 j.5-maa2010)

Mireille startte in 1955 als een wasserij voor particulieren met bediening aan huis. Sedert een tiental jaren wordt er bijzondere aandacht besteed aan de wasserijservice voor residenten en aan al de wasserij – oplossingen voor rustoorden: …much more than laundry ! De wasserijservice werd de voorbije jaren uitgebreid met een hele serie propere diensten, producten en bijhorende oplossingen. Zo staat het merk Mireille vandaag voor …..much more than laundry.
Lees verder ...
Diagnose en behandeling van oogpatiënten
(Ed. 043 j.5-maa2010)

Met de nieuwe dienst medische retina van AZ Gezondheidszorg Oostkust kunnen patiënten met oogproblemen nu ook bij hun vertrouwde arts en in hun vertrouwde ziekenhuisomgeving behandeld worden. Voorheen werd enkel de diagnose gesteld, en werd voor de behandeling doorverwezen naar andere ziekenhuizen. Vanaf nu kan zowel diagnose, begeleiding en behandeling in eigen huis.
Lees verder ...
Kennisniveau over hygiëne aanzienlijk verbeterd
(Ed. 043 j.5-maa2010)

Mensen wassen steeds vaker en zorgvuldiger hun handen sinds de Mexicaanse griep België vorig jaar heeft getroffen. Het kennisniveau over hygiëne is wereldwijd sinds de uitbraak aanzienlijk verbeterd. De vraag naar kwalitatieve hygiëneproducten zoals zepen en antibacteriële alcoholgel is dan ook explosief gestegen. Specifiek in de gezondheidszorg (ziekenhuizen) is er 31 procent meer aandacht voor hygiëne. Dit en meer blijkt uit internationaal onderzoek dat fabrikant van hygiëneproducten Tork heeft laten uitvoeren in negen landen.
Lees verder ...
Kleinere zorgcentra in het nauw door nieuwe brandveiligheidsnormen
(Ed. 043 j.5-maa2010)

In een wetsontwerp werden onlangs nieuwe specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen voorgesteld. Vooraleer één en ander in een wet wordt gegoten krijgt de sector nog de kans om aanmerkingen en verbeterpunten aan te geven. Bij kleinere RVT’s leeft de vrees dat zij niet binnen de gestelde termijn zullen kunnen voldoen aan de nieuwe normen.
Lees verder ...
Nieuwe praktijkrichtlijn bundelt valpreventieplannen voor ouderen
(Ed. 043 j.5-maa2010)

Eén op drie thuiswonende 65-plussers valt minimaal eenmaal per jaar. Bij de 80-plussers is dat zelfs de helft. Die valpartijen zorgen soms voor heel wat psychologische en lichamelijke schade bij de slachtoffers. Maar de behandeling kost de gezondheidszorg ook veel geld.
Lees verder ...
Preventie en controle hypertensie kunnen dementie voorkomen
(Ed. 043 j.5-maa2010)

Preventie en controle van hypertensie en de daaropvolgende hersenstoornissen zijn momenteel de beste maatregelen om dementie te voorkomen. Dat is één van de conclusies uit een rapport van de WHI Memory Study (WHIMS).
Lees verder ...
SD Worx neemt Sociaal Secretariaat Caritas over
(Ed. 043 j.5-maa2010)

HR services provider SD Worx heeft een principieel akkoord met het Sociaal Secretariaat Caritas (SSC) over de overname van zijn sectorspecifieke bedrijfsactiviteiten. De overname kadert in de groeistrategie van de groep en het belang dat SDWorx hecht aan de social profit sector.
Lees verder ...
Shifa: verpleeghuis met multiculturele aanpak
(Ed. 043 j.5-maa2010)

Het Verpleeg- & Preventiehuis Shifa is een nieuw project van Solidariteit voor het Gezin dat, in samenwerking met Foyer vzw, verpleegkundige verzorging op maat aanbiedt aan alle inwoners van Sint-Jans-Molenbeek.
Lees verder ...
Vastgoedbeleggers investeren massaal in seniorenhuisvesting
(Ed. 043 j.5-maa2010)

Door de vergrijzing zullen de Belgische rusthuizen binnen afzienbare tijd volledig bezet zijn. Hun vastgoedwaarde zit dan ook in de lift. Volgens de regeringsprognoses telt België over tien jaar 638.000 tachtigplussers, tegenover 530.000 vandaag en slechts 356.000 in 2000. Naar schatting 1,58 miljoen Belgen zullen in 2020 tussen 65 en 79 jaar oud zijn. Niet alleen zullen de huidige rusthuizen vol zitten, er zal vraag zijn naar bijkomende plaatsen.
Lees verder ...
Vergrijzing vraagt 68.000 aangepaste woningen
(Ed. 043 j.5-maa2010)

De woningmarkt moet in toenemende mate rekening houden met de vergrijzing. Over tien tot vijftien jaar zijn jaarlijks 68.000 woningen nodig, huizen die helemaal zijn aangepast aan de noden van ouderen. De demografische evolutie is een grote uitdaging voor overheid én bouwsector. Dat is de conclusie op het BouwForum, het jaarlijkse evenement van de Confederatie Bouw bij de start van Batibouw.
Lees verder ...
AMMS: geïntegreerde totaaloplossing voor toelevering geneesmiddelen aan rusthuizen
(Ed. 042 j.5-feb. 2010)

Sinds kort biedt het AMMS-systeem – Arseus Medication Management Solution – een geïntegreerde totaaloplossing aan voor de toelevering en toediening van geneesmiddelen aan de rusthuisbewoner via de apotheek. Griet Van der Weken, marketing manager van Corilus, legt het systeem uit.
Lees verder ...
AZ Nikolaas: schaalvergroting levert voordelen op
(Ed. 042 j.5-feb. 2010)

Drie jaar na de fusie van het privé-ziekenhuis AZ Maria Middelares en het openbaar ziekenhuis AZ Waasland maakt Koen Michiels, algemeen directeur van AZ Nikolaas, een tussenbalans op. “In 2013 zal het fusieproces volledig afgerond zijn. Zowel voor het personeel als voor het management zijn het momenteel drukke tijden waarin talloze projecten, verschuivingen en aanpassingen plaatsvinden. Nieuwe gespecialiseerde afdelingen openen evenwel talloze perspectieven voor AZ Nikolaas.”
Lees verder ...
Competentieprofiel leidt tot verhoging kwaliteit dementiezorg
(Ed. 042 j.5-feb. 2010)

België telt momenteel 163.000 mensen met dementie, tegen 2020 wordt de kaap van de 200.000 overschreden. “Tegelijk met het stijgend aantal mensen met dementie groeit het besef dat het niveau van de zorg nog voor verbetering vatbaar is. Om een kwalitatief hoogstaande begeleiding en zorg te kunnen blijven aanbieden, is adequate opleiding en bijscholing noodzakelijk. Een betere afstemming tussen onderwijs en werkveld is daarbij onontbeerlijk,” opent Jurn Verschraegen, coördinator Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw.
Lees verder ...
Digipolis Antwerpen wint e-Gov Award
(Ed. 042 j.5-feb. 2010)

Elk jaar worden e-Gov Awards uitgereikt aan overheidsdiensten die op een opmerkelijke manier gebruik maken van het internet. In Antwerpen won Digipolis met het project ‘Senior Comfort’. Enkele honderden serviceflats in Antwerpen worden uitgerust met rookdetectoren en sensoren die de kamertemperatuur, de luchtvochtigheid en de activiteit registreren. Via draadloze monitoring worden gegevens over onder meer bloeddruk en gewicht doorgestuurd naar een centraal callcenter.
Lees verder ...
Duurzaam schoonmaken: meer dan een marketingslogan
(Ed. 042 j.5-feb. 2010)

“Duurzaamheid moet meer zijn dan een marketingslogan. Al teveel bedrijven pakken uit met duurzaamheid, maar geven er nauwelijks een invulling aan. In die val willen wij niet trappen. Alpheios heeft dan ook een concept uitgewerkt met concrete oplossingen voor duurzaam schoonmaken, “ vertelt Chris De Vuyst, directeur van Alpheios.
Lees verder ...
HIMSS-Congres in het teken van interactieve healthcare omgeving
(Ed. 042 j.5-feb. 2010)

HIMSS 2010 is wereldwijd de grootste conferentie en beurs op het gebied van ICT in de gezondheidszorg en vindt plaats in Atlanta van 28 februari tot 3 maart. Alle Zorg ICT leveranciers zijn vertegenwoordigd. Actual Care volgt de beurs en het congres ter plaatse en brengt verslag uit in het maartnummer. Ricard Sommer, senior consultant bij e-trinity, schetst de impact van het congres. e-trinity volgt deze beurs als onafhankelijk adviesverlener in de zorg reeds vele jaren en begeleidt daarin op succesvolle wijze een aantal Belgische ziekenhuizen.
Lees verder ...
Medicijnenbedeling rusthuis gebaat bij actieve inbreng apotheker
(Ed. 042 j.5-feb. 2010)

De verdeling van medicijnenbedeling in rusthuizen laat te wensen over. Oorzaken hiervan zijn onder meer een te complexe structuur van de bedeling, personeels- en tijdsgebrek, en de foutratio in de medicatie. Voorverpakking kan de oplossing bieden, meent Francis Nagels, ondervoorzitter van de Koninklijke Apothekersvereniging Antwerpen. “Bovendien zou elk rusthuis te allen tijde een beroep moeten kunnen doen op een apotheker zowel voor bedeling van de medicijnen als voor het beantwoorden van vragen.”
Lees verder ...
Namaakgeneesmiddelen overspoelen Afrikaanse markt
(Ed. 042 j.5-feb. 2010)

Medicamenten voor de Westerse markt worden al vanaf de productie aan strenge normen onderworpen. Die normen worden niet toegepast op medicamenten voor ontwikkelingslanden, die vaak niet kunnen betalen voor de kwaliteit. Bovendien ontbreken meestal de mogelijkheden voor een degelijke controle. In die landen heerst alleen concurrentie op basis van de prijs, kwaliteit en werkzaamheid worden ondergeschikt.
Lees verder ...
Nieuwe reglementering cleanrooms leidt tot schaalvergroting
(Ed. 042 j.5-feb. 2010)

“Medio 2010 wordt een nieuwe reglementering van kracht omtrent cleanrooms in ziekenhuizen. Deze nieuwe reglementering zal ongetwijfeld leiden tot een schaalvergroting. Immers, de cleanrooms van een aantal ziekenhuizen zullen niet meer voldoen aan de nieuwe normen. Deze normen zitten vervat in de PIC/S – Pharmaceutical Inspection Cooperation Schema – en omvatten onder andere richtlijnen in verband met classificatie van de productiezones,” vertelt apotheker Bernard Vanhoutte van AZ Sint-Jan in Brugge.
Lees verder ...
Orde en netheid in onze kleedkamers !
(Ed. 042 j.5-feb. 2010)

Samen met de heer Carlo Peters, directeur van Huize Lieve Moenssens en Peter Konings van Mireille nv stappen we binnen in de kleedkamers van deze instelling. De eerste zaken die er ons opvallen zijn de perfect geschikte kasten, de heldere kleuren, en het kraaknette.
Lees verder ...
Twee nieuwe woonzorgcentra in Sint-Niklaas
(Ed. 042 j.5-feb. 2010)

De firma CEI De Meyer uit Brussel bouwt een nieuw woonzorgcentrum in Sint-Niklaas aan de hoek van de Lodewijk De Meesterstraat en de Lamstraat. De werken zijn gestart in januari 2010, de oplevering is voorzien in het voorjaar van 2012. Het nieuw wzc aan de Lodewijk De Meesterstraat zal 120 bewoners huisvesten. Er komen 8 woongelegenheden voor kortverblijf en een ondergrondse parkeergarage met 138 plaatsen.
Lees verder ...
Vernieuwde dienst Intensieve Zorgen in AZ Sint-Blasius
(Ed. 042 j.5-feb. 2010)

Op 26 januari werd in het AZ Sint-Blasius te Dendermonde de vernieuwde dienst Intensieve Zorgen ingehuldigd. Het nieuwe concept van de afdeling, met onder meer individuele patiëntenkamers, zal ongetwijfeld leiden tot meer privacy en rust, terwijl tegelijk de patiëntveiligheid verbeterd werd. Jaarlijks worden op de dienst Intensieve Zorgen van het AZSB ongeveer 1000 patiënten verzorgd. De dienst telt 12 bedden. Speciaal opgeleide artsen en verpleegkundigen staan in voor de verzorging, en krijgen daarbij hulp en advies van andere deskundige specialisten van het ziekenhuis.
Lees verder ...
WZC Het Heiveld: samen groenten kweken en koken creëert een huiselijke sfeer
(Ed. 042 j.5-feb. 2010)

“Mensen een goed gevoel en een zinvol leven geven, dat is onze grootste uitdaging. Met verschillende initiatieven trachten wij een ‘thuisgevoel’ te creëren waarbij alle bewoners aan hun trekken komen,“ vertellen coördinator animatie en reactivatie Caroline Van Hijfte en voedings- en dieetdeskundige Rose De Donder, beide werkzaam in het OCMW-Woonzorgcentrum Het Heiveld in Gent. Het Heiveld telt 180 woningen, waarvan drie kort verblijven, een dagverzorgingscentrum en woningen met dienstverlening.
Lees verder ...
Change management zet RZ Heilig Hart Tienen op het juiste spoor
(Ed. 041 j.5-jan. 2010)

Het RZ H. Hart Tienen schrijft momenteel een compleet nieuw verhaal. Een vijftal jaar geleden kwam het ziekenhuis in moeilijk vaarwater terecht. Een sterk en gedreven managementteam is er evenwel in geslaagd om de bedrijfsstructuur- en cultuur te beïnvloeden met positieve resultaten op korte termijn als gevolg. Algemeen Directeur Koen Vancraeynest beschrijft het veranderingsproces.
Lees verder ...
Herstel & Balans® verbetert levenskwaliteit revaliderende kankerpatiënten
(Ed. 041 j.5-jan. 2010)

Het aantal gevallen van kanker stijgt nog steeds, zo blijkt uit recente publicaties. De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht dat het aantal nieuwe gevallen van kanker bij ons nog met een kwart zal toenemen tegen 2020. Tegenover het stijgend aantal nieuwe gevallen van kanker staat een toenemende kans op overleving van deze ziekte. Het groepsprogramma ‘Herstel & Balans®‘mikt op een betere kwaliteit van leven voor revaliderende patiënten.
Lees verder ...
Aangepaste mobiele telefoons voor vijftigplussers
(Ed.040 j.4 dec 2009)

Mobiel internet, smartphones, geïntegreerde camera’s: een gsm staat anno 2009 voor zoveel meer dan alleen telefoneren. Een evolutie waar veel senioren lak aan hebben: zij willen wel overal bereikbaar zijn, maar een gsm moet voor hen vooral dienen om… te bellen. Voor hen ontwikkelde Emporia Telecom uit Oostenrijk een apart gamma
Lees verder ...
Bewegwijzering op routenummers zorgt voor duidelijkheid
(Ed.040 j.4 dec 2009)

“Bewegwijzering in ziekenhuizen is niet overal even duidelijk of logisch aangegeven. Daarom hebben wij bij het Ypermanziekenhuis gekozen voor een opzet waarbij alle poliklinieken /consultaties en functieafdelingen een eigen routenummer kregen. Na een korte gewenningsperiode zijn zowel bezoekers als personeelsleden zeer te spreken over deze bewegwijzering,” opent Eddy Delporte, kwaliteitscoördinator-verpleegkundige bij het Ypermanziekenhuis in Ieper.
Lees verder ...
Deuren en sluitsystemen: evenwicht tussen privacy, veiligheid en gebruiksgemak
(Ed.040 j.4 dec 2009)

Zorginstellingen hebben in toenemende mate te maken met gecompliceerde eisen aan het gebruik van deuren en bijhorende sluitingsystemen. Vooral in patiëntenkamers is een effectieve combinatie van een toegangsgecontroleerde in- en uitgang, privacy, vluchtveiligheid en gebruiksgemak dan ook doorslaggevend.
Lees verder ...
Financiële toestand algemene ziekenhuizen verbeterd
(Ed.040 j.4 dec 2009)

Het gaat op financieel vlak beter met de algemene publieke en private Belgische ziekenhuizen. Dat toont een sectorstudie van Dexia aan. De publieke ziekenhuizen zagen hun solvabiliteit stijgen van 23,1 tot 23,8 procent van het balanstotaal, terwijl hun gewoon bedrijfsresultaat anno 2009 steeg tot 1,2 procent van hun omzet.
Lees verder ...
Gentherapie helpt kinderen met aangeboren blindheid
(Ed.040 j.4 dec 2009)

Gentherapie kan het zicht verbeteren bij mensen die de erfelijke blindheid van Leber hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van een internationaal medisch team. Twaalf patiënten tussen 8 en 44 jaar kregen een inspuiting met een verzwakt virus. Het virus brengt een correcte kopie van het defecte gen dat de blindheid veroorzaakt, naar de netvliescellen. Het resultaat is dat de lichtgevoelige cellen in het oog meer beginnen te werken: ze geven elektrische prikkels aan de hersenen, zodat de patiënten meer beginnen te zien. Twee van de twaalf proefpersonen zijn patiënt van prof. dr. Bart Leroy, oogarts en ooggeneticus van UZ Gent en de Universiteit Gent. De dienst Oogziekten van het UZ Gent volgde deze jonge patiënten op.
Lees verder ...
Gevoelig meer geld voor personen met een handicap
(Ed.040 j.4 dec 2009)

22,5 miljoen extra: dat is het meerbudget dat de Vlaamse regering in 2010 voorziet voor meer plaatsen in de gehandicaptenzorg. Op die manier wil minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen de zogenaamde knelpuntdossiers voorrang bieden. In totaal zullen ruim 700 extra plaatsen worden voorzien voor mensen met een handicap die in een moeilijke leefsituatie verkeren.
Lees verder ...
Hoe omgaan met agressie en overvallen binnen woonzorgcentra?
(Ed.040 j.4 dec 2009)

De media berichten steeds vaker over agressie en overvallen binnen woonzorgcentra. Daarnaast worden er steeds meer gevallen van diefstal gemeld. In sommige woonzorgcentra kan ook de brandveiligheid beter.
Lees verder ...
In Congo sterft één op 13 moeders ten gevolge van de zwangerschap
(Ed.040 j.4 dec 2009)

Met de steun van meer dan 65 kraamafdelingen in België gaat de ngo Memisa de strijd tegen moedersterfte in Congo aan. Onder het motto ‘Veilig bevallen in Congo’ organiseerde Memisa haar jaarlijkse campagne van 21 tot en met 29 november 2009.
Lees verder ...
Nescafé speelt in op behoefte naar bijkomende service
(Ed.040 j.4 dec 2009)

De gezondheidszorg was de afgelopen jaren onderhevig aan talrijke veranderingen. Zo evolueerde de sector van een puur medische, vrij uniforme en gereguleerde omgeving naar een concurrentiële markt waar zorg op maat, differentiatie en het scheppen van een healing environment, erg belangrijk zijn geworden.
Lees verder ...
Niet alle ziekenhuizen respecteren referentiebedragen
(Ed.040 j.4 dec 2009)

Dertig procent van de Belgische ziekenhuizen vragen meer dan de referentiebedragen. De referentiebedragen werden destijds ingevoerd om de tarieven van de ziekenhuizen te standaardiseren, zodat er qua prijzenpolitiek weinig of geen onderlinge verschillen zijn. Het probleem situeert zich vooral in Wallonië en Brussel, maar de terug te betalen bedragen in Vlaanderen zijn hoger. De ‘deugnieten’ onder de ziekenhuizen moeten samen bijna zes miljoen euro terug betalen.
Lees verder ...
Palfijnziekenhuis Antwerpen neemt maatregelen na operatie verkeerde patiënt
(Ed.040 j.4 dec 2009)

Het Jan Palfijnziekenhuis in Antwerpen heeft onmiddellijk maatregelen genomen om te verhinderen dat het verkeerde patiënten opereert. Verpleegkundigen en anesthesisten zullen een checklist krijgen die ze moeten overlopen voor ze aan de operatie beginnen. Dat moet nieuwe onomkeerbare fouten voorkomen.
Lees verder ...
Palliatieve zorg moet vroeger beginnen
(Ed.040 j.4 dec 2009)

Palliatieve zorg moet al worden verstrekt van lang voor de terminale levensfase. Tot die conclusie komt het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) na een onderzoek van de situatie van de Belgische palliatieve patiënten. De studie gebeurde in samenwerking met de federaties voor palliatieve zorg en universitaire teams van K.U.Leuven, Universiteit Antwerpen, UCL en UGent. Volgens het onderzoek zijn de communicatieve vaardigheden van de zorgverleners en de zorg door een multidisciplinair team cruciaal.
Lees verder ...
Participatie van patiënten aan Vlaams gezondheidsbeleid versterken
(Ed.040 j.4 dec 2009)

Het Vlaams Patiëntenplatform wil de participatie van patiënten aan het Vlaams gezondheidsbeleid verder uitbouwen. “Het is positief dat een groeiend aantal beleidsactoren en zorginstellingen ook overtuigd zijn van de meerwaarde die deze participatie kan bijdragen tot een kwalitatieve zorgverlening. We willen graag rond de tafel gaan zitten om dat toekomstgericht verder uit te werken.”
Lees verder ...
Preventie noodzakelijk in algemeen ziekenhuisbeleid
(Ed.040 j.4 dec 2009)

Een ziekenhuis dat op een adequate manier criminaliteit in haar instelling wil bestrijden, doet er goed aan in haar algemeen beleid aandacht te besteden aan preventiebeleid. Vaak zijn diverse vormen van beleidsplanning (on)rechtstreeks verbonden aan het thema ‘veiligheid en preventie’.
Lees verder ...
Softwarepakket voor optimaal wasproces bij Primus
(Ed.040 j.4 dec 2009)

Tijdens de maand september introduceerde Primus met de wasmachine FS80 een nieuw model. Deze vrijstaande hoogzwierende wasmachine heeft een trommelinhoud van 800 liter, wat goed is voor een wascapaciteit van 80kg droog linnen. De FS80 vult het al uitgebreide gamma van Primus aan, in aanvulling op de al bestaande FS55 (55kg) en de FS120 (120kg).
Lees verder ...
Alpheios schenkt leven aan VIVE
(Ed.039 j.4 nov 2009)

Vive is de naam die Alpheios geeft aan haar oplossingen voor duurzaam schoonmaken, nu en in de toekomst. In de ogen van Alpheios begint duurzaam schoonmaken niet bij een fles en een label, maar bij mensen en de manier waarop organisaties duurzamer willen worden. Daarom biedt het bedrijf met Vive een duurzaamheidsadviseur, een duurzaamheidsscan, opleidingen rondom duurzaam schoonmaken en ook reinigingsmiddelen met Europees Ecolabel.
Lees verder ...
België elfde op Europese ranglijst gezondheidszorg
(Ed.039 j.4 nov 2009)

De Euro Health Consumer Index (EHCI) rangschikt België voor zijn gezondheidszorg op de elfde plaatsen van 33 Europese landen. Met dat resultaat scoren we één plaats beter dan vorig jaar in dit onderzoek naar de gezondheidszorg in de Europese Unie. Luxemburg en Noorwegen gaan ons vooraf, maar België eindigt wel voor onder meer Finland en Ierland.
Lees verder ...
Bond Moyson helpt 10 Vlamingen op weg naar Tour 2010
(Ed.039 j.4 nov 2009)

Negen maanden lang genieten van een professionele wielerbegeleiding, onder het toeziend oog van ex-toprenner Tom Steels: dat voorrecht genieten tien koersliefhebbers, die zich bij Bond Moyson inschreven voor het project ‘10 voor Tour’. Een geslaagd project overigens, want Bond Moyson noteerde de inschrijving van bijna achthonderd sportfanaten.
Lees verder ...
Brussel opent groen nummer voor personen met een handicap
(Ed.039 j.4 nov 2009)

0800 18 811: dat is het gratis telefoonnummer waarop personen met een handicap die in Brussel wonen, sinds kort terecht kunnen. Op dit nummer kunnen mensen terecht voor allerlei informatie inzake hun handicap. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld toegankelijksheidsproblemen in publieke ruimtes te signaleren.
Lees verder ...
Diabetes, een reëel probleem in Afrika
(Ed.039 j.4 nov 2009)

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is diabetes of suikerziekte geen ‘ziekte van de rijken’. Ze is wel degelijk aanwezig in de ontwikkelingslanden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft zelfs vastgesteld dat diabetes daar sterker in opmars is dan in de geïndustrialiseerde landen.
Lees verder ...
EcoCare bevordert milieuzorg in zorgsector
(Ed.039 j.4 nov 2009)

Het project EcoCare loopt op volle toeren. Dit initiatief van de vzw Ecolife begon in 2004-2005 als een proefproject in de zorgsector en toonde meteen aan dat via kleine gedragsveranderingen de milieubelasting ook in de gezondheidszorg kan worden gereduceerd, onder meer op het gebied van energieverbruik en afvalproductie. Bovendien bleek er ook voldoende interesse om het draagblad aanzienlijk te verbreden. Vandaag nemen of namen al 53 instellingen deel aan EcoCare, dat loopt met steun van de Vlaamse overheid en het Electrabelfonds voor de bescherming van het leefmilieu van de Koning Boudewijnstichting.
Lees verder ...
Hoge nood aan bijkomende ventilatie
(Ed.039 j.4 nov 2009)

De algemene luchtkwaliteit in de Belgische zorginstellingen krijgt de laatste jaren meer en meer aandacht. Sinds 2006 is er een wetgeving in het leven geroepen waarbij elke nieuwe woning, kantoor, instelling of industrieel complex aan bepaalde ventilatie-eisen moet voldoen om de luchtkwaliteit binnenin op een aangenaam niveau te houden.
Lees verder ...
Kledingpolitiek reden voor ontslag Nederlandse verpleegkundige
(Ed.039 j.4 nov 2009)

Wie in het Nederlandse ziekenhuis Jeroen Bosch weigert met ontblote armen te werken, mag opkrassen. Dat ondervond een 33-jarige medewerkster aan den lijve.
Lees verder ...
Kunst doorbreekt routine van raadplegingen in AZ Sint-Blasius
(Ed.039 j.4 nov 2009)

Sinds medio oktober kunnen bezoekers, patiënten en verpleegkundigen van AZ Sint-Blasius in het ziekenhuis opnieuw van kunst proeven. In de derde editie van het project Solo Quint staat de raadpleging centraal. Het ziekenhuis uit Dendermonde geeft aan verschillende kunstenaars de kans op een vrij speciale manier hun werken op de voorgrond te plaatsen.
Lees verder ...
Onafhankelijke Ziekenfondsen doen begrotingsvoorstel
(Ed.039 j.4 nov 2009)

De Onafhankelijke Ziekenfondsen lanceerden onlangs een voorstel om het herstel van de economie te steunen. “Het zou een goed idee zijn om de groeinorm van 4,5% te besteden aan het Zilverfonds, het Toekomstfonds en het Innovatiefonds,” meent Pascal Mertens, directeur-generaal van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.
Lees verder ...
Opleidingen dragen bij tot betere hygiëne
(Ed.039 j.4 nov 2009)

IDEWE (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk vzw) organiseert verschillende opleidingen, die een betere hygiëne in de zorgsector bevorderen. De opleidingen zijn vooral geschikt voor gezondheidswerkers.
Lees verder ...
PGB-experiment nog geen onverdeeld succes
(Ed.039 j.4 nov 2009)

Zelf je zorg organiseren of ‘zorg’ aankopen bij een zorgaanbieder: het kan via het persoonsgebonden budget (PGB), waarvoor tweehonderd mensen werden geselecteerd. Van die 200 hebben er zich 168 effectief laten inschalen. Bijna een half jaar nadat de geselecteerden de hoogte van hun budget kenden, heeft 15 procent al afgehaakt. Anderen hebben nog geen startformulier ingediend.
Lees verder ...
Preventieve bescherming tegen Mexicaanse griep
(Ed.039 j.4 nov 2009)

Zeker medewerkers van zorginstellingen hebben dezer dagen kans om in aanraking te komen met de Mexicaanse griep. Het is belangrijk dat zij daarbij enkele beschermende maatregelen in acht nemen. Zo moet contact met besmette personen zo veel mogelijk worden vermeden. Zeker nu is het belangrijk zo veel mogelijk te handelen conform de geldende richtlijnen en protocollen.
Lees verder ...
Raf Mertens nieuwe directeur van KCE
(Ed.039 j.4 nov 2009)

Vanaf 1 december 2009 wordt Raf Mertens de nieuwe algemeen directeur van het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg). In die functie volgt hij Dirk Ramaekers op. Raf Mertens staat momenteel nog aan het hoofd van de studiedienst van de Christelijke Mutualiteit. Bij het KCE krijgt hij de steun van adjunct Jean-Pierre Closon.
Lees verder ...
Stichting MIMI investeert volop in welzijnscentra
(Ed.039 j.4 nov 2009)

Stichting MIMI is volop bezig om haar doel te verwezenlijken. Het geesteskind van voorzitster Myriam Ullens de Schooten wil ervoor zorgen dat iedere man of vrouw die met kanker wordt geconfronteerd, daar beter mee kan omgaan. Dat doet ze onder meer door kankerpatiënten, aanvullend op hun medische behandeling, gratis esthetische zorgen te geven. De voorbije drie jaar werden op die manier al 9000 patiënten geholpen. Met Koen Wauters (Clouseau) en Natalia beschikt het over twee sterke ambassadeurs.
Lees verder ...
Studenten verpleegkunde leren mantelluisteren
(Ed.039 j.4 nov 2009)

Maandelijkse bijeenkomsten van mantelzorgers zijn niet nieuw: het is voor deze mensen een ideale gelegenheid om gedachten uit te wisselen. Kurt Debaere, docent aan de Hogeschool West-Vlaanderen, nam een tijdje geleden deel aan één van de bijeenkomsten van de mantelzorgvereniging Ziekenzorg CM West-Vlaanderen. Op die manier groeide het idee om studenten bachelor verpleegkunde te laten mantelluisteren.
Lees verder ...
Twaalfjarige meisjes krijgen vaccinatie tegen HPV-virus
(Ed.039 j.4 nov 2009)

Vanaf september 2010 krijgen alle twaalfjarige meisjes in Vlaanderen een vaccinatie tegen het HPV-virus (Humaan Papillomavirus). Dat kan door de onlangs getekende samenwerkingsovereenkomst tussen de federale regering en die van de Gemeenschappen en de Gewesten. Het vaccin zal kosteloos worden aangeboden aan alle meisjes die volgend jaar starten in het eerste jaar van het secundair onderwijs.
Lees verder ...
Vier patiëntentypes in zeven Europese landen
(Ed.039 j.4 nov 2009)

Gezonde patiënten, non-conformisten, hedonisten en gezondheidsexperts: dat zijn de vier patiëntentypes die InSites Consulting onderscheidde bij een onderzoek in zeven Europese landen. Per land werden meer dan 1000 registraties van ziekte gemaakt. Het onderzoeksbureau merkte dat de types verschillen tonen op het vlak van levensstijl, betrokkenheid bij gezondheid en hun houding ten opzichte van alternatieve geneesmethodes en preventie. Het is ook opvallend dat elk type anders reageert in geval van ziekte en de daarmee gepaarde gaande behandeling.
Lees verder ...
Alzheimer ontdekken via de huid?
(Ed.038 j.4 okt 2009)

Amerikaanse onderzoekers zijn momenteel volop bezig met een methode om de ziekte van Alzheimer op te sporen via de huid. De wetenschappers zouden op die manier de ziekte in een vrij vroeg stadium kunnen ontdekken en daardoor een behandeling kunnen ontwikkelen om de evolutie van dementie nog beter te remmen.
Lees verder ...
Eerste deel verhuis AZ Groeninge gepland voor april 2010
(Ed.038 j.4 okt 2009)

Het Sint-Niklaasziekenhuis in Kortrijk zal vanaf april 2010 leeg staan. Van 12 april tot 1 mei 2010 verhuizen de activiteiten van deze campus namelijk naar het nieuwbouwziekenhuis in de Kennedylaan. Het ziekenhuis zal er alles aan doen om ook de patiënten zo comfortabel mogelijk te verhuizen.
Lees verder ...
Experts bekeken problematiek ziekenhuisbacteria
(Ed.038 j.4 okt 2009)

Onlangs bogen een aantal gezondheidsexperts zich over de problematiek van ziekenhuisbacteria tijdens het tweede World HAI Forum (HAI staat voor Healthcare Associated Infections). In België zijn onder meer professor Herman Goossens (Universiteit Antwerpen, professor of medical microbiology) en professor Johan Van Eldere (Katholieke Universiteit Leuven, department of medical diagnostic sciences) beslagen in deze materie.
Lees verder ...
Funke Medical scoort met antidecubitusmatrassen
(Ed.038 j.4 okt 2009)

Funke Medical zet steeds nadrukkelijker zijn voet op de Belgische zorgmarkt. De Duitse fabrikant van kwalitatieve zorgoplossingen scoort in tal van ziekenhuizen, rust- en verzorgingscentra en thuiszorgwinkels onder meer met antidecubitusmatrassen. Vital Borkelmans, zaakvoerder van het in Lembeke gevestigde Belgische dochterbedrijf, wil de komende jaren ook de andere goede oplossingen uit het gamma introduceren in onze zorgsector.
Lees verder ...
Huiselijkheid in de meest letterlijke betekenis in Ten Kerselaere
(Ed.038 j.4 okt 2009)

In Heist-op-den-Berg werd op 1 oktober het woon- en zorghuis Ten Kerselaere ingehuldigd naar het ontwerp van osararchitects, de nieuwe naam van het vroegere FDA. Het Antwerpse bureau heeft het principe van huiselijkheid heel letterlijk toegepast in dit project. 112 bejaarden worden namelijk ondergebracht in 14 aparte woningen, die samen een gloednieuwe thuis vormen voor deze senioren.
Lees verder ...
Koelkast en dieetvoeding op verlanglijstje ziekenhuispatiënt
(Ed.038 j.4 okt 2009)

Als het aan de gemiddelde patiënt ligt, komt er binnenkort op iedere ziekenhuiskamer een koelkast om voeding en drank koel te houden. Dat is één van de voornaamste conclusies uit een enquête die het Gentse AZ Maria Middelares onlangs hield. Op die manier wilde Hans Crampe, directeur Facilitaire Diensten, onder meer peilen naar de behoeften van patiënten op het vlak van catering.
Lees verder ...
Landelijke Thuiszorg viert gouden jubileum
(Ed.038 j.4 okt 2009)

Onlangs mocht Landelijke Thuiszorg, dat vooral actief is in de thuiszorg op het platteland, vijftig kaarsjes uitblazen. De organisatie deed dat tijdens een feest in de mijngebouwen van Zolder, waar ook Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen aanwezig was.
Lees verder ...
Malariapreventie centraal bij volgende Music For Life
(Ed.038 j.4 okt 2009)

In de kerstperiode organiseert Studio Brussel opnieuw Music For Life. De geldinzamelingsactie van de radiozender staat dit jaar volledig in het teken van malariapreventie. Jaarlijks sterven minstens twee miljoen mensen aan de infectie of aan complicaties ervan. Bij kinderen onder de vijf jaar is het zelfs de eerste doodsoorzaak. Wereldwijd is malaria de vijfde belangrijkste doodsoorzaak. In tropische gebieden zijn er jaarlijks 247 miljoen gevallen.
Lees verder ...
Nooit zoveel studenten verpleegkunde
(Ed.038 j.4 okt 2009)

Het aantal kandidaat-verpleegkundigen in de hogescholen is dit jaar fors toegenomen. Meer zelfs, er waren nooit zoveel inschrijvingen voor de opleiding als nu. Eén van de trekpleisters is de Arteveldehogeschool in Gent.
Lees verder ...
Partezis en partners lanceren project rond e-learning in zorgsector
(Ed.038 j.4 okt 2009)

Partezis, de vertrouwenspartner van de Belgische zorgsector, lanceert een aanbod van e-learning voor de Belgische zorgsector. Dat doet het samen met GiVi Group, dat al meer dan 25 jaar gespecialiseerd is in de ontwikkeling en organisatie van opleidingen. Ook The Competence Group (TCG) uit Nederland, marktleider in e-learning op de Nederlandse gezondheidszorgmarkt, springt mee in de dans. De drie bedrijven zijn hiervoor onlangs een duurzaam preferred partnership aangegaan.
Lees verder ...
Positivisme helpt kankerpatiënten
(Ed.038 j.4 okt 2009)

Depressieve kankerpatiënten hebben meer kans om te sterven dan patiënten met een positieve kijk. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, uitgevoerd door psychologen van de universiteit van British Columbia. Zij volgden hiervoor het traject van ruim 9100 kankerpatiënten.
Lees verder ...
Prinses Astrid in OLV-ziekenhuis Aalst voor Dag tegen Kanker
(Ed.038 j.4 okt 2009)

Op donderdag 17 september bezocht Prinses Astrid het Oncologisch Centrum van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (OLV) in Aalst. Het Aalsters OLV is één van de honderd Vlaamse ziekenhuizen dat deelnam aan de tiende Dag tegen Kanker.
Lees verder ...
STAS ophangsystemen bekroond voor minirail
(Ed.038 j.4 okt 2009)

De STAS-minirail, een gepatenteerd ophangsysteem voor schilderijen, is tijdens de designEX in Melbourne bekroond met de presitigieuze Best New Product Award for Decorative Accessories. De award, die dit jaar voor de 21ste keer werd uitgereikt, wordt jaarlijks toegekend aan producten voor de interieurbranche die zich onderscheiden door design, functionaliteit en duurzaamheid.
Lees verder ...
Symposium over rouw en zingeving door Zorg-saam
(Ed.038 j.4 okt 2009)

Op vrijdag 20 november organiseert Zorg-saam een symposium over rouw en zingeving voor zorgverleners en belangstellenden. Via dit evenement wil de organisatie via workshops en lezingen aantonen hoe betekenis kunnen geven aan verlies, een steun voor het rouwproces kan zijn.
Lees verder ...
UPS opent distributiecentrum voor healthcare in Roermond
(Ed.038 j.4 okt 2009)

Onlangs werd het nieuwe UPS Healthcare Logistics distributiecentrum in Roermond geopend. Dit Nederlands centrum is een première voor UPS in Europa en maakt integraal deel uit van de Europese logistieke campus van het bedrijf. Deze strategische expansie van de UPS-serviceportfolio beantwoordt aan de nood om healthcare-producten op de meest geschikte en wettelijk vereiste manier op te slaan, te verdelen en te beheren.
Lees verder ...
Videoconferentie bevordert deelname aan moc
(Ed.038 j.4 okt 2009)

Het multidisciplinair oncologisch consult (moc) van het AZ Maria Middelares in Gent zal binnenkort meer worden bijgewoond door huisartsen. Dat is te danken aan een videoconferentiesysteem, dat onlangs in het ziekenhuis werd geïnstalleerd.
Lees verder ...
Wachtlijsten voor niertransplantaties blijven aangroeien
(Ed.038 j.4 okt 2009)

Drie tot vier jaar: dat is inmiddels de gemiddelde wachttijd voor mensen die wachten op een niertransplantatie. In België gaat het om meer dan achthonderd patiënten, die intussen veroordeeld zijn tot sociaal zwaar belastende dialyses. Ieder jaar sterven circa 100 mensen voor wie een donororgaan te laat kwam.
Lees verder ...
Werkgroep tegen hartfalen lanceert educatieve dvd
(Ed.038 j.4 okt 2009)

De Belgian Working Group on Heart Failure (BWGHF) heeft onlangs een nieuw hulpmiddel voorgesteld voor patiënten die lijden aan hartfalen en hun familie. In ‘Hartfalen, een nieuw parcours voor het hart’ krijgt de kijker een informatieve rondreis doorheen zijn cardiovasculair systeem. Driedimensionale beelden tonen de oorzaken en mechanismen van hartfalen.
Lees verder ...
Alpheios ontwikkelt nieuwe desinfectiemethode
(Ed.037 j.4 sep 2009)

In samenwerking met internationaal gerenommeerde onderzoekers en het onderzoeksinstituut Sohit, ontwikkelde Alpheios een geavanceerde desinfectiemethode gebaseerd op het vernevelen van waterstofperoxide. De methode is door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gevalideerd en goedgekeurd voor toepassing binnen de gezondheidszorg. De uitvoering mag alleen door gecertificeerde operators uitgevoerd worden. Alpheios zorgt eveneens voor de opleiding.
Lees verder ...
Bewoners activeren met nieuw verpleegbed Völker Vis-a-Vis
(Ed.037 j.4 sep 2009)

Als bewoners hun bed niet kunnen of willen verlaten, betekent dat nog niet dat ze volledig immobiel zijn. Vaak is de in hun ogen vervelende transfer al voldoende reden om het bed niet via de zijkant te kunnen of willen verlaten. In een gewoon verpleegbed zijn voor een dergelijke transfer twee verpleegkundigen nodig.
Lees verder ...
De relevantie van de LOINC-code
(Ed.037 j.4 sep 2009)

In de transmissie van gegevens naar het elektronisch medisch dossier (EMR), kan de LOINC-code (Logical Observation Identifiers Names and Codes) worden gebruikt. Op een onlangs gehouden studiedag werd de integratiestatus van deze database afgewogen.
Lees verder ...
Een hart voor koffietraditie
(Ed.037 j.4 sep 2009)

Een coffee break geldt ook in de zorgsector als een smakelijk verwenmoment. Sinds 1935 bouwde JAVA coffee als producent een sterke naam op. Met het ‘Classic’-gamma richt de Belgische meester-koffiebrander JAVA coffee zich tot de grootkeukens van talrijke verzorgingsinstellingen. Het assortiment omvat ook porselein en toebehoren. “Koffie blijft ons belangrijkste eigen product. We selecteren alleen koffiebonen van topklasse voor een perfecte melange,” stipt JAVA-directeur Wim Claes aan. “Anno 2009 vertegenwoordigt koffie nog altijd 7% van onze omzet. Wij leveren onze ambachtelijk vervaardigde koffie rechtstreeks aan de zorginstellingen.” (BVC)
Lees verder ...
Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) staat sterk in de belangstelling
(Ed.037 j.4 sep 2009)

Menig ziekenhuis vraagt zich op dit moment af of het een nieuwe generatie EPD nodig heeft. Geen eenvoudige keuze en met ingrijpende gevolgen; het leidt onvermijdelijk tot grote veranderingen in het ziekenhuis. De vraag die het management moet stellen is: “Hoe en wanneer doen we dit?”
Lees verder ...
Emotrade biedt zorginstellingen grote keuze
(Ed.037 j.4 sep 2009)

Belgische zorginstellingen kunnen voor de levering en plaatsing van een uitgebreid gamma acrovyn handgrepen, muur- en hoekbescherming terecht bij Emotrade, dat fungeert als exclusief invoerder voor België. De keuze tussen een klassiek gamma en een moderne vormgeving laat toe gebouwen een eigentijds uitzicht te geven. Klanten hebben de keuze uit 30 standaardkleuren. Diverse houttinten, alsook massief hout, behoren ook tot de mogelijkheden. Naast de bescherming van muren of deuren beschikt Emotrade over een ruim assortiment trapneuzen, vloervoegprofielen en overgangsprofielen voor diverse vloerbekledingen. Ook voor buitenomgevingen beschikt het bedrijf over interessante oplossingen, of het nu gaat om groene parkeerplaatsen of een grondkerende wand. “Wij streven er steeds naar om de functionele eisen van de toepassing te laten samengaan met het visuele aspect.” (BVC)
Lees verder ...
Essec verleent spraakfaciliteiten in verpleegoproep
(Ed.037 j.4 sep 2009)

“Essec Healthcare Telecom was de eerste om een Full-IP verpleegoproepsysteem in de markt te zetten: iCall combineert Full-IP met een scala van mogelijkheden om een traditioneel systeem over oude bekabeling te laten verlopen. Nu introduceert Essec twee nieuwigheden op vlak van spraakcommunicatie tussen verzorger en bewoner of patiënt,” zegt Melies Haegdorens van Essec.
Lees verder ...
Gestage groei in RVT-gerechtigden en Vlaamse rusthuisbedden
(Ed.037 j.4 sep 2009)

Zowel het aantal RVT-erkenningen als het aantal rustoordbedden gaat in steile lijn omhoog.
Lees verder ...
Health Support-concept van JAVA viert eerste verjaardag
(Ed.037 j.4 sep 2009)

Exact één jaar geleden lanceerde JAVA een samenwerkingsverband met Hospital Logistics. Onder de naam ‘Health Support’ biedt het de zorgsector een totaalpakket aan producten dat nodig is voor het vlot verloop van de dagelijkse activiteiten.
Lees verder ...
Ligvlaksysteem voor comfort en preventie bij wissner-bosserhoff
(Ed.037 j.4 sep 2009)

Comfort en ergonomie spelen steeds een belangrijke rol. Met betrekking tot het verpleegbed brengt wissner-bosserhoff met het innovatieve ligvlaksysteem ‘BiNetic’-frame de discussie hierover op gang.
Lees verder ...
Malysse-Sterima wordt STERIMA-VANGUARD
(Ed.037 j.4 sep 2009)

Eén jaar nadat Malysse-Sterima en het Duitse VANGUARD hun complementair aanbod hebben verenigd, is de naam van de bedrijven gewijzigd in STERIMA-VANGUARD. Voortaan staan STERIMA-VANGUARD Medical Services, STERIMA-VANGUARD Textile Services en STERIMA-VANGUARD Logistic Services in voor de dienstverlening die de klanten uit de zorgsector al van deze bedrijvengroep gewoon zijn. Bovendien wil de onderneming onder de slagzin 'Leading to technological excellence' verder werk maken van innovatieve en geïntegreerde concepten voor de gezondheidszorg. www.sterima-vanguard.eu (BVC)
Lees verder ...
Nieuwe portaalsite voor Vlaamse architectuur
(Ed.037 j.4 sep 2009)

Sinds eind augustus is de nieuwe portaalsite www.vlaamsearchitectuur.be online. De focus voor deze nieuwe portaalsite ligt voor 100% op architecten en andere voorschrijvers in de Vlaamse bouwsector. De site is een initiatief van Vlaanderen vanuit de Lucht, een samenwerkingsverband tussen Paramount Helicopers, Sourbron Fotografie en Redactiebureau Palindroom. Deze drie partijen hebben eerder al enkele websites en boeken ontwikkeld in verband met luchtfotografie en architectuur.
Lees verder ...
Partezis en Regas slaan handen in elkaar
(Ed.037 j.4 sep 2009)

Partezis en Regas, ontwikkelaar van software voor de geestelijke gezondheidszorg in België en Nederland, ondertekenden onlangs een intentieverklaring voor een ‘preferred partnership’. Deze samenwerking houdt de verdeling, de implementatiediensten en de dienst na verkoop van het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD) van Regas binnen de Belgische geestelijke gezondheidszorgsector in. Partezis verrijkt hiermee zijn portfolio voor deze strategische subsector.
Lees verder ...
Primus pakt uit met hygiënische MB-wasmachines
(Ed.037 j.4 sep 2009)

Een strikte regelgeving op het gebied van hygiëne en een steeds betere dienstverlening: het zijn normen waarmee de zorgsector elke dag weer wordt geconfronteerd. Op het vlak van hygiënische regelgeving wordt ook geen onderscheid meer gemaakt tussen grote en kleine operaties. Daarop heeft Primus geanticipeerd met het ontwerp van een 16 kg hygiënische wasmachine, die zich vooral leent voor het wassen van persoonlijk linnen. Ze kan ook makkelijk worden geïntegreerd in een hygiënisch wasproces.
Lees verder ...
Samenwerking met partnerbedrijf vergroot mogelijkheden Aramis
(Ed.037 j.4 sep 2009)

Aramis NV mag vijf kaarsjes uitblazen. De onderneming uit Beringen ontpopte zich in die tijd tot een gevestigde waarde in de waterbehandelingssector en is op dat vlak ook een valabele partner voor de zorgsector. Aramis is gespecialiseerd in ontharding, zandfiltratie en ontijzeringen, ultrafiltratie en omgekeerde osmose, recuperatie van verlieswater, enzovoort. Hiervoor beschikt het bedrijf over een eigen engineeringafdeling, productiehuis en service na verkoop. In volle economische en financiële crisis besloot Aramis de aandelenstructuur te wijzigen en werd een management buy out gerealiseerd. Aramis werkt nu ook samen met de firma Smet GWT uit Dessel, gespecialiseerd in het boren van onderwaterputten en het realiseren van elektromechanische projecten. “Dankzij deze bundeling van krachten kunnen we onze klanten volwaardige turn key-oplossingen aanbieden,” zegt Carlo Beliën van Aramis. (BVC)
Lees verder ...
Senioren krijgen televisie en computer in één
(Ed.037 j.4 sep 2009)

Computerfunctionaliteiten integreren in flat screen-televisies: dat is het grote gemak van Digital Senioren TV. Deze innovatie maakt het voor rusthuizen en serviceflats mogelijk om digitale diensten via het televisiescherm aan te bieden. Het systeem is ontwikkeld in een partnership met Philips en Samsung. Het geesteskind van de twee elektronicareuzen wordt door Coriotech op de Belgische markt aangeboden.
Lees verder ...
Tunstall innoveert met Lifeline Connect
(Ed.037 j.4 sep 2009)

Tunstall is al 50 jaar wereldwijd gespecialiseerd in systemen voor verpleegoproep en zorgcommunicatie. Het houdt de marktontwikkelingen voortdurend in de gaten. Via een slagvaardige onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling speelt het bedrijf snel in op nieuwe ontwikkelingen en technologieën. Dit resulteert in (deel)systemen en oplossingen waar de zorgsector echt behoefte aan heeft. De nieuwe Lifeline Connect-producten zijn ontwikkeld als een centraal technologisch platform in de woning. Ze voldoen aan de normen van Continua Health Alliance en ondersteunen de ontwikkeling van sociale zorg- en gezondheidszorgdiensten op afstand. De Telecare-units werken met het unieke ST-protocol patent pending en kunnen op analoge en digitale verbindingen aangesloten worden. www.tunstall.be (BVC)
Lees verder ...
Ventilatie- en zonweringbedrijf is 100 jaar jong
(Ed.037 j.4 sep 2009)

RENSON ontwikkelt concepten en producten die een gezonde en comfortabele woon- en leefomgeving nastreven. Met 100 jaar ervaring in de bouwsector, meer dan 50 jaar in aluminiumbewerking en meer dan 30 jaar in ventilatie beschikt RENSON over een technische expertise die generaties ver gaat.
Lees verder ...
Alternatieve projecten voor aanwerving verpleegkundigen
(Ed.036 j.4 jaug 2009)

De vereniging van de federale en biocommunautaire sociale fondsen in de social profit (vzw FE.BI) organiseert twee projecten om niet-verpleegkundige werknemers uit de ouderenzorg en de thuisverpleging om te vormen tot verpleegkundigen.
Lees verder ...
Geneesheren in opleiding tot huisarts onder RSZ-reglementering
(Ed.036 j.4 jaug 2009)

Sinds 1 juli 2009 worden de bepalingen betreffende de geneesheren in opleiding tot geneesheer-specialist uitgebreid tot de geneesheren in opleiding tot huisarts. Concreet wil dit zeggen dat nu ook deze laatste categorie onder de RSZ-wetgeving valt.
Lees verder ...
Nieuw toestel helpt mensen met een dropvoet
(Ed.036 j.4 jaug 2009)

Revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde op de Antwerpse linkeroever zorgt voor een veelbelovende primeur. De instelling schakelt als eerste een nieuw functioneel elektrostimulatieapparaat in om mensen met een dropvoet natuurlijker en veiliger te leren stappen. De NESS L300 helpt patiënten met een stoornis van de loopfunctie, veroorzaakt door problemen met het heffen van de voet of dropvoet. Dit zijn onder meer mensen met multiple sclerose, een hersentrauma of andere neurologische stoornissen. Het toestel is sinds 2007 op de markt, maar moet telkens worden aangepast voor iedere patiënt afzonderlijk. Het toestel activeert de spieren van de patiënt om de natuurlijke enkelbewegingen te herstellen en de stabiliteit bij het stappen te verhogen. Op die manier verlaagt het valrisico aanzienlijk. De NESS L300 wordt nu al ingeschakeld in individuele behandelprogramma’s, maar kan ook definitief worden aangekocht bij Gymna. Het expertisecentrum Hof ter Schelde staat dan in voor de aanpassing en de afstelling. (BVC)
Lees verder ...
Persoonlijke verzekering tegen mogelijke beroepsfouten een must
(Ed.036 j.4 jaug 2009)

Het beroep van zorgverlener is mooi en uitdagend, maar ook en vooral veeleisend. Net omdat het om mensen gaat, mag de zorgverlener geen fouten maken. Dit is niet altijd even gemakkelijk: er is onverwacht een collega afwezig, er spookt een privé-probleem door het hoofd,… Een fout is vlug gemaakt.
Lees verder ...
Project Niet Pluis helpt ouderen thuis
(Ed.036 j.4 jaug 2009)

Het vroegtijdig signaleren van problemen bij thuiswonende ouderen, zodat de oorzaken kunnen worden opgespoord: dat is de hoofddoelstelling van het Niet-Pluis-project. Dit in het Meetjesland gelanceerde initiatief wordt stilaan een begrip bij tal van zorgverleners in de regio.
Lees verder ...
Start van zorgtraject voor chronische nierpatiënten
(Ed.036 j.4 jaug 2009)

Het eerste zorgtraject voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie is op 1 juni 2009 in werking getreden. Het gaat om samenwerkingscontracten tussen enerzijds de patiënt en anderzijds de huisarts en de specialist. Het ziekenfonds betaalt de honoraria van de artsen als ze het contract tussen de drie partijen heeft ontvangen. Met deze zorgtrajecten is de patiënt niet alleen verlost van een betaling van een persoonlijk aandeel, ook het benodigde zelfzorgmateriaal krijgt hij terugbetaald. De trajecten gelden momenteel voor diabetes type 2 (vanaf 1 september 2009) en voor chronische nierinsufficiëntie. Concreet kunnen circa 72.000 diabetici en 6000 chronische nierpatiënten ervan genieten. De laatste modaliteiten voor deze zorgtrajecten werden begin april al goedgekeurd door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. (BVC)
Lees verder ...
Tien voorwaarden voor goed opgeleide zorgmedewerkers
(Ed.036 j.4 jaug 2009)

Zorgnet Vlaanderen maakte onlangs werk van het cahier ‘Zorg voor de zorgende. Tienpuntenplan voor een toekomstig manpowerbeleid in de zorg”. Daarin haalt de organisatie een aantal aspecten aan die volgens haar voorrang moeten genieten in het personeelsbeleid van de zorgsector.
Lees verder ...
Uitbuiting stagiair-artsen blijft duren
(Ed.036 j.4 jaug 2009)

Tijdens een onlangs gehouden medisch congres in Brussel werden de slechte werkomstandigheden waarin stagiair-artsen in ons land moeten functioneren, aan de kaak gesteld. Volgens Laurent Hermoye, voorzitter van de Associatie voor de Verdediging van de Rechten van Artsen in Opleiding, is de toestand vaak onhoudbaar. Ook Rui Guimares, voorzitter van de ‘Permanent working group of European junior doctors’, noemt de situatie schrijnend.
Lees verder ...
Afwijking leeftijdsgrens in rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf
(Ed.035 j.4 juli 2009)

Het vorige ouderendecreet, gecoördineerd door het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1991, definieert ouderen als ‘personen van 60 jaar of ouder’. Daardoor kunnen mensen jonger dan 60 die in een rusthuis of een serviceflat willen wonen, dat alleen als er een afwijking wordt aangevraagd én verkregen. Daartoe is een gemotiveerde afwijking, waarin is opgenomen waarom opname van deze persoon aangewezen is, noodzakelijk.
Lees verder ...
Herentalse en Turnhoutse ziekenhuizen bundelen krachten
(Ed.035 j.4 juli 2009)

Als het van de beleidsverantwoordelijken van beide instellingen afhangt, komt er nog dit jaar een formeel partnership tussen het Turnhoutse fusieziekenhuis (met Sint-Jozef Turnhout en Sint-Elisabeth Turnhout) en AZ Sint-Elisabeth uit Herentals. Op die manier willen de klinieken hun aanbod nog beter richten op de behoeften van de patiënt. Nu al wordt duidelijk dat de ziekenhuizen die ambitie meteen kracht willen bijzetten. Zo komt er nog dit jaar een NMR-scanner in AZ Sint-Elisabeth. Daarnaast is het de intentie gezamenlijk een borstkliniek op te starten. Hét orgelpunt van de samenwerking moet evenwel de locatie van het Kempens hartcentrum worden. Dat zou gecentraliseerd worden in Turnhout. In totaal zal de nieuwe ziekenhuisgroepering ruim 900 bedden tellen. Daarmee hebben ze twee derde van het aantal ziekenhuisbedden in de Kempen. (BVC)
Lees verder ...
Hoe nuttig zijn elektrofysiologische testen?
(Ed.035 j.4 juli 2009)

EEG’s (elektro-ecefalogram), EP’s (Evoked Potentials) en ERP’s (Event-related Potentials): het zijn drie soorten tests die vaak worden uitgevoerd bij patiënten met neurologische of psychiatrische klachten. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht deze tests en stelde een lijst op van aandoeningen waarbij ze het best kunnen worden uitgevoerd.
Lees verder ...
IBM opent nieuw healthcare-center in Frankrijk
(Ed.035 j.4 juli 2009)

Binnenkort zal IBM in het Franse La Gaude een ‘Global Healthcare Centre of Excellence’ openen.
Lees verder ...
Meer infrastructuurmiddelen voor personen met een handicap
(Ed.035 j.4 juli 2009)

Onlangs heeft de Vlaamse Regering de infrastructuursubsidie voor de erkende voorzieningen voor personen met een handicap aanzienlijk verruimd. Om gepaste infrastructuur te ontwikkelen, werd de intussen vijftien jaar oude VIPA-regelgeving aangepast. Dat was nodig omwille van de snel gestegen bouwkosten, de evolutie in de kwaliteitsnormen en de dringende noodzaak aan bijkomende infrastructuur voor zwaar zorgbehoevenden. Het besluit voorziet niet alleen een verhoging van de subsidiabele m² tot 45m² voor ambulante en 65m² voor residentiële voorzieningen, maar ook een verhoging van het subsidiebedrag bij nieuwbouw tot 550 euro per m². Voor de nursingtehuizen, die opvang bieden aan de meest zorgbehoevenden, stijgt het bedrag tot 600 euro per m². De autonome semi-internaten en de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen krijgen ook de mogelijkheid om een beroep te doen op infrastructuursubsidies, wat voorheen niet het geval was. (BVC)
Lees verder ...
Memisa helpt Congolese vrouwen veilig bevallen
(Ed.035 j.4 juli 2009)

Eind mei zetten dertien vroedvrouwen, verpleegkundigen en artsen terug voet op Belgische bodem na een bezoek aan hun partnerziekenhuizen in Kongo. Dit alles in het kader van ‘ziekenhuis voor ziekenhuis’, een project van Memisa.
Lees verder ...
Meningen rond medisch dossier blijven verdeeld
(Ed.035 j.4 juli 2009)

Het medisch dossier is eigendom van de patiënt. Dat is al een aantal jaar zo vastgelegd. Destijds schrokken artsen hier nogal van, maar de Raad van State heeft al verschillende keren het principe ervan duidelijk gesteld. Het medisch dossier is steevast opgesplitst in een objectief en een subjectief deel. Het objectief luik omvat alle formele documenten en verslagen, terwijl het subjectief deel synoniem staat voor de persoonlijke visie van de arts op de aandoening en de toe te dienen behandeling. Beide delen zijn eigendom van de patiënt. Ook dat deed nogal wat wenkbrauwen fronsen bij artsen, die het subjectief deel liever voor zich hadden gehouden. Omdat het medisch dossier strikt persoonlijk is, kunnen zelfs de wettige erfgenamen van een overleden patiënt het dossier niet inkijken, tenzij de overledene daar tijdens zijn of haar leven uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Is dat niet het geval, kunnen de erfgenamen het inzagerecht via gerechtelijke weg proberen af te dwingen. Het gerecht beslist dan of het dossier al dan niet in beslag genomen wordt. (BVC)
Lees verder ...
MS-patiënten kunnen rekenen op expertise AZ Alma
(Ed.035 j.4 juli 2009)

Sinds kort mag AZ Alma, het fusieziekenhuis uit Sijsele en Eeklo, zich een erkend en gespecialiseerd centrum voor chronische multiple sclerose-patiënten noemen. Daardoor wordt het ziekenhuis een belangrijk Vlaams expertisecentrum voor deze aandoening. AZ Alma dankt de erkenning onder meer aan de pioniersrol die het vroegere Elisabethziekenhuis vervulde voor de zorg aan MS-patiënten. AZ Alma realiseert het zorgprogramma via een samenwerking met de woon- en zorgcentra Heilig Hart (Kortrijk), Sint-Antonius (Grembergen) en Mariawende (Beernem). In de praktijk zullen chronische MS-patiënten vanuit AZ Alma in deze drie centra aangepaste zorg krijgen. Naast AZ Alma zijn in België nog drie Vlaamse en twee Waalse ziekenhuizen als gespecialiseerd MS-centrum erkend. Het ziekenhuis zal nauw samenwerken met de drie woon- en zorgcentra om een kwalitatieve en gespecialiseerde opvang te kunnen aanbieden. In België leven momenteel ongeveer 10.000 mensen met MS. Jaarlijks komen er telkens 450 patiënten bij, vooral in de leeftijdsgroep tussen 20 en 40 jaar. De ontstekingsziekte van het centraal zenuwstelstel is nog steeds ongeneeslijk. (BVC)
Lees verder ...
Nieuwe HR-verantwoordelijke bij GlaxoSmithKline
(Ed.035 j.4 juli 2009)

GlaxoSmithKline (GSK) Pharma Belgium heeft Annelies Missotten benoemd tot verantwoordelijke voor de afdelingen human resources, interne communicatie, training en ontwikkeling.
Lees verder ...
Partezis en Regas bundelen krachten in partnership
(Ed.035 j.4 juli 2009)

Partezis is sinds kort verantwoordelijk voor de distributie en implementatie van het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD) van Regas op de Belgische markt. Regas is een Nederlandse ontwikkelaar van software voor de geestelijke gezondheidszorg. Voor de implementatie en het beheer van haar oplossingen werkt het samen met lokale partners. Partezis is vanaf nu dus de partner die het Regassysteem in België zal verdelen, implementeren en ook voor de nodige ondersteuning zal zorgen. De Regassoftware beperkt zich niet tot de loutere registratie van persoonlijke informatie en zorginhoudelijke gegevens, maar ondersteunt ook een flexibele en procesmatige werkwijze, documentmanagement en workflowmanagement. De software bevordert ook de communicatie en de samenwerking met extramurale zorgverleners en de patiënt zelf. Voor Partezis betekent de samenwerking een belangrijke en toekomstgerichte verrijking van de portfolio in een nichemarkt. (BVC)
Lees verder ...
Pijnkliniek UZ Brussel speelt nog sneller op de bal
(Ed.035 j.4 juli 2009)

Snellere consultaties en behandelingen: daarmee wil UZ Brussel nog meer tegemoet komen aan haar patiënten met chronische pijnen. Het ziekenhuis ziet het aantal pijnlijders namelijk gevoelig toenemen en wil de mensen helpen via een multidisciplinaire behandeling.
Lees verder ...
Preventie is beter dan remedie
(Ed.035 j.4 juli 2009)

De Belgische zorgsector zou de afwezigheid van een preventief beleid de komende jaren wel eens cash kunnen betalen. In hun boek ‘De toekomst van de gezondheidszorg: diagnose en remedies’ (uitgave Itinera Institute) hekelen auteurs David Crainich en François Daue de pure oriëntatie op een curatief beleid.
Lees verder ...
Rusthuizen moeten zorginfecties bestrijden
(Ed.035 j.4 juli 2009)

De rust- en verzorgingstehuizen, rustoorden en ziekenhuizen uit eenzelfde geografische regio zijn onlangs door de FOD Volksgezondheid opgeroepen om deel te nemen aan een pilootproject over de bestrijding van zorginfecties. Onder meer MRSA en griep vergen veel aandacht, omdat deze infecties vaak worden verspreid als bewoners van een ziekenhuis naar een instelling worden gebracht, of omgekeerd. De FOD Volksgezondheid wil een eenduidig beleid opzetten om dit probleem krachtdadig aan te pakken. Het is de bedoeling via proefprojecten een coördinerend ziekenhuis te associëren met drie tot acht gemengde inrichtingen, rust- en verzorgingstehuizen of rustoorden voor bejaarden. De voorbereiding zou telkens zes maanden duren, het daadwerkelijke project een jaar. Per Gemeenschap en Gewest is één project voorzien, waarvoor telkens 100.000 euro wordt uitgetrokken. Aan de hand van de projecten zullen duidelijke richtlijnen worden genomen voor zowel middelen, personeel, procedures als materialen. (BVC)
Lees verder ...
Socialere zorgverzekering gevraagd
(Ed.035 j.4 juli 2009)

Onlangs keurde het Vlaams Parlement het voorstel goed om de administratieve boetes kwijt te schelden voor mensen die te laat hun bijdrage voor de zorgverzekering betaalden. Een beslissing die het Vlaams Netwerk van mensen in armoede toejuicht.
Lees verder ...
Soft Wash van Primus voor delicaat textiel
(Ed.035 j.4 juli 2009)

Terwijl meer en meer mensen de voorbije jaren een ecologisch bewustzijn ontwikkelden, worden de milieunormen wereldwijd steeds strenger. Die trend is ook merkbaar in de sector van wassen en drogen. Met Soft Wash ontwikkelde Primus een oplossing die daar sterk op inspeelt. Deze oplossing is een klantgericht pakket dat toelaat zelfs het meest delicate linnen te reinigen. Het opent nieuwe mogelijkheden in onder meer ziekenhuizen en rust- en verzorgingscentra. Soft Wash combineert een hogere productiviteit met lage investeringkosten en biedt de mogelijkheid ook materialen als zijde en synthetische materialen (naast ‘gewone’ kleding) optimaal te reinigen. Technieken als Radar® en Senso-Dry® zorgen er bovendien voor dat de was ook op de best mogelijke manier wordt gedroogd. (BVC)
Lees verder ...
Symposium zorgsector in Oost-Vlaanderen
(Ed.035 j.4 juli 2009)

Op 10 september organiseert Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen een symposium dat grotendeels gewijd is aan de kansen die Vlaanderen biedt voor de verdere uitbouw van de zorgeconomie. In cultureel centrum De Werf in Aalst zullen vier aspecten uitvoerig worden belicht: de instroom, arbeidsorganisatie en opleiding; de interactie tussen zorg, toerisme en vrije tijd; het aanbod aan structurele zorgvoorzieningen en economische ontwikkelingskansen. Zowel beleidsverantwoordelijken uit ziekenhuizen, rust- en verzorgingscentra en paramedische instellingen als gemeentebesturen, regionale overheden en HR-verantwoordelijken zijn er welkom. (BVC)
Lees verder ...
Bond Moyson Oost-Vlaanderen stelt Thuiszorglijn voor
(Ed.034 j.4 juin 2009)

Vlug en doeltreffend belangrijke regelingen in verband met thuiszorg treffen: het kan nu dankzij de Thuiszorglijn Bond Moyson. Op het centrale nummer (09 333 55 00) kunnen zowel artsen, ziekenhuismedewerkers, mantelzorgers, OCMW’s als patiënten terecht met al hun vragen over thuisverpleging, opvang voor zieke kinderen en dies meer.
Lees verder ...
Dringend spoedartsen gevraagd
(Ed.034 j.4 juin 2009)

1400 extra artsen zijn nodig om het grote tekort aan spoedartsen in ons land op te vangen. Dat zegt Becep, de Belgische vereniging van spoedartsen. Het gebrek aan personeel kan ernstige gevolgen hebben. Als er niet snel mensen bijkomen, zouden bepaalde spoedafdelingen gewoon kunnen verdwijnen. De hoge werkdruk is nu al een groot probleem, onder meer in het Middelheimziekenhuis in Antwerpen.
Lees verder ...
Eerste Nederlandstalige revalidatiedienst in Brussel
(Ed.034 j.4 juin 2009)

UZ Brussel opent in juni 2009 een nieuwe revalidatieafdeling. De dienst, met 22 bedden, is bedoeld voor patiënten die een langdurige locomotorische revalidatie moeten ondergaan na een heelkundige ingreep, een beroerte, verlamming of een ongeval.
Lees verder ...
Electrabel profileert zich als energiepartner voor zorgsector
(Ed.034 j.4 juin 2009)

Energie is een essentiële schakel voor de goede werking van een zorginstelling. Een ziekenhuis of RVT vereist een permanente energiezekerheid en een constante voorziening op vlak van verwarming, koeling en luchtventilatie.
Lees verder ...
Levertransplantatie via sleutelgatoperatie in UZ Gent
(Ed.034 j.4 juin 2009)

UZ Gent zorgde onlangs voor een Europese primeur. Een zes maanden oude baby kreeg een stuk van de lever van zijn moeder via een sleutelgatoperatie. Voor het eerst zorgde één team binnen hetzelfde ziekenhuis zowel voor de donatie- als de transplantatieoperatie. Beide ingrepen zijn goed verlopen, moeder en kind zijn intussen goed hersteld.
Lees verder ...
Naar evaluatie van de rusthuizen
(Ed.034 j.4 juin 2009)

In de rusthuizen herinnert iedereen zich nog op welke manier eind de jaren ‘ 90 de ROB én de RVT apart werden geïnspecteerd. Gelukkig werden deze twee bezoeken een drietal jaar geleden vervangen door twee inspecteurs die samen op pad gingen. Uiteindelijk werd de inspectie herleid tot een eenmanszaak.
Lees verder ...
Newtel integreert diverse toepassingen in draadloos netwerk
(Ed.034 j.4 juin 2009)

Een groter gebruiksgemak, een veel hogere flexibiliteit voor verpleger en bewoner en geen overlast van diverse toestellen: het zijn maar enkele van de voordelen die de integratie van verschillende toepassingen binnen hetzelfde draadloos netwerk biedt. Newtel en Trapeze Networks sloegen hiervoor de handen in elkaar en bieden op deze manier een interessante oplossing aan voor rust- en verzorgingscentra.
Lees verder ...
Nieuw hoofd werving en selectie bij UZ Brussel
(Ed.034 j.4 juin 2009)

UZ Brussel heeft Deborah Everaerts aangesteld als de nieuwe verantwoordelijke voor werving en selectie. De 26-jarige vrouw was binnen het ziekenhuis al actief al consulent recrutering en selectie. Na haar studies Licentiaat Psychologie aan de KU Leuven en een functie als recruteringsconsulent bij Tènce, ging Deborah Everaerts in augustus 2008 aan de slag bij UZ Brussel. In eerste instantie was ze verantwoordelijk voor de aanwerving van nieuw personeel, maar het duurde niet lang voor ze ook onder meer jobbeurzen organiseerde en exit-gesprekken verzorgde. Sinds eind februari 2009 is ze actief in haar nieuwe functie als eindverantwoordelijke. (BVC)
Lees verder ...
Nood aan adequate waterbehandeling stijgt
(Ed.034 j.4 juin 2009)

Guldager, een van de oudste waterbehandelingsfirma’s in Europa, werkt al jaren aan betrouwbare en milieuvriendelijke oplossingen om de vereiste waterkwaliteit te bekomen of te garanderen. Stelselmatig is het productengamma uitgebreid van corrosiebestrijding naar totale waterbehandeling. “Daardoor kan Guldager niet alleen een betrouwbare oplossing voorstellen, maar beschikt het ook over de technische kennis en ondersteuning binnen de internationale Guldager-groep,” zegt managing director Bruno Moriau. “Die kennis en ervaring vertaalde zich over de jaren in innovaties en continue verbeteringen aan onze producten. Daarom kijkt ons team er telkens weer naar uit om voor ieder project de gevraagde waterkwaliteit te garanderen.” (BVC)
Lees verder ...
Prestigieuze bekroning voor website ZNA
(Ed.034 j.4 juin 2009)

De beste gezondheidszorgwebsite ter wereld: die niet geringe onderscheiding viel onlangs Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) te beurt. Een ‘virtuele’ opsteker voor de Belgische zorgsector.
Lees verder ...
Project Triamant zorgt voor primeur in Velm
(Ed.034 j.4 juin 2009)

Op het kasteeldomein ‘Peten’ in Velm bij Sint-Truiden zijn de bouwwerken gestart van het nieuwe woon- en zorgproject ‘TRIAMANT Haspengouw’. Dit baanbrekende concept is een mix van woonvormen voor jong én oud, aangevuld met tal van comfortdiensten en zorgfuncties op maat van de bewoners. Initiatiefnemer Care for Life komt tegemoet aan de veranderde woonvraag en brengt hiermee een primeur voor België en zelfs Europa. De vennootschap krijgt volop de steun van Vlaamse, provinciale en lokale overheden.
Lees verder ...
Technische diensthoofden steunen sociaal project in Limburg
(Ed.034 j.4 juin 2009)

Tijdens het volgende VTDV-Congres zal de vereniging van technische diensthoofden opnieuw een Vlaams sociaal project steunen. Dit initiatief van de VTDV bestaat sinds 2004. Het bestuur besliste destijds om iedere regio beurtelings aan bod te laten komen. Dat is telkens de provincie waarin het jaarlijks congres plaats vindt. Dit jaar komt de laureaat dus uit de provincie Limburg.
Lees verder ...
Zelfmoordlijn opent tweede vestiging in Leuven
(Ed.034 j.4 juin 2009)

Nieuwe vrijwilligers aantrekken die de bereikbaarheid van de Zelfmoordlijn moeten verhogen: dat is de doelstelling van de nieuwe vestiging van de Zelfmoordlijn in Leuven. Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) wil ook studenten engageren als vrijwilligers. Vrijwilligers krijgen uiteraard een goede opleiding en de omkadering van een sterke organisatie.
Lees verder ...
Ziekenhuis voor Ziekenhuis combineert vrijgevigheid met efficiëntie
(Ed.034 j.4 juin 2009)

Tal van instellingen in de zorgsector moedigen hun personeel aan om zich in te zetten ten voordele van solidariteitsacties. Vaak gaat het ook om projecten in het Zuiden, met als risico dat edelmoedige projecten niet steeds beantwoorden aan de reële noden. Samenwerking met een NGO, die ter plaatse de opvolging verzekert, is in vele gevallen een groot voordeel.
Lees verder ...
’t Waskotje van Dominiek Savio valt in de smaak
(Ed.033 j.4 mei 2009)

De wasserij wordt gezamenlijk gerund door betaald personeel en gehandicapten. Behalve voor eigen gebruik werkt ’t Waskotje ook voor andere sociale instellingen uit de regio. Een dertigtal gehandicapten werken er volgens een dagelijkse beurtrol. De andere afdelingen van Dominiek Savio zorgen voor de logistieke ondersteuning, op het onderhoud en de herstellingen van de wasmachines na. “Op deze manier integreren we gehandicapten op een waardevolle manier in de maatschappij. Het besef dat ze zich nuttig kunnen maken, geeft hun zelfvertrouwen een enorme stimulans,” zegt projectverantwoordelijke Heidi Vandaele. “Bovendien sparen we dankzij dit project heel wat kosten uit.” De vzw Dominiek Savio is één van de vijf afdelingen van hun dienstencentrum GID(t)S, die elk hun eigen opdracht hebben in de zorg voor gehandicapten. (BVC)
Lees verder ...
Alsico presenteert nieuwe collectie
(Ed.033 j.4 mei 2009)

Alsico heeft als Europese marktleider de missie om beroeps- en bedrijfskleding van hoge kwaliteit te produceren en te verkopen. Dat gebeurt met een breed assortiment voor de meest uiteenlopende sectoren, rekening houdend met de specifieke eisen van alle beroepscategorieën.
Lees verder ...
Dringend meer evenwicht nodig in vraag en aanbod zorgsector
(Ed.033 j.4 mei 2009)

De toenemende vergrijzing dreigt de Belgische zorgsector binnenkort op te zadelen met een gebrek aan verpleegkundigen en thuiszorg, maar ook het aantal artsen kan op termijn problematisch worden. Het is daarom noodzakelijk dat jongeren worden gestimuleerd om voor een beroep in de gezondheidszorg te kiezen én daarin actief te blijven. De uitdaging om in de personeelsinfrastructuur zorg en aanbod op elkaar af te stemmen is groot, zo beseffen ook François Daue en David Crainich in hun boek ‘De toekomst van de gezondheidszorg: diagnose en remedies’, uitgegeven bij Itinera Institute.
Lees verder ...
Expertisecentrum informeert tijdens Week van de Kraamzorg
(Ed.033 j.4 mei 2009)

Van 11 tot 15 mei 2009 vindt de Week van de Kraamzorg plaats. Expertisecentrum Volle Maan grijpt deze gelegenheid aan om een aantal lezingen en workshops te houden. Die zijn zowel voor (toekomstige) ouders als voor professionelen toegankelijk. Met dit initiatief wil het expertisecentrum nuttige informatie bieden over zowel de zwangerschap, de bevalling als de kraamperiode.
Lees verder ...
Gloednieuw complex voor serviceflats in Roeselare
(Ed.033 j.4 mei 2009)

Een woon- en zorgproject voor 47 erkende assistentiewoningen, met een innovatief en rustgevend karakter: dat is het wat vzw De Regenboog momenteel voorbereidt in Roeselare. Initiatiefnemer Francis Verstraete van r2b.be plant het gebouw in op de hoek van de Sint-Michielsstraat en de Iepersestraat op een braakliggend stuk grond. Met dit project biedt Verstraete een antwoord op het te lage aanbod aan assistentiewoningen in Roeselare. “Momenteel zijn er 60, wat te weinig is voor een stad als Roeselare.”
Lees verder ...
Groter aantal medische schadegevallen vergoeden
(Ed.033 j.4 mei 2009)

Wat zou de budgettaire impact zijn van de invoering van de Franse aanpak voor medische schade in België? Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht deze materie in samenwerking met Reacfin.
Lees verder ...
Inspelen op flexibel woon- en zorgbeleid
(Ed.033 j.4 mei 2009)

Op 4 maart jongstleden werd het nieuwe woonzorgdecreet gestemd tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Veerle Heeren, de huidige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verklaarde dat de volgende Vlaamse regering de nodige financiële middelen zal moeten inzetten om het decreet daadwerkelijk uit te voeren. “Ik hoop dat de volgende regering, ongeacht haar samenstelling, in een volgend Vlaams regeerakkoord de nodige middelen zal vrijmaken om uitvoering te kunnen geven aan het decreet”, aldus de minister.
Lees verder ...
Kwaliteitscharter voor niet-dringend liggend ziekenvervoer
(Ed.033 j.4 mei 2009)

Een onafhankelijke commissie heeft de minimale kwaliteitseisen voor niet-dringend liggend ziekenvervoer gebundeld in een Kwaliteitscharter en is daarmee binnen het Vlaamse gezondheidslandschap de eerste sector die zorgt voor zelfregulering. Ook Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin Veerle Heeren heeft hierover haar zegen gegeven. Het Kwaliteitscharter is op 1 mei 2009 in werking getreden. De onafhankelijke commissie werd begin 2006 opgericht onder impuls van Inge Vervotte, de toenmalige bevoegde Vlaams minister.
Lees verder ...
Maximaal drie nieuwe Vlaamse hartcentra
(Ed.033 j.4 mei 2009)

Vlaanderen mag maximaal zestien vestigingsplaatsen van hartcentra tellen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Welzijn Veerle Heeren. In de praktijk betekent dat dat er drie Vlaamse hartcentra kunnen bijkomen.
Lees verder ...
Nieuw Roeselaars ziekenhuis vlot bereikbaar
(Ed.033 j.4 mei 2009)

Roeselare krijgt een nieuw ziekenhuis. Nabij het kruispunt van de E403 en de Roeselaarse ringbaan, op de grens van Rumbeke en Oekene, smelten de campussen Wilgenstraat en Westlaan samen. Dat moet de huidige versnippering van het private Heilig Hartziekenhuis, dat op liefst zeven adressen is gevestigd, tegengaan.
Lees verder ...
SIXI organiseert congres in Bergen
(Ed.033 j.4 mei 2009)

Op vrijdag 15 mei organiseert SIXI (association Soins Informiers et Informatiques) een congres in Bergen, met als centraal thema ‘het elektronisch medisch dossier’: uitdagingen, kosten en meerwaarde’. Het evenement vindt plaats in het amfitheater Richard Stiévenart van de polytechnische faculteit van Mons. Vandaag twijfelt niemand meer aan het belang van elektronische toepassingen in de gezondheidssector. Het is duidelijk dat het belang ervan in de toekomst alleen maar zal stijgen en zal uitgroeien tot een strategische factor in de politiek van ziekenhuizen. Tal van bedrijven kunnen tijdens het congres hun producten en knowhow uiteenzetten voor potentiële klanten. Het congres richt zich hoofdzakelijk naar verplegers, dokters, ziekenhuisbeheerders, IT-verantwoordelijken, et cetera. (BVC)
Lees verder ...
Wanpraktijken in Egyptische ziekenhuizen
(Ed.033 j.4 mei 2009)

Patiënt in een Egyptisch ziekenhuis? Liever niet, dank u! Zeker niet in het ziekenhuis van Damietta, onder de plaatselijke bevolking beter bekend als het ‘Sterfhuis’. Daar moest een 23-jarige patiënt met spoed een niersteen laten verwijderen. Twee uur na het begin van de operatie was de jongeman gestorven. Reden: de chirurg had de operatietafel verlaten om een telefoontje te beantwoorden…
Lees verder ...
Ackinas helpt Waregems ziekenhuis bij automatiseringsproces
(Ed.032 j4.apr 2009)

In het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesziekenhuis in Waregem gebeurde het ter beschikking stellen van procedures en werkvoorschriften volgens een gedecentraliseerde procedure in een papieren versie, waarbij er onvoldoende controle was over het feit dat op alle afdelingen alle procedures in de laatste versie aanwezig waren voor het personeel. “We wilden automatiseren, zodat we de zekerheid konden bieden dat het beheer van procedures en werkvoorschriften een centraal gegeven is, waarbij de laatste versie continu ter beschikking was,” legt Iny De Wymmer uit. Om dit op te lossen, contacteerde het Waregems ziekenhuis Ackinas. “Dit bedrijf zorgde voor een documentbeheersysteem dat een volledig antwoord biedt op onze vereisten. Het voordeel van het pakket van Ackinas is het feit dat naast documentbeheer de procedures en werkvoorschriften meegenomen worden in het procesbeheer.” Nu zijn alle procedures en werkvoorschriften ter beschikking via het intranet van het ziekenhuis. Een volgende stap naar procesbeschrijving en koppeling is gepland. Ook de BSC zal verder uitgewerkt worden en opgevolgd worden via het pakket van Ackinas. “We zijn dan ook tevreden, omdat er zich geen enkel probleem stelt en alle procedures of werkvoorschriften correct beschikbaar zijn.” (BVC)
Lees verder ...
Brussel telt laagst aantal sterfgevallen door borstkanker
(Ed.032 j4.apr 2009)

Hoewel Brussel verhoudingsgewijs meer gevallen van borstkanker telt (158,5 per 100.000 vrouwen tegenover 146,4 per 100.000 in de rest van het land), sterven er minder vrouwen (26,8 op 100.000 in Brussel tegenover 30,1 op 100.000 in Vlaanderen) aan deze aandoening. Tot die merkwaardige conclusie komen we na consultatie van de laatst beschikbare cijfers van het Kankerregister. Het hoofdstedelijk gewest blijkt ook op andere vlakken een buitenbeentje. Zo laten de vrouwen zich niet echt screenen via een mammografie (10% tegenover 37% in Vlaanderen), maar laten ze hun borsten liever manueel onderzoeken door de dokter (45% tegenover 21% in Vlaanderen). “Vermoedelijk heeft dit te maken met de opleiding van Franstalige artsen, die vooral worden voorbereid op het colloque singulier met de patiënt,” zegt minister Guy Vanhengel, bevoegd voor gezondheid. “De cijfers tonen aan dat we preventief goed werken en zijn een stimulans om ook in de toekomst kanker op dezelfde manier te blijven bestrijden.” (BVC)
Lees verder ...
Chronische maximumfactuur mist haar doelgroep
(Ed.032 j4.apr 2009)

De chronische zieken met de grootste noden worden via de huidige benadering van de ‘chronische maximumfactuur’ (MAF) noch geïdentificeerd, noch voldoende geholpen. Dat blijkt uit een enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.
Lees verder ...
Flexibiliteit ten koste van gebruiksgemak
(Ed.032 j4.apr 2009)

Flexibiliteit in dienstverlening is nuttig, maar in productontwerp en meubilair is het niet altijd even voordelig. Dat zegt het Nederlandse designbureau Bluelarix. Flexibele ontwerpen mogen dan meer functies bieden dan gespecialiseerde, maar voeren de functies minder efficiënt uit. Bovendien maakt de complexiteit van flexibele ontwerpen hen lastiger in gebruik. “Een goed voorbeeld daarvan is het Zwitsers legermes. De geïntegreerde gereedschappen zijn minder bruikbaar en efficiënt dan afzonderlijke gereedschappen, maar bij elkaar zijn ze erg flexibel.” Daarom moeten ontwerpers met het oog op flexibiliteit niet alleen meer compromissen sluiten, maar wordt hun ontwerp ook complexer. De vraag is: kies je als zorginstelling voor flexibiliteit of gespecialiseerde ontwerpen? Een goede stelregel is: als je goed je behoeften kent, kies je voor gespecialiseerde ontwerpen. Weet je minder goed wat je wil, dan is een flexibel ontwerp, met een zo breed mogelijk pakket aan toepassingen, interessanter. (BVC)
Lees verder ...
NutrEvent promoot research, innovatie en partnership
(Ed.032 j4.apr 2009)

Zoals in elke geavanceerde researchsector, kan ook op vlak van voeding en zorg haast niet meer worden geïnnoveerd zonder partnerships. Meer dan ooit lijkt de ontwikkeling van innovatieve en gezonde voedingskeuzes gebonden aan beperkingen.
Lees verder ...
PMP maakt verschil door flexibiliteit
(Ed.032 j4.apr 2009)

Kwalitatieve Italiaanse kantoormeubelen en Zwitserse stoelen: met dit brede productaanbod verrast PMP sinds 2003 de markt. Vooral in de zorgsector en het bedrijfsleven staat de onderneming van Patrick Beelen hoog aangeschreven. “We onderscheiden ons door een zo hoog mogelijke flexibiliteit en onafhankelijkheid,” legt de zaakvoerder uit. “Dat stelt ons in staat optimaal in te spelen op de noden van iedere klant. We nemen uitvoerig onze tijd om nauwkeurig af te toetsen wat de klant eigenlijk wil en hoe we hem daar het best bij kunnen helpen. Onze dienstverlening loopt 24 uur op 24, zeven dagen op zeven. Voor weekendwerk vragen we bovendien geen meerprijs.” De esthetische en ergonomische stoelen van de onderneming staan in verschillende rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en OCMW’s, vooral in Vlaanderen. Via mond-tot-mondreclame en interessante acties, zoals kwartaalpromoties, vinden veel klanten de weg naar PMP. “Onlangs hebben we de wachtruimte en de balie van de nagelnieuwe MRI-scan in Tienen helemaal aangekleed. Sinds januari beschikken we in onze productportfolio over een volledig nieuw operationeel kantoor, dat toelaat om zoveel mogelijk mensen te laten functioneren op een beperkte ruimte. Ook de nieuwe lijn vergadertafels in Italiaans design slaat aan. Dankzij de breedte van ons gamma vinden we een oplossing voor ieders budget,” besluit Patrick Beelen. (BVC)
Lees verder ...
Primus innoveert verder met FS80
(Ed.032 j4.apr 2009)

Na de lancering van de wasmachine FS13, een vrijstaande hoogzwierende machine met een deuropening van 410mm en een laadvermogen van 13kg, pakt Primus deze zomer uit met een nieuw model: de FS80. Met deze innovatie wil de producent de kloof dichten tussen de modellen FS55 (55kg) en FS120 (120kg). Met dit toestel mikt Primus zowel op de OPL-markt als op de wassalonsector. Primus besteedt daarnaast ook veel aandacht aan de zogenaamde ‘hygienic barrier washers’ (MB). Deze uitgebreide range van tien modellen en capaciteiten is nu beschikbaar met de optie Opti-Load, die het waterverbruik aanpast aan het gewicht van het linnen. Afhankelijk van het model, kan je met Opti-Load tot 30% minder water verbruiken. Primus introduceerde recentelijk de MB70 (70kg) en MB90 (90 kg). Daarmee behoort Primus tot de trendsettende marktleiders in deze sector. (BVC)
Lees verder ...
Residentie Ingendael verhuist naar Vorst
(Ed.032 j4.apr 2009)

Begin november gaat de new look Residentie Ingendael open op de nieuwe vestiging in Vorst. Uitbater Senior Assist renoveert er een bestaand pand, dat plaats zal bieden aan 150 residenten. Ook de circa 60 residenten van rusthuis L’espoir in Ukkel verhuizen mee.
Lees verder ...
SIT’s verdwijnen, SEL’s komen
(Ed.032 j4.apr 2009)

Op 3 maart 2004 werd het decreet betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders afgekondigd door de Vlaamse Regering. Op 19 december 2008 werd het uitvoeringsbesluit goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Lees verder ...
Verpleegkundigen hebben ook zelf nood aan ergonomie
(Ed.032 j4.apr 2009)

Het de patiënt zo comfortabel mogelijk maken tijdens zijn of haar verblijf is één van de kerntaken van iedere verpleegkundige. Opvallend is dat dit comfort vaak minder groot is bij de administratieve taken die ze zelf moeten verrichten. Nochtans is ook voor hen een goede ergonomie van groot belang.
Lees verder ...
Vijftien jaar boksen tegen stofwisselingsziekten
(Ed.032 j4.apr 2009)

Onlangs vierde de Belgische Organisatie voor Kinderen en volwassenen met een Stofwisselingsziekte (BOKS) haar vijftiende verjaardag.
Lees verder ...
Vlaanderen heeft eerste digitale mammobiel
(Ed.032 j4.apr 2009)

Onlangs stelde UZ Brussel officieel de eerste digitale mammobiel voor Vlaanderen voor. Het met digitale apparatuur voor mammografie uitgeruste toestel laat een nog efficiëntere detectie van borstkanker toe.
Lees verder ...
Werken woonzorgcentra Lommel en Bilzen goedgekeurd
(Ed.032 j4.apr 2009)

Onlangs ondertekende Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Veerle Heeren het principieel akkoord voor de infrastructuurdossiers van het woonzorgcentrum van het OCMW in Lommel en het woonzorgcentrum Demerhof in Bilzen. In Lommel komt een vervangingsnieuwbouw voor 77 woongelegenheden, drie woongelegenheden voor kortverblijf, een lokaal dienstencentrum, twintig serviceflats en een centrum voor dagverzorging met vijftien verblijfseenheden. Rusthuis Demerhof in Bilzen wordt dan weer uitgebreid tot een woonzorgcentrum met 121 rusthuiswoongelegenheden, waarvan tien voor kortverblijf. Er komt ook een dagverzorgingscentrum met vijftien verblijfseenheden. (BVC)
Lees verder ...
Digital Senioren TV verrijking voor rusthuizen
(Ed.031 j.4 maa2009)

Digitale diensten, zoals die in de moderne huiskamer nu gebruikelijk zijn: dat is de extra service die rusthuizen en serviceflats hun gasten via Digital Senioren TV kunnen bieden. Deze dienst integreert computerfunctionaliteit in flat screen-televisies. “Dit revolutionaire product is ontwikkeld in samenwerking met elektronicagiganten Philips en Samsung,” zegt Marco Aerts van Coriotech, dat Digital Senioren TV op de Belgische markt aanbiedt.
Lees verder ...
Essec succesvol met full-IP verpleegoproepsysteem
(Ed.031 j.4 maa2009)

In 2007 introduceerde Essec Telecom een eigen ontwikkeld verpleegoproepsysteem: iCall. Dit systeem is volledig gebaseerd op IP, opdat het zowel intra- als extramuraal kan ingezet worden. Aan ouderen in een zorginstelling én in de thuisomgeving kan dus dezelfde graad van veiligheid en comfort geboden worden op het vlak van verpleegoproep.
Lees verder ...
Goede tolerantie van Januvia bevestigd bij oudere patiënten
(Ed.031 j.4 maa2009)

Januvia (sitagliptine) zorgt voor een significante dalen van de bloedsuikerspiegel bij oudere patiënten met diabetes type 2 en is niet geassocieerd met hypoglykemie. Dat blijkt uit nieuwe gegevens, die onlangs werden voorgesteld op de 61ste jaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst van de Gerontologische Vereniging van Amerika. In totaal namen 206 patiënten van 65 tot 96 jaar oud deel aan deze studie. Noch in de Januvia-groep, noch in de placebogroep waren meldingen van hypoglykemie, een aandoening die vooral kan toeslaan bij mensen met hoge leeftijd. Januvia is een antidiabeticum van MSD. (BVC)
Lees verder ...
Onafhankelijke Ziekenfondsen blijven groeien
(Ed.031 j.4 maa2009)

Het gaat goed met de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Eind 2008 telde de instelling 1.940.160 leden. De kaap van de twee miljoen kan dus binnenkort worden gerond.
Lees verder ...
Meer automatisering in loonadministratie
(Ed. 030 j.4 feb 2009)

De zorgsector is een sector die sterk afhankelijk is van subsidiëring. Deze grote afhankelijkheid heeft zijn invloed op de werking van een instelling, alsook op de specificiteit van de samenwerking met een sociaal secretariaat.
Lees verder ...
Meer middelen voor vroegere opsporing psychoses
(Ed. 030 j.4 feb 2009)

Onlangs keurde de Vlaamse regering de financiering goed van een project van CGG Ahasverus Halle/Vilvoorde, dat in een vroegtijdig stadium schizofrenie probeert vast te stellen en te behandelen. Daarvoor werd 1,1 miljoen euro vrijgemaakt.
Lees verder ...
Meer preventief onderzoek naar kanker vereist
(Ed. 030 j.4 feb 2009)

De Europese Commissie wil dat haar lidstaten meer inspanningen doen voor preventief onderzoek naar kanker. Een onlangs gepubliceerd rapport toont aan dat binnen de Europese Unie niet eens de helft van het aantal aanbevolen screenings op kanker, ook effectief gebeurt. “Onbegrijpelijk, zeker als je weet dat kanker in de EU de tweede doodsoorzaak is,” zo luidt het rapport. Maar 22 van de 27 lidstaten hebben programma’s voor preventief borstkankeronderzoek. Bij baarmoederhalskanker zijn dat 15 lidstaten, bij darmkankeronderzoek amper 12. Nochtans zijn deze drie vormen van kanker verantwoordelijk voor 32 procent van de sterfgevallen bij vrouwen en 11 procent van die bij mannen. (BVC)
Lees verder ...
Nieuwe dottermethode redt levens
(Ed. 030 j.4 feb 2009)

Artsen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven hebben een nieuwe dottermethode ontwikkeld. Daarmee zouden per jaar enkele honderden mensenlevens kunnen worden gespaard. Ook neemt het aantal hartinfarcten af en zijn er minder bypassoperaties nodig. Het ziekenhuis heeft dat onlangs bekendgemaakt.
Lees verder ...
Primus introduceert FS13
(Ed. 030 j.4 feb 2009)

Onlangs stelde Primus een nieuwe capaciteit voor met de FS13. Deze wasmachine met een laadvermogen van 13 kg is een vrijstaande hoogzwierende machine met een deuropening van 410 mm. De FS13 is standaard uitgerust met een frequentiegestuurde motor en kan een G-kracht halen van 360 met een zwiersnelheid van 1000 toeren per minuut. De wasmachine FS13 kan uitgevoerd worden in een versie met warmwateraansluiting, elektrische verwarming of stoomverwarming. Primus mikt met dit toestel zowel op de OPL-markt als op de wassalonsector. (BVC)
Lees verder ...
Slechte punten voor apothekers
(Ed. 030 j.4 feb 2009)

Klanten die bij apothekers een voorschrift op stofnaam afgeven, krijgen in amper één op de tien gevallen het goedkoopste geneesmiddel mee. Dat blijkt uit een onderzoek van Test-Aankoop bij 148 apotheken.
Lees verder ...
UZ Brussel en UZ Gent helpen slachtoffers Gazastrook
(Ed. 030 j.4 feb 2009)

Halfweg januari vertrokken zeven mensen van B-FAST naar Egypte. Daar stabiliseerden ze gewonde en zieke kinderen, die uit de Gazastrook werden overgebracht. De leden van het team zijn allemaal artsen en verpleegkundigen van het UZ Brussel en het UZ Gent. Het team kwam zelf niet in oorlogsgebied, maar werkte in een Egyptisch ziekenhuis op circa 100 km van de Gazastrook. In UZ Brussel zelf werden ook een aantal al dan niet kritisch gewonde of zieke kinderen uit deze regio behandeld. (BVC)
Lees verder ...
Voldoende zorg voor palliatieve zorg?
(Ed. 030 j.4 feb 2009)

De Belgische uitgaven voor palliatieve zorg zijn in 2007 tot 76,8 miljoen euro gestegen. Dat blijkt uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.
Lees verder ...
Woonzorgdecreet in eindfase
(Ed. 030 j.4 feb 2009)

Het nieuwe Woonzorgdecreet wil zorg op maat bieden en de zorgcontinuïteit garanderen. Het decreet, goedgekeurd in de Commissie Welzijn en in het Vlaams Parlement, wil het zorgaanbod versoepelen in functie van de zorgvraag van de gebruiker en leiden tot een verplichte samenwerking tussen de zorgverstrekkers.
Lees verder ...
Wie zei daar ‘milieuvriendelijk schoonmaken’?
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

De argumenten van de reguliere industrie contra de groene gedachte zijn nogal merkwaardig: ‘milieuvriendelijk schoonmaken’ zou niet bestaan wegens paradoxaal, en ‘natuurlijke zeep’ komt in de natuur niet voor en is bovendien milieubelastend. Natuurlijk bestaat ‘milieuvriendelijk’ schoonmaken niet en natuurlijk is zeep niet ‘natuurlijk’.
Lees verder ...
Aangename verkoeling bij Sint-Elisabeth in Namen
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

Door de soms langdurige behandelingen die ziekenhuizen op vandaag aanbieden, wordt een hospitaal voor veel patiënten vaak een tweede thuis. Om mensen ook binnen het ziekenhuis een thuisgevoel te geven, keek het Hospitaal en Kraamkliniek Sint Elisabeth uit Namen niet op een euro. Eén van de aspecten die door patiënten als comfortabel wordt ervaren, is een goede koeling.
Lees verder ...
Be-Buzzie doet oudere patiënten bewegen
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

Bewust Bewegen Uit Zichzelf Is Essentieel: daarvoor staat de afkorting Be-Buzzie, een initiatief van de afdeling Acute Geriatrie van het Gentse Universitair Ziekenhuis. Dit bewegingscircuit voor 75-plussers motiveert de patiënten om ook thuis te bewegen en optimaal te revalideren. Het concept haalde de mosterd bij de gekende Fit-O-Meter van Bloso.
Lees verder ...
Bewoners Sint-Genesius-Rode beschilderen zelf gevelpanelen van rusthuis
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

Architectenbureau Samyn & Partners rondt momenteel het voorontwerp af van een nieuw rusthuis in Sint-Genesius-Rode in opdracht van het OCMW. De eerste fase van het project omvat een nieuwbouw die tussen de bestaande gebouwen zal geschoven worden. Het is de bedoeling om nadien ook het bestaande gebouw te onderwerpen aan een verregaande renovatie.
Lees verder ...
Blijvend chronisch tekort bij spermabanken
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

De Belgische spermabanken blijven kampen met een chronisch tekort aan spermadonoren. Zo blijkt uit cijfers van het Gentse lab dat er zich jaarlijks gemiddeld tien donoren melden, terwijl dat er minstens 50 zouden moeten zijn om aan de steeds toenemende vraag te beantwoorden.
Lees verder ...
Gehandicapten krijgen gratis infonummer
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

Vanaf volgend jaar komt er een gratis infonummer, waarop zowel gehandicapten als hun familieleden terecht kunnen voor tal van inlichtingen over uitkeringen of hulp.
Lees verder ...
GSK Biologicals triomfeert in GP voor export van Wallonië
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

De elfde editie van de Grote Prijs voor Export van Wallonië is, met uitzonderlijke vermelding van de jury, gewonnen door GSK (GlaxoSmithKline) Biologicals. Voor het eerst wordt deze prijs toegekend aan een onderneming. Het initiatief van AWEX (Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers) wil bedrijven belonen die grote vooruitgang hebben geboekt door de verhoging van hun exportvolume of via het veroveren van moeilijke markten.
Lees verder ...
Inefficiënt gebruik van bedden in MIC’s
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

Door een onduidelijke opname- en doorverwijspolitiek wordt inadequaat gebruikt gemaakt van bedden in centra voor Maternal Intensive Care (MIC). Een onderzoek van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in samenwerking met een universitaire onderzoeksgroep toont aan dat maar 40% van de zwangere risicopatiënten effectief in een
Lees verder ...
Inhaaloperatie bouwaanvragen door alternatieve financiering
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

Via alternatieve financiering de wachtlijsten voor bouwaanvragen voor infrastructurele verbeteringen in de gezondheidszorg wegwerken: dit voornemen van Steven Vanackere, tot voor kort Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wordt stilaan zichtbaar in de praktijk.
Lees verder ...
Itinera Institute onderzoekt toekomst gezondheidszorg
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

Hoe moet het verder met onze gezondheidszorg? De vraag stellen is een stuk simpeler dan ze beantwoorden, maar met het boek “De toekomst van de gezondheidszorg: diagnose en remedies” doen Itinera Institute en de auteurs François Daue en David Crainich alvast een lovenswaardige poging. De experten houden de sterktes en zwaktes van het huidige Belgische zorgbestel tegen het voetlicht, om van daaruit naar oplossingen te zoeken. In deze en volgende edities van Actual Care proberen we de ideeën van de schrijvers zo goed mogelijk weer te geven.
Lees verder ...
Johan Milliau nieuwe CEO Ecodis
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

Sinds 5 januari 2009 is Johan Milliau de nieuwe CEO van Ecodis. Het Schotense technologiebedrijf, gespecialiseerd in het ecologisch desinfecteren van water, heeft daarmee een opvolger gevonden voor Carmen Cordier. Milliau is de voormalige CEO van Packing Creative Systems en wil ook in zijn nieuwe omgeving een sterke link leggen tussen technologie en gezonde commerciële expansie. Ecodis verzorgt onder meer het desinfectieproces in enkele ziekenhuizen en telt 40 personeelsleden. De onderneming is sinds juni 2007 genoteerd op Alternext Brussels Stock Exchange. (BVC)
Lees verder ...
Keuzevrijheid zorgverlener belangrijker dan verzekeringspremie
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

De premie die iemand voor zijn ziektekostenverzekering moet betalen is van ondergeschikt belang aan de vrijheid zelf je zorgverlener te kunnen kiezen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse vergelijkingssite Independer.nl. De website analyseerde 28.000 vergelijkingen van consumenten en concludeerde dat 57 procent van hen de keuzevrijheid belangrijker vinden. In de praktijk maken zorgverzekeraars met ziekenhuizen en zorgverleners afspraken over behandelingen, soms passen ze daar zelfs hun verzekeringen op aan. Een aantal verzekeraars biedt polissen aan met een lage premie, maar waarin de vrijheid van de consument om zelf de zorgverlener te kiezen vrij beperkt is. De verzekerde kan dan alleen terecht bij de zorgverlener met wie de verzekeraar een contract heeft afgesloten. (BVC)
Lees verder ...
Mobiel gps-systeem bij Tele-Hulp
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

Hulp vragen als je verdwaalt of buitenshuis hulp nodig hebt: voor senioren kan dat vanaf nu ook met een mobiel gps-systeem, aangeboden door Tele-Hulp. Deze vzw die via alarmoproepsystemen hulp verleent aan mensen thuis, introduceert een gebruiksvriendelijk, licht apparaat dat in heel Europa werkt via het gsm- en satellietnetwerk.
Lees verder ...
Naar nieuwe normen in rusthuizen?
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

Naast de discussie over het nieuwe woonzorgdecreet, lijkt het herschrijven van bijlage B, erkenningsnormen voor rusthuizen, niet lang meer uit te stellen. Het kan niet anders dan het herwerken van de bestaande tekst, grotendeels uit 1985, in het verlengde van het nieuw aankomende decreet te laten aansluiten. Vergeet daarbij niet dat de totale setting van een woonzorgcentrum binnenkort wordt gelinkt aan de thuiszorg en dat de toekomstige bewoner en/of zijn mantelzorger, andere verwachtingen hebben en hogere eisen stellen naar de voorziening toe.
Lees verder ...
Pajottenland en Zuid-Oost-Vlaanderen krijgen nieuwe MUG’s
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

Het Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria in Halle, het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem en het ASZ Aalst, campus Geraardsbergen krijgen binnenkort een MUG-dienst. Voormalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere antwoordt met die erkenning op een vraag die al lang leefde in deze regio’s.
Lees verder ...
Pajottenland en Zuid-Oost-Vlaanderen krijgen nieuwe MUG’s
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

Het Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria in Halle, het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem en het ASZ Aalst, campus Geraardsbergen krijgen binnenkort een MUG-dienst. Voormalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere antwoordt met die erkenning op een vraag die al lang leefde in deze regio’s.
Lees verder ...
Partner moet grote oplossingenkeuze bieden
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

Organisatorische en financiële uitdagingen, het zijn zaken waar ook de zorgsector voortdurend mee in aanraking komt. Het is de taak van banken en verzekeraars om een aanbod te presenteren van uiteenlopende diensten, die die problematiek doordacht aanpakken.
Lees verder ...
Renson gaat hand in hand met io-homecontrol®
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

Op Batibouw 2009 zal Renson zijn eerste oplossingen met io-homecontrol® aan het publiek voorstellen. Io-homecontrol® is een vernieuwend initiatief van een aantal vooruitstrevende ondernemingen die hun kennis en ervaring bundelen om de gebruiker een unieke draadloze technologie te kunnen aanbieden, zonder extra kosten.
Lees verder ...
Riskmanagement, een noodzaak in elke sector
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

Risico’s, we worden er elke dag mee geconfronteerd. In sommige gevallen kan de impact van een risico voor een organisatie levensbedreigend zijn. Er goed mee kunnen omgaan is van primordiaal belang in elke onderneming. Communicatie, werkgroepen, procedures, ondersteuning en reviews zijn alvast belangrijke sleutelwoorden in het beheer van risico’s. . . .
Lees verder ...
Rusthuis voor Alzheimerpatiënten in Ukkel
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

Het Ukkelse OCMW heeft plannen voor een nieuw rusthuis. Hierin zal ook een aparte afdeling opgenomen worden voor de opvang van Alzheimerpatiënten. Volgens OCMW-voorzitter Jean-Luc Vanraes is er in het gebied ten zuiden van Brussel onvoldoende infrastructuur beschikbaar om Alzheimerpatiënten op te vangen. Alzheimer wordt een alsmaar groter probleem en steeds meer familieleden kunnen op dat vlak zeker ondersteuning gebruiken. Daar zal het nieuwe rusthuis een oplossing voor bieden. Bedoeling is om de bejaarden optimaal te ondersteunen met onder meer intensieve geheugentrainingen.
Lees verder ...
Versoepeling voor kortverblijf in seniorenvoorzieningen
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

Onlangs keurde de Vlaamse regering een besluit goed dat het soepeler maakt om kortverblijf aan te bieden in voorzieningen voor senioren. Er wordt vooral gebruik gemaakt van deze vorm van tijdelijke residentiële opvang van een senior, als het door een tijdelijke onbeschikbaarheid van de mantelzorger een poosje niet mogelijk is de senior thuis te verzorgen. Het besluit verlaagt de minimumnormen voor het aanbieden van kortverblijf in een rusthuis van drie woongelegenheden naar één. Rusthuizen met minder dan 40 woongelegenheden mogen maximaal drie woongelegenheden kortverblijf aanbieden, voor rusthuizen met meer dan 40 woongelegenheden worden dat er maximaal tien. Daarnaast worden door dit besluit ook de administratieve verplichtingen voor de initiatiefnemers van kortverblijf transparanter en eenvoudiger. (BVC)
Lees verder ...
Waarschuwende vinger voor traditionele farma-industrie
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

Een grootschalig sectoronderzoek in de farmaceutische industrie bezorgt de traditionele farmasector het schaamrood op de wangen. Neelie Kroes, de Europese commissaris bevoegd voor mededinging, is not amused over bepaalde praktijken en stelt die openlijk aan de kaak. De generieke geneesmiddelenindustrie is verheugd over de resultaten en over de objectieve inventaris, die een aantal praktijken in kaart brengt.
Lees verder ...
Website voor steun Alzheimerpatiënten bij Tunstall
(Ed. 029 j.4-jan. 2009)

Het wereldwijd verstrekken van informatie, advies en steun aan Alzheimerpatiënten en hun families: dat is het opzet van www.alzheimers-support.com, de website die Tunstall onlangs lanceerde. De ziekte van Alzheimer blijft de belangrijkste oorzaak van dementie. Momenteel zijn er wereldwijd 24 miljoen mensen die dementeren. Verwacht wordt dat het er tegen 2040 liefst 81 miljoen zullen zijn.
Lees verder ...
Acquisitie van Sibelmed breidt markt Partezis uit
(Ed. 028 j.3-dec2008)

Partezis heeft de bedrijfstak Sibelmed van Siemens overgenomen. Daarmee opent de marktleider in Vlaanderen op het gebied van IT-oplossingen voor de zorgsector voor het eerst de poort naar de ziekenhuismarkt in Brussel en Wallonië, met een belangrijk aantal nieuwe klanten.
Lees verder ...
Alpheios viert vijftigste verjaardag
(Ed. 028 j.3-dec2008)

Duurzaam en doeltreffend schoonmaken: het is sinds een halve eeuw de specialisatie van Alpheios, dat zich nadrukkelijk toelegt op de zorgsector. De onderneming vierde op vrijdag 14 en zaterdag 15 november haar vijftigste verjaardag in de gebouwen van Tour & Taxis in Brussel. Op deze prachtige locatie stelde het bedrijf haar showroom open voor de talrijk opgedaagde genodigden.
Lees verder ...
Bijkomende subsidie voor Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
(Ed. 028 j.3-dec2008)

Onlangs maakte de Vlaamse regering 100.000 euro extra vrij voor de subsidiëring van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. . . .
Lees verder ...
Eerste inwoners in nieuw rvt van Meeuwen-Gruitrode
(Ed. 028 j.3-dec2008)

Eind november namen de eerste bewoners hun intrek in het gloednieuwe Woonzorgcentrum Kloosterhof in Meeuwen- Gruitrode. Het project in het centrum van Meeuwen omvat een woon- en zorgcentrum voor 72 bewoners en 3 woongelegenheden voor kortverblijf, waarbij het aantal dementen en zwaar zorgbehoeftigen kan oplopen tot 100%.
Lees verder ...
Hogere bewaking zorgcontrole met iCall
(Ed. 028 j.3-dec2008)

Diverse zorg- en telecomsystemen laten werken op een manier waarbij ze volledig op elkaar zijn afgestemd: dat was de missie van Essec bij de ontwikkeling van een nieuw oproepsysteem. Het onlangs gelanceerde iCall creëert één platform voor alle intramurale en extramurale zorgcommunicatie.
Lees verder ...
Koper in de strijd tegen ziekenhuisinfecties
(Ed. 028 j.3-dec2008)

Koperen voorwerpen tellen tot 95 procent minder micro-organismen dan dezelfde voorwerpen uit onder meer roestvrij staal. Dat blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd door het Selly Oak Hospital in het Britse Birmingham.
Lees verder ...
Mantelzorg in de aandacht
(Ed. 028 j.3-dec2008)

Heel de wereld mag het weten: dat is de titel van de campagne waarmee de Vlaamse Gemeenschap haar mantelzorgers een hart onder de riem wil steken. De nationale campagne loopt sinds begin november op radio en in dag- en weekbladen. Via diverse kanalen wordt ook een informatieve folder over mantelzorg verspreid naar het brede publiek.
Lees verder ...
Meer mogelijkheden voor dagopvang in Mater Amabilis Wervik
(Ed. 028 j.3-dec2008)

Dagverzorging was altijd al een stokpaardje van rust- en verzorgingstehuis Mater Amabilis uit Wervik, en dat wordt de komende jaren extra bevestigd. De instelling investeert haar spaarcenten namelijk in de uitbouw van het dagcentrum, om de senioren nog beter te kunnen ontvangen.
Lees verder ...
Minder klachten bij Rusthuis-Infofoon
(Ed. 028 j.3-dec2008)

Meer en meer mensen bellen naar de Rusthuis-Infofoon, maar in amper één op de zeven gevallen gaat het om een klacht. Dat blijkt uit een analyse van de oproepen uit 2007.
Lees verder ...
Nauwkeuriger gegevens over complicaties vereist
(Ed. 028 j.3-dec2008)

Administratieve databanken gebruiken die direct inzetbaar zijn en zo in kaart brengen hoe vaak er zich complicaties voordoen tijdens een ziekenhuisverblijf: dat is een voorstel van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), dat samen met KU Leuven en het Universitair Ziekenhuis van Luik deze materie onderzocht.
Lees verder ...
Nieuw Vlaams inspectiemodel moet feedback en rapportage bevorderen
(Ed. 028 j.3-dec2008)

Vanuit het Vlaams Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd een nieuw inspectie-intrumentarium aangemaakt. In de komende jaren zal de inspectie aandacht geven aan de RVT- en de ROB-normen en aan de Sectorale Minimale Kwaliteitseisen. Vanuit een basismodule worden overal dezelfde onderwerpen bevraagd. Periodiek worden die dan uitgediept in een focus. De inspectie gaat in 2009 met het nieuwe model van start.
Lees verder ...
Nieuwe keuken in AZ Alma
(Ed. 028 j.3-dec2008)

Onlangs nam Algemeen Ziekenhuis Alma, dat campussen heeft in Eeklo en Sijsele, een nieuwe gecentraliseerde keuken in gebruik. De uitgebreide keuken is geïnstalleerd in Sijsele, maar bedient ook Eeklo. De keuken daar was namelijk niet meer aangepast aan de huidige normen.
Lees verder ...
Ronse treedt toe tot ziekenhuisgroepering Aalst-Dendermonde
(Ed. 028 j.3-dec2008)

Sinds 2 december maakt het AZ Zusters van Barmhartigheid uit Ronse deel uit van de ziekenhuisgroepering O.L. Vrouwziekenhuis – AZ Sint-Blasius. De groepering van deze ziekenhuizen uit Dendermonde en Aalst bestaat intussen één jaar. De uitbreiding moet toelaten dat het zorgaanbod nog beter kan worden afgestemd op de noden van de patiënten uit de regio.
Lees verder ...
Securitas Healthcare Security Solutions: een toegevoegde waarde voor de Health Care sector
(Ed. 028 j.3-dec2008)

Binnen zorginstellingen ligt de focus van de medische staf op de zorg en niet in de eerste plaats bij bewaking en beveiliging. Echter, heel wat medewerkers en patiënten worden geconfronteerd met agressie, diefstal, geweld en andere vormen van criminaliteit. Securitas wenst met het project Healthcare Security Solutions een gepast antwoord te bieden op deze problematieken.
Lees verder ...
Ter Berk in Anzegem bestaat 25 jaar
(Ed. 028 j.3-dec2008)

Een kwarteeuw nadat woon- en zorgcentrum Ter Berk op 7 november 1983 de deuren opende, vierde de Anzegemse instelling feest. In het gezellig gebouw zorgen 60 personeelsleden voor 75 bewoners. Binnenkort worden dat er 78, want er komen drie kamers voor kortverblijf bij. . . .
Lees verder ...
Toezicht op Legionellabesluit in Vlaamse ouderenvoorzieningen
(Ed. 028 j.3-dec2008)

De bevoegde inspectie gaat van start met toezicht op de rusthuizen, in uitvoering van het nieuwe Legionellabesluit van 9 februari 2007. Op 4 mei 2007 werd dat Legionellabesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en ging het meteen van kracht. Het besluit vervangt de legionellawetgeving van 11 juni 2004. De bedoeling van de wetgeving is de preventie van de veteranenziekte. Vanaf nu voert het betrokken Agentschap Zorg en Gezondheid inspectie uit in de ouderenvoorzieningen. De eerste rusthuizen werden al aangeschreven. . . .
Lees verder ...
Twintig jaar neurochirurgie in UZ Brussel
(Ed. 028 j.3-dec2008)

Onlangs vierde het UZ Brussel de twintigste verjaardag van haar dienst neurochirurgie. Die was jaarlijks goed voor circa 5000 consultaties en in totaal voor ruim 12.000 ingrepen. Deze feestelijke mijlpaal was een ideale gelegenheid om even terug te blikken op de trends die zich sindsdien hebben gemanifesteerd.
Lees verder ...
Vernieuwing en veel jobs nodig in gehandicaptensector
(Ed. 028 j.3-dec2008)

De ongelijkheid tussen voorzieningen die volgens de regelgeving recht hebben op eenzelfde personeelsomkadering, moet dringend worden rechtgezet. Dat zegt het Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg vzw. De organisatie steunt de acties naar aanleiding van 25 jaar personeelsstop in de sector, maar wil dat er ook dringend werk wordt gemaakt van vernieuwing.
Lees verder ...
Wissner-Bosserhoff lanceert nieuw universeel ziekenhuisbed
(Ed. 028 j.3-dec2008)

Met het nieuwe ziekenhuisbed ‘eleganza 3’ biedt Wissner-Bosserhoff de voorwaarden om patiënten actief te mobiliseren en optimaal te beschermen tegen vallen en verkeerde ligposities. Het bed is uitgerust met de unieke Mobilifthandgrepen, voor de aanpassing van de bedhoogte aan het opstaproces en met onrusthekken die aan iedere situatie kunnen worden aangepast. Hierdoor biedt het bed de patiënten voldoende steun. Het verplegend personeel profiteert van de eenvoudige bediening.
Lees verder ...